Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

Windows
Macintosh
• In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software-programma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven.
• Lees de softwarelicentieovereenkomst die wordt weergegeven tijdens de installatie voordat u de software op de meegeleverde cd-rom gebruikt. U moet de bepalingen en voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteren als u de software wilt gebruiken.
Startershandleiding
(Voor de cd Canon Digital Camera Solution Disk versie 23)
NEDERLANDS
U moet de software installeren (deze staat op de cd
Canon Digital Camera Solution Disk) voordat u de camera aansluit op de computer.
Installeer de software.
Sluit de camera aan op de computer.
(p. 10)
(p. 49)
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om u te wijzen op een veilig en juist gebruik van de producten om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. Het is belangrijk dat u deze voorschriften leest en begrijpt voordat u doorgaat met de overige gedeelten van deze handleiding.
Informatie over handelsmerken
• ArcSoft, het logo van ArcSoft en ArcSoft PhotoStudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc.
• Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
• CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk Corporation.
• Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer
Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
•M i c r o s o f t

en Windows

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Andere namen en producten die hierboven niet zijn genoemd, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.
Copyright © 2005 Canon Inc. Alle rechten voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwingen Deze aanduiding markeert situaties die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben als de instructies worden genegeerd of niet goed worden opgevolgd.
Waarschuwingen
• Gebruik de meegeleverde cd-rom('s) alleen in een cd-speler voor gegevens-cd-rom's.
Als u de cd-rom('s) afspeelt in een speler voor audio-cd's, kunnen de luidsprekers beschadigd raken. Bovendien kan er gehoorbeschadiging optreden als u met een koptelefoon luistert naar het harde geluid van een gegevens-cd-rom die wordt afgespeeld op een audio-cd-speler.
Aansprakelijkheidsbeperking
• We hebben ernaar gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen.
Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• Niets uit deze handleiding mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een opzoeksysteem of in een andere taal worden vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
• Canon biedt geen garantie voor schade als gevolg van beschadigde of verloren gegevens wegens verkeerd gebruik of functioneren van de camera, de software, de CompactFlash-kaarten (CF-kaarten), personal computers, randapparatuur of het gebruik van CF-kaarten anders dan die van Canon.1
Inhoudsopgave
Lees dit eerst 3
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken .........4
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software .............................6
Systeemvereisten ...............................................................................8
De software gebruiken op het Windows-platform
– voorbereidingen 10
De software en het USB-stuurprogramma installeren ..................10
De software gebruiken op het Windows-platform
– grondbeginselen 15
Beelden downloaden naar de computer .......................................15
Beelden afdrukken ..........................................................................21
De software gebruiken op het Windows-platform
– geavanceerde technieken 26
Vensters van ZoomBrowser EX .......................................................26
ZoomBrowser EX-functies ...............................................................32
Beelden controleren voordat u ze downloadt ..............................34
Films afspelen ...................................................................................36
Films bewerken ................................................................................37
RAW-beelden converteren ..............................................................38
De sluiter op afstand bedienen ......................................................41
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................44
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera Settings/Mijn camera-instellingen] ............................45
De software gebruiken op het Macintosh-platform
– voorbereidingen 49
De software installeren ...................................................................49
De software gebruiken op het Macintosh-platform
– grondbeginselen 51
Beelden downloaden naar de computer .......................................51
Beelden afdrukken ..........................................................................56Inhoudsopgave
2
De software gebruiken op het Macintosh-platform
– geavanceerde technieken 59
Vensters van ImageBrowser ............................................................59
ImageBrowser-functies ....................................................................65
Beelden controleren voordat u ze downloadt ..............................67
Films afspelen ...................................................................................69
Films bewerken ................................................................................70
RAW-beelden converteren ..............................................................71
De sluiter op afstand bedienen ......................................................73
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................76
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera Settings/Mijn camera-instellingen] ............................77
Bijlagen 81
ArcSoft PhotoStudio ........................................................................81
De software verwijderen .................................................................83
Mappenstructuur van de geheugenkaart ......................................86
Problemen oplossen ........................................................................87
Informatie over uw camera 95
Algemene informatie over alle modellen ......................................95
PowerShot A520/PowerShot A510 ..................................................97
DIGITAL IXUS 700 .............................................................................97
DIGITAL IXUS 50 ...............................................................................97
Index .................................................................................................983
Windows/Macintosh
Lees dit eerst
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat u kunt doen als u de camera gebruikt met de software op de cd Canon Digital Camera Solution Disk.
Ook wordt de vereiste systeemconfiguratie voor het gebruik van de software beschreven.
Informatie over deze handleiding
•Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u werkt met Windows XP of
Mac OS X versie 10.3. Als u een andere versie van deze besturingssystemen gebruikt, kunnen de scherminhoud en procedures enigszins afwijken.
•In deze handleiding worden de volgende begrippen gebruikt.
Mac OS X wordt gebruikt voor Mac OS X (versie 10.1.5 - versie 10.3)
Geheugenkaart wordt gebruikt voor CF-kaarten, SD-kaarten, MultiMediaCards en pc-kaarten. Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
4
Windows/Macintosh
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor instructies over het maken van opnamen.
U hoeft de software slechts eenmaal te installeren.
Maak de opnamen
Installeer de software op de computer
Windows (p. 10)
Macintosh (p. 49)Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
5
Windows/Macintosh
Download de beelden naar de computer
Druk de beelden af
Sluit de camera aan op de computer
Windows (p. 15)
Macintosh (p. 51)
Windows (p. 21)
Macintosh (p. 56)
(p. 96)Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
6
Windows/Macintosh
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
Druk allerlei lay-outs af
Maak afdrukken met de verschillende lay-outs van PhotoRecord (Windows) en ImageBrowser
(Macintosh). De weergegeven voorbeelden zijn afkomstig van PhotoRecord (Windows).
Voeg opnamen samen tot een panoramabeeld
Maak met PhotoStitch een panoramabeeld van een reeks beelden.
Controleer in één oogopslag al uw beelden door een index
(contactafdruk) af te drukken.
Maak uw eigen fotoalbum met dierbare momenten.Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
7
Windows/Macintosh
Verzend een beeld als e-mailbijlage
Voeg een beeld als bijlage aan een e-mailbericht toe door uw e-mailsoftware te starten vanuit
ZoomBrowser EX (Windows) of ImageBrowser (Macintosh).
Bedien de sluiter van de camera vanaf de computer
Ontgrendel de sluiter van de camera vanaf de computer met ZoomBrowser EX (Windows) of
ImageBrowser (Macintosh). Het opgenomen beeld wordt direct op de computer opgeslagen.
Bewerk een film
U kunt films maken en bewerken: films en stilstaande beelden die u hebt gedownload naar de computer met elkaar verbinden, achtergrondmuziek, titels en andere tekst toevoegen en verschillende effecten op de films toepassen.
Converteer een RAW-beeld
RAW-beelden zijn beelden met een uitzonderlijke kwaliteit waarvan de resolutie niet afneemt tijdens het compressieproces. RAW-beelden zijn echter een speciaal soort beeld en het is daarom nodig deze te converteren naar standaard beelden. Wanneer de beelden zijn geconverteerd, kunt u de beeldkwaliteit en -kleur nauwkeurig instellen.
Ontgrendel de sluiter vanaf de computer.Systeemvereisten
8
Windows/Macintosh
Systeemvereisten
Installeer de software op een computer die voldoet aan de volgende minimumvereisten.
Windows
•U hebt een cd-rom-station nodig om de software te installeren.
•Zelfs als aan de systeemvereisten is voldaan, kunnen niet alle computerfuncties worden gegarandeerd.
•U hebt een geluidskaart nodig om geluidsfragmenten bij filmbestanden onder Windows af te spelen.
•Onder Windows hebt u QuickTime 6.5 nodig om films af te spelen of te bewerken of om beelden op te slaan die met PhotoStitch als QuickTime VR-bestanden zijn samengevoegd. QuickTime is meegeleverd op de cd Canon
Digital Camera Solution Disk.
•Macintosh-software kan niet worden gebruikt op schijven die met een
UFS-indeling (Unix File System) zijn geformatteerd.
Besturingssysteem Windows 98 Tweede editie
Windows ME
Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inclusief Service Pack 1 en Service Pack 2)
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor Pentium 500 MHz of hoger
RAM Windows 98 Tweede editie/Windows ME: minimaal 128 MB
Windows 2000/Windows XP: minimaal 256 MB
Aansluiting USB
Benodigde schijfruimte
•Canon-hulpprogramma's
- ZoomBrowser EX: minimaal 250 MB
(inclusief het afdrukprogramma PhotoRecord)
- PhotoStitch: minimaal 40 MB
•TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera: minimaal 25 MB
•WIA-stuurprogramma voor Canon-camera: minimaal 25 MB
•ArcSoft PhotoStudio: minimaal 50 MB
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/High Color (16-bits) of hogerSysteemvereisten
9
Windows/Macintosh
Macintosh
Besturingssysteem Mac OS X (versie 10.1.5 - 10.3)
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor PowerPC G3/G4/G5
RAM minimaal 256 MB
Aansluiting USB
Benodigde schijfruimte
•Canon-hulpprogramma's
- ImageBrowser: minimaal 200 MB
- PhotoStitch: minimaal 40 MB
•ArcSoft PhotoStudio: minimaal 50 MB
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/32.000 kleuren of hoger10
Windows
De software gebruiken op het
Windows-platform – voorbereidingen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de software installeert en de camera aansluit op een computer. Lees deze basisprocedures voordat u de camera aansluit op de computer.
De software en het USB-stuurprogramma installeren
Installeer de software vanaf de cd Canon Digital Camera Solution Disk.
Wat hebt u hierbij nodig
•Uw camera en computer
•Cd Canon Digital Camera Solution Disk
•Bij camera meegeleverde interfacekabel
Installatieprocedure
1 Controleer of de camera niet op de computer is aangesloten.
Als de camera wel is aangesloten, koppelt u de kabel los. De software kan niet goed worden geïnstalleerd als de camera al op de computer is aangesloten.
2 Sluit alle toepassingen af.
• U moet de software installeren voordat u de camera aansluit op de computer.
•Gebruikers van Windows XP en Windows 2000 moeten zich eerst aanmelden als beheerder (met beheerdersaccount op de lokale computer) om programma's te kunnen installeren.
Zie ArcSoft PhotoStudio (p. 81) voor nadere informatie over het installeren van ArcSoft PhotoStudio.De software en het USB-stuurprogramma installeren
11
Windows
3 Plaats de cd Canon Digital Camera Solution Disk in het cd-rom-station van de computer.
Ga als volgt te werk als het installatiescherm niet automatisch verschijnt.
4 Klik onder [Digital Camera Software/
Software voor digitale camera] op de knop [Install/Installeren].
Het installatiescherm openen
Volg de volgende procedure om het installatiescherm te openen als dit niet automatisch verschijnt.
Windows XP
1. Kies [My Computer/Deze computer] in het menu [Start].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-rom-station en kies
[Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE].
Windows 2000, Windows ME, Windows 98 Tweede editie
1. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op het pictogram [My Computer/
Deze computer].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-rom-station en kies
[Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP .EXE].
Op sommige computers wordt mogelijk de bestandsextensie [.EXE] uit het bovenstaande voorbeeld niet weergegeven.
Start de computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd. Ga door met de installatie wanneer het volgende venster wordt weergegeven.
InstallatieschermDe software en het USB-stuurprogramma installeren
12
Windows
5 Klik op [Next/Volgende].
6 Selecteer [Easy Installation/Eenvoudige installatie] als installatietype en klik op
[Next/Volgende].
Selecteer [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u programma's afzonderlijk voor installatie wilt selecteren.
7 Klik op [Yes/Ja] als u alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.
8 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Next/Volgende].
Volg de instructies op het scherm om door te gaan.
De weergegeven items verschillen naargelang de geïnstalleerde software
Wanneer [Custom Installation/Aangepaste installatie] is geselecteerd
Het USB-stuurprogramma (de software voor het maken van een verbinding) is nodig wanneer de camera via een interfacekabel op de computer wordt aangesloten. Controleer of u een van onderstaande
USB-stuurprogramma's hebt geselecteerd (het programma dat bij uw besturingssysteem hoort).
•Windows 2000/Windows 98 Tweede Editie: TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera
•Windows ME: WIA-stuurprogramma voor Canon-camera
Onder Windows XP wordt het USB-stuurprogramma van het Windows-besturingssysteem gebruikt. U hoeft in dat geval geen USB-stuurprogramma te installeren.De software en het USB-stuurprogramma installeren
13
Windows
9 Als de installatie is afgerond, selecteert u [Yes, I want to restart my computer now/Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten] en klikt u op
[Finish/Voltooien].
Verwijder de cd Canon Digital Camera
Solution Disk nog niet uit het cd-rom-station.
10 Verwijder de cd uit het cd-rom-station nadat de computer opnieuw is opgestart en uw normale bureaublad wordt weergegeven.
Hiermee is de installatie van de software voltooid.
Sluit vervolgens de camera aan op de computer zodat het USB-stuurprogramma kan worden gebruikt.
11 Sluit de camera met de interfacekabel op de computer aan en stel de camera in op de juiste modus om verbinding te maken.
Gebruikers van Windows XP en Windows 2000 moeten zich aanmelden als beheerder (met beheerdersaccount op de lokale computer) nadat de computer opnieuw is opgestart om de volgende stappen te kunnen uitvoeren.
Als u een USB-stuurprogramma hebt geïnstalleerd, zijn nu alleen nog maar de vereiste bestanden naar de computer gekopieerd. U moet nu de camera via de interfacekabel op de computer aansluiten om de installatie te voltooien en het stuurprogramma voor te bereiden voor gebruik.
Zie De software verwijderen (p. 83) als u de geïnstalleerde programma's wilt verwijderen.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Raadpleeg het gedeelte Informatie over uw camera (p. 95). De software en het USB-stuurprogramma installeren
14
Windows
Klik op [Yes/Ja] als het venster [Digital
Signature Not Found/Digitale handtekening niet gevonden] verschijnt.
De installatie van het USB-stuurprogramma wordt automatisch voltooid wanneer u de camera aansluit op de computer en verbinding maakt.
Tijdens de installatieprocedure (alleen de eerste keer dat de camera op een computer wordt aangesloten) verschijnen dialoogvensters die lijken op de onderstaande dialoogvensters.
Windows XP
Na enkele ogenblikken verschijnt het dialoogvenster dat hier rechts wordt weergegeven.
Windows 2000/Windows ME/Windows 98 Tweede editie
Start de computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.
Na de installatie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de standaardinstellin-gen kunt instellen. Raadpleeg De software gebruiken op het Windows-platform
- grondbeginselen (p. 15) voor de volgende stappen.
Hiermee zijn de installatie van de software en het USB-stuurprogramma en de aansluiting van de camera op de computer voltooid.
U kunt nu camerabeelden downloaden naar de computer (p. 15).
•Raadpleeg De installatie van het USB-stuurprogramma verloopt niet goed in het gedeelte Problemen oplossen (p. 87) als u problemen hebt met de installatie.
•Raadpleeg het gedeelte Het USB-stuurprogramma verwijderen (p. 84) als u het USB-stuurprogramma wilt verwijderen dat u met deze procedures hebt geïnstalleerd.
•Raadpleeg het gedeelte Als u ZoomBrowser EX versie 2 of 3 hebt gebruikt (p. 94) als u eerder met een van deze versies hebt gewerkt. 15
Windows
De software gebruiken op het
Windows-platform – grondbeginselen
In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven voor het gebruik van ZoomBrowser EX om de beelden van de camera naar de computer te downloaden en deze af te drukken.
Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het
Windows-platform - voorbereidingen zijn voltooid.
Beelden downloaden naar de computer
U wilt beelden downloaden naar uw computer. De procedures verschillen enigszins, afhankelijk van of u de camera op de computer aansluit (zie hieronder) of gebruikmaakt van een geheugenkaartlezer (p. 19).
Camera aangesloten op computer
1 Sluit de meegeleverde interfacekabel aan op de USB-poort van de computer en op de DIGITAL uitgang van de camera. Bereid de camera voor op communicatie met de computer.
Het venster [Camera Control/
Camerabeheer] wordt weergegeven.
Het venster [Camera Control/Camerabeheer]
U kunt ook een index weergeven van de beelden die zich op de camera of geheugenkaart bevinden, zodat u de beelden kunt controleren voordat u ze downloadt en eventueel afzonderlijke beelden kunt downloaden. Raadpleeg het gedeelte Beelden controleren voordat u ze downloadt (p. 34) voor informatie.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Raadpleeg het gedeelte Informatie over uw camera (p. 95). Beelden downloaden naar de computer
16
Windows
2 Download de beelden.
Gebruik de camera of de computer om beelden te downloaden. De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [My Pictures/Mijn afbeeldingen].
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/
Voorkeuren] te klikken.
De eerste keer dat een camera op een computer wordt aangesloten
Geef de volgende instellingen op wanneer u de camera voor het eerst op de computer aansluit. Alle volgende keren dat u de camera op de computer aansluit, is deze procedure niet meer vereist.
Selecteer [Canon CameraWindow/
Canon-cameravenster] wanneer een dialoogvenster (dialoogvenster [Events/
Gebeurtenissen]) wordt weergegeven dat lijkt op het dialoogvenster dat u hier rechts ziet en klik op [OK].
De naam van uw cameramodel of
[Canon Camera/Canon-camera] verschijnt hier.
Naargelang de configuratie van uw computer kunnen hier andere programma's worden weergegeven.
Als het dialoogvenster [Events/Gebeurtenissen] niet verschijnt, klikt u op het menu [Start] en selecteert u achtereenvolgens [All programs/
Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities/Canon-hulpprogramma's], [CameraWindow/Cameravenster] en
[CameraWindow/Cameravenster].Beelden downloaden naar de computer
17
Windows
Beelden downloaden met de camera (functie Verplaats)

Geef de instellingen voor de functie
Verplaats op en druk op de knop
(Print/Share/Afdrukken/Delen) of op de knop [SET/INSTELLEN].
Beelden downloaden met de computer
Klik op [Starts to download images/
Downloaden van beelden starten].
De beelden die worden gedownload, worden op basis van de opnamedatum in mappen opgeslagen.
•Als de omstandigheden gunstig zijn voor de functie Verplaats, wordt het instellingenmenu voor de functie Verplaats op het LCD-scherm weergegeven. Bovendien gaat de knop (Print/Share/Afdrukken/
Delen) branden als uw camera deze knop heeft.
•Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor meer informatie over de instellingen en procedures van Verplaats.
•Standaard worden nu alle beelden gedownload die nog niet zijn gedownload.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload. Beelden downloaden naar de computer
18
Windows
Wanneer de beelden zijn gedownload, worden de beelden als miniaturen weergegeven in het hoofdvenster van
ZoomBrowser EX.
Miniatuur
Toont de map waar de beelden worden opgeslagen.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21). Beelden downloaden naar de computer
19
Windows
Aansluiting op een geheugenkaartlezer
1 Plaats de geheugenkaart in de lezer.
Gebruik indien nodig een los verkrijgbare kaartadapter (PCMCIA-adapter).
Raadpleeg de handleiding voor de geheugenkaartlezer voor aansluit- en gebruiksinstructies.
2 Selecteer [View/Download Images using
Canon CameraWindow/Beelden met
Canon-cameravenster bekijken/downloaden] wanneer het dialoogvenster verschijnt dat hier rechts wordt weergegeven en klik op [OK].
Het venster [Camera Control/
Camerabeheer] wordt weergegeven.
3 Klik op [Starts to download images/
Downloaden van beelden starten].
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/
Voorkeuren] te klikken.
Als het bovenstaande dialoogvenster niet verschijnt, klikt u op het menu
[Start] en selecteert u achtereenvolgens [All Programs/Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities/Canon-hulpprogramma's],
[CameraWindow/Cameravenster] en [CameraWindow/Cameravenster].
Vervolgens gaat u verder met stap 3.
(1) Plaats de geheugenkaart indien nodig in een adapter.
De kaartadapter en de vorm van de geheugenkaart kunnen variëren naargelang het type geheugenkaart dat door de camera wordt gebruikt.
(2) Schuif de adapter met de kaart in de sleuf.Beelden downloaden naar de computer
20
Windows
De beelden die zijn gedownload, worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
Wanneer de beelden zijn gedownload, worden de beelden als miniaturen weergegeven in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21).
•Standaard worden alle beelden die nog moeten worden gedownload naar de map [My Pictures/Mijn afbeeldingen] gedownload.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload.
•Raadpleeg Mappenstructuur van de geheugenkaart (p. 86) voor informatie over de mappenstructuur en de bestandsnamen van de geheugenkaart.Beelden afdrukken
21
Windows
Beelden afdrukken
In dit gedeelte worden de basisprocedures beschreven voor het gebruik van PhotoRecord, een afdrukprogramma. Raadpleeg het menu [Help] van het programma voor meer informatie.
1 Klik in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX op [Print/Afdrukken] en vervolgens op [Layout Print/Lay-out afdrukken].
2 Controleer of [1. Select Images/1. Beelden selecteren] is geselecteerd en ga door met het selecteren van de gewenste beelden.
•Films kunt u niet afdrukken.
•Bij beelden die zijn gemaakt met een camera die compatibel is met Exif 2.2
(Exif Print), kunnen opnamegegevens als de opname-instellingen en -modus worden vermeld. Aan de hand van deze gegevens kunt u de beelden vervolgens corrigeren om betere afdrukken te verkrijgen.
•Met PhotoRecord vindt standaard automatisch beeldcorrectie plaats, zowel bij beelden die zijn gemaakt met camera's die compatibel zijn met Exif 2.2, als bij andere beelden. Dankzij deze beeldcorrectie worden afdrukken van een hoge kwaliteit verkregen.
De achtergrond van de geselecteerde beelden wordt blauw. Beelden afdrukken
22
Windows
3 Klik op [2. Select Captions for Printing/
2. Bijschriften voor afdrukken selecteren] en schakel de selectievakjes in van de gegevens die bij de afbeeldingen moeten worden afgedrukt.
Als u bijvoorbeeld [Date and Time/Datum en tijd] selecteert, worden de beelden met de bijbehorende opnamedatum en -tijd afgedrukt.
4 Klik op [3. Open Layout Print/
3. Lay-out afdrukken openen].

PhotoRecord wordt gestart. Het geselecteerde beeld en de bij stap 3 geselecteerde informatie worden in het albumvenster weergegeven.
Aan de linkerkant wordt bovendien de afdrukprocedure weergegeven. Voer de procedure in de aangegeven volgorde uit.
De volgende stappen verschillen, afhankelijk van het feit of u [Full Page Print/Afdrukken op volledige pagina] (één beeld per pagina) of [Layout and Print/Lay-out en afdrukken]
(meerdere beelden gerangschikt op één pagina) selecteert.
U kunt een opmerking aan een beeld toevoegen in het venster
[Properties/Eigenschappen] (p. 31).
Albumvenster
Hier worden de geselecteerdebeelden weergegeven.
Hier wordt de afdrukprocedure weergegeven.Beelden afdrukken
23
Windows
[Full Page Print/Afdrukken op volledige pagina]
Met deze optie wordt één beeld per pagina afgedrukt.
1 Klik op [2 Select Printer & Album Type/2
Printer en albumtype selecteren]. Nadat u een printer hebt gekozen, selecteert u [One Photo Per Page/Eén foto per pagina] of [One Photo Per Sheet/Eén foto per vel] in de categorie Album
Type/Albumtype.
2 Klik op [3 Select paper/
3 Papier selecteren] en selecteer het papierformaat en de afdrukstand.
3 Klik op [4 Print/4 Afdrukken], bevestig het aantal exemplaren en andere afdrukinstellingen en klik vervolgens op [Print/Afdrukken].
Hiermee wordt het afdrukken gestart.
Als u PhotoRecord wilt sluiten wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op . Klik op
[Yes/Ja] om het album op te slaan of op [No/Nee] om het te sluiten zonder het op te slaan.
Het venster van ZoomBrowser EX wordt opnieuw weergegeven nadat het album is opgeslagen.Beelden afdrukken
24
Windows
[Layout and Print/Lay-out en afdrukken]
Met deze optie kunt u meerdere beelden op één pagina afdrukken, zoals in een fotoalbum.
1 Klik op [2 Select Printer & Album Type/
Printer en albumtype selecteren]. Nadat u een printer hebt gekozen, selecteert u [Free Form/Vrije vorm] in de categorie
[Album Type/Albumtype].
2 Klik op [3 Select paper/
3 Papier selecteren] en selecteer het papierformaat en de afdrukstand.
3 Klik op [Decorate Album/Album opmaken] en wijzig indien gewenst het ontwerp van de achtergrond en de rand van het beeld.
Klik op [Themes/Thema's], [Backgrounds/
Achtergronden], [Photo Frames/Fotoframes],
[Text Frames/Tekstframes] of [Clipart/
Illustraties] om een ander item te selecteren.
Voer de procedures uit volgens de instructies naast het symbool .
•De categorie [Themes/Thema's] bevat ontwerpen voor gebruik in het gehele album.
• U kunt ook op [Add Titles & Captions/Koppen en bijschriften toevoegen] klikken als u tekst wilt toevoegen als kop of bijschrift. Beelden afdrukken
25
Windows
4 Klik op [4 Print/4 Afdrukken], bevestig het aantal exemplaren en andere afdrukinstellingen en klik vervolgens op [Print/Afdrukken].
Hiermee wordt het afdrukken gestart.
Als u PhotoRecord wilt sluiten wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op . Klik op
[Yes/Ja] om het album op te slaan of op [No/Nee] om het te sluiten zonder het op te slaan.
Het venster van ZoomBrowser EX wordt opnieuw w

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000