Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

Windows
Macintosh
• Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer softwareprogrammerne, og giver en kort gennemgang af deres funktioner.
• Læs den softwarelicensaftale, der vises under installationen, inden du tager softwaren på den medfølgende cd-rom i brug.
Du skal acceptere vilkårene og betingelserne i software-licensaftalen, før du må bruge softwaren.
Startvejledning til software
(Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera
Solution Disk Version 23)
DANSK
Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk, inden kameraet tilsluttes computeren.
Installer softwaren.
Slut kameraet til computeren.
(s. 10)
(s. 49)
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe sikkerhedsregler, der er angivet i denne vejledning, bør læses med henblik på sikker og korrekt betjening af kameraet og dets tilbehør for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Læs disse sikkerhedsregler, inden du læser resten af vejledningen.
Varemærker
• ArcSoft, ArcSoft logo og ArcSoft PhotoStudio er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ArcSoft, Inc.
• Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
• CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.
• Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. i USA og andre lande.
•M i c r o s o f t

og Windows

er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Andre navne og produkter, der ikke er nævnt her, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive firmaer.
Copyright © 2005 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
SIKKERHEDSREGLER
Advarsel Dette symbol angiver, at sikkerhedsreglerne skal følges, da det ellers kan resultere i dødsfald eller alvorlige ulykker.
Advarsel
• Afspil ikke den medfølgende cd-rom i en cd-afspiller, der ikke understøtter data-cd-rom'er.
Afspilning af cd-rom’er i en lyd-cd-afspiller (musikafspiller) kan beskadige højttalerne.
Hvis du lytter til de høje lyde fra en cd, der afspilles på en almindelig cd-afspiller, med hovedtelefoner på, kan det forårsage høreskader.
Ansvarsfraskrivelse
• Selvom der gøres alt for at sikre, at oplysningerne i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i denne vejledning.
• Ingen del af denne vejledning må gengives, transmitteres, afskrives, lagres i arkiveringssystemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.
• Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren, CompactFlash-kort (CF-kort), computere, eksternt udstyr eller brug af CF-kort fra andre producenter end Canon.1
Indholdsfortegnelse
Læs dette først 3
Det er så nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme! ............4
Ubegrænsede muligheder med underholdende software .............6
Systemkrav .........................................................................................8
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Forberedelse 10
Installation af software og USB-driver ...........................................10
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Grundlæggende procedurer 15
Overførsel af billeder til computeren .............................................15
Udskrivning af billeder ....................................................................21
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Avancerede teknikker 26
Vinduerne i ZoomBrowser EX .........................................................26
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................32
Kontrol af billeder inden overførsel ...............................................34
Afspilning af film .............................................................................36
Redigering af film ............................................................................37
Konvertering af RAW-billeder ........................................................38
Fjernbetjening af kameraets udløser .............................................41
Sammensætning af panoramabilleder - PhotoStitch ....................44
Tilpas dit kamera med indstillinger for
[My Camera/Dette kamera] .............................................................45
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Forberedelse 49
Installation af softwaren .................................................................49
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Grundlæggende procedurer 51
Overførsel af billeder til computeren .............................................51
Udskrivning af billeder ....................................................................56Indholdsfortegnelse
2
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Avancerede teknikker 59
Vinduerne i ImageBrowser ..............................................................59
Funktioner i ImageBrowser .............................................................65
Kontrol af billeder inden overførsel ...............................................67
Afspilning af film .............................................................................69
Redigering af film ............................................................................70
Konvertering af RAW-billeder ........................................................71
Fjernbetjening af kameraets udløser .............................................73
Sammensætning af panoramabilleder - PhotoStitch ....................76
Tilpas dit kamera med indstillinger for
[My Camera/Dette kamera] .............................................................77
Tillæg 81
ArcSoft PhotoStudio ........................................................................81
Afinstallation af software ...............................................................83
Hukommelseskortmappens struktur ..............................................86
Fejlfinding ........................................................................................87
Oplysninger om dette kamera 95
Generelle oplysninger om alle modeller ........................................95
PowerShot A520/PowerShot A510 ..................................................97
DIGITAL IXUS 700 .............................................................................97
DIGITAL IXUS 50 ...............................................................................97
Indeks ...............................................................................................983
Windows/Macintosh
Læs dette først
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de ting, du kan foretage dig med kameraet og softwaren på cd-rom’en Canon Digital Camera Solution Disk.
Det indeholder også en liste over de computerkonfigurationskrav, der skal være opfyldt, for at du kan anvende softwaren.
Om denne vejledning
•Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på Windows XP og Mac OS X v10.3.
Hvis du anvender en anden version af disse operativsystemer, kan indholdet på skærmen og procedurerne være lidt anderledes end de viste.
•Følgende termer anvendes i denne vejledning:Mac OS X vil sige Mac OS X (version 10.1.5-10.3)
Hukommelseskort vil sige CF-kort, SD-kort, Multimediekort og pc-kort.Det er så nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
4
Windows/Macintosh
Det er så nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
Se Brugervejledning til kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at tage billeder.
Installer kun softwaren én gang.
Tag billederne
Installer softwaren på computeren
Windows (s. 10)
Macintosh (s. 49)Det er så nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
5
Windows/Macintosh
Overfør billeder til computeren
Udskriv billederne
Slut kameraet til computeren
Windows (s. 15)
Macintosh (s. 51)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 56)
(s. 96)Ubegrænsede muligheder med underholdende software
6
Windows/Macintosh
Ubegrænsede muligheder med underholdende software
Udskriv i mange layoutformater
Udskriv billeder med de forskellige layoutformater i PhotoRecord (Windows) og ImageBrowser
(Macintosh). De viste eksempler er fra PhotoRecord (Windows).
Sammensæt et panoramabillede
Sammensæt et stort panoramabillede af en serie enkeltbilleder ved hjælp af PhotoStitch.
Kontroller alle dine billeder på én gang med indeksudskrift
(kontaktark).
Lav dit eget fotoalbum med dyrebare øjeblikke.Ubegrænsede muligheder med underholdende software
7
Windows/Macintosh
Sende et billede som vedhæftet fil via e-mail
Hvis du ønsker at vedhæfte et billede i en e-mail, skal du blot starte dit mailprogram fra ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh).
Betjen kameraets udløser fra computeren
Udløs kameraets udløser fra computeren med ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser
(Macintosh). Billedet gemmes direkte på computeren.
Rediger en film
Du kan oprette og redigere film: sammenkæde film og stillbilleder, der er overført til computeren, tilføje baggrundsmusik, indsætte titler og anden tekst og knytte forskellige effekter til filmene.
Konverter et RAW-billede
RAW-billeder har en meget høj kvalitet og er ikke udsat for det tab af opløsning, som kan ske i forbindelse med komprimering. Men da RAW-billeder er en speciel billedtype, skal de konverteres til en standard billedtype. Du kan foretage finjusteringer af billedkvaliteten og farvelægning, når de er konverteret.
Betjen kameraets udløser fra computeren.Systemkrav
8
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installer softwaren på en computer, der opfylder følgende minimumkrav:Windows
•Du skal installere softwaren ved hjælp af et cd-rom-drev.
•Selvom alle systemkravene er opfyldt, er der ingen garanti for, at alle funktioner kan bruges.
•Der kræves et lydkort til afspilning af lydspor til filmfiler under Windows.
•I Windows skal du bruge QuickTime 6.5 for at kunne afspille eller redigere billeder, der er kombineret ved hjælp af PhotoStitch som QuickTime VR-filer.
QuickTime findes på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
•Macintosh-software kan ikke bruges på disketter, der er formateret i UFS (Unix File System).
Operativsystem Windows 98 (2. udgave)
Windows Me
Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inklusive Service Pack 1 og Service Pack 2)
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor Pentium 500 MHz eller større
RAM Windows 98 (2. udgave)/Windows Me: 128 MB eller mere
Windows 2000/Windows XP: 256 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon-programmer
- ZoomBrowser EX: 250 MB eller mere
(inklusive udskriftsprogrammet PhotoRecord)
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
•TWAIN-driver til Canon-kamera: 25 MB eller mere
•WIA-driver til Canon-kamera: 25 MB eller mere
•ArcSoft PhotoStudio: 50 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel/High Color (16 bit) eller flere.Systemkrav
9
Windows/Macintosh
Macintosh
Operativsystem Mac OS X (version 10.1.5-10.3):Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor PowerPC G3/G4/G5
RAM 256 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon-programmer
- ImageBrowser: 200 MB eller mere
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
•ArcSoft PhotoStudio: 50 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel/32.000 farver eller flere.10
Windows
Brug af softwaren på
Windows-platformen – Forberedelse
Dette kapitel beskriver de grundlæggende procedurer til installation af software og tilslutning af kameraet til computeren. Læs dette materiale igennem, før du slutter kameraet til computeren.
Installation af software og USB-driver
Start med at installere softwaren fra cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Enheder, der skal forberedes
•Kamera og computer
•Cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk
•Interfacekabel følger med kameraet
Installationsprocedurer
1 Kontroller, at kameraet IKKE er tilsluttet computeren.
Hvis det er, skal du koble kablet fra. Softwaren kan ikke installeres korrekt, hvis kameraet er tilsluttet computeren fra starten.
2 Luk alle programmer.
•Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren.
•Brugere af Windows XP og Windows 2000 skal først logge på som administrator (computersystemadministrator) for at kunne installere programmer.
Se ArcSoft PhotoStudio (s. 81), hvis du ønsker yderligere oplysninger om at installere ArcSoft PhotoStudio.Installation af software og USB-driver
11
Windows
3 Læg cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Hvis installationsskærmen ikke vises automatisk, bruges følgende procedurer.
4 Klik på knappen Digital Camera
Software [Install/Installer].
Visning af installationsskærm
Brug følgende procedurer for at få installationsskærmen vist, hvis den ikke vises automatisk.
Windows XP
1. Vælg [My Computer/Denne computer] i menuen [Start].
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP.EXE] .
Windows 2000, Windows Me, Windows 98 (2. udgave)
1. Dobbeltklik på ikonet [My computer/Denne computer] på skrivebordet.
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP.EXE] .
Visse computere kan muligvis ikke vise filtypenavnet [.EXE] som vist ovenfor.
Hvis der vises en vejledning, skal du følge den for at genstarte computeren.
Hvis følgende vindue vises, forsættes med installationen.
InstallationsskærmInstallation af software og USB-driver
12
Windows
5 Klik på [Next/Næste].
6 Vælg [Easy Installation/Let installation] som installationstype, og klik på [Next/Næste].
Vælg [Custom Installation/Brugerdefineret installation] for at vælge programmer individuelt til installation.
7 Læs licensaftalen, og klik på [Yes/Ja], hvis du er indforstået med samtlige vilkår.
8 Gennemgå installationsindstillingerne, og klik på [Next/Næste].
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte.
Punkterne, der vises her, afhænger af, hvilke programmer der installeres.
Når der er valgt [Custom Installation/Brugerdefineret installation]
Skal USB-driveren (tilslutningssoftwaren) bruges, hvis kameraet tilsluttes computeren via et interfacekabel. Sørg for at vælge en af nedenstående
USB-drivere (den driver, der passer til dit operativsystem).
• Windows 2000/Windows 98 (2. udgave): TWAIN-driver til Canon-kamera
• Windows Me: WIA-driver til Canon-kamera
I Windows XP anvendes den USB-driver, der blev leveret sammen med Windows-operativsystemet, så der er ingen grund til at installere en USB-driver.Installation af software og USB-driver
13
Windows
9 Når installationen er afsluttet, skal du vælge [Yes, I want to restart my computer now/Ja, jeg vil genstarte computeren nu] og klikke på
[Finish/Udfør].
Du skal IKKE fjerne cd-rom'en
Canon Digital Camera Solution Disk fra cd-rom-drevet endnu.
10 Tag cd-rom'en ud af cd-rom-drevet, når din normale computerskærm vises efter genstart.
Dette afslutter softwareinstallationen.
Slut derefter kameraet til computeren, så USB-driveren kan anvendes.
11 Slut kameraet til computeren ved hjælp af interfacekablet, og indstil det til den rigtige tilstand for tilslutning.
Brugere af Windows XP og Windows 2000 skal først logge på som administrator (computersystemadministrator) efter at have genstartet computeren for at kunne udføre efterfølgende procedurer.
Hvis du installerede en USB-driver, er de nødvendige filer indtil videre kun blevet kopieret til computeren. Du skal nu slutte kameraet til computeren med interfacekablet for at afslutte installationen og forberede driveren til brug.
Se Afinstallation af software (s. 83), hvis de installerede programmer skal slettes.
Procedurer til tilslutning af kameraet til computeren og korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer, afhængigt af kameramodellen. Se Oplysninger om dette kamera (s. 95). Installation af software og USB-driver
14
Windows
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital
Signature Not Found/Digital signatur blev ikke fundet] vises.
USB-driveren afslutter automatisk installationen på computeren, når du tilslutter kameraet og etablerer forbindelse.
Følgende og lignende dialogbokse vises under denne proces (kun første gang kameraet sluttes til en computer).
Windows XP
Dialogboksen til højre vises efter et øjeblik.
Windows 2000/Windows Me/
Windows 98 (2. udgave)
Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.
Efter installationen vises en dialogboks, hvor standardindstillingerne kan angives. Se Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer (s. 15) vedrørende de efterfølgende procedurer.
Dette afslutter installationen af softwaren og USB-driveren samt procedurerne til tilslutning af kameraet til computeren.
Du kan nu overføre billeder fra kameraet til computeren (s. 15).
•Se Installationen af USB-driveren forløber ikke planmæssigt i afsnittet
Fejlfinding (s. 87), hvis du har problemer med at installere USB-driveren.
•Se Afinstallation af USB-driver (s. 84), hvis du vil slette den USB-driver, der er installeret ved hjælp af disse procedurer.
•Se Hvis du brugte ZoomBrowser EX version 2 eller 3 (s. 94), hvis du tidligere har anvendt en af disse to versioner. 15
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger ZoomBrowser EX til at overføre kameraets billeder til computeren og udskrive dem.
Læs dette kapitel, når du har afsluttet forberedelserne i afsnittet Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse.
Overførsel af billeder til computeren
Begynd med at overføre billeder til computeren. Proceduren til overførsel kan variere en smule, afhængigt af om du slutter kameraet til computeren (se nedenfor), eller om du bruger en hukommelseskortlæser (s. 19).
Forbindelse mellem kamera og computer
1 Slut det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets
DIGITAL-stik. Forbered kameraet til kommunikation med computeren.
Kamerastyringsvinduet vises.
Kamerastyringsvindue
Du kan også få vist et indeks over billederne i kameraet eller på hukommelseskortet for at kontrollere dem, før du overfører dem, eller du kan overføre dem enkeltvist. Yderligere oplysninger finder du under Kontrol af billeder inden overførsel (s. 34).
Procedurer for tilslutning af kameraet til computeren og for korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer alt efter kameramodellen. Se Oplysninger om dette kamera (s. 95). Overførsel af billeder til computeren
16
Windows
2 Overfør billederne.
Overfør billederne ved hjælp af kameraet eller computeren. De overførte billeder gemmes som standard i mappen
[My Pictures/Billeder].
Du kan justere indstillingerne, f.eks. den billedtype, der overføres, og destinationsmappen, ved at klikke på [Preferences/Indstillinger].
Første gang kameraet sluttes til en computer
Angiv følgende indstillinger, når kameraet for første gang sluttes til computeren.
Disse procedurer er ikke nødvendige ved den næste og efterfølgende tilslutninger.
Vælg [Canon CameraWindow], når en dialogboks (dialogboksen
[Events/Hændelser]), som ligner den til højre, vises, og klik på [OK].
Kameraets modelnavn eller [Canon
Camera/Canon-kamera] vises her.
Der kan vises forskellige programmer, afhængigt af computerens opsætning.
Hvis dialogboksen [Events/Hændelser] ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller
[Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities/
Canon-hjælpeprogrammer], [CameraWindow] og [CameraWindow].Overførsel af billeder til computeren
17
Windows
Brug af kameraet til overførsel af billeder (funktionen Direkte overførsel)

Angiv indstillinger for Direkte overførsel på kameraet, og tryk på knappen
(Udskriv/overfør) eller knappen [SET].
Brug af computeren til overførsel af billeder
Klik på [Starts to download images/
Start billedoverførsel].
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
•Hvis forholdene tillader brug af funktionen Direkte overførsel vises menuen med indstillinger for Direkte overførsel på LCD-skærmen.
Derudover lyser knappen (Udskriv/overfør), hvis denne knap findes på kameraet.
•Se Brugervejledning til kamera for at få vist en vejledning til indstillinger og procedurer for Direkte overførsel.
•Som standard overføres alle de billeder, der endnu ikke er overført.
•Hvis du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet på kameraet, skal du klikke på [Preferences/Indstillinger] og vælge
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Billeder, hvis overførselsindstillinger er angivet på kameraet] som den billedtype, der skal overføres. Overførsel af billeder til computeren
18
Windows
Når indlæsningen er fuldført, vises de indlæste billeder som standard i miniatureformat (små versioner) i hovedvinduet i ZoomBrowser EX.
Miniaturebillede
Viser den mappe, hvor billederne er gemt.
Udskriv derefter billederne (s. 21). Overførsel af billeder til computeren
19
Windows
Tilslutning af hukommelseskortlæser
1 Sæt hukommelseskortet i læseren.
Brug eventuelt en kortadapter (PCMCIA-adapter) (sælges separat).
Se vejledningen til hukommelseskortlæseren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning og håndtering.
2 Vælg [View/Download Images using Canon CameraWindow/Vis/
Overfør billeder ved hjælp af Canon
CameraWindow] når der vises en dialogboks, som ligner den til højre, og klik på [OK].
Kamerastyringsvinduet vises.
3 Klik på [Starts to download images/
Start billedoverførsel].
Du kan justere indstillingerne, f.eks. den billedtype, der overføres, og destinationsmappen, ved at klikke på [Preferences/Indstillinger].
Hvis ovenstående dialogboks ikke vises, skal du klikke på menuen
[Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/
Programmer], efterfulgt af [Canon Utilities/Canon-hjælpeprogrammer],
[CameraWindow] og [CameraWindow] og fortsætte til trin 3.
(1) Anbring eventuelt hukommelseskortet i en adapter.
Kortadapteren og hukommelseskortets form kan variere, afhængigt af den hukommelseskorttype kameraet bruger.
(2) Sæt adapteren med kortet i stikket.Overførsel af billeder til computeren
20
Windows
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Når indlæsningen er fuldført, vises de indlæste billeder som standard i miniatureformat
(små versioner) i hovedvinduet i ZoomBrowser EX.
Udskriv derefter billederne (s. 21).
•Som standard overføres alle de billeder, der endnu ikke er overført, til mappen [My Pictures/Billeder].
•Hvis du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet på kameraet, skal du klikke på [Preferences/Indstillinger] og vælge
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Billeder, hvis overførselsindstillinger er angivet på kameraet] som den billedtype, der skal overføres.
•Se Hukommelseskortmappens struktur (s. 86), hvis du ønsker yderligere oplysninger om hukommelseskortmappens struktur samt filnavnene.Udskrivning af billeder
21
Windows
Udskrivning af billeder
I dette afsnit forklares de grundlæggende procedurer til brug af PhotoRecord, som er et udskrivningsprogram. I programmets menu [Help/Hjælp] finder du yderligere oplysninger.
1 Klik på [Print/Udskriv] i hovedvinduet i ZoomBrowser EX og derefter på [Layout
Print/Layoutudskrift].
2 Bekræft, at [1. Select Images/1. Vælg billeder] er valgt, og fortsæt med at vælge billeder.
•Film kan ikke udskrives.
• Med billeder, der er optaget med kameraer, som er kompatible med Exif 2.2
(kaldet Exif Print), kan optagelsesoplysninger, f.eks. optagelsesindstillinger og -tilstand, medtages sammen med billederne. Disse data bruges derefter til at korrigere billederne for at få bedre udskrifter.
•I PhotoRecord foretages der (som standard) automatisk billedkorrektion af både billeder optaget med Exif 2.2-kompatible kameraer og andre billeder, hvilket giver udskrifter af høj kvalitet.
Baggrundsfarven for det eller de valgte billeder bliver blå. Udskrivning af billeder
22
Windows
3 Klik på [2 Select Captions for Printing/
2 Vælg titler til udskrivning], og angiv en markering ud for de oplysninger, der udskrives sammen med billederne.
Hvis du f.eks. vælger [Date and Time/
Dato og klokkeslæt], kan du udskrive dato og klokkeslæt sammen med billedet.
4 Klik på [3 Open Layout Print/
3 Åbn layoutudskrift].

Udskrivningsprogrammet PhotoRecord starter, og det markerede billede og de oplysninger, der er valgt i Trin 3, vises i vinduet [Album].
Desuden vises de trin, du skal udføre i forbindelse med udskrivningen, i venstre side. Følg fremgangsmåden.
De næste trin varierer, alt efter om du vælger [Full Page Print/Helsidesudskrift]
(udskriver ét billede pr. side) eller [Layout and Print/Layout og udskriv] (udskriver flere billeder på hver side).
Du kan føje en kommentar til et billede i vinduet
[Properties/Egenskaber] (s. 31).
Vinduet Album
Her vises de markerede billeder.
Her vises udskrivningsprocedurerne.Udskrivning af billeder
23
Windows
[Full Page Print/Helsidesudskrift]
Med denne indstilling udskrives der ét billede pr. side.
1 Klik på [2 Select Printer & Album Type/
2 Vælg printer & albumtype]. Vælg
[One Photo Per Page/Et billede pr. side] eller [One Photo Per Sheet/Et billede pr. ark] i kategorien [Album Type/
Albumtype], når du har valgt en printer.
2 Klik på [3 Select paper/3 Vælg papir], og vælg en papirstørrelse og -retning.
3 Klik på [4 Print/4 Udskriv], kontroller antallet af kopier og andre udskriftsindstillinger, og klik på [Print/Udskriv].
Dette starter udskrivningen.
Hvis PhotoRecord skal lukkes efter udskrivning, skal du klikke på . Klik på [Yes/Ja] for at gemme albummet eller på [No/Nej] for at lukke det uden at gemme. Vinduet
ZoomBrowser EX vises igen, når albummet er gemt.Udskrivning af billeder
24
Windows
[Layout and Print/Layout og udskriv]
Med denne indstilling udskrives flere billeder på en enkelt side som i et fotoalbum.
1 Klik på [2 Select Printer & Album Type/
2 Vælg printer & albumtype]. Vælg
[Free Form/Fri form] i kategorien
[Album type/Albumtype], når du har valgt en printer.
2 Klik på [3 Select paper/3 Vælg papir], og vælg en papirstørrelse og -retning.
3 Klik på [Decorate Album/Dekorer album], og rediger eventuelt udformningen af billedbaggrunden og -rammen.
Klik på knappen [Themes /Temaer],
[Backgrounds/Baggrunde], [Photo Frames/
Fotorammer], [Text Frames/Tekstrammer] eller [Clipart] for at skifte mellem valgmulighederne.
Gennemfør procedurerne i overensstemmelse med vejledningen ved siden af symbolet .
•Kategorien [Themes/Temaer] indeholder design, du kan bruge konsekvent i hele albummet.
•Du kan også klikke på [Add Titles & Captions/Tilføj titler & billedoverskrifter] for at tilføje tekst som en titel eller en billedoverskrift. Udskrivning af billeder
25
Windows
4 Klik på [4 Print/4 Udskriv], kontroller antallet af kopier og andre udskriftsindstillinger, og klik på [Print/Udskriv].
Dette starter udskrivningen.
Hvis PhotoRecord skal lukkes efter udskrivning, skal du klikke på . Klik på [Yes/Ja] for at gemme albummet eller på [No/Nej] for at lukke det uden at gemme. Vinduet ZoomBrowser
EX vises igen, når albummet er gemt.
I dette kapitel beskrives de grundlæggende funktioner for ZoomBrowser EX. Når du har lært at bruge dem, kan du afprøve de avancerede teknikker.
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker (s. 26).
Der findes mange forskellige album. Vælg det, der passer til dit formål.
Bemærk, at de tilgængelige albumtyper kan variere en smule, afhængigt af hvilken printer der anvendes.
Albumtype Beskrivelse
[One Photo Per Page/
Et billede pr. side]
Der udskrives et billede pr. papirark.
[One Photo Per sheet/
Et billede pr. ark]
[Free Form/Fri form]
Tillader at billederne placeres frit på siden og udskrives.
[Contact Sheet/
Kontaktark]
Udskriver miniaturer af billederne og deres optagelsesdata (Exif-data*).
[Fixed Size Photo/
Fast størrelse foto]
Gør det muligt at angive billedets højde og bredde og udskriver.
[Mosaic/Mosaik] Placerer det angivne antal billeder og udskriver.
[Perforated paper/
Perforeret papir]
Udskriver på perforeret papir.
[8-Sticker Label/
8-etiket-ark]
Udskriver på ark med otte etiketter.
* De viste optagelsesdata i ZoomBrowser EX, og Exif-dataene, der kan udskrives vha. PhotoRecord, varierer en smule. 26
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
I dette kapitel beskrives de forskellige funktioner i ZoomBrowser EX.
Gå videre til dette kapitel, når du har gennemgået de grundlæggende funktioner i ZoomBrowser EX i kapitlet Brug af softwaren på Windows-platformen –
Grundlæggende procedurer.
Vinduerne i ZoomBrowser EX
I dette afsnit beskrives de vigtigste vinduer i ZoomBrowser EX: hovedvinduet, fremviservinduet og vinduet [Properties/Egenskaber].
Hovedvinduet
I dette vindue kan du vise og organisere de billeder, der er overført til computeren.
Mappeområde (s. 27)
Opgaveområde (s. 27)
Browserområde (s. 27)
Funktionsknapper (s. 29)
Viser og skjuler opgaveområdet og mappeområdet.
Visningstilstand
(s. 28)
Visningskontrol-panel (s. 29)Vinduerne i ZoomBrowser EX
27
Windows
Opgaveområde
•Opgaverne i ZoomBrowser EX er arrangeret som et indeks i dette område.
•Klik på en opgaveknap for at udføre den ønskede opgave.
Disse funktioner beskrives under Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 32).
Mappeområdet
•I dette område kan du vælge mapper. Billederne i den valgte mappe vises i browserområdet.
Hvis du på forhånd vælger et netværksdrev med Windows Stifinder, kan du få vist netvæ

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000