Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

Windows
Macintosh
• I den här handboken beskrivs hur du installerar programmen.
Här finns också en kort presentation av programmens funktioner och hur du använder dem.
• Läs igenom licensavtalet för programvaran som visas under installationen, innan du använder programvaran på den medföljande CD:n. Du måste godkänna villkoren och bestämmelserna i programvarulicensavtalet för att få använda programvaran.
Startinstruktioner för programvara
(För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 23)
SVENSKA
Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran.
Anslut kameran till datorn.
(sidan 10)
(sidan 49)
Windows/Macintosh Windows MacintoshI säkerhetsföreskrifterna beskrivs hur du använder produkten på ett säkert sätt, så att du undviker person- och egendomsskador. Läs igenom anvisningarna noggrant innan du fortsätter till de
övriga avsnitten i handboken.
Varumärken
• ArcSoft, ArcSofts logotyp och ArcSoft PhotoStudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc.
• Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
• CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
• Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder.
•M i c r o s o f t

och Windows

är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.
• Övriga namn och produkter som inte nämnts ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
Copyright © 2005 Canon Inc. Med ensamrätt.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varningar Vid den här symbolen anges mycket viktig information som, om den ignoreras eller används felaktigt, kan ge upphov till livsfarliga situationer eller mycket allvarliga skador.
Varningar
• Spela inte de medföljande CD-skivorna i en CD-ROM-spelare som inte stöder data-CD-skivor.
Om du spelar CD-skivor i en CD-spelare för ljudskivor (musik-CD-spelare) kan högtalarna skadas. Höga ljud på en CD-skiva som spelas på en CD-spelare för musik kan också orsaka hörselskador om du lyssnar på skivan med hörlurar.
Ansvarsfriskrivning
• Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som har utelämnats av misstag. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande.
• Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
• Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran,
CompactFlash-minneskort (CF-kort), datorer, kringutrustning eller på grund av användning av minneskort från andra tillverkare än Canon.1
Innehåll
Läs detta först 3
Det är så enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma ...........................4
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara ........6
Systemkrav .........................................................................................8
Använda programvaran i Windows
– Förberedelser 10
Installera programvaran och USB-drivrutinen ...............................10
Använda programvaran i Windows
– Grunderna 15
Överföra bilder till en dator ............................................................15
Skriva ut bilder .................................................................................21
Använda programvaran i Windows
– Avancerade tekniker 26
Fönstren i ZoomBrowser EX ............................................................26
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................32
Kontrollera bilder före överföring .................................................34
Spela upp video ...............................................................................36
Redigera video .................................................................................37
Konvertera RAW-bilder ...................................................................38
Fjärrutlösa slutaren ..........................................................................41
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................44
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My Camera/Min kamera] ................................................................45
Använda programvaran i MacOS
– Förberedelser 49
Installera programvaran ..................................................................49
Använda programvaran i MacOS
– Grunderna 51
Överföra bilder till en dator ............................................................51
Skriva ut bilder .................................................................................56Innehåll
2
Använda programvaran i MacOS
– Avancerade tekniker 59
Fönster i ImageBrowser ...................................................................59
Funktioner i ImageBrowser .............................................................65
Kontrollera bilder före överföring .................................................67
Spela upp video ...............................................................................69
Redigera video .................................................................................70
Konvertera RAW-bilder ...................................................................71
Fjärrutlösa slutaren ..........................................................................73
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................76
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My Camera/Min kamera] ................................................................77
Bilagor 81
ArcSoft PhotoStudio ........................................................................81
Avinstallera programvaran .............................................................83
Mappstruktur för minneskort .........................................................86
Felsökning ........................................................................................87
Information om din kamera 95
Information som gäller för alla modeller .......................................95
PowerShot A520/PowerShot A510 ..................................................97
DIGITAL IXUS 700 .............................................................................97
DIGITAL IXUS 50 ...............................................................................97
Sakregister ........................................................................................983
Windows/Macintosh
Läs detta först
I det här kapitlet beskrivs vad du kan göra med kameran och den programvara som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Här beskrivs också den datorsystemkonfiguration som krävs för att programvaran ska fungera.
Om den här handboken
•Beskrivningarna i den här handboken baseras på Windows XP och Mac OS X v10.3.
Om du använder en annan version av dessa operativsystem kan det som visas på bildskärmen och vissa moment skilja sig något från dem som återges i handboken.
•den här handboken används följande begrepp.
”Mac OS X” används för Mac OS X (v10.1.5–v10.3)
”Minneskort” används för CF-kort, SD-kort, MultiMediaCard och PC-kort. Det är så enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
4
Windows/Macintosh
Det är så enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
Anvisningar för fotografering finns i Användarhandbok för kameran.
Du behöver bara installera programvaran en gång.
Ta bilderna
Installera programvaran på datorn
Windows (s. 10)
Macintosh (s. 49)Det är så enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
5
Windows/Macintosh
Överför bilder till datorn
Skriv ut bilderna
Anslut kameran till datorn
Windows (s. 15)
Macintosh (s. 51)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 56)
(s. 96)Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
6
Windows/Macintosh
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
Skriv ut flera olika layouter
Skriv ut med de olika layouterna i PhotoRecord (Windows) och ImageBrowser (Macintosh).
Exemplen är från PhotoRecord (Windows).
Sätt samman ett panorama
Skapa en panoramabild av en serie bilder med PhotoStitch.
Kontrollera alla dina bilder samtidigt med en indexutskrift
(kontaktkarta).
Gör ett eget fotoalbum med favoritbilder.Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
7
Windows/Macintosh
Skicka en bild som en bilaga i ett e-postmeddelande
Du bifogar en bild i ett e-postmeddelande genom att starta e-postprogrammet från ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh).
Aktivera kamerans slutare från datorn
Aktivera kamerans slutare från datorn med hjälp av ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh). Den inspelade bilden sparas direkt på datorn.
Redigera en video
Du kan skapa och redigera video, koppla samman video och stillbilder som du har fört över till datorn, lägga till bakgrundsmusik, lägga på titlar och annan text samt använda olika effekter i videon.
Konvertera en RAW-bild
RAW-bilder är bilder med mycket hög kvalitet där ingen upplösning går förlorad vid datorbearbetning. Eftersom RAW-bilder är en speciell typ av bild måste de konverteras till vanliga standardbilder. Du kan finjustera bildkvalitet och färgsättning när bilderna har konverterats.
Aktivera slutaren från datorn.Systemkrav
8
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installera programvaran på en dator som uppfyller följande krav.
Windows
•En CD-ROM-enhet krävs för installation av programvaran.
•Även om systemkraven är uppfyllda går det inte att garantera alla datorfunktioner.
•För att spela upp ljudspår för videofilerna i Windows krävs ett ljudkort.
•I Windows behövs QuickTime 6.5 om du ska kunna spela upp eller redigera video, eller spara bilder som du har sammanfogat med PhotoStitch som QuickTime VR-filer. QuickTime finns med på CD:n Canon Digital Camera
Solution Disk.
•Macintosh-program går inte att använda på hårddiskar som har formaterats i UFS-formatet (Unix File System).
OS Windows 98 Second Edition (SE)
Windows Me
Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inklusive Service Pack 1 och Service Pack 2)
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor Pentium 500 MHz-processor eller snabbare
RAM-minne Windows 98 SE/Windows Me: Minst 128 MB
Windows 2000/Windows XP: Minst 256 MB
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
•Verktyg från Canon
– ZoomBrowser EX: Minst 250 MB
(Inklusive utskriftsprogrammet PhotoRecord)
– PhotoStitch: Minst 40 MB
•Canon Camera TWAIN-drivrutin: Minst 25 MB
•Canon Camera WIA-drivrutin: Minst 25 MB
•ArcSoft PhotoStudio: Minst 50 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst High Color (16 bitar)Systemkrav
9
Windows/Macintosh
Macintosh
OS Mac OS X (v10.1.5-v10.3)
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor PowerPC G3/G4/G5
RAM-minne Minst 256 MB
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
•Verktyg från Canon
– ImageBrowser: Minst 200 MB
– PhotoStitch: Minst 40 MB
•ArcSoft PhotoStudio: Minst 50 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst 32 000 färger10
Windows
Använda programvaran i
Windows – Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs grundläggande installation av programvaran och anslutning av kameran till en dator. Läs det här innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran och USB-drivrutinen
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Förberedelser
•Din kamera och dator
•CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
•Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Kontrollera att kameran inte är ansluten till datorn.
Om den är det kopplar du bort kabeln. Det går inte att installera programvaran om kameran
är ansluten till datorn vid start.
2 Stäng alla öppna program.
•Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn.
•Om du använder Windows XP eller Windows 2000 måste du först logga in som administratör (datorsystemadministratör) för att kunna installera program.
Se ArcSoft PhotoStudio (s. 81) för mer information om hur du installerar
ArcSoft PhotoStudio.Installera programvaran och USB-drivrutinen
11
Windows
3 Sätt in CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i datorns CD-ROM-enhet.
Om installationsfönstret inte visas automatiskt följer du anvisningarna nedan.
4 Klicka på knappen [Install/Installera] under [Digital Camera Software/
Programvara för digitalkameror].
Så här visar du installationsfönstret
Om det inte visas automatiskt kan du visa installationsfönstret på följande sätt:Windows XP
1. Välj [My Computer/Den här datorn] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på CD-ROM-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP .EXE] .
Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
1. Dubbelklicka på ikonen [My Computer/Den här datorn] på skrivbordet.
2. Högerklicka på CD-ROM-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP .EXE] .
På vissa datorer kanske filnamnstillägget [.EXE] inte visas.
Följ instruktionerna om att starta om datorn, om de visas. Om följande fönster visas, går du vidare i installationen.
InstallationsfönstretInstallera programvaran och USB-drivrutinen
12
Windows
5 Klicka på [Next/Nästa].
6 Välj [Easy Installation/Enkel installation] som inställningstyp och klicka sedan på [Next/Nästa].
Välj [Custom Installation/Anpassad installation] om du vill välja vilka enskilda program som ska installeras.
7 Klicka på [Yes/Ja] om du godkänner villkoren i licensavtalet.
8 Kontrollera installationsuppgifterna och klicka sedan på [Next/Nästa].
Följ instruktionerna som visas på skärmen.
Vad som visas här beror på vilken programvara som installeras.
Om du väljer alternativet [Custom Installation/Anpassad installation]
När kameran ansluts till datorn via en gränssnittskabel krävs
USB-drivrutinen (programvaran för anslutning). Kontrollera att du väljer en av nedanstående USB-drivrutiner (rätt drivrutin för ditt operativsystem).
•Windows 2000/Windows 98 SE: Canon Camera TWAIN-drivrutin
•Windows Me: Canon Camera WIA-drivrutin
Om man använder Windows XP används den USB-drivrutin som ingår i operativsystemet, så ingen USB-drivrutin behöver installeras.Installera programvaran och USB-drivrutinen
13
Windows
9 När installationen är klar markerar du [Yes, I want to restart my computer now/Ja, jag vill starta om datorn nu] och klickar på [Finish/Slutför].
Ta inte bort CD-skivan från datorns
CD-ROM-enhet än.
10 När datorn har startat om tar du ut skivan från CD-ROM-enheten när skrivbordet visas.
Installationen av programvaran är slutförd.
Fortsätt genom att ansluta kameran till datorn så att USB-drivrutinen startas.
11 Anslut kameran till datorn med gränssnittskabeln och ställ in kameran på läget för anslutning.
Om du använder Windows XP eller Windows 2000 måste du logga in som [Administrator/Administratör] när datorn har startats om och sedan utföra de efterföljande åtgärderna.
Om du installerade en USB-drivrutin har de nödvändiga filerna nu bara kopierats till datorn. Du måste nu ansluta kameran till datorn med gränssnittskabeln om du vill slutföra installationen och förbereda drivrutinen så att den kan användas.
Information om hur du tar bort installerade program finns i Avinstallera programvaran (s. 83).
Vilken metod som används för att ansluta kameran till datorn och ställa in kameran i läget för anslutning beror på kameramodellen. Se avsnittet
Information om din kamera (s. 95).Installera programvaran och USB-drivrutinen
14
Windows
Klicka på [Yes/Ja] om fönstret
[Digital Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas.
USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och öppnar en anslutning.
När du ansluter kameran till datorn första gången kanske följande meddelanden eller dialogrutor visas.
Windows XP
Dialogrutan till höger visas efter en stund.
Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
Starta om datorn enligt anvisningarna om du uppmanas att göra det.
Efter installationen visas en dialogruta där du kan ange standardinställningar.
Efterföljande åtgärder finns i avsnittet Använda programvaran i Windows –
Grunderna (s. 15).
Nu är installationen av programvaran och USB-drivrutinen klar, och du har lärt dig hur du ansluter kameran till datorn.
Du kan nu föra över bilder från kameran till datorn (s. 15).
•Om du får problem vid installationen av USB-drivrutinen läser du Installationen av USB-drivrutinen misslyckas i avsnittet
Felsökning (s. 87).
•Avsnittet Avinstallera USB-drivrutinen (s. 84) innehåller anvisningar för hur du tar bort den USB-drivrutin som har installerats med de här metoderna.
•Om du tidigare använde ZoomBrowser version 2 eller 3 läser du avsnittet Om du använde ZoomBrowser EX version 2 eller 3 (s. 94). 15
Windows
Använda programvaran i
Windows – Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ZoomBrowser EX överför bilder från kameran till datorn och sedan skriver ut bilderna.
Läs det här kapitlet när du har slutfört förberedelserna i avsnittet Använda programvaran i Windows – Förberedelser.
Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 19).
Ansluta kameran till en dator
1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt. Förbered kameran för kommunikation med datorn.
Fönstret [Camera Control/Kamerakontroll] visas.
Fönstret [Camera Control/Kamerakontroll]
Du kan också visa ett index med kamerans eller minneskortets bilder för att kontrollera bilderna innan de överförs eller välja ut vilka bilder som ska överföras. Anvisningar finns i avsnittet Kontrollera bilder före
överföring (s. 34).
De steg du måste följa för att ansluta kameran till datorn och ställa den i rätt läge för anslutning varierar mellan olika kameramodeller.
Se avsnittet Information om din kamera (s. 95). Överföra bilder till en dator
16
Windows
2 För över bilderna.
Överför bilderna med hjälp av kameran eller datorn. Som standard sparas de
överförda bilderna i mappen [My Pictures/
Mina bilder].
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t ex målmapp och vilken typ av bilder som ska överföras.
Ansluta kameran till en dator första gången
Ange följande inställningar när du ansluter kameran till datorn första gången. När du ansluter kameran efterföljande gånger behöver du inte ange inställningarna på nytt.
Välj [Canon CameraWindow] när en dialogruta (dialogrutan [Events/
Händelser]) liknande den till höger visas, och klicka sedan på [OK].
Här visas namnet på kameramodellen eller [Canon Camera/Canon-kamera].
Flera program kanske visas beroende på datorns inställningar.
Om dialogrutan [Events/Händelser] inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [All Programs/Alla program] eller [Programs/
Program] och därefter [Canon Utilities/Verktyg från Canon],
[CameraWindow] och [CameraWindow].Överföra bilder till en dator
17
Windows
Föra över bilder med hjälp av kameran (Direkt överföring)

Ange inställningarna för Direkt överföring på kameran och tryck på knappen
(Skriv ut/Dela) eller på knappen [SET].
Föra över bilder med hjälp av datorn
Klicka på [Starts to download images/
Börjar överföra bilder].
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
•Om det går att använda funktionen Direkt överföring visas menyn
Direkt överföring på LCD-skärmen. Om kameran har en -knapp
(Skriv ut/Dela) tänds den.
•Instruktioner om inställningar och åtgärder för Direkt överföring finns i Användarhandbok för kameran.
•Som standard överförs alla bilder som inte har överförts tidigare.
•Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.Överföra bilder till en dator
18
Windows
Som standard visas indexbilder
(små versioner) av de överförda bilderna i huvudfönstret i ZoomBrowser EX när överföringen är slutförd.
Indexbild
Visar den mapp där bilderna sparas.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).Överföra bilder till en dator
19
Windows
Anslutning för minneskortläsare
1 Sätt in minneskortet i läsaren.
Använd en separat införskaffad kortadapter (PCMCIA-adapter) om det behövs.
Instruktioner för anslutning och användning finns i dokumentationen till minneskortläsaren.
2 Välj [View/Download Images using Canon
CameraWindow/Visa/överför bilder med
Canon CameraWindow] när dialogrutan till höger visas, och klicka sedan på [OK].
Fönstret [Camera Control/Kamerakontroll] visas.
3 Klicka på [Starts to download images/
Börjar överföra bilder].
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t ex målmapp och vilken typ av bilder som ska överföras.
Om dialogrutan ovan inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [All
Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon
Utilities/Verktyg från Canon], [CameraWindow] och [CameraWindow].
Fortsätt sedan med steg 3.
(1) Sätt om det behövs i minneskortet i en adapter.
Kortadapterns och minneskortets utformning beror på vilken typ av minneskort som används med kameran.
(2) Sätt i den laddade adaptern i kortplatsen.Överföra bilder till en dator
20
Windows
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
Som standard visas indexbilder (små versioner) av de överförda bilderna i huvudfönstret i ZoomBrowser EX när överföringen är slutförd.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).
•Som standard överförs bilderna till mappen [My Pictures/Mina bilder].
•Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
•Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 86) innehåller mer information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.Skriva ut bilder
21
Windows
Skriva ut bilder
I det här avsnittet beskrivs de grundläggande funktionerna för utskriftsprogrammet
PhotoRecord. Ytterligare anvisningar finns i programmets meny [Help/Hjälp].
1 Klicka på [Print/Skriv ut] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och sedan på [Layout
Print/Utskriftslayout].
2 Bekräfta att [1. Select Images/1. Välj bilder] är markerat och fortsätt med att välja bilder.
•Video kan inte skrivas ut.
•Bilder som har tagits med Exif 2.2-kompatibla kameror (Exif Print) kan innehålla information om bildens inställningar, t ex fotograferings-inställningar och metod. Informationen används sedan för att rätta till bilderna för bättre utskriftsresultat.
•I PhotoRecord utförs bildkorrigering automatiskt (standardinställning), både för bilder som har tagits med Exif 2.2-kompatibla kameror och för andra bilder, vilket ger bildutskrifter med hög kvalitet.
De markerade bildernas bakgrund blir blå. Skriva ut bilder
22
Windows
3 Klicka på [2. Select Captions for
Printing/2. Välj bildtexter för utskrift] och markera kryssrutorna för den information som ska skrivas ut.
Om du t ex markerar alternativet [Date and
Time/Datum och tid] skriver du ut datumet och klockslaget då bilderna togs.
4 Klicka på [3. Open Layout Print/
3. Öppna utskriftslayout].

PhotoRecord startas och i albumfönstret visas den bild och den information som du markerade i steg 3.
Dessutom visas stegen i utskriftsprocessen på vänster sida. Följ stegen som visas.
Hur du går tillväga därefter beror på om du väljer [Full Page Print/Helsideutskrift]
(en bild per sida) eller[Layout and Print/Arrangera och skriv ut] (flera bilder på en sida).
Du kan lägga till en kommentar i en bild med hjälp av fönstret
[Properties/Egenskaper] (s. 31).
Albumfönstret
Här visas de bilder som du har valt.
Här visas utskriftsstegen.Skriva ut bilder
23
Windows
[Full Page Print/Helsidesutskrift]
Med det här alternativet skrivs en bild ut per sida.
1 Klicka på [2 Select Printer & Album
Type/2 Välj skrivare och albumtyp].
När du har valt en skrivare väljer du
[One Photo Per Page/En bild per sida] eller [One Photo Per Sheet/En bild per ark] i kategorin [Album Type/
Albumtyp].
2 Klicka på [3 Select paper/3 Välj papper] och välj pappersstorlek och orientering.
3 Klicka på [4 Print/4 Skriv ut], kontrollera antal kopior och andra utskriftsinställningar och klicka sedan på [Print/Skriv ut].
Nu startar utskriften.
Om du vill stänga PhotoRecord när du har skrivit ut klickar du på . Klicka på [Yes/Ja] om du vill spara albumet och [No/Nej] om du vill stänga utan att spara. Fönstret ZoomBrowser EX visas på nytt när albumet har sparats.Skriva ut bilder
24
Windows
[Layout and print/Arrangera och skriv ut]
Med det här alternativet skrivs flera bilder ut på samma sida som i ett fotoalbum.
1 Klicka på [2 Select Printer & Album
Type/2 Välj skrivare och albumtyp].
När du har valt en skrivare väljer du
[Free Form/Fritt format] i kategorin
[Album type/Albumtyp].
2 Klicka på [3 Select paper/3 Välj papper] och välj pappersstorlek och orientering.
3 Klicka på [Decorate Album/Dekorera album] och ändra bildens bakgrund och kanter om du vill.
Klicka på [Themes/Teman], [Backgrounds/
Bakgrunder], [Photo Frames/Fotoramar],
[Text Frames/Textramar] eller [Clipart] för att växla mellan olika alternativ.
Följ anvisningarna bredvid symbolen .
•I [Themes/Teman] väljer du en design som du kan använda i ett helt album.
•Du kan också klicka på [Add Titles & Captions/Lägga till titlar och bildtexter] om du vill lägga till en titel eller bildtext. Skriva ut bilder
25
Windows
4 Klicka på [4 Print/4 Skriv ut], kontrollera antal kopior och andra utskriftsinställningar och klicka sedan på [Print/Skriv ut].
Nu startar utskriften.
Om du vill stänga PhotoRecord när du har skrivit ut klickar du på . Klicka på [Yes/Ja] om du vill spara albumet och [No/Nej] om du vill stänga utan att spara. Fönstret ZoomBrowser
EX visas på nytt när albumet har sparats.
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ZoomBrowser EX. När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker (s. 26).
Det finns många olika typer av album. Välj den som passar för tillfället.
Observera att tillgängliga albumtyper kan variera lite beroende på vilken skrivare som används.
[Album Type/
Albumtyp]
Beskrivning
[One Photo Per Page/
En bild per sida]
En bild skrivs ut på varje pappersark.
[One Photo Per Sheet/
En bild per ark]
[Free Form/Fritt format] Bilderna kan placeras fritt på sidan och skrivas ut.
[Contact Sheet/
Kontaktkarta]
Skriver ut indexbilder tillsammans med fotograferingsinformation (Exif-information*).
[Fixed Size Photo/
Fast storlek]
Gör att bildens höjd och bredd kan specificeras och skrivas ut.
[Mosaic/Mosaik]
Radar upp det angivna antalet bilder och skriver ut dem.
[Perforated paper/
Perforerat papper]
Ger utskrift på perforerat papper.
[8-Sticker Label/
Ark med 8 etiketter]
Utskriften görs på etikettark med åtta etiketter.
* Den fotograferingsinformation som visas i ZoomBrowser EX och den
Exif-information som kan skrivas ut med PhotoRecord varierar något. 26
Windows
Använda programvaran i
Windows – Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika ZoomBrowser EX-funktioner.
Du bör inte läsa det här kapitlet innan du behärskar grunderna i ZoomBrowser EX som beskrivs i kapitlet Använda programvaran i Windows – Grunderna.
Fönstren i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ZoomBrowser EX-fönstren: huvudfönstret, visningsfönstret och fönstret [Properties/Egenskaper].
Huvudfönstret
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
Mappområdet (s. 27)
Aktivitetsområde (s. 27)
Bläddrarområdet (s. 27)
Funktionsknappar (s. 29)
Med det här reglaget visar och döljer du aktivitetsområdet och mappområdet.
Visningsläge
(s. 28)
Visningskontroll-panel (s. 29)Fönstren i ZoomBrowser EX
27
Windows
Aktivitetsområde
•Här visas aktiviteterna i ZoomBrowser EX.
•Klicka på knappen för den aktivitet som ska utföras.
Funktionerna beskrivs i Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 32).
Mappområdet
•I det här området väljer du mappar. Bilderna i den mapp du markerar visas i bläddrarområdet.
Om du väljer en nätverksenhet i [Windows Explorer/Utforskaren] kan du visa nätverksmappar, men du kan inte lägga till, ändra eller ta bort dem i bläddrarområdet.
•Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du klickar på [All Folders/Alla mappar] visas alla mappar.
Bläddrarområdet
•Här visas bilderna i den mapp som har markerats i mappområdet.
Det visningsläge som har valts avgör hur bilderna visas.
•Du kan sortera bilderna i bläddringsområdet efter filnamn, fotograferingsdatum eller egenskaper. Det gör du genom att klicka på menyn [Tools/Verktyg] och välja [View/Visa] och [Sort by/Sortera efter].
•Följande symboler visas vid bilderna beroende på d

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000