Canon Digital IXUS 95 IS Download Drivers

• Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door.
• Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen.
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding2
Controleer of de verpakking waarin de camera is verzonden, de volgende onderdelen bevat. Indien u merkt dat er iets ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier van het product.
• U kunt de bijgeleverde geheugenkaart gebruiken om uw nieuwe camera uit te proberen en een aantal proefopnamen te maken.
• Voor het weergeven van de PDF-handleidingen moet het programma Adobe
Reader zijn geïnstalleerd. Microsoft Word Viewer 2003 kan worden geïnstalleerd om Word-handleidingen weer te geven (alleen het Midden-Oosten). Als deze software niet op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar de volgende website en downloadt u de software:http://www.adobe.com (voor PDF-bestanden) http://www.microsoft.com/downloads/ (voor Word-bestanden)
De inhoud van de verpakking controleren
Camera
Batterij NB-6L
(met kapje)
Interfacekabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Polsriem
WS-DC7
Aan de slag
DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Batterijlader
CB-2LY/CB-2LYE
Raadpleeg ook de handleidingen op de cd-rom Canon DIGITAL
CAMERA Manuals Disk.
• Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Zodra u de basisfunctie onder de knie hebt, kunt u de vele functies van de camera gebruiken om meer ingewikkeldere foto's te maken.
• Handleiding voor persoonlijk afdrukken
Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een printer en wilt afdrukken.
• Startershandleiding
Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een computer.
Hierin wordt uitgelegd hoe u de software die op de bijgeleverde
DIGITAL CAMERA Solution Disk staat, installeert en gebruikt.
Canon garantiesysteemboekje
DIGITAL CAMERA
Manuals Disk3
Proefopnamen
Maak enkele proefopnamen en speel deze af om te controleren of de beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
Schending van het auteursrecht
De beelden die met deze camera worden opgenomen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Neem geen beelden op die inbreuk doen op het auteursrecht zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder.
In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het Canon garantiesysteemboekje dat bij de camera wordt geleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Als u contact wilt opnemen met medewerkers van Canon Klantenservice, raadpleegt u het Canon garantiesysteemboekje.
LCD-scherm
Voor het vervaardigen van het LCD-scherm zijn speciale hoge-precisietechnieken gebruikt. Meer dan 99,99% van de pixels werkt naar behoren, maar soms verschijnen er niet-werkende pixels in de vorm van heldere of donkere stippen. Dit duidt niet op een defect en heeft geen invloed op het beeld dat wordt vastgelegd.
Temperatuur van de camerabehuizing
Wees voorzichtig als u de camera lange tijd continu gebruikt.
De camerabehuizing kan dan warm worden. Dit is niet het gevolg van een storing.
Geheugenkaarten
De diverse soorten geheugenkaarten die in deze camera kunnen worden gebruikt, worden in deze handleiding aangeduid met de overkoepelende term geheugenkaarten.
Lees dit eerst4
Wat wilt u doen?
Opnamen maken
4
? Opnamen maken en de instellingen aan de camera overlaten. . . 22
? Opnamen maken die zijn aangepast aan speciale omstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 – 54
? Scherpstellen op gezichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 60, 76
? Opnamen maken op plaatsen waar niet geflitst kan worden
(flitser uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
? Foto’s maken met de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60
? De datum en tijd aan de opnamen toevoegen . . . . . . . . . . . . . . 58
? Close-ups maken van onderwerpen (macro-opnamen) . . . . . . . 63
? Close-ups maken van onderwerpen met de zoomfunctie (digitale macro-opnamen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
? Sepiakleurige of zwart-witfoto’s maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
? De grootte wijzigen van de opname (resolutie). . . . . . . . . . . . . . 65
? Continu foto’s maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
? Opnamen maken zonder dat de camera beweegt
(beeldstabilisatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113y Aquarium
(p. 54)
S Onder water
(p. 54)
Z Weinig licht
(p. 54)
Ht
Binnen
(p. 53)
Vuurwerk
(p. 53)
IF wP
Bij nacht
(p. 52)
Op het strand
(p. 53)
In de sneeuw
(p. 54)
V
Kinderen endieren (p. 53)
Portretten
(p. 52)
Mooie opnamen maken van mensen
U
Zonsondergangen
(p. 53)
Landschapsopnamen maken
Diverse andere opnamen maken
O
Gebladerte
(p. 54)Wat wilt u doen?
5
? Opnamen maken zonder dat de camera beweegt, ook bij weinig licht (Hoge ISO Automatisch) . . . . . 54, 68
? Donkere onderwerpen lichter weergeven (i-Contrast) . . . . . . . . 81
? Opnamen maken met behulp van de zoeker . . . . . . . . . . . . . . . 73
Weergeven
1
? De foto’s bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
? Foto’s automatisch afspelen (diashow). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
? Foto’s bekijken op een tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
? Snel foto’s zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
? Foto’s wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 97
? Foto’s beschermen tegen onbedoeld wissen . . . . . . . . . . . . . . . 96
E
? Films maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
? Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Films maken en bekijken
2
? Snel en gemakkelijk foto’s afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Print
Opslaan
? Foto’s opslaan op een computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Overige
3
? Geluid uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
? De camera gebruiken in het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
De hoofdstukken 1 t/m 3 beschrijven het basisgebruik en de veelgebruikte functies van deze camera. De hoofdstukken 4 en volgende beschrijven de geavanceerde functies, waarbij u in elk volgend hoofdstuk meer leert.
De inhoud van de verpakking controleren............................. 2
Lees dit eerst............................................... 3
Wat wilt u doen?.......................................... 4
Veiligheidsvoorschriften .............................. 8
De batterij opladen .................................... 12
De batterij en geheugenkaart plaatsen ..... 14
De datum en tijd instellen.......................... 17
De taal van het scherm instellen ............... 19
Geheugenkaarten formatteren .................. 20
De sluiterknop indrukken........................... 21
A Foto’s maken .................................. 22
1 Beelden bekijken................................. 25
Beelden wissen ......................................... 26
Beelden afdrukken .................................... 27
E Films opnemen.................................... 29
Films bekijken............................................ 31
Beelden downloaden naar een computer................................................ 32
Accessoires............................................... 36
Afzonderlijk verkrijgbare accessoires........ 38
Overzicht van de onderdelen .................... 40
Informatieweergave op het scherm........... 42
De functie Spaarstand
(Automatisch Uit) ................................... 44
Menu m FUNC. – Basishandelingen ...... 45
Menu n – Basishandelingen ........... 46
De geluidsinstellingen wijzigen.................. 47
De standaardinstellingen van de camera herstellen .................................. 48
Low Level Format van geheugenkaart ...... 49
De helderheid van het scherm wijzigen..... 50
4 Opnamen maken in verschillende omstandigheden .................................... 52
! De flitser uitzetten ................................ 55
Nader inzoomen op het onderwerp
(digitale zoom) .......................................56
Datum en tijd aan de opname toevoegen .............................................. 58
Ò De zelfontspanner gebruiken ............... 59
" De gezicht-zelfontspanner gebruiken ...............................................60
G Opnamen maken met automatische belichting................................................62h De flitser aanzetten ............................... 62u Objecten op grote afstand fotograferen
(Oneindig) .............................................. 63e Close-ups maken (Macro).................... 63
R U kunt heel ver inzoomen op onderwerpen. (digitale macro) ............... 64
De resolutie wijzigen. (beeldgrootte)......... 65
De beeldkwaliteit (compressieverhouding) wijzigen .................................................. 65b De helderheid aanpassen
(Belichtingscompensatie)....................... 67
W Continu-opnamen................................ 67
De ISO-waarde wijzigen............................ 68
De Wit Balans aanpassen ......................... 69
Inhoudsopgave
1 Aan de slag ............................11
2 Meer informatie......................39
3 Opnamen maken in speciale omstandigheden en veelgebruikte functies...........51
4 Zelf instellingen selecteren...61Inhoudsopgave
7
De kleurtoon van een foto wijzigen (My Colors)...............................70
Opnamen maken via een tv.......................71
Î Opnamen maken met de
2 seconden -zelfontspanner...................71
$ De zelfontspanner aanpassen .............72
De compositie van de opname wijzigen met de focusvergrendeling.....................73
Opnamen maken met behulp van de zoeker.........................................73
De modus AF Frame wijzigen ...................76
% Opnamen maken met AF lock ............77
Het autofocuskader vergroten ...................78
De meetmethode wijzigen .........................79
& Opnamen maken met
AE-vergrendeling ...................................79
( Opnamen maken met
FE-vergrendeling....................................80
… Opnamen maken met Slow Synch ......80
@ Donkere onderwerpen lichter weergeven (i-Contrast)...........................81
ΠRode-Ogen Corr..................................82
˜ Opnamen met lange sluitertijd maken..83
De beeldkwaliteit wijzigen..........................86
AE-vergrendeling/belichting.......................87
Overige opnamefuncties............................87
Afspeelfuncties ..........................................88g Beelden doorzoeken in groepen van 9 (Indexweergave) ............90d Naar beelden zoeken in de springweergave......................................91
. Diavoorstellingen bekijken ....................92
De focus controleren .................................93k Beelden vergroten................................94
+ Beeldovergangen wijzigen ...................94
Beelden weergeven op een tv...................95: Opnamen beveiligen ..........................96
/ Alle beelden wissen..............................97
\ Beelden roteren....................................98
= Het formaat van beelden veranderen.............................................99
@ Donkere onderwerpen lichter weergeven (i-Contrast).........................100
] Het rode-ogeneffect corrigeren...........101
Beelden selecteren voor afdrukken (DPOF)................................102
Functies aanpassen ................................108
Opnamefuncties aanpassen....................111
De afspeelfuncties aanpassen ................114
Aansluiten op het lichtnet ........................116
Tips voor het oplossen van problemen....117
Lijst met berichten die op het scherm verschijnen ...................120
Beschikbare functies per opnamemodus .....................................122
Menu’s.....................................................124
Specificaties ............................................128
Voorzorgsmaatregelen ............................131
Index........................................................132
De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen................................................135
5 Haal meer uit uw camera ... 75
6 Diverse functies voor het opnemen van films....... 85
7 Afspeelfuncties en andere functies gebruiken.............. 89
8 De camera aanpassen ...... 107
9 Nuttige informatie ............. 1158
• Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt.
Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
• De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina’s zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
• Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.
Camera
Waarschuwing
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
Voorzichtig
Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.
Waarschuwing
• Kijk niet door de zoeker van de camera naar een sterke lichtbron (zoals de zon).
Hierdoor kan uw gezichtsvermogen worden aangetast.
• Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten.
Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
• Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen.
Riem: het plaatsen van de riem om de nek van een kind kan leiden tot verstikking.
Geheugenkaart, dag-/datumbatterij: gevaarlijk indien deze worden ingeslikt. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw huisarts.
• Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in deze handleiding.
• Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van de camera niet aan als deze is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de camera als deze rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunners om de apparatuur schoon te maken.
• Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de camera binnendringen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Als er vloeistoffen of vreemde objecten in de camera binnendringen, schakelt u de camera onmiddellijk uit en verwijdert u de batterij.
• Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
Gebruik van andere energiebronnen kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften
9
Batterij, batterijlader
Andere waarschuwingen
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen.
• Plaats de batterij niet in of in de buurt van open vuur.
• Laat de batterij niet in contact komen met water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.
• Probeer de batterij niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
• Laat de batterij niet vallen en voorkom harde schokken of stoten.
Dit kan leiden tot explosies of lekkages die brand, letsel en/of schade aan de omgeving kunnen veroorzaken. In het geval dat een batterij lekt en uw ogen, mond, huid of kleding met de batterijvloeistof in aanraking komen, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water en medische hulp inschakelen.
Als de batterijlader nat is geworden, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijlader om de batterij op te laden.
• Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
• Maak het netsnoer regelmatig los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
• Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
• Speel de meegeleverde cd-rom(s) met gegevens alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.
Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd’s, kunt u de luidsprekers beschadigen. Ook kunt u uw gehoor beschadigen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt.
Voorzichtig
• Zorg dat de camera niet tegen voorwerpen stoot of wordt blootgesteld aan schokken en stoten wanneer u deze aan de polsriem draagt.
• Zorg dat u niet tegen de lens stoot of drukt.
U kunt zich bezeren en de camera kan beschadigd raken.
• Gebruik de apparatuur niet op een manier die de geschatte capaciteit van het stopcontact of de bekabelingsaccessoires overstijgt. Gebruik de apparatuur niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
• Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op de volgende plaatsen:- plaatsen die aan sterk zonlicht blootstaan
- plaatsen die blootstaan aan temperaturen boven 40 °C
- vochtige of stoffige plaatsen.
Hierdoor kan lekkage, oververhitting of een explosie ontstaan, wat kan leiden tot brand, brandwonden of ander letsel. Hoge temperaturen kunnen ook de behuizing vervormen.Veiligheidsvoorschriften
10
• Zorg ervoor dat er geen stof of metalen objecten (zoals spelden of sleutels) in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
Dit kan elektrische schokken, brand of andere schade veroorzaken.
Voorzichtig
• Richt de camera niet direct op een sterke lichtbron (zoals de zon).
Dit kan de beeldsensor (CCD) beschadigen of de werking ervan negatief beïnvloeden.
• Als u de camera gebruikt op een strand of op een winderige plek, moet u erop letten dat er geen zand of stof in het apparaat terechtkomt.
• Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op zit of als uw vingers of uw kleding de flitser bedekken.
Dit kan de werking van de camera negatief beïnvloeden.
• Als de batterij is opgeladen en als u de batterijlader niet gebruikt, haalt u deze uit het stopcontact.
• Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een stuk textiel.
Als u de eenheid gedurende een lange periode in het stopcontact laat, kan deze oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
• Wanneer u de camera niet gebruikt, moet u de batterij verwijderen en opslaan.
Als u de batterij in de camera laat zitten, kan er schade ontstaan door lekkage.
• Breng voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterij.
Contact met andere metalen in afvalcontainers kan leiden tot brand of een explosie.
• Houd de batterij buiten bereik van huisdieren.
Als er in de batterij gebeten wordt kan er lekkage, oververhitting of een explosie ontstaan, wat kan leiden tot brand, brandwonden of ander letsel.
• Ga niet in een stoel zitten terwijl u de camera in uw zak hebt.
Dit kan het LCD-scherm beschadigen of de werking ervan negatief beïnvloeden.
• Let erop dat er geen harde voorwerpen in contact komen met het LCD-scherm als u de camera in uw tas stopt.
• Bevestig geen accessoires aan de polsriem.
Dit kan het LCD-scherm beschadigen of de werking ervan negatief beïnvloeden.11
Aan de slag
Dit hoofdstuk beschrijft het voorbereiden van de opnamen, het maken van opnamen in de modus A, en het bekijken, wissen en afdrukken van de gemaakte foto’s. Het laatste deel van het hoofdstuk behandelt het maken en bekijken van films en het downloaden van beelden naar een computer.
De riem bevestigen/De camera vasthouden
• Bevestig de meegeleverde riem en draag deze om uw pols om te vermijden dat de camera valt tijdens het gebruik.
• Houd uw armen stevig tegen uw lichaam en houd de camera stevig aan weerszijden vast. Zorg dat uw vingers de flitser niet bedekken.
Riem
112
Gebruik de meegeleverde lader om de batterij op te laden.
Verwijder het klepje.
Plaats de batterij.
? Zorg dat de markeringen op de batterij overeenkomen met de markeringen op de lader en plaats vervolgens de batterij door deze naar binnen en naar beneden te schuiven.
Laad de batterij op.
? Voor CB-2LY: kantel de stekker naar buiten en steek deze in een stopcontact .
? Voor CB-2LYE: sluit het netsnoer aan op de batterijlader en steek de andere stekker in een stopcontact.
Het oplaadlampje gaat rood branden en het opladen begint.
? Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje groen. Het opladen duurt ongeveer 1 uur en 55 minuten.
Verwijder de batterij.
? Haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact en verwijder de batterij door deze naar binnen en omhoog te schuiven.
De batterij opladen
Laad de batterij niet langer dan 24 uur achtereen op, om de batterij te beschermen en de levensduur van de batterij te verlengen.De batterij opladen
13
Aantal opnamen dat ongeveer kan worden gemaakt
* Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, is gebaseerd op metingen volgens de CIPA-norm (Camera & Imaging Products Association).
• In sommige omstandigheden kunnen er wellicht minder opnamen worden gemaakt.
Batterij-oplaadlampje
Op het scherm verschijnt een pictogram of een bericht om de resterende lading van de batterij aan te geven.
• Laad de batterij op de dag dat u deze wilt gebruiken op, of de dag daarvoor.
Geladen batterijen verliezen voortdurend wat van hun lading, ook als ze niet worden gebruikt.
• De batterij een lange tijd bewaren.
Zorg dat de batterij volledig leeg is voordat u deze uit de camera haalt.
Bevestig het klepje op de aansluitpunten en berg de batterij op. Wanneer u een batterij die niet volledig leeg is een lange tijd (ongeveer een jaar) niet gebruikt, kan dit de levensduur beperken of de prestaties doen afnemen.
• U kunt de batterijlader ook in het buitenland gebruiken.
De lader kan worden gebruikt in gebieden met een wisselspanning van 100 – 240 V (50/60 Hz). Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikte stekkeradapter gebruiken. Gebruik in het buitenland geen apparaten zoals elektrische transformatoren, omdat dit kan leiden tot storingen.
• De batterij kan plaatselijk wat opzwellen.
Dit is een normaal kenmerk van de batterij en duidt niet op een probleem.
Als de batterij echter zodanig opzwelt dat ze niet meer in de camera past, moet u contact opnemen met een helpdesk van Canon Klantenservice.
• Als de batterij snel weer leeg is na het opladen, is de levensduur opgebruikt.
Koop dan een nieuwe batterij.
Aantal opnamen
LCD-scherm aan.* 260 opnamen
LCD-scherm uit. 700 opnamen
Afspeeltijd (uren) 6 uur
Weergave Betekenis
Goed.
Iets leger, maar nog voldoende opgeladen.
(knippert rood) Bijna leeg.
“Vervang\Verwissel accu.” Leeg. Laad de batterij opnieuw op.
De batterij en de lader efficiënt gebruiken
Plaats het klepje zodanig op een geladen batterij dat de markering zichtbaar is.14
Plaats de meegeleverde batterij en een geheugenkaart in de camera.
Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart.
? U kunt geen opnamen maken als de kaart een schuifje voor schrijfbeveiliging bevat en dit schuifje dicht zit. Duw het schuifje omhoog totdat u een klik hoort.
Open het klepje.
? Schuif het klepje naar buiten en omhoog om het te openen.
Plaats de batterij.
? Plaats de batterij op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Zorg dat u de batterij in de juiste richting inbrengt, anders klikt deze niet goed vast.
Plaats de geheugenkaart.
? Plaats de geheugenkaart op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Plaats de geheugenkaart in de juiste richting. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kunt u de camera beschadigen.
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Aansluitpunten
AansluitpuntenDe batterij en geheugenkaart plaatsen
15
Sluit het klepje.
? Sluit het klepje en schuif het naar binnen totdat het vastklikt.
De batterij en geheugenkaart verwijderen
Verwijder de batterij.
? Open het klepje en duw de batterijvergrendeling in de richting v and epij l.
De batterij wipt nu omhoog.
Verwijder de geheugenkaart.
? Duw de geheugenkaart naar binnen tot u een klik hoort en laat de kaart langzaam los.
De geheugenkaart wipt nu omhoog.De batterij en geheugenkaart plaatsen
16
Aantal opnamen per geheugenkaart (bij benadering)
• Deze waarden zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.
• Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, varieert al naar gelang de camera-instellingen, het onderwerp en de geheugenkaart die u gebruikt.
U kunt zien hoeveel opnamen u nog kunt maken als de camera in de opnamemodus (p. 22) staat.
Compatibele geheugenkaarten
• SD-geheugenkaarten
• SDHC-geheugenkaarten
• MultiMediaCards
• MMCplus-geheugenkaarten
• HC MMCplus-geheugenkaarten
SD- en SDHC-geheugenkaarten hebben een ‘schuifje voor schrijfbeveiliging’.
Als dit schuifje dicht zit, verschijnt op het scherm [Kaart op slot!]. U kunt dan geen beelden opnemen of wissen.
Geheugenkaart
2 GB 8 GB
Aantal opnamen 749 2994
Wilt u kijken hoeveel opnamen u nog kunt maken?
Wat is een ‘schuifje voor schrijfbeveiliging’?
Aantal opnamen dat kan worden gemaakt17
Het scherm voor Datum/Tijd-instellingen verschijnt wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld. Aangezien de datum en tijd die aan uw opnamen worden toegevoegd op deze instellingen worden gebaseerd, is het belangrijk dat u deze instelt.
Schakel de camera in.
? Druk op de knop ON/OFF.
Het scherm Datum/Tijd verschijnt.
Stel de datum en tijd in.
? Druk op de knoppen qr om een optie te selecteren.
? Druk op de knoppen op om een waarde in te stellen.
Kies de instelling.
? Druk op de knop m.
Nadat u de datum en tijd hebt ingesteld, wordt het scherm Datum/Tijd gesloten.
? Druk op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.
Stel de juiste datum en tijd in. Als u de datum en tijd niet goed hebt ingesteld, verschijnt het scherm Datum/Tijd iedere keer als u de camera inschakelt.
De datum en tijd instellen
Het scherm Datum/Tijd komt steeds terugDe datum en tijd instellen
18
Datum en tijd wijzigen
U kunt de huidige instellingen voor de datum en tijd wijzigen.
Open de menulijst.
? Druk op de knop n.
Selecteer [Datum/Tijd] op het tabblad 3.
? Druk op de knoppen qr om het tabblad
3 te selecteren.
? Druk op de knoppen op om [Datum/Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de knop m.
Wijzig de datum en/of de tijd.
? Volg stap 2 en 3 op p. 17 om de instelling te wijzigen.
? Druk op de knop n om de menu’s te sluiten.
• De camera bevat een ingebouwde datum/tijd-batterij; dit is een reservebatterij die de datum/tijd-instellingen ongeveer drie weken kan vasthouden nadat de batterij is verwijderd.
• Als u een opgeladen batterij plaatst of een voedingsadapterset aansluit
(afzonderlijk verkrijgbaar, p. 38), kan de datum/tijd-batterij in ongeveer
4 uur worden opgeladen, zelfs als de camera niet is ingeschakeld.
• Als de datum/tijd-batterij leeg is, verschijnt het menu Datum/Tijd als u de camera inschakelt. Volg de stappen op p. 17 om de datum en de tijd in te stellen.
Datum/tijd-batterij19
U kunt de taal van de menu’s en berichten die op het LCD-scherm worden weergegeven, wijzigen.
Schakel de afspeelmodus in.
? Druk op de knop 1.
Open het instellingenscherm.
? Houd de knop m ingedrukt en druk op de knop n .
Stel de taal van het
LCD-scherm in.
? Druk op de knoppen opqr om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop m.
Nadat u de taal van het LCD-scherm hebt ingesteld, wordt het taalmenu gesloten.
De taal van het scherm instellen
U kunt de taal van het LCD-scherm ook wijzigen door op de knop n te drukken, het tabblad 3 te selecteren en vervolgens het menu-item
[Taal] te selecteren.20
Voordat u een nieuwe geheugenkaart gaat gebruiken, of een geheugenkaart die al is gebruikt in een ander apparaat, moet u de kaart formatteren met deze camera. Door het formatteren (initialiseren) van een geheugenkaart worden alle gegevens op de kaart gewist. Aangezien u de gewiste gegevens niet kunt herstellen, moet u uiterst voorzichtig zijn als u een geheugenkaart gaat formatteren.
Open het menu.
? Druk op de knop n.
Selecteer [Formateren].
? Druk op de knoppen qr om het tabblad
3 te selecteren.
? Druk op de knoppen op om
[Formateren] te selecteren en druk vervolgens op de knop m.
Formatteer de geheugenkaart.
? Druk op de knoppen qr om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de knopm.
De geheugenkaart wordt geformatteerd.
Als het formatteren is voltooid, verschijnt het menuscherm weer.
Geheugenkaarten formatteren
Het formatteren van de geheugenkaart of het wissen van de gegevens op de geheugenkaart wijzigt enkel de bestandsbeheerinformatie op de kaart en garandeert niet dat de inhoud volledig wordt gewist. Wees voorzichtig bij het downloaden of weggooien van een geheugenkaart.
Tref voorzorgsmaatregelen, zoals het fysiek vernietigen van de kaart, wanneer u een geheugenkaart weggooit, om te vermijden dat persoonlijke informatie wordt verspreid.
De totale capaciteit van de geheugenkaart die bij het formatteren wordt weergegeven op het scherm, kan minder zijn dan wordt aangegeven op de ge

TXT / PDF

Available 55 files for Digital IXUS 95 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000