Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

Windows
Macintosh
• Tässä oppaassa on esitelty sovellusohjelmien asentaminen.
Oppaassa kuvaillaan lyhyesti myös ohjelmien toimintoja ja käyttöä.
• Lue asennuksen aikana näyttöön tuleva käyttöoikeussopimus ennen CD-levyllä olevan ohjelmiston käyttämistä.
Käyttöoikeussopimuksen ehdot on hyväksyttävä, jotta ohjelmistoa voi käyttää.
Ohjelmiston aloitusopas
(Canon Digital Camera Solution Disk -levy, versio 23)
SUOMI
Asenna Canon Digital Camera Solution Disk -levyllä olevat ohjelmistot ennen kameran liittämistä tietokoneeseen.
Asenna ohjelmisto.
Kytke kamera tietokoneeseen.
(s. 10)
(s. 49)
Windows/Macintosh Windows MacintoshSeuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoituksena on neuvoa tuotteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta henkilö- ja laitevahingoilta vältyttäisiin. Lue turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin siirryt lukemaan oppaan muita jaksoja.
Tavaramerkkitietoja
• ArcSoft, ArcSoft-logo ja ArcSoft PhotoStudio ovat ArcSoft Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Adobe on Adobe Systems Inc:n tavaramerkki.
• CompactFlash on SanDisk Corporationin tavaramerkki.
• Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•M i c r o s o f t

ja Windows

ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Muut nimet ja tuotteet, joita ei ole mainittu edellä, saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Copyright © 2005 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
TURVAOHJEITA
Varoituksia Tämän merkin osoittamissa jaksoissa käsitellään asioita, joiden huomiotta jättäminen tai siitä aiheutuva laitteen väärä käsitteleminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa hengenvaaran.
Varoituksia
• Älä aseta kameran mukana toimitettua CD-levyä CD-soittimeen, joka ei tue data-CD-levyjä.
Data-CD-levyn toistaminen musiikin toistoon tarkoitetussa CD-soittimessa voi vahingoittaa kaiuttimia. Data-CD-levyn toisto musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella voi vahingoittaa myös kuuloa.
Rajoitukset
• Olemme pyrkineet sisällyttämään tähän oppaaseen mahdollisimman täsmälliset ja täydelliset tiedot, mutta emme ole missään vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteellisista tiedoista. Canon pidättää itselleen oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla ilman Canonin kirjallista lupaa.
• Canon ei korvaa vahinkoja, jotka saattavat aiheutua tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta virhetoiminnon tai kameran, ohjelmiston, CompactFlash-korttien
(CF-korttien), tietokoneiden, oheislaitteiden tai muiden kuin Canonin CF-korttien käyttämisestä johtuvien toimintahäiriöiden takia.1
Sisällys
Lue tämä ensin 3
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona ..............................4
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto .........................6
Järjestelmävaatimukset .....................................................................8
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Valmistelut 10
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen .........................................10
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Perustoiminnot 15
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................15
Kuvien tulostaminen .......................................................................21
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Lisätoiminnot 26
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat ..............................................26
ZoomBrowser EX -ohjelman ominaisuudet ....................................32
Kuvien tarkistaminen ennen lataamista ........................................34
Elokuvien toistaminen .....................................................................36
Elokuvien muokkaaminen ...............................................................37
RAW-kuvien muuntaminen .............................................................38
Laukaisimen käyttö etätoimintona ................................................41
Panoraamakuvien yhdistäminen - PhotoStitch ..............................44
Kameran mukauttaminen [My Camera/Minun kamerani] -asetuksilla ......................................................................45
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Valmistelut 49
Ohjelmiston asentaminen ...............................................................49
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Perustoiminnot 51
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................51
Kuvien tulostaminen .......................................................................56Sisällys
2
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Lisätoiminnot 59
ImageBrowser-ohjelman ikkunat ...................................................59
ImageBrowser-ohjelman ominaisuudet .........................................65
Kuvien tarkistaminen ennen lataamista ........................................67
Elokuvien toistaminen .....................................................................69
Elokuvien muokkaaminen ...............................................................70
RAW-kuvien muuntaminen .............................................................71
Laukaisimen käyttö etätoimintona ................................................73
Panoraamakuvien yhdistäminen - PhotoStitch ..............................76
Kameran mukauttaminen [My Camera/Minun kamerani] -asetuksilla ......................................................................77
Liitteet 81
ArcSoft PhotoStudio ........................................................................81
Ohjelmiston asennuksen poistaminen ...........................................83
Muistikortin kansiorakenne ............................................................86
Vianmääritys ....................................................................................87
Tietoja kamerasta 95
Kaikkia malleja koskevat tiedot ......................................................95
PowerShot A520/PowerShot A510 ..................................................97
DIGITAL IXUS 700 .............................................................................97
DIGITAL IXUS 50 ...............................................................................97
Hakemisto ........................................................................................983
Windows/Macintosh
Lue tämä ensin
Tässä luvussa on kerrottu, miten kameraa käytetään Canon Digital Camera Solution Disk
-levyn ohjelmiston avulla.
Luvussa luetellaan myös ohjelmiston käyttämiseen tarvittavat järjestelmäkokoonpanot.
Tietoja tästä oppaasta
• Tämän oppaan esittelyissä on käytetty Windows XP- ja Mac OS X v10.3 -käyttöjärjestelmiä.
Jos tietokoneessa on jokin muu Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmän versio, tarvittavat toimet ja näyttökuvat saattavat poiketa hieman tässä esitetyistä.
•Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä.
Mac OS X -tietokoneiksi kutsutaan Mac OS X (v10.1.5 - v10.3) -tietokoneita.
Muistikortiksi kutsutaan CF-kortteja, SD-kortteja, MultiMediaCards-kortteja ja
PC-kortteja.Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona
4
Windows/Macintosh
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona
Kuvausohjeita on kameran käyttöoppaassa.
Ohjelmisto tarvitsee asentaa vain kerran alkuvaiheessa.
Ota kuva
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen
Windows (s. 10)
Macintosh (s. 49)Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona
5
Windows/Macintosh
Lataa kuvat tietokoneeseen
Tulosta kuvat
Kytke kamera tietokoneeseen
Windows (s. 15)
Macintosh (s. 51)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 56)
(s. 96)Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto
6
Windows/Macintosh
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto
Tulosta erilaisia asetteluja
Valitse PhotoRecord (Windows)- ja ImageBrowser (Macintosh) -ohjelmien valikoimista sopivin asetteluvaihtoehto. Esimerkit ovat PhotoRecord (Windows) -ohjelmasta.
Luo panoraamakuva
Käytä PhotoStitch-ohjelmaa ja luo panoraamakuva useasta erillisestä kuvasta.
Vahvista kaikki kuvat nopeasti yhdellä tarkistuksella luettelotulostuksen
(kuvaluettelon) avulla.
Kerää tärkeistä hetkistä oma valokuva-albumi.Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto
7
Windows/Macintosh
Lähetä kuva sähköpostin liitteenä
Käynnistä sähköpostiohjelma ZoomBrowser EX (Windows)- tai ImageBrowser (Macintosh)
-ohjelmasta ja liitä kuva sähköpostiviestiin.
Käytä kameran laukaisinta tietokoneen kautta
Voit laukaista kameran tietokoneesta ZoomBrowser EX (Windows)- tai ImageBrowser
(Macintosh) -ohjelmalla. Otettu kuva tallentuu automaattisesti tietokoneeseen.
Muokkaa elokuvaa
Voit tehdä ja muokata elokuvia yhdistämällä tietokoneeseen ladattuja elokuvia ja valokuvia, lisäämällä taustamusiikkia, liittämällä otsikoita tai muuta tekstiä sekä käyttämällä erikoistehosteita.
RAW-kuvan muuntaminen
RAW-kuvat ovat kuitenkin erikoismuotoisia kuvia, joten ne täytyy muuntaa vakiomuotoisiksi kuvatiedostoiksi. RAW-kuvat on kuitenkin tallennettu erikoismuodossa, joten ne täytyy muuntaa vakiomuotoisiksi kuvatiedostoiksi. Muuntamisen jälkeen voit korjata kuvien laatua ja värejä.
Käytä laukaisinta tietokoneen kautta.Järjestelmävaatimukset
8
Windows/Macintosh
Järjestelmävaatimukset
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen, joka on seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen.
Windows
•Ohjelmiston asentaminen edellyttää CD-asemaa.
• Vaikka järjestelmävaatimukset täyttyisivät, kaikkien tietokoneen toimintojen ei voida taata toimivan.
•Elokuvien äänitiedostojen toistoon Windows-järjestelmässä tarvitaan
äänikortti.
•Windows-järjestelmässä elokuvien toistamiseen tai muokkaamiseen sekä
PhotoStich-ohjelmalla QuickTime VR -tiedostoiksi yhdistettyjen kuvien tallentamiseen tarvitaan QuickTime 6.5 -sovellus. QuickTime toimitetaan
Canon Digital Camera Solution Disk -levyllä.
•Macintosh-ohjelmisto ei tue UFS (Unix File System) -järjestelmässä alustettuja levyjä.
Käyttöjärjestelmä Windows 98 Second Edition (SE)
Windows Me:Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (ja Service Pack 1 sekä Service Pack 2)
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin Pentium 500 MHz tai sitä tehokkaampi suoritin
RAM-muisti Windows 98 SE / Windows Me: vähintään 128 Mt
Windows 2000 / Windows XP: vähintään 256 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon-apuohjelmat
- ZoomBrowser EX: vähintään 250 Mt
(PhotoRecord-tulostusohjelman kanssa)
- PhotoStitch: vähintään 40 Mt
•Canon Camera TWAIN -ajuri: vähintään 25 Mt
•Canon Camera WIA -ajuri: vähintään 25 Mt
•ArcSoft PhotoStudio: vähintään 50 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 16-bittiset High Color -väritJärjestelmävaatimukset
9
Windows/Macintosh
Macintosh
Käyttöjärjestelmä Mac OS X (v10.1.5 - v10.3)
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin PowerPC G3/G4/G5
RAM-muisti vähintään 256 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon-apuohjelmat
- ImageBrowser: vähintään 200 Mt
- PhotoStitch: vähintään 40 Mt
•ArcSoft PhotoStudio: vähintään 50 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 32 000 väriä10
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
Tässä luvussa on selitetty ohjelmiston asennukseen sekä kameran ja tietokoneen välisen yhteyden luomiseen liittyvät perustoiminnot. Lue nämä ohjeet, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
Asenna ensin Canon Digital Camera Solution Disk -levyn ohjelmisto.
Valmisteltavat osat
•Kamera ja tietokone
•Canon Digital Camera Solution Disk -levy
•Kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli
Asennustoiminnot
1 Varmista, että kamera EI ole kytketty tietokoneeseen.
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, irrota kaapeli. Ohjelmistoa ei voi asentaa oikein, jos kamera on kytkettynä tietokoneeseen asennuksen aloitusvaiheessa.
2 Sulje käynnissä olevat ohjelmat.
•Ohjelmisto on asennettava ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen.
•Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä käyttäjän on kirjauduttava järjestelmään järjestelmänvalvojana, jotta ohjelmat voidaan asentaa.
Lisätietoja ArcSoft PhotoStudion asentamisesta on kohdassa
ArcSoft PhotoStudio (s. 81).Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
11
Windows
3 Aseta Canon Digital Camera Solution Disk
-levy tietokoneen CD-asemaan.
Jos asennusikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, toimi seuraavasti.
4 Napsauta digitaalikameran ohjelmiston
[Install/Asenna]-painiketta.
Asennusohjelman ikkunan näyttäminen
Jos asennusohjelman ikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, noudata seuraavia ohjeita.
Windows XP
1. Valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [My Computer/Oma tietokone].
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP .EXE] -kuvaketta.
Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
1. Kaksoisnapsauta työpöydän [My Computer/Oma tietokone] -kuvaketta.
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP .EXE] -kuvaketta.
Joissakin tietokoneissa .EXE-tiedostotunniste ei näy yllä esitetyllä tavalla.
Noudata ohjetta käynnistää tietokone uudelleen, jos tällainen ohje tulee näyttöön. Jos näyttöön tulee seuraava ikkuna, jatka asennusta.
Asennusohjelman ikkunaOhjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
12
Windows
5 Valitse [Next/Seuraava].
6 Valitse asennustyypiksi
[Easy Installation/Helppo asennus] ja valitse [Next/Seuraava].
Valitsemalla [Custom Installation/
Mukautettu asennus] voit valita erikseen asennettavat ohjelmat.
7 Valitse [Yes/Kyllä], jos hyväksyt kaikki käyttöoikeussopimuksen ehdot.
8 Tarkista asennusasetukset ja valitse
[Next/Seuraava].
Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Tässä näkyvät tiedot vaihtelevat asennettavien ohjelmien mukaan.
Kun valittuna on [Custom Installation/Mukautettu asennus]
USB-ajuri (ohjelma, jolla kamera kytketään tietokoneeseen) on pakollinen, kun kamera kytketään tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.
Varmista, että valitset tietokoneen käyttöjärjestelmälle tarkoitetun
USB-ajurin alla olevasta luettelosta.
•Windows 2000 / Windows 98 SE:Canon Camera TWAIN -ajuri
•Windows Me:Canon Camera WIA -ajuri
Windows XP -käyttöjärjestelmässä käytetään sen mukana toimitettua
USB-ajuria, joten ajuria ei tarvitse asentaa erikseen.Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
13
Windows
9 Kun asennus on valmis, valitse [Yes,
I want to restart my computer now /
Kyllä, haluan käynnistää tietokoneen uudelleen nyt.] ja valitse [Finish/Valmis].
Tässä vaiheessa Solution Disk -levyä EI pidä poistaa CD-asemasta.
10 Poista levy CD-asemasta, kun työpöytä tulee näyttöön uudelleenkäynnistämisen jälkeen.
Ohjelmiston asennus on nyt valmis.
Kytke tämän jälkeen kamera tietokoneeseen, jotta USB-ajuria voidaan käyttää.
11 Kytke kamera tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja valitse oikea tila kytkemistä varten.
Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä käyttäjän on kirjauduttava järjestelmään [Administrator/Järjestelmänvalvoja]-tunnuksella, jotta uudelleenkäynnistämistä seuraavat toiminnot voidaan suorittaa.
Jos asensit USB-ajurin, tarvittavat tiedostot on tallennettu tässä vaiheessa vain tietokoneeseen. Kamera on kytkettävä tietokoneeseen liitäntäkaapelilla, jotta asennus voidaan suorittaa loppuun ja ajuri saadaan käyttövalmiiksi.
Lisätietoja asennettujen ohjelmien poistamisesta on kohdassa
Ohjelmiston asennuksen poistaminen (s. 83).
Kameran kytkemistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kamerasta (s. 95). Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
14
Windows
Jos [Digital Signature Not Found/Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt] -ikkuna tulee näkyviin, valitse [Yes/Kyllä].
USB-ajuri suorittaa asennuksen automaattisesti loppuun, kun kamera kytketään tietokoneeseen ja yhteys avataan.
Seuraavanlaisia ilmoituksia tulee näyttöön prosessin aikana (kun kamera kytketään tietokoneeseen ensimmäisen kerran).
Windows XP
Oikealla näkyvä ilmoitus tulee näkyviin hetken kuluttua.
Windows 2000 / Windows Me / Windows 98 SE
Käynnistä tietokone uudelleen ohjeiden mukaisesti, jos järjestelmä niin kehottaa.
Asennuksen jälkeen näyttöön tulee valintaikkuna, jonka avulla voit määrittää oletusasetukset. Tietoja seuraavista vaiheista on kohdassa Ohjelmiston käyttäminen
Windows-ympäristössä – Perustoiminnot (s. 15).
Olet nyt asentanut ohjelmiston ja USB-ajurin sekä kytkenyt kameran tietokoneeseen.
Nyt voit ladata kuvia kamerasta tietokoneeseen (s. 15).
•Jos USB-ajurin asennuksessa ilmenee ongelmia, katso Vianmääritys-luvun (s. 87) kohta USB-ajurin asennus ei onnistu.
•Lisätietoja edellisten ohjeiden avulla asennetun USB-ajurin poistamisesta on kohdassa USB-ajurin asennuksen poistaminen (s. 84).
•Jos olet käyttänyt aikaisemmin ZoomBrowser EX -ohjelman versiota
2 tai 3, katso lisätietoja kohdasta Jos käytössäsi on ZoomBrowser
EX:n versio 2 tai 3 (s. 94). 15
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
Tässä luvussa esitellään ne toiminnot, joiden avulla ZoomBrowser EX -ohjelmalla voidaan ladata kuvia tietokoneeseen ja tulostaa niitä.
Lue tämä luku sen jälkeen, kun olet suorittanut kohdassa Ohjelmiston käyttäminen
Windows-ympäristössä – Valmistelut kuvatut toimet.
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Lataa ensin kuvat tietokoneeseen. Latausmenetelmä määräytyy sen mukaan, käytätkö kameran ja tietokoneen välistä yhteyttä (katso edempänä) vai muistikortin lukijaa (s. 19).
Kameran ja tietokoneen välinen yhteys
1 Kytke kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli tietokoneen USB-porttiin ja kameran DIGITAL-liitäntään. Valmistele kamera tietokoneyhteyttä varten.
[Camera Control/Kameran hallinta]
-ikkuna tulee näyttöön.
[Camera Control/Kameran hallinta] -ikkuna
Voit tuoda näyttöön myös luettelon kameran tai muistikortin kuvista ja tarkistaa kuvat ennen lataamista tai valita ladattavat kuvat. Lisäohjeita on kohdassa Kuvien tarkistaminen ennen lataamista (s. 34).
Kameran liittämistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kamerasta (s. 95). Kuvien lataaminen tietokoneeseen
16
Windows
2 Lataa kuvat.
Lataa kuvat kameraa tai tietokonetta käyttämällä. Oletusarvon mukaan ladatut kuvat tallentuvat [My Pictures/Omat kuvat]
-kansioon.
Valitsemalla [Preferences/Asetukset] voit muuttaa asetuksia, kuten ladattavan kuvan tyyppiä ja kohdekansiota.
Kamera kytketään ensimmäisen kerran tietokoneeseen
Määritä seuraavat asetukset, kun kytket kameran tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
Määrityksiä ei tarvitse tehdä enää seuraavilla kytkentäkerroilla.
Valitse [Canon CameraWindow], kun näyttöön tulee valintaikkuna
(tapahtumavalintaikkuna), kuten oikealla, ja valitse [OK].
Kameramallin nimi tai teksti
[Canon Camera] näkyy tässä.
Valintaikkunassa saattaa näkyä eri ohjelmia tietokoneen kokoonpanon mukaan.
Jos tapahtumavalintaikkuna ei tule näyttöön, napsauta
[Start/Käynnistä]-painiketta ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja sitten [Canon Utilities/Canonin apuohjelmat], [CameraWindow] ja [CameraWindow].Kuvien lataaminen tietokoneeseen
17
Windows
Kuvien lataaminen kameran avulla (Suora siirto -toiminto)

Määritä Suora siirto -asetukset kamerassa ja paina sitten (Tulosta/Jaa) -painiketta tai [SET]-painiketta.
Kuvien lataaminen tietokoneen avulla
Valitse [Starts to download images/
Aloita kuvien lataaminen].
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
• Jos olosuhteet sallivat Suora siirto -toiminnon käytön, nestekidenäytössä näkyy Suora siirto -asetusten valikko. Lisäksi (Tulosta/Jaa) -painike syttyy, jos kamerassa on sellainen.
•Suora siirto -toimintoon ja -asetuksiin liittyviä ohjeita on Kameran käyttöoppaassa.
•Oletusarvon mukaan kaikki lataamattomat kuvat ladataan.
•Jos haluat ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla, valitse [Preferences/Asetukset] ja valitse ladattavien kuvien tyypiksi
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Kuvat, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla]. Kuvien lataaminen tietokoneeseen
18
Windows
Kun lataaminen on suoritettu, ladattujen kuvien pienoiskuvat näkyvät oletusarvon mukaan ZoomBrowser EX -ohjelman pääikkunassa.
Pienoiskuva
Näyttää kansion, johon kuvat on tallennettu.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21). Kuvien lataaminen tietokoneeseen
19
Windows
Muistikortinlukijan liittäminen
1 Aseta muistikortti lukijaan.
Käytä tarvittaessa erikseen myytävää korttisovitinta (PCMCIA-korttisovitinta).
Lisätietoja muistikortin lukijan liittämisestä ja käytöstä on muistikortin käyttöoppaassa.
2 Kun oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, valitse [View/Download
Images using Canon CameraWindow/
Näytä tai lataa kuvia Canon
CameraWindow -ohjelmalla] ja valitse sitten [OK].
[Camera Control/Kameran hallinta]
-ikkuna tulee näyttöön.
3 Valitse [Starts to download images/
Aloita kuvien lataaminen].
Valitsemalla [Preferences/Asetukset] voit muuttaa asetuksia, kuten ladattavan kuvan tyyppiä ja kohdekansiota.
Jos valintaikkuna ei tule näyttöön, napsauta [Start/Käynnistä]-painiketta ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja sitten [Canon Utilities/Canonin apuohjelmat], [CameraWindow] ja
[CameraWindow] ja jatka vaiheeseen 3.
(1) Aseta muistikortti tarvittaessa sovittimeen.
Korttisovittimen ja muistikortin muoto saattaa vaihdella sen mukaan, mitä muistikorttia kamerassa käytetään.
(2) Aseta kortin sisältävä sovitin korttipaikkaan.Kuvien lataaminen tietokoneeseen
20
Windows
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
Kun lataaminen on suoritettu, ladattujen kuvien pienoiskuvat näkyvät oletusarvon mukaan ZoomBrowser EX -ohjelman pääikkunassa.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21).
•Oletusarvon mukaan kaikki vielä lataamattomat kuvat ladataan
[My Pictures/Omat kuvat] -kansioon.
•Jos haluat ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla, valitse [Preferences/Asetukset] ja valitse ladattavien kuvien tyypiksi
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Kuvat, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla].
•Lisätietoja muistikortin kansiorakenteesta ja tiedostonimistä on kohdassa Muistikortin kansiorakenne (s. 86).Kuvien tulostaminen
21
Windows
Kuvien tulostaminen
Tässä osassa esitellään PhotoRecord-tulostusapuohjelman perustoiminnot. Lisätietoja on ohjelman [Help/Ohje]-valikossa.
1 Valitse ZoomBrowser EX -ohjelman pääikkunassa [Print/Tulosta] ja sitten [Layout
Print/Asettelun tulostus].
2 Varmista, että [1. Select Images/Valitse kuvat] on valittuna ja jatka valitsemalla kuvia.
•Elokuvakuvia ei voi tulostaa.
•Exif 2.2 (Exif Print) -yhteensopivilla kameroilla otettujen kuvien kuvaustiedot, kuten kuvausasetukset ja -tila, voidaan sisällyttää kuviin.
Näiden tietojen avulla voidaan korjata kuvia tulostusta varten.
•PhotoRecord suorittaa kuvankorjauksen automaattisesti (oletusasetus) sekä Exif 2.2 -yhteensopivilla kameroilla otetuille että muilla kameroilla otetuille kuville, jolloin lopputuloksena on erittäin laadukkaita kuvia.
Valittujen kuvien tausta muuttuu siniseksi. Kuvien tulostaminen
22
Windows
3 Valitse [2. Select Captions for Printing/2.
Valitse tulostettavat otsikot] ja lisää valintamerkki niiden tietojen viereen, jotka haluat tulostaa kuvien kanssa.
Jos valitset esimerkiksi [Date and Time/
Päivämäärä ja kellonaika] -vaihtoehdon, kaikkiin kuviin tulostuu myös kuvaamispäivä ja -aika.
4 Valitse [3. Open Layout Print/3.
Avaa asettelun tulostus].

PhotoRecord-tulostusapuohjelma käynnistyy ja tuo näyttöön valitun kuvan sekä tiedot, jotka on valittu albumi-ikkunassa vaiheessa 3.
Tämän lisäksi näytön vasemmassa reunassa näkyvät tulostusprosessin suorittamisen vaiheet. Suorita tulostus loppuun vaiheita noudattamalla.
Tästä vaiheesta eteenpäin menettelytapa määräytyy sen mukaan, valitaanko koko sivun tulostus (yksi kuva kullakin sivulla) vai asettelun tulostus (monta kuvaa yhdellä sivulla).
Voit lisätä kuvaan kommentin [Properties/Ominaisuudet]-ikkunassa (s. 31).
Albumi-ikkuna
Valitut kuvat näkyvät tässä.
Tulostusvaiheet näkyvät tässä.Kuvien tulostaminen
23
Windows
Koko sivun tulostus
Tällä vaihtoehdolla kullekin sivulle tulostuu yksi kuva.
1 Valitse [2 Select Printer & Album Type/2
Valitse tulostin ja albumin tyyppi].
Kun olet valinnut tulostimen, valitse albumityypiksi [One Photo Per Page/
Yksi kuva per sivu] tai [One Photo
Per Sheet/Yksi kuva per arkki].
2 Valitse [3 Select Paper/3 Valitse paperi] ja valitse paperin koko ja suunta.
3 Valitse [4 Print/4 Tulosta], vahvista kopioiden määrä ja muut tulostusasetukset ja valitse
[Print/Tulosta].
Tulostus alkaa.
Sulje PhotoRecord tulostuksen jälkeen napsauttamalla painiketta . Tallenna albumi valitsemalla [Yes/Kyllä] tai sulje se tallentamatta valitsemalla [No/Ei]. Näyttöön tulee taas ZoomBrowser EX -ikkuna, kun tallennus on valmis.Kuvien tulostaminen
24
Windows
Asettelun tulostus
Tällä vaihtoehdolla tulostetaan monta kuvaa yhdelle sivulle, kuten valokuva-albumissa.
1 Valitse [2 Select Printer & Album Type/
2 Valitse tulostin ja albumin tyyppi].
Kun olet valinnut tulostimen, valitse albumityypiksi [Free Form/Vapaa asettelu].
2 Valitse [3 Select Paper/3 Valitse paperi] ja valitse paperin koko ja suunta.
3 Valitse [Decorate Album/Albumin koristelu] ja muuta halutessasi kuvan taustan ja reunusten muotoilua.
Selaa vaihtoehtoja napsauttamalla [Themes/
Teemat]-, [Backgrounds/Taustat]-, [Photo
Frames/Kuvakehykset]-, [Text Frames/
Tekstikehykset]- tai [Clipart/Leikekuvat]-painiketta.
Suorita toiminnot noudattamalla
-merkin vieressä olevia ohjeita.
•[Themes/Teemat]-kohta sisältää koko albumissa käytettäviä yhdenmukaisia muotoilukokonaisuuksia.
•Voit lisätä myös otsikon tai kuvatekstin valitsemalla
[Add Titles & Captions/Lisää otsikko ja kuvateksti]. Kuvien tulostaminen
25
Windows
4 Valitse [4 Print/4 Tulosta], vahvista kopioiden määrä ja muut tulostusasetukset ja valitse
[Print/Tulosta].
Tulostus alkaa.
Sulje PhotoRecord tulostuksen jälkeen napsauttamalla painiketta . Tallenna albumi valitsemalla [Yes/Kyllä] tai sulje se tallentamatta valitsemalla [No/Ei]. Näyttöön tulee taas ZoomBrowser EX -ikkuna, kun tallennus on valmis.
Tässä luvussa esiteltiin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoiminnot. Kun olet perehtynyt näihin toimintoihin, tutustu lisätoimintoihin.
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot (s. 26).
Käytettävissä on monia erilaisia albumeja. Valitse tarkoitukseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Huomaa, että käytettävissä olevat albumityypit saattavat vaihdella käytössä olevan tulostimen mukaan.
Albumityyppi Kuvaus
[One Photo Per Page/
Yksi kuva per sivu]
Tulostaa yhden kuvan kullekin paperille.
[One Photo Per Sheet/
Yksi kuva per arkki]
[Free Form/
Vapaa asettelu]
Mahdollistaa kuvien vapaan asettelun sivulle ennen tulostamista.
[Contact Sheet/
Kuvaluettelo]
Tulostaa pienoiskuvat ja niiden kuvaustiedot
(Exif-tiedot*).
[Fixed Size Photo/
Kiinteän kokoinen valokuva]
Sallii kuvien korkeuden ja leveyden määrittämisen ennen tulostusta.
[Mosaic/Mosaiikki] Järjestää annetun määrän kuvia ennen tulostusta.
[Perforated paper/
Perforoitu paperi]
Tulostaa perforoidulle paperille.
[8-Sticker Label/
8 tarran arkki]
Tulostaa kahdeksan tarran arkille.
* ZoomBrowser EX -ohjelmassa näkyvät kuvaustiedot ja PhotoRecord-ohjelman avulla tulostettavat Exif-tiedot ovat keskenään hieman erilaisia. 26
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot
Tässä luvussa on kuvattu useita ZoomBrowser EX -ohjelman toimintoja.
Tutustu tähän lukuun vasta, kun olet perehtynyt luvussa Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot esiteltyihin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoimintoihin.
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat
Tässä osassa on kuvattu tärkeimmät ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat: pääikkuna, katseluikkuna ja [Properties/Ominaisuudet]-ikkuna.
Pääikkuna
Tässä ikkunassa tarkastellaan ja järjestellään tietokoneeseen ladattuja kuvia.
Kansioalue (s. 27)
Tehtäväalue (s. 27)
Selainalue (s. 27)
Toimintopainikkeet (s. 29)
Näyttää tai piilottaa tehtäväalueen ja kansioalueen.
Näyttötapa
(s. 28)
Näytön säädin
(s. 29)ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat
27
Windows
Tehtäväalue
•ZoomBrowser EX -ohjelman tehtävät on järjestetty luetteloon.
•Voit suorittaa haluamasi tehtävän napsauttamalla sen tehtäväpainiketta.
Toiminnot on kuvattu ZoomBrowser EX
-ohjelman toiminnot -kohdassa (s. 32).
Kansioalue
•Tällä alueella voit valita kansioita. Valitun kansion kuvat näkyvät selainalueessa.
Jos valitset verkkoaseman etukäteen [Windows Explorer/Resurssienhallinta] –apuohjelmassa, voit tuoda verkkokansiot näkyviin, mutta et voi lisätä, muuttaa tai poistaa kyseisiä kansioita
[Browser/Selain]-ikkunassa.
•Jos valitset [Favorite Folders/Suosikkikansiot] -vaihtoehdon, vain etukäteen suosikkikansioiksi määritetyt kansiot näkyvät. Suosikkikansioiksi kannattaa rekisteröidä usein käytettyjä kansioita. Jos valitset [All Folders/Kaikki kansiot] -vaihtoehdon, kaikki kansiot näkyvät.
Selainalue
•Kansioalueessa valitun kansion kuvat näkyvät tässä alueessa.
Näyttötapa määräytyy [Display Mode/Näyttötapa] -valinnan perusteella.
•Voit järjestellä kuvat selainalueella tiedostonimen, kuvauspäivämäärän tai muiden ominaisuuksien perusteella valitsemalla [Tools/Työkalut]-valikosta [View/Nä

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000