Canon Digital IXUS 95 IS Download Drivers

• Miel ott használatba venné a fényképez ogépet, olvassa el ezt az útmutatót.
• Orizze meg ezt a dokumentumot, hogy kés obb is hozzá tudjon férni.
MAGYAR
Fényképez ogéphasználati útmutató2
Ellen orizze, hogy tartalmazza-e a csomag a következ o elemeket. Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a keresked ovel, akinél vásárolta a fényképez ogépet.
• A mellékelt memóriakártyával kipróbálhatja új fényképez ogépét és pár próbafelvételt is készíthet.
• A PDF-formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. A Word-formátumú kézikönyvek megjelenítéséhez a Microsoft Word
Viewer 2003 program telepíthet o (csak a Közel-Keleten). Ha nincsenek telepítve a számítógépen, a következ o webhelyr ol tölthet ok le:http://www.adobe.com (PDF-formátum esetén)http://www.microsoft.com/downloads/ (Word-formátum esetén)
A csomag tartalmának ellen orzése
Fényképez ogép
Akkumulátoregység, NB-6L
(csatlakozófedéllel)
Interfészkábel
IFC-400PCU
Audio-/videokábel
AVC-DC400
Csuklószíj
WS-DC7
Kezdeti lépések DIGITAL CAMERA
Solution Disk CD-ROM
Akkumulátortölt o
CB-2LY/CB-2LYE
Jótállási jegy
Tekintse meg a DIGITAL CAMERA Manuals Disk CD-ROM-on található kézikönyveket is.
• Fényképez ogép használati útmutató (ez az útmutató)
Ha a fényképez ogép alapvet o használatát már elsajátította, próbálja ki a többi funkciót is, hogy még szebb fényképeket készítsen.
• Közvetlen nyomtatási útmutató
Olvassa el, ha a fényképez ogépet nyomtatás céljából nyomtatóhoz kívánja csatlakoztatni.
• Szoftver használati útmutató
Akkor vegye el o ezt az útmutatót, ha csatlakoztatni szeretné a fényképez ogépet egy számítógéphez.
A DIGITAL CAMERA Solution Disk CD-ROM lemezen található szoftver telepítését és használatát ismerteti.
DIGITAL CAMERA
Manuals Disk3
Próbafelvételek
Készítsen néhány próbafelvételt, és ellen orizze, hogy a készülék megfelel o képeket készített-e. Ügyeljen arra, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felel osséget sem vállalnak a fényképez ogép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a kép nem megfelel o, illetve nem megfelel o formában történ o rögzítését okozza.
Figyelmeztetés a szerz oi jogok megsértésének elkerülésére
A fényképez ogéppel készített képek személyes célra használhatók.
Ne készítsen a szerz oi jogokra vonatkozó törvényeket vagy el oírásokat megsért o képet – mindig kérjen engedélyt a szerz oi jogok tulajdonosától.
Vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben az el oadásokról, kiállításokról vagy kereskedelmi termékekr ol fényképez ogéppel vagy más eszközzel készített képek még abban az esetben is szerz oi vagy egyéb jogokat sérthetnek, ha a képek személyes használatra készültek.
A garancia korlátozása
A fényképez ogépre vonatkozó garanciáról a mellékelt Jótállási jegyen olvashat. A Canon ügyfélszolgálat elérhet oségér ol a Canon jótállási jegyen tájékozódhat.
LCD kijelz o
Az LCD kijelz o rendkívül nagy pontosságú gyártási csúcstechnológiával készül. A képpontok 99,99%-nál nagyobb része el oírás szerint m uködik, el ofordulhat azonban, hogy néha nem m uködo képpontok jelennek meg világos vagy sötét pontként. Ez nem jelent m uködési hibát, és nincs hatással a rögzített képre.
A fényképez ogép vázának h omérséklete
Ha hosszabb ideig használja a fényképez ogépet, legyen óvatos, mert a készülék váza felmelegedhet. Ez nem utal hibás m uködésre.
Memóriakártyák
A fényképez ogéppel használható különféle típusú memóriakártyákat együttesen memóriakártyának nevezzük az útmutatóban.
Els oként olvassa el az alábbi részt4
A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek
Felvétel készítése
4
? Felvétel készítése a fényképez ogép automatikus beállításaival . . . 22
? Felvétel speciális körülményeknek megfelel oen. . . . . . . . . . . . 52 – 54
? Arcokra történ o fókuszálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 60, 76
? Fényképezés olyan helyen, ahol a vaku nem használható (a vaku kikapcsolása). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
? Olyan kép készítése, amelyen én is rajta vagyok (Önkioldó). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60
? A dátum és az id o megjelenítése a képeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
? Témák közeli felvételének készítése (makró felvétel) . . . . . . . . . . . 63
? Közeli felvétel készítése a zoom segítségével (digitális makró) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
? Szépia tónusú vagy fekete-fehér képek készítése . . . . . . . . . . . . . . 70
? A rögzíteni kívánt kép méretének módosítása
(rögzített képpontok száma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
? Sorozatfelvétel készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
? Fényképezés a készülék bemozdulásának elkerülésével (képstabilizálás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113y
Akvárium
(54. oldal)
S Víz alatti
(54. oldal)
Z Kevés fény
(54. oldal)
Ht Bels o tér
(53. oldal)
Tzijáték
(53. oldal)
IF wP
Éjszakai felvétel
(52. oldal)
Vízpart
(53. oldal)
Havas környezet
(54. oldal)
V
Gyerekek ésháziállatok
(53. oldal)
Portré
(52. oldal)
Kiváló felvételek készítése emberekr ol
U
Naplemente
(53. oldal)
Kiváló tájképek készítése
Felvétel készítése egyéb témáról
O
Lombozat
(54. oldal)A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek
5
? Fényképezés a készülék bemozdulásának elkerülésével rossz fényviszonyok között is (Nagy ISO automatikus) . . . . 54, 68
? Sötét témák világosabbá tétele (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . 81
? Felvétel készítése a keres ovel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Megtekintés
1
? A fényképek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
? Fényképek automatikus lejátszása (diavetítés) . . . . . . . . . . . . . 92
? A képek megtekintése TV-készüléken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
? Fényképek gyors keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
? Képek törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 97
? Fényképek véletlen törlés elleni védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
E
? Videó felvétele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
? Videofelvétel megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Videofelvétel készítése és megtekintése
2
? Fényképek egyszer u nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nyomtatás
Mentés
? Fényképek mentése számítógépre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Egyéb m uveletek
3
? A hangok kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
? A fényképez ogép használata külföldön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Az 1–3. fejezet ismerteti a fényképez ogép alapvet o kezelését és gyakran használt funkcióit. A 4. és az utána következ o fejezetek a speciális funkciókat mutatják be, így minden fejezetben egyre többet tudhat meg a készülékr ol.
A csomag tartalmának ellen orzése....2
Els oként olvassa el az alábbi részt....3
A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek.....................................4
Biztonsági óvintézkedések ................8
Az akkumulátor feltöltése.................12
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése...............................14
A dátum és az id o beállítása............17
A kijelz o nyelvének beállítása..........19
A memóriakártya formázása............20
A zárkioldó gomb lenyomása...........21
A Képek készítése .....................22
1 Képek megjelenítése..................25
Képek törlése...................................26
Képek nyomtatása...........................27
E Videofelvételek készítése...........29
Videofelvételek megtekintése..........31
Képek átvitele számítógépre ...........32
Tartozékok.......................................36
Külön megvásárolható tartozékok ...38
A fényképez ogép alkotórészei.........40
A kijelz on megjelen o adatok............42
Az Energiatakarék funkció
(Autom. kikapcs.) .......................44m FUNC. menü – alapvet o m uveletek...................................45n A menü – alapvet o m uveletek...................................46
A hangbeállítások módosítása.........47
A fényképez ogép alapértelmezett beállításainak visszaállítása.......48
Memóriakártya alacsony szint u formázása ....................... 49
A kijelz o fényerejének megváltoztatása ........................ 50
4 Fényképezés különböz o feltételekkel ............................... 52
! A vaku kikapcsolása................... 55
A téma nagyítása (Digitális zoom) .. 56
A dátum és az id o beszúrása.......... 58
Ň Az önkioldó használata............... 59
" Az arcérzékel o önkioldó használata................................. 60
G Felvétel készítése programautomatikával............... 62h A vaku bekapcsolása .................. 62u Távoli témák fényképezése
(Végtelen).................................. 63e Közeli felvétel készítése
(Makró)...................................... 63
R Ráközelítés közeli témákra
(Digitális makró) ........................ 64
A rögzített képpontok számának
(képméret) módosítása ............. 65
A képmin oség (tömörítési arány) módosítása................................ 65b A világosság beállítása
(expozíciókompenzáció)............ 67
W Sorozatfelvétel........................... 67
Az ISO érzékenység módosítása.... 68
Tartalomjegyzék
1 Kezdeti lépések ................11
2 B ovebb ismeretek............39
3 Fényképezés speciális feltételek esetén és a gyakori funkciók használata ......................... 51
4 Beállítások megadása saját kez uleg..................... 61Tartalomjegyzék
7
A fehéregyensúly beállítása............ 69
A képek tónusának módosítása
(Saját színbeállít.) ..................... 70
Felvétel készítése TV-készülék használatával ............................ 71
Î Fényképezés a két másodperces önkioldó használatával Önkioldó............. 71
$ Az Önkioldó testreszabása ........ 72
A kompozíció módosítása az élesség rögzítésével ............ 73
Fényképezés a keres o használata mellett ..................... 73
Az AF keret üzemmódjának módosítása ............................... 76
% Fényképezés az AF rögzítés használatával ............................ 77
Az élesség helyének nagyítása ...... 78
A fénymérési mód megváltoztatása........................ 79
& Fényképezés az AE rögzítés használatával ............................ 79
( Fényképezés az FE rögzítés használatával ............................ 80
… Felvétel Hosszú szink. beállítással ................................ 80
@ Sötét témák világosabbá tétele
(i-Contrast) ................................ 81
Œ Vörösszemkorrekció.................. 82
˜ Felvétel hosszú expozícióval...... 83
A képmin oség megváltoztatása...... 86
AE rögzítés/expozícióváltás............ 87
Egyéb felvételi funkciók .................. 87
Lejátszási funkciók.......................... 88g Képek keresése kilencesével
(Indexképes megjelenítés) ........90d Képek keresése ugrással ...........91
. Diavetítés megtekintése..............92
Az élesség ellen orzése ...................93k Képek nagyítása.........................94
+ A képek közötti átt unés változtatása ...............................94
Képek megtekintése TV-n...............95: A képek védelme ......................96
/ Az összes kép törlése.................97
\ Képek forgatása..........................98
= Képek átméretezése...................99
@ Sötét témák világosabbá tétele
(i-Contrast)...............................100
] A vörösszemhatás korrekciója ...............................101
Képek kiválasztása nyomtatásra
(DPOF) ....................................102
A funkciók módosítása ..................108
A képfelvételi funkciók módosítása..............................111
A lejátszási funkciók módosítása ..114
Üzemeltetés háztartási áramról.....116
Hibaelhárítás .................................117
A képerny on megjelen o
üzenetek listája........................120
Az egyes felvételi módokban elérhet o funkciók .....................122
Menük............................................124
M uszaki adatok .............................128
Kezelési el oírások .........................131
Tárgymutató ..................................132
5 A fényképez ogép lehet oségeinek még jobb kihasználása ........... 75
6 A videofelvételek készítése során használatos funkciók ..... 85
7 Lejátszási és egyéb funkciók használata ........ 89
8 A fényképez ogép testreszabása.................. 107
9 Hasznos információk..... 1158
• A fényképez ogép használata el ott feltétlenül olvassa el az itt következ o tudnivalókat.
A fényképez ogépet minden esetben csak az el oírásoknak megfelel oen használja.
• A következ o oldalakon található biztonsági el oírások azt a célt szolgálják, hogy betartásuk révén elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
• Ezenfelül mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészít ok útmutatóját.
Fényképez ogép
Figyelmeztetés Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehet oségét jelzi.
Óvintézkedések Sérülés lehet oségét jelzi.
Óvintézkedések A készülék sérülésének lehet oségét jelzi.
Figyelmeztetés
• Ne nézzen a fényképez ogép keres ojén keresztül nagyon er os fényforrás
(például a nap) felé.
Ez látáskárosodást okozhat.
• Ne villantsa a vakut közelr ol emberek szemébe.
A vaku által kibocsátott er os fény látáskárosodást okozhat. Ha vakut használ, ne fényképezzen kisgyermeket egy méternél közelebbr ol.
• Az eszközöket úgy tárolja, hogy gyerekek és csecsem ok ne férhessenek hozzá.
Szíj: A gyermek nyakára tekered o szíj fulladást okozhat.
Memóriakártya, nap/dátum elem: Veszélyes, ha véletlenül lenyelik. Ha ez történik, azonnal hívjon orvost.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani az eszközök egyetlen olyan elemét sem, amelynek szétszerelésér ol nincs kifejezett leírás az útmutatóban.
• Ha elejti a fényképez ogépet, vagy az más módon megsérül, a sérülés elkerülése
érdekében ne érintse meg a készülék belsejét.
• Ha a fényképez ogép füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltér oen viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.
• Ne használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy hígítót – a készülék tisztításához.
• Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék vagy idegen tárgy a fényképez ogép belsejébe.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha folyadék vagy idegen tárgy érintkezik a fényképez ogép belsejével, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.
• Csak a javasolt áramforrásokat használja.
Más áramforrások használata áramütést vagy tüzet okozhat.
Biztonsági óvintézkedésekBiztonsági óvintézkedések
9
Akkumulátor, akkumulátortölt o
További figyelmeztetések
• Csak a javasolt akkumulátorokat használja.
• Ne helyezze az akkumulátort t uz közelébe vagy közvetlenül t uzbe.
• Ügyeljen, hogy az akkumulátor ne érintkezzen vízzel (például tengervízzel) vagy más folyadékkal.
• Ne próbálja meg szétszerelni, átalakítani vagy h ohatásnak kitenni az akkumulátort.
• Ne ejtse le az akkumulátort, és ne tegye ki er os üt odésnek.
Ez szivárgáshoz vezethet, így tüzet, sérülést vagy a közvetlen környezet károsodását okozhatja. Ha egy akkumulátor szivárog, és tartalma érintkezésbe kerül valamelyik testrészével vagy ruhájával, azonnal mossa ki b o vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátortölt o nedves lesz, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a fényképez ogép forgalmazójához vagy a legközelebbi Canon ügyfélszolgálathoz.
• Csak a megadott akkumulátortölt ot használja az akkumulátor töltésére.
• Ne vágja el, ne rongálja meg és ne alakítsa át a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
• Rendszeres id oközönként húzza ki a hálózati adapter kábelét, és törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
• Nedves kézzel ne érintse meg a tápegység vezetékét.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne játssza le a mellékelt CD-ROM-okat olyan CD-lejátszóban, amely nem támogatja azokat.
Ha audio-CD-lejátszóban játssza le a CD-ROM-okat, azzal károsíthatja a hangszórókat. A CD-ROM zenelejátszón történ o lejátszása során megszólaló hangos zajok halláskárosodást is okozhatnak fejhallgató viselése esetén.
Óvintézkedések
• A csuklószíjjal hordva a fényképez ogépet ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, és ne tegye ki er os ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja er osen az objektívet.
Ez sérüléshez vagy a fényképez ogép károsodásához vezethet.
• Ügyeljen arra, hogy a tölt ot és az adaptert megfelel o feszültség u konnektorhoz csatlakoztassa. Ne használja ezeket, ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült, illetve nem illeszkedik teljesen a konnektorba.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne használja, ne helyezze és ne tárolja a fényképez ogépet a következ o helyeken.
- Er os napfénynek kitett helyek
- 40°C-nál magasabb h omérsékletnek kitett helyek
- Nedves vagy poros helyek
A fenti esetekben szivárgás, túlmelegedés vagy robbanás következhet be, ami t uzhöz
és égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet. A magas h omérséklet emellett a burkolat deformálódását is okozhatja.Biztonsági óvintézkedések
10
• Ügyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajt u vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a tölt o csatlakozóival.
Ez áramütést, tüzet vagy egyéb károsodást okozhat.
Óvintézkedések
• Ne irányítsa a fényképez ogépet nagyon er os fényforrás (például a nap) felé.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy a képérzékel o (CCD) sérüléséhez vezethet.
• Ha vízparton vagy szeles helyen használja a fényképez ogépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.
• Ne használja a vakut, ha az nedves vagy poros, ha valamilyen tárgy rátapadt, illetve ha ujjai vagy ruházata eltakarja.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vezethet.
• A töltés befejez odése után, vagy ha nem használja a tölt ot, húzza ki az akkumulátortölt o hálózati csatlakozóját.
• Ne tegyen semmit (például rongyot) az akkumulátortölt o tetejére töltés közben.
A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a fényképez ogépet, vegye ki az akkumulátort a fényképez ogépb ol, és tárolja külön.
Ha az akkumulátort a fényképez ogépben hagyja, az esetleg el oforduló szivárgás károsodást okozhat.
• Miel ott eldobná az akkumulátort, ragassza le az érintkez oket valamilyen szigetel oanyaggal.
A szeméttárolóban az érintkez ok más fém tárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
• Ne hagyja az akkumulátort háziállatok által elérhet o helyen.
Az akkumulátor megharapása szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat, ami t uzhöz és égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.
• Ne üljön le, ha a fényképez ogép a ruhája farzsebében van.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy az LCD-kijelz o sérüléséhez vezethet.
• Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen, hogy ne érjen kemény tárgy az LCD kijelz ohöz.
• Ne rögzítsen kiegészít oket a szíjhoz.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy az LCD kijelz o sérüléséhez vezethet.11
Kezdeti lépések
Ez a fejezet ismerteti a felvételek készítéséhez szükséges el okészületeket, az A módban történ o felvételkészítést, valamint a rögzített képek megtekintésének, törlésének és nyomtatásának módját. Ezt követ oen bemutatja, hogy hogyan kell videofelvételt készíteni és lejátszani, és hogyan lehet képeket áttölteni számítógépre.
A csuklószíj bef uzése és a fényképez ogép megfogása
• Kösse a szíjat a készülékbe, és húzza a csuklója köré, így elkerülheti a fényképez ogép leejtését.
• Karját szorítsa testéhez, miközben a fényképez ogépet határozottan fogja meg az oldalainál. Ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el a vakut.
1
Szíj12
Az akkumulátor a készülékhez kapott tölt ovel tölthet o fel.
Távolítsa el a fedelet.
Tegye az akkumulátort a készülékbe.
? Igazítsa az akkumulátor jelét a tölt o hasonló jeléhez, majd csúsztassa be ( )
és lefelé ( ) az akkumulátort.
Töltse fel az akkumulátort.
? CB-2LY tölt o esetén: Hajtsa ki a csatlakozót ( ), és dugja be atö lt ot egy konnektorba ( ).
? CB-2LYE tölt o esetén: Dugja a tápkábelt atö lt obe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
A töltésjelz o lámpa pirosan világítani kezd, és a töltés elkezd odik.
? Amikor a töltés befejez odik, a töltésjelz o lámpa zöldre vált. A töltéshez kb. 1 óra
és 55 perc szükséges.
Távolítsa el az akkumulátort.
? Húzza ki az akkumulátortölt ot a konnektorból, majd csúsztassa az akkumulátort befelé ( ) és felfelé ( ),
és vegye ki.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor védelme és élettartamának meg orzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.Az akkumulátor feltöltése
13
A rögzíthet o képek megközelít o száma
* A készíthet o képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési szabványon alapszik.
• Bizonyos körülmények esetén kevesebb felvétel készíthet o.
Az akkumulátor töltésjelz oje
Az akkumulátor töltöttségét egy a kijelz on megjelen o ikon vagy üzenet jelzi.
• Az akkumulátort a használat napján vagy az azt megel ozo napon töltse fel.
A feltöltött akkumulátorok használat nélkül is veszítenek töltésükb ol.
• Az akkumulátor hosszú id on keresztül történ o tárolása esetén az alábbiakra kell ügyelni.
Merítse le az akkumulátort, és vegye ki a fényképez ogépb ol. Helyezze vissza a csatlakozó fedelét, és tegye el az akkumulátort. A feltöltött akkumulátor hosszabb ideig (kb. 1 év) való tárolása csökkentheti élettartamát, és hatással lehet a teljesítményére is.
• Az akkumulátortölt o külföldön is használható.
Az akkumulátortölt o azokban a régiókban használható, ahol a hálózati feszültség
100–240 V (50/60 Hz). Ha a csatlakozófej nem illik a hálózati csatlakozóba, használjon külön megvásárolható átalakítót. Ne használjon a külföldi utazás során egyéb eszközöket, például transzformátort, mert ez hibás m uködéshez vezethet.
• Az akkumulátor a használat során kidomborodhat.
Ez normális jelenség, és nem jelenti az akkumulátor meghibásodását.
Ha annyira kidomborodik az akkumulátor, hogy nem helyezhet o be a fényképez ogépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.
• Ha az akkumulátor hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét.
Ez esetben vásároljon új akkumulátort.
Rögzíthet o képek száma
LCD-kijelz o bekapcsolva.* 260 kép
LCD kijelz o kikapcsolva. 700 kép
Lejátszási id o (óra) 6 óra
Kijelz o Jelentés
Jó.
Kissé merül oben van, de elegend o.
(vörösen villog) Majdnem teljesen lemerült.
„Cseréljen akkumulátort” Lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor és a tölt o hatékony használata
Helyezze fel a fedelet a feltöltött akkumulátorra
úgy, hogy a jel látható legyen.14
Helyezze be a fényképez ogépbe a hozzá kapott akkumulátort és am em ó ria k ár tyá t.
Ellen orizze a kártya írásvédelmi kapcsolóját.
? Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán, és az zárolási pozícióban van, nem lehet képeket készíteni. Csúsztassa el a kapcsolót kattanásig.
Nyissa ki a fedelet.
? Csúsztassa el a fed olapot ( ), majd nyissa fel ( ).
Tegye az akkumulátort a készülékbe.
? Helyezze a készülékbe az akkumulátort az ábra szerint. Amikor a megfelel o helyre ér, bekattan.
? Ügyeljen, hogy megfelel o irányban helyezze be az akkumulátort, mert ellenkez o esetben nem tud a helyére ugrani.
Tegye be a memóriakártyát.
? Helyezze a készülékbe a memóriakártyát az ábra szerint. Amikor a megfelel o helyre ér, bekattan.
? Ügyeljen a memóriakártya helyes irányára.
Ha nem a megfelel o irányban helyezi be a memóriakártyát, a fényképez ogép megsérülhet.
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Csatlakozók
CsatlakozókAz akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
15
Csukja be a fedelet.
? Hajtsa be a fedelet ( ), és kattanásig csúsztassa a helyére ( ).
Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása
Távolítsa el az akkumulátort.
? Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárát a nyíl irányába.
Az akkumulátor kiugrik a helyér ol.
Távolítsa el a memóriakártyát.
? Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
A memóriakártya kiugrik a helyér ol.Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
16
A készíthet o felvételek száma különféle memóriakártyák esetén
• Az értékek az alapértelmezett beállítások esetén érvényesek.
• A készíthet o képek száma függ a fényképez ogép beállításaitól, a témától és a használt memóriakártyától.
A készíthet o képek száma képfelvételi üzemmódban ellen orizhet o (22. oldal).
Kompatibilis memóriakártyák
• SD memóriakártyák
• SDHC memóriakártyák
• MultiMediaCards
• MMCplus memóriakártyák
• HC MMCplus memóriakártyák
Az SD és az SDHC memóriakártyákon van egy írásvédelmi kapcsoló. Ha ez a kapcsoló zárolási pozícióban van, az [Írásvédett kártya!] felirat látható a kijelz on,
és nem lehet képeket készíteni, illetve törölni.
Memóriakártya
2 GB 8 GB
Rögzíthet o képek száma 749 2994
Ellen orizhet o a készíthet o képek száma?
Mi az írásvédelmi kapcsoló?
Rögzíthet o képek száma17
A Dátum/id o beállítási képerny o megjelenik a készülék els o bekapcsolásakor.
Mivel az itt beállított dátum és id opont kerül rögzítésre a képekben, feltétlenül
állítsa be ezeket az adatokat.
Kapcsolja be a fényképez ogépet.
? Nyomja meg az ON/OFF gombot.
Megjelenik a Dátum/id o képerny o.
Állítsa be a dátumot és az id ot.
? Válassza ki a kívánt beállítást a qr gombokkal.
? Egy érték beállításához nyomja meg aop gombokat.
Rögzítse a beállítást.
? Nyomja meg a m gombot.
A dátum és az id o beállítását követ oen a készülék kilép a Dátum/id o képerny or ol.
? Az ON/OFF gomb megnyomásával kikapcsolhatja a fényképez ogépet.
Állítsa be a helyes dátumot és id ot. Ha nem állítja be a dátumot és az id ot, a Dátum/id o képerny o mindig megjelenik, valahányszor bekapcsolja a fényképez ogépet.
A dátum és az id o beállítása
A Dátum/id o képerny o ismételt megjelenéseA dátum és az id o beállítása
18
A dátum és id o módosítása
Az aktuális dátum és id o beállítása módosítható.
Jelenítse meg a menüket.
? Nyomja meg a n gombot.
Válassza a 3 lap [Dátum/id o] menüjét.
? Válassza ki a 3 lapot a qr gombokkal.
? A op gombok megnyomásával válassza a [Dátum/id o] lehet oséget, majd nyomja meg a m gombot.
Módosítsa a dátumot és az id ot.
? Végezze el a beállításokat a 17. oldal
2. és 3. lépését követve.
? Lépjen ki a menükb ol a n gombbal.
• A fényképez ogépben van egy beépített dátum/id o akkumulátor (biztonsági akkumulátor), amely meg orzi a dátum- és id obeállítást az akkumulátor eltávolítása esetén is körülbelül három hétig.
• Ha feltöltött akkumulátort helyez a készülékbe, vagy csatlakoztat hozzá egy
(külön megvásárolható) hálózati adaptert (38. oldal), a dátum/id o akkumulátor körülbelül négy óra alatt feltölt odik, még akkor is, ha a fényképez ogép nincs bekapcsolva.
• Ha a dátum/id o akkumulátor lemerül, a Dátum/id o menü megjelenik a fényképez ogép bekapcsolásakor. Állítsa be a dátumot és az id ot a 17. oldal lépései szerint.
A dátum/id o akkumulátor19
Beállíthatja, hogy a menük és az üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg az LCD kijelz on.
Állítsa be a lejátszás módot.
? Nyomja meg a 1 gombot.
Jelenítse meg a beállítási képerny ot.
? Nyomja meg és tartsa lenyomva amgombot , majd nyomja meg an gombot .
Állítsa be a kijelz o nyelvét.
? A opqr gombok segítségével válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg a m gombot.
A kijelz o nyelvének beállítása után a nyelvbeállítási menü bezárul.
A kijelz o nyelvének beállítása
A kijelz o nyelve úgy is megváltoztatható, hogy megnyomja a n gombot, kiválasztja a 3 lapot, majd a [Nyelv] menüpontot.20
Használat el ott az új vagy korábban más eszközökkel használt memóriakártyát formázni kell a fényképez ogéppel. A memóriakártya formázása az összes adatot törli a kártyáról. Mivel a törölt adatok nem
állíthatók vissza, kell o körültekintéssel járjon el a memóriakártya formázásakor.
Jelenítse meg a menüt.
? Nyomja meg a n gombot.
Válassza a [Formázás] lehet oséget.
? Válassza ki a 3 lapot a qr gombokkal.
? A op gombok megnyomásával válassza a [Formázás] lehet oséget, majd nyomja meg a m gombot.
Formázza a memóriakártyát.
? Válassza az [OK] lehet oséget aqr gombokkal, majd nyomja meg amgombot.
A memóriakártya formázása elkezd odik.
A formázás befejeztével ismét megjelenik a menüképerny o.
A memóriakártya formázása
A memóriakártyán található adatok törlése vagy a memóriakártya formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem biztosítja az adatok teljes törlését. A memóriakártya
átadásakor vagy kidobásakor járjon el körültekint oen. Amikor eldob egy memóriakártyát, a személyes adatok kiszivárgásának megel ozése
érdekében végezzen további óvintézkedéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.
Lehet, hogy a memóriakártya formázási képerny on látható teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.21
A zárkioldó gomb kétféleképpen nyomható meg. Úgy készíthet éles képeket, ha el oször csak kissé (félig) nyomja le a zárkioldó gombot, és ezzel beállítja a fókuszt, és ezután készíti el a felvételt.
Nyomja le félig (gyengén, az els o lenyomási helyzetig).
A fényképez ogép automatikusan beállítja a fókuszt és a felvételhez szükséges
értékeket, például a fényer ot.
A fényképez ogép fókuszálása közben két hangjelzés hallható, a jelz ofény pedig zölden világít.
Nyomja le teljesen (a második lenyomási helyzetig).
Elhangzik a zárkioldási hangjelzés,
és a fényképez ogép elkészíti a felvételt.
A zárkioldó gomb lenyomása
Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, lehet, hogy a kép nem lesz éles.22
Mivel a fényképez ogép be tudja állítani a témát, és meg tudja határozni a felvétel körülményeit, hagyja, hogy automatikusan a legjobb beál

TXT / PDF

Available 55 files for Digital IXUS 95 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000