Canon Digital IXUS 95 IS Download Drivers

• In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de softwareprogramma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven.
• U kunt de beelden downloaden zonder de software te installeren. Er gelden echter enkele beperkingen (p. 62).
Installeer alle softwareprogramma's en download de beelden naar de computer.
[40-46]
••• CD DIGITAL CAMERA Solution Disk •••
Startershandleiding
NEDERLANDS
CEL-SN1JA280 © CANON INC. 2009Inhoudsopgave
2
Inhoudsopgave
Lees dit eerst 4
Veiligheidsvoorschriften ....................................................................4
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken .........5
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software .............................6
Maak gebruik van CANON iMAGE GATEWAY om te profiteren van internet ...........................................................8
De software gebruiken op het Windows-platform – voorbereidingen 10
De software installeren ...................................................................10
De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen 14
Beelden downloaden naar de computer .......................................14
Beelden afdrukken ..........................................................................18
De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken 20
Vensters van ZoomBrowser EX .......................................................20
ZoomBrowser EX-functies ...............................................................26
Films bewerken ................................................................................30
Panoramabeelden samenvoegen – PhotoStitch ............................31
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
Mijn camera-instellingen .................................................................32
De software gebruiken op het Macintosh-platform – voorbereidingen 34
De software installeren ...................................................................34
De software gebruiken op het Macintosh-platform – grondbeginselen 36
Beelden downloaden naar de computer .......................................36
Beelden afdrukken ..........................................................................40Inhoudsopgave
3
De software gebruiken op het Macintosh-platform – geavanceerde technieken 42
Vensters van ImageBrowser ............................................................42
ImageBrowser-functies ....................................................................48
Films bewerken ................................................................................52
Panoramabeelden samenvoegen – PhotoStitch ............................53
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
Mijn camera-instellingen .................................................................54
Bijlagen 56
De software verwijderen .................................................................56
Mappenstructuur van de geheugenkaart ......................................57
Problemen oplossen ........................................................................58
Beelden downloaden zonder de software te installeren ..............62
Index .................................................................................................63
Canon Klantenservice
Raadpleeg het Canon garantiesysteemboekje dat bij de camera wordt geleverd voor adressen van de Canon Klantenservice.
Aansprakelijkheidsbeperking
•Wehebbenernaargestreefddeinformatieindezehandleidingvolledigenaccuraatweer te geven, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen. Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
•Niets uit deze handleiding mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een opzoeksysteem of in een andere taal worden vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
•Canonbiedtgeengarantievoorschadealsgevolgvanbeschadigdeofverlorengegevens wegens onjuist gebruik of onjuist functioneren van de camera, de software, de geheugenkaarten, personal computers, randapparatuur of het gebruik van geheugenkaarten anders dan die van Canon.4
Lees dit eerst
Indithoofdstukwordtuitgelegdwatukuntdoenalsudecameragebruiktmetdesoftwareop de CD DIGITAL CAMERA Solution Disk. Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer
•De verbinding werkt mogelijk niet goed als u de camera met een interfacekabel via een USB-hub aansluit.
•De verbinding werkt mogelijk niet goed wanneer u samen met de camera andere USB-apparatuur gebruikt, met uitzondering van een USB-muis of -toetsenbord. Als de verbinding niet goed werkt, koppelt u de andere apparaten los en sluit u de camera opnieuw aan.
•Sluit niet twee of meer camera's tegelijkertijd aan op dezelfde computer. De verbindingen werken dan misschien niet goed.
•Zorg ervoor datde computer nietoverschakelt naarde stand-bymodus(slaapstand) alsereen cameraisaangeslotenviadeUSB-interfacekabel.Koppeldeinterfacekabelnietlosalsdittoch gebeurt. Probeer de computer weer in de actieve modus te krijgen terwijl de camera nog is aangesloten. Sommige computers kerennietgoed terug in de actieve modusals udecamera loskoppelt terwijl de computer in de slaapstand staat. Raadpleeg de handleiding bij de computer voor instructies met betrekking tot de slaapstand.
Informatie over deze handleiding
•Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u werkt met Windows XP of Mac OS X v10.4. Als u een andere versie van deze besturingssystemen gebruikt, kunnen de scherminhoud en procedures enigszins afwijken.
•In deze handleiding worden de volgende begrippen gebruikt.
Mac OS X wordt gebruikt voor Mac OS X (v10.4-v10.5) •Installeer de software vanaf de meegeleverde CD DIGITAL CAMERA Solution
Disk voordat u de camera op de computer aansluit.
•Afhankelijk van de mogelijkheden van de computer bestaat de kans tijdens het afspelen van films frames wegvallen of het geluid uitvalt.
• Wanneer u de camera op een computer aansluit, wordt u aangeraden een voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken. Zorg ervoor dat u volledig opgeladen batterijen gebruikt als u geen voedingsadapter kunt gebruiken.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste procedures voor het aansluiten van de camera op de computer.Lees dit eerst
5
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bijdecameravoorinstructiesoverhet maken van opnamen.
U hoeft de software slechts eenmaal te installeren.
Installeer de software op de computer
Sluit de camera aan op de computer
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer (p. 4)
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor instructies over het aansluiten.
Windows (p. 10)
Macintosh (p. 34)
Download de beelden naar de computer
Windows (p. 14)
Macintosh (p. 36)
Druk de beelden af
Windows (p. 18)
Macintosh (p. 40)
Maak de opnamenLees dit eerst
6
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Veelzijdige beeldbeheersoftware voor het downloaden van beelden, het bewerken van stilstaande beelden en films, en voor afdrukken. Experimenteer met uiteenlopende afdruktechnieken
U kunt allerlei lay-outs afdrukken. Bovendien kuntu profiteren van uitgebreide mogelijkheden, zoals verschillende papierformaten gebruiken en foto's met datumstempels en opmerkingen afdrukken.
Windows (p. 18) Macintosh (p. 40)
Film bewerken
U kunt films bewerken door films en stilstaande beelden die u hebt gedownload naar de computer,metelkaarteverbinden,doortekst(zoalstitels)ofachtergrondmuziektoetevoegen of door speciale effecten toe te passen.
Windows (p. 30) Macintosh (p. 52)
Stilstaande beelden uit films extraheren
U kunt een stilstaand beeld uit de weergegeven film extraheren en dit beeld opslaan als een nieuw beeldbestand. U kunt ook een frame-interval opgeven om meerdere stilstaande beelden te extraheren.
Windows (p. 24) Macintosh (p. 46)
Met index print kunt u in
één oogopslag meerdere foto's bekijken.
Zet datum-stempels op uw foto's
Beelden afdrukken is gemakkelijk
Zet opmerkingen op uw kaarten en uitnodigingen Lees dit eerst
7
De instellingen voor uw camera (Mijn camera) aanpassen
Stel uwfavoriete beeld of geluid in alsopstartscherm ofsluitergeluidvan de camera.(Alleen bij bepaalde modellen)
Windows (p. 32) Macintosh (p. 54)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Een programma waarmee u meerdere beelden kunt samenvoegen tot indrukwekkende panorama's.
Opnamen samenvoegen tot een panoramabeeld
Windows (p. 31) Macintosh (p. 53)Lees dit eerst
8
Maak gebruik van CANON iMAGE GATEWAY om te profiteren van internet
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY is een online fotoservice voor iedereen die dit product heeft aangeschaft. Wanneer u zichzelf online hebt geregistreerd, kunt u gebruikmaken van de verschillende services. Bekijk op de homepage het nieuwste menu met services.http://www.cig.canon-europe.com
•Zie de homepage voor informatie over browserversies (Microsoft Internet
Explorer, enz.) en de beste instellingen om verbinding te maken met de online fotoservices van CANON iMAGE GATEWAY.
•Internettoegang is vereist (u moet al beschikken over een account bij een ISP
(Internet Service Provider), geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding).
•De kosten van een ISP-account en toegang moeten apart worden betaald.
Upload uw beelden en deel ze met anderen
Stel anderen via e-mail op de hoogte van uw albums
Download de instellingsbestanden van Mijn camera (alleen bij bepaalde modellen)
Daarnaast kunt u de meest recente ondersteuningsinformatie krijgen door u te registreren.
Uw albums op CANON iMAGE GATEWAY
Uw instellingsbestanden van
Mijn camera op CANON iMAGE
GATEWAY
Familie en vrienden kunnen gemakkelijke bladerenLees dit eerst
9
Uzelf als deelnemer registreren
U kunt uzelfonlineregistrerenmet behulp van de meegeleverde cd-rom(CDDIGITAL CAMERA Solution Disk).
Ook al hebt u zich al eerder geregistreerd, door extra informatie te registreren over dit product op CANON iMAGE GATEWAY kunt u toegang krijgen tot de meest recente ondersteuningsinformatie.
Gebruik CANON iMAGE GATEWAY met de meegeleverde software
U kunt beelden uploaden naar online albums of (alleen bij bepaalde modellen) instellingsbestanden van Mijn camera downloaden met de meegeleverde software.
Als u veel beelden tegelijk wilt uploaden, gebruikt u ZoomBrowser EX of
ImageBrowser om de beeldgrootte te verminderen in één batch, voor meer gemak.
Meegeleverde cd-rom
Maak verbinding met internet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)10
De software gebruiken op het Windows-platform – voorbereidingen
Indithoofdstukwordtuitgelegdhoeudesoftwarekuntinstalleren.Leesdithoofdstukvoordat u de camera de eerste keer op de computer aansluit.
De software installeren
Installeer de software vanaf de CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Wat hebt u hierbij nodig
•Uw camera en computer
•CD DIGITAL CAMERA Solution Disk
•Bij camera meegeleverde interfacekabel
Installatieprocedure
1 Controleer of de camera niet op de computer is aangesloten.
Als de camera wel is aangesloten, koppelt u de kabel los. De software kan niet goed worden geïnstalleerd als de camera al op de computer is aangesloten.
2 Sluit alle toepassingen af.
•Installeer de software voordat u de camera aansluit op de computer.
•U moet een beheerdersaccount op de lokale computer hebben als u programma's wilt installeren.
• U hebt een geluidskaart nodig om geluidsfragmenten bij filmbestanden af te spelen.
•Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger is vereist.De software gebruiken op het Windows-platform – voorbereidingen
11
3 Plaats de CD DIGITAL CAMERA Solution Disk in het cd-romstation van de computer.
Als het venster [User Account Control/
Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om door te gaan.
Ga als volgt te werk als het installatiescherm niet automatisch verschijnt. 4 Klik onder Digital Camera Software op de knop [Easy Installation/Eenvoudige installatie].
Klik op [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u de te installeren software afzonderlijk wilt selecteren. 5 Als er andere software wordt uitgevoerd, sluit u alle programma's voordat u op [OK] klikt.
Het installatiescherm openen
Volg de volgende procedure om het installatiescherm te openen als dit niet automatisch verschijnt.
1. Kies [Computer] of [My Computer/Deze computer] in het menu [Start].
2. Klikmet de rechtermuisknop op het pictogram vanhetcd-romstationen kies[Open/
Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
4. Wanneer het venster [User Account Control/Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om door te gaan.
*Op sommige computers wordt de bestandsnaamextensie [.EXE] niet weergegeven
zoals hierboven.
InstallatieschermDe software gebruiken op het Windows-platform – voorbereidingen
12
6 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Install/Installeren].
De onderdelen in de lijst kunnen verschillen van afbeelding, afhankelijk van de software die op uw computer is geïnstalleerd.
7 Klik op [Yes/Ja] als u alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.
De installatie wordt gestart.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.
Klik op [Yes/Ja] als er een dialoogvenster verschijnt voor de bevestiging van de installatie van Microsoft .NET Framework.
8 Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u [Restart computer immediately (Recommended)/
Computer direct opnieuw opstarten
(Aanbevolen)] en klikt u op [Restart/
Opnieuw opstarten].
VerwijderdeCDDIGITALCAMERASolution Disk nog NIET uit het cd-romstation.
Als de computer niet opnieuw hoeft te worden gestart, verschijnt het venster [Finish/
Voltooien]. Klik op [Finish/Voltooien] en verwijder de CD DIGITAL CAMERA Solution Disk uit het cd-romstation om de installatie af te sluiten.De software gebruiken op het Windows-platform – voorbereidingen
13
9 Verwijder de cd uit het cd-romstation nadat de computer opnieuw is opgestart en uw normale bureaublad wordt weergegeven.
Hiermee is de installatie van de software voltooid. U kunt nu camerabeelden downloaden naar de computer (p. 14). Zie De software verwijderen (p. 56) als u de geïnstalleerde programma's wilt verwijderen.
Als u een goede beveiliging wilt garanderen op computers waarop
Microsoft .NET Framework is geïnstalleerd, moet u de computer bijwerken met Windows Update.14
De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
IndithoofdstukwordtbeschrevenhoeuZoomBrowserEXgebruiktombeeldenvandecamera naar de computer te downloaden en af te drukken.
Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het
Windows-platform – voorbereidingen zijn voltooid. Beelden downloaden naar de computer
Uwiltbeeldendownloadennaaruwcomputer.Deproceduresverschillenenigszins,afhankelijk van of u de camera op de computer aansluit (zie hieronder) of gebruikmaakt van een geheugenkaartlezer (p. 16). Camera aangesloten op computer
1 Nadat u de geleverde interfacekabel hebt aangesloten op de USB-poort van de computer en op de DIGITAL-uitgang van de camera, schakelt u de camera in, stelt u deze af op afspeelmodus en bereidt u de camera voor op communicatie met de computer.
•Wanneer u de camera hebt aangesloten op een computer en er staan veel beelden (ongeveer 1000) op de geheugenkaart, kunt u de beelden mogelijk niet downloaden. In dat geval wordt u aangeraden een geheugenkaartlezer te gebruiken.
•Het downloaden van filmbestanden duurt lang omdat de bestanden groot zijn.
Hoe de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel. Zie de
Gebruikershandleiding.De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
15
2 Selecteer [Canon CameraWindow] wanneer een dialoogvenster
(dialoogvenster Gebeurtenissen) wordt weergegeven dat lijkt op het dialoogvenster dat u hier rechts ziet en klik op [OK].
Selecteer [Download Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Beelden van Canon-camera downloaden met Canon CameraWindow] van het dialoogvenster Automatisch afspelen in Windows Vista.
De naam van uw cameramodel of [Canon
Camera/Canon-camera] verschijnt hier.
Er kunnen nog andere programma's worden weergegeven, afhankelijk van de instellingen van de computer.
CameraWindow verschijnt wanneer de camera en de computer in de communicatiemodus staan. (Er worden nog geen beelden gedownload.)
3 Klik op [Transfer Untransferred Images/Niet-overgedragen beelden overdragen].
Als het dialoogvenster Gebeurtenissen niet verschijnt, klikt u op het menu [Start] en selecteert u achtereenvolgens [All programs/Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities],
[CameraWindow], [CameraWindow] en [CameraWindow].
Miniatuurvenster
CameraWindow
Weergavevenster
Klik op deze knop om het startvenster te sluiten. De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
16
Wanneer u op [OK] klikt in het venster waarin wordt aangegeven dat de overdracht is voltooid, worden de overgedragen beelden weergegeven in het hoofdvenster.
Gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in mappen die gemaakt worden in de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen]. De namen van de mappen bestaan uit de datum waarop de foto's zijn genomen.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 18). Aansluiting op een geheugenkaartlezer
1 Plaats de geheugenkaart in de lezer.
Gebruik indien nodig een los verkrijgbare kaartadapter.
Raadpleeg de handleiding voor de geheugenkaartlezer voor aansluit- en gebruiksinstructies.
2 Selecteer [View/Download Images using
Canon ZoomBrowser EX/Beelden met
Canon ZoomBrowser EX bekijken/downloaden] wanneer het dialoogvenster verschijnt dat hier rechts wordt weergegeven en klik op [OK].
•Klik op [Operate Images on Camera/Beelden bedienen op camera] als u beelden in de camera wilt controleren of als u alleen bepaalde beelden wilt downloaden.
•U kunt ook in het weergavevenster op klikken om de beelden die naar de computer zijn gedownload naar de camera te uploaden.
Als het bovenstaande dialoogvenster niet verschijnt, klikt u op het menu
[Start] en selecteert u achtereenvolgens [All Programs/Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory
Card Utility] en [ZoomBrowser EX Memory Card Utility]. Vervolgens gaat u verder met stap 3.
De als laatste gedownloade beelden worden weergegeven op basis van de opnamedatum en de categorieën (alleen bij bepaalde modellen).
Mappengebied
Het downloadsymbool wordt weergegeven op gedownloade mappen.
MiniatuurDe software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
17
3 Klik op [Download Images/Beelden downloaden].
De beelden die zijn gedownload, worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
Debeeldenwordengesorteerd op datumen op categorie weergegeven bij[Last Acquired Images/Laatst opgehaalde beelden] (alleen bij bepaalde modellen). U kunt de beelden nu afdrukken (p. 18). •Standaard worden nu alle beelden die nog niet zijn gedownload naar de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen] gedownload.
•Klik op [Lets you select and download images/Beelden selecteren en downloaden] om de beelden op de geheugenkaart in een lijst weer te geven, de beelden te controleren voordat u ze downloadt en alleen de geselecteerde beelden te downloaden.
•Raadpleeg Mappenstructuur van de geheugenkaart (p. 57) voor informatie over de mappenstructuur en de bestandsnamen van de geheugenkaart.
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/
Voorkeuren] te klikken.De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
18
Beelden afdrukken
U kunt ZoomBrowser EX op drie manieren gebruiken om beelden af te drukken: [Photo Print/
Foto afdrukken], [Index Print/Index afdrukken] en [Print Using Other Software/Afdrukken met anderesoftware].In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoeu de optie[PhotoPrint/Foto afdrukken] gebruikt. Foto afdrukken
Hiermee drukt u één beeld per pagina af.
1 Klik in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX op [Print & Email/Afdrukken en e-mailen] en vervolgens op [Photo Print/Foto afdrukken].
2 Zorg ervoor dat [1. Select Images/1. Beelden selecteren] is geselecteerd en selecteer de gewenste beelden.
U kunt meerdere beelden selecteren door de [Ctrl]-toets ingedrukt te houden terwijl u op opeenvolgende beelden klikt.
•Films kunnen niet worden afgedrukt, maar u kunt wel opgeslagen stilstaande beelden uit films afdrukken.
•Als u de optie Index afdrukken wilt gebruiken, klikt u op [Print & Email/
Afdrukken en e-mailen] in het hoofdvenster en vervolgens op [Index Print/
Index afdrukken].
De achtergrond van geselecteerde beelden wordt blauw.De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen
19
3 Klik op [2. Printer and Layout Settings/2. Instellingen voor printer en lay-out] en pas de categorieën indien nodig aan.
4 Klik op [3. Print/3. Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
In dit hoofdstuk zijn de grondbeginselen van ZoomBrowser EX behandeld. Wanneer u de grondbeginselen onder de knie hebt, kunt u met de geavanceerde technieken gaan experimenteren.
•De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken (p. 20). Hiermee selecteert u de printer en de papiergrootte en dergelijke.
Hiermee stelt u het aantal afdrukexemplaren in.
Met deze knoppen kunt u bladeren tussen verschillende beelden als meerdere beelden zijn geselecteerd.
Hiermee selecteert u een afdrukmethode voor de opnamedatum en -tijd.
U kunt hier tekst invoegen die bij de foto wordt afgedrukt.20
De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken
In dit hoofdstuk worden verschillende ZoomBrowser EX-functies toegelicht. Neem dit hoofdstuk door nadat u de basisprocedures voor ZoomBrowser EX in het hoofdstuk De software gebruiken op het Windows-platform – grondbeginselen goed hebt doorgelezen.
Vensters van ZoomBrowser EX
In dit gedeelte worden de belangrijkste ZoomBrowser EX-vensters beschreven: het hoofdvenster, het weergavevenster en het venster Eigenschappen.
Hoofdvenster
In dit venster kunt u beelden die naar de computer zijn gedownload weergeven en ordenen.
Laatst opgehaalde beelden (p. 21)
Taakknoppen (p. 21)
Weergavegebied
(p. 21)
Functieknoppen (p. 23)
Hiermee kunt u de taakknoppen, het gedeelte
Laatst opgehaalde beelden en het mappengebied weergeven en verbergen.
Weergavemodus
(p. 22)
Weergaveregelpaneel
(p. 23)
Mappengebied (p. 21)De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken
21
Taakknoppen
•De taken van ZoomBrowser EX worden hier als een index gerangschikt.
•Klik op een taakknop als u de bijbehorende taak wilt uitvoeren.
Deze functies worden beschreven in het gedeelte ZoomBrowser EX-functies (p. 26)
Mappengebied
•In dit gebied selecteert u mappen. De geselecteerde mappen en de beelden in de geselecteerde mappen worden in het weergavegebied weergegeven.
Wanneer u vooraf een netwerkstation selecteert met Windows Verkenner, kunt u netwerkmappen in het weergavegebied weergeven, maar u kunt deze mappen niet toevoegen, wijzigen of verwijderen.
•Als u [Favorite Folders/Favoriete mappen] hebt geselecteerd, worden alleen die mappen weergegeven die u vooraf als favoriete mappen hebt opgegeven. U wordt aangeraden om een map die u regelmatig gebruikt als favoriete map op te geven. Als u [All Folders/Alle mappen] hebt geselecteerd, worden alle mappen weergegeven. Laatst opgehaalde beelden
•U kunt beelden bekijken in groepen die zijn gesorteerd op opnamedatum of op My Category (alleen bij bepaalde modellen).
Weergavegebied
•De mappen en de beelden in de mappen die zijn geselecteerd in het gedeelte Laatst opgehaalde beelden of het mappengebied worden hier weergegeven. De stijl van weergave hangt af van de weergavemodus die u hebt geselecteerd.
•U kunt de volgorde van beelden in het weergavegebied sorteren op bestandsnaam, opnamedatum of andere kenmerken door [View/Beeld] en [Sort by/Sorteren op] te selecteren.
•De volgende pictogrammen kunnen naargelang de beeldkenmerken rond beelden worden weergegeven.
Beelden gemaakt in de cameramodus Stitch Hulp RAW-beelden
Films
Beveiligde beelden
Beelden die met de AEB-functie van de camera zijn gemaakt
Geroteerde beelden (alleen in het scherm)
Manieren om een favoriete map op te geven
•Als [Favorite Folders/Favoriete mappen] wordt weergegeven, klikt u op [Add/Toevoegen] en selecteert u een map. •Als [All Folders/Alle mappen] wordt weergegeven, selecteert u een map en klikt u op [Add to Favorites/Toevoegen aan Favorieten].
•Als u een map in uit de favoriete mappen wilt verwijderen, selecteert u een map en klikt u op de knop [Delete/Verwijderen].De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken
22
Weergavemodus
•Hiermee selecteert u de weergavestijl voor het weergavegebied.
Zoom Mode/Modus in-/uitzoomen
Hiermee geeft u alle beelden in een map als miniaturenweer. Dezemodusisheelhandig als u beelden zoekt, omdat in deze modus veel beelden tegelijk kunnen worden weergegeven. Als in een map nog een aantal mappen zijn genest, worden de beelden van de geneste mappen ook als miniaturen weergegeven.
Als u de muiscursor boven een map beweegt, wordt in de rechterbovenhoek weergegeven. Als u hierop klikt, wordt er op de desbetreffende map ingezoomd.
Scroll Mode/Modus Bladeren
De beelden in de geselecteerde map en submappen worden weergegeven. Als u de mapdieptevoorweergave(niveau)insteltop[1] of hoger, worden ook de miniaturen in de map weergegeven. U kunt de mapdiepte wijzigen door in het menu [Tools/Extra] de optie [Preferences/Voorkeuren] te selecteren.
Preview Mode/
Modus Voorbeeldweergave
In deze modus wordt het beeld groter en met beeldgegevens weergegeven. Wanneer u in de modus In-/uitzoomen of de modus Bladeren de muisaanwijzer op een miniatuur plaatst, wordt het bijbehorende beeld groter weergegeven in een apart venster. U kunt ook in het menu
(Gegevens weergeven) instellen dat dit aparte muisvenster niet wordt weergegeven. De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken
23
Weergaveregelpaneel
•In dit regelpaneel past u de weergave-instellingen voor het weergavegebied aan.
Functieknoppen
•Met deze knoppen kunt u diverse functies uitvoeren.
Selectiemenu
Klik hierop om alle beelden in het weergavegebied te selecteren of om de selectie van alle beelden in het weergavegebied ongedaan te maken.
Menu voor het weergeven/verbergen van beeldgegevens
Geef hier op of u beeldgegevens, zoals bestandsnaam, opnamedatum of classificatie, al dan niet wilt weergeven onder de miniatuur.
Weergavegrootte
Hiermee wijzigt u de grootte van de miniatuur in het weergavegebied.
Menu Filterprogramma
Hiermee worden alleen beelden weergegeven die aan specifieke voorwaarden voldoen.
Knop Selecteren
Gebruik deze knop om afbeeldingen in de modus In-/uitzoomen te selecteren.
Passend maken
Hiermee wijzigt u de grootte van de miniaturen zodat deze in het venster passen.
Knop View Image/Beeld weergeven
Hiermee geeft u het geselecteerde beeld of de geselecteerde film in het weergavevenster weer.
Knop Slide Show/Diashow
Hiermee start u een diashow van de selecteerde beelden.
Knop Properties/Eigenschappen
Hiermee geeft u gegevens over het geselecteerde beeld in het venster Eigenschappen weer.
Knop Search/Zoeken
Hiermee zoekt u naar beelden aan de hand van criteria zoals de sterrenclassificatie, de wijzigingsdatum, de opnamedatum, opmerkingen of trefwoorden.
Knop Delete/
Verwijderen
Hiermee verwijdert u geselecteerde beelden of mappen.
Knop Rotate/Roteren
Hiermee roteert u het geselecteerde beeld.De software gebruiken op het Windows-platform – geavanceerde technieken
24
Weergavevenster
Dubbelklik op een beeld in het weergavegebied als u dit in het weergavevenster wilt weergeven.
•RAW-beeld wordt weergegeven
De knop [Display Original Image/Oorspronkelijk beeld weergeven] wordt onder het beeld weergegeven. Als u op deze knop klikt, wordt het geconverteerde beeld in het weergavevenster weergegeven.
•Film wordt weergegeven
•Onder de film worden knoppen weergegeven waarmee u de film kunt afspelen of het geluid kunt aanpassen.
•U kunt stilstaande beelden uit films extraheren door te klikken op de knop [Save as still image/Opslaan als stilstaand beeld] naast de knoppen voor sterrenclassificaties.
U kunt ook ongewenste gedeelten aan het begin of einde van films verwijderen door te klikken op de knop [Cut Movie/Film monteren].
Menu Edit/Bewerken
U kunt rode ogen corrigeren, kleuren aanpassen, beelden bijsnijden en titels toevoegen. Bovendien kunt u vanuit dit menu andere programma's starten waarmee u beelden kunt bewerken.
Beeldselectieknop
Hiermee schakelt u tussen beelden.
Knop Volledig scherm
Hiermee geeft u het beeld weer op volledige schermgrootte. Klik op het beeld of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het beeld weer op normale grootte weer te geven.
Knop Synchronize/
Synchroniseren
Hiermee synchroniseert u de weergave-instellingen wanneer meerdere beelden worden weergegeven.
Sterrenclassificatie
Hiermee geeft u een sterrenclassificatie aan een beeld.
In- en uitzoomen
Hiermee wijzigt u de zoominstelling van het beeld.
Knop Aantal weergegeven beelden
Hiermee geeft u meerdere beelden tegelijk weer. Dit is handig als u beelden wilt vergelijken.
Hiermee stelt u de weergavegrootte van het beeld af op de grootte van het weergavevenster.
Hiermee geef

TXT / PDF

Available 55 files for Digital IXUS 95 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000