Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

DIGITALKAMERA Användarhandbok för kameran
Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6).
Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] och i Handbok för direktutskrift.
Användarhandbok för kameran
SVENSKA
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:Tel: 08 705 143723 (7.91 p./min) Fax: 08 705 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
P .O. Box 614, Borehamwood, WD6 9AA, UK
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 La Garenne Colombes Cedex, France
Tel: Hotline 0825 002 923 (0.15 €/min)http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180 500 6022 (0.12 €/min)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A.
Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 848 800 519 (0.019 €/min)http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901 301 301
Helpdesk: 807 11 72 55http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B-1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 070 300012 (0.12 €/min)http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: 27 302 054 (0.12 €/min)http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 0900 202 2915 (0.13 €/min)http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: 70 2055 15 (0.25 K/min)http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 226 29321 (0.24 NOK/min)
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (0,0821 €/puhelu + 0,0147 €/min)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08 744 8620http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Customer Hotline: 0848 833 838http://www.canon.ch
Österrike
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11 - 1230 Wien, Austria
Helpdesk: 0810 0810 09 (0,07 €/min)http://www.canon.at
Portugal
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 324 2830 Fax: +351 213472751
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Östra Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
E-mail: [email protected]://www.canon-cee.com
OSS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, P.O. Box 46, FIN-00350 Helsinki
Tel: +358-10 544 00 Fax: +358-10 544 10http://www.canon.ru
CEL-SE8JA250 © 2005 CANON INC. TRYCKT I EU193
Flödesdiagram och referenshandböcker
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare
än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
Fotografera med kameran
Den här handboken
Den här handboken
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Handbok för direktutskrift
Handbok för skrivaren
Installera programvaran
Ansluta kameran till en dator
Överföra bilder till en dator
Använda skrivaren
Den här handboken
* Grundinställning Inställningen är tillgänglig Inställningen kan endast väljas för första bilden.
(Skuggat område): Inställningen sparas även när kameran stängs av.
Med undantag för inställningarna [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] kan alla menyinställningar och ändringar som du gör med kameraknapparna återställas till grundinställningarna samtidigt (s. 58).
(1)(2) Upplösningarna och bildfrekvenserna för (Video) är följande.
(3) Grundinställningen för blixten är Auto med minskning av röda ögon för ,
Auto för och Av för .
- Det går inte att ställa in blixten när används.
- Om blixten utlöses när används, aktiveras Lång synktid automatiskt.
(4) Det går inte att växla mellan lägena Närbild/Oändlighet när används.
(5) Det går inte att välja autofokus när används.
(6) Kan anges under inspelning (bara när funktionen Standard används).
(7) Exponeringskompensation är inte tillgänglig om eller används.
(8) Går inte att ange när fotoeffekterna Sepia eller Svartvitt används.
(9) Görs automatiskt i kameran.
(10) Fotoeffekten går inte att ställa in om används.
Funktion

Sida
AF-hjälpbelysning s. 46
Digital zoom ––– (6)s. 74
Ljus-mätnings-metod
Evaluerande – * * *– – –s. 94 Centrumvägd – –––
Spot – –––
Exponeringskompensation – (7)
(7)s. 95
Lång slutartid – ––– – –s . 9 5
Vitbalans
(8)
– –
(9)
s. 98
Fotoeffekt – – –
(9)
(10)s. 101
ISO-tal –
(9)

(9)

(9)

(9)

(9)s. 109
Automatisk rotering – s. 110

Upplösning
640 x 480 bildpunkter*––
320 x 240 bildpunkter –
160 x 120 bildpunkter –– Bildfrekvens
60 bilder/sek. – –
30 bilder/sek.*––
15 bilder/sek. –1
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 156).
Ladda klockbatteriet
 Kameran innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri.
Tack vare detta sparas inställningarna för datum, klockslag och övriga kamerainställningar. Detta batteri laddas om när huvudbatteriet sätts i kameran. Innan du använder kameran första gången sätter du i ett uppladdat batteri i den och låter det sitta i minst fyra timmar för att ladda klockbatteriet. Det laddas även om kameran är avstängd.
 Om menyn Datum/klockslag visas när strömmen till kameran sätts på, betyder det att klockbatterietet är urladdat. Ladda det enligt anvisningarna ovan.2
Om den här handboken
Konventioner i texten: Den här symbolen visas vid sådant som kan påverka kamerans funktion.: Den här symbolen visas vid tilläggsavsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna.
De ikoner som visas bredvid eller nedanför rubriker anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. I exemplet nedan kan självutlösaren användas i följande fotograferingsmetoder.
• Auto  Manuell  Specialmotiv
 Video  Digital närbild  Mina färger
 Stitch Assist
Använda självutlösaren
I den här handboken kallas SD-minneskort (Secure Digital, ett copyrightskyddat system) för SD-kort.3
Innehållsförteckning
Läs följande information ...................................................................... 6
Säkerhetsföreskrifter ...........................................................................7
Förhindra funktionsstörningar ........................................................... 12
Komponentguide................................................................................ 13
Ladda batteriet .................................................................................. 19
Sätta i batteriet .................................................................................. 22
Installera SD-kortet ........................................................................... 24
Formatera SD-kort ........................................................................ 26
Ställa in datum och klockslag ............................................................ 29
Ställa in språk .................................................................................... 32
Slå på strömmen ............................................................................... 34
Använda LCD-skärmen ...................................................................... 36
LCD-skärmens ljusstyrka .................................................................. 38
Information på LCD-skärmen ............................................................ 39
Använda sökaren ............................................................................... 43
Använda zoomen ............................................................................... 44
Trycka på avtryckaren ....................................................................... 45
Välja menyer och inställningar .......................................................... 47
Menyinställningar och grundinställningar ......................................... 52
Återställa till grundinställningarna ..................................................... 58
Fotografera i auto-läge ................................................................ 59
Kontrollera bilden direkt efter att den tagits ...................................... 60
Ändra inställningar för upplösning/kompression .............................. 62
Använda blixten ............................................................................ 64
Fotografera med specialmotivprogram.................................... 66
Fotografera i manuellt läge...................................................... 69
Läs det här först
Komponentguide
Förbereda kameran
Grundläggande funktioner
Fotografera
Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.4
Ta närbilder/ bilder av motiv på oändligt avstånd ................ 70
Ta förstorade närbilder (Digital närbild)............................................. 72
Använda digital zoom ........................................................................ 74
Bildserie....................................................................................... 75
Datumkopiering på vykort.................................................................. 76
Använda självutlösaren................................................................. 78
Spela in video ............................................................................. 81
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) ....................................... 86
Växla mellan fokuseringsmetoder...................................................... 89
Fotografera motiv som är svåra att fokusera
(fokuseringslås, autofokuslås).................................................... 90
Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås)............................... 92
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) .................................. 93
Växla mellan ljusmätningsmetoder ............................................. 94
Justera exponeringskompensationen ................................................ 95
Fotografera med lång slutartid........................................................... 96
Ställa in färgtoner (vitbalans)............................................................. 98
Ändra fotoeffekten ........................................................................... 101
Fotografera med Mina färger ........................................................... 102
Justera ISO-talet.............................................................................. 109
Ställa in funktionen Automatisk rotering.......................................... 110
Återställa bildnumret ....................................................................... 111
Visa en bild i taget ........................................................................... 113
Förstora bilder ........................................................................... 114
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning)............................. 115
Hoppa mellan bilder.............................................................. 117
Visa videosekvenser ........................................................................ 118
Redigera video................................................................................. 121
Rotera bilder på skärmen................................................................. 123
Lägga till röstkommentarer till bilder............................................... 124
Automatisk visning (Bildspel) .......................................................... 126
Skydda bilder................................................................................... 130
Ta bort enstaka bilder................................................................ 131
Radera alla bilder............................................................................. 132
Bildvisning
Radera5
Om utskrift ...................................................................................... 134
Ställa in DPOF-inställningar............................................................. 136
Välja bilder för överföring................................................................ 142
Ansluta kameran till en dator ........................................................... 146
Systemkrav för datorn ................................................................ 146
Överföra bilder med Direkt överföring ............................................. 152
Ansluta kameran till en dator och överföra bilder utan programvaruinstallation ................................................... 154
Överföra bilder från ett SD-kort ....................................................... 154
Visa bilder på en TV ........................................................................ 155
Ändra inställningarna för Min kamera ............................................. 157
Registrera Min kamera-inställningar ............................................... 159
Lista över meddelanden .................................................................. 162
Felsökning ....................................................................................... 164
Använda nätadaptersatsen (säljs separat) ....................................... 169
Använda en extern blixt (sälj separat) .............................................. 170
Skötsel och underhåll ...................................................................... 172
Tekniska data .................................................................................. 173
Fototips och information ................................................................. 181
Register............................................................................................ 183
Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder.................... 192
Utskriftsinställningar
Inställningar för bildöverföring (DPOF-överföringsordning)
Ansluta kameran till en dator
Visa bilder på en TV
Anpassa kameran (Min kamera-inställningar)
Lista över meddelanden
Felsökning
Bilagor6
Läs det här först
Läs följande information
Provbilder
Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex SD-kort
(minneskort), som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European
Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av den här broschyren och i broschyren European Warranty System (EWS).7
Säkerhetsföreskrifter
 Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de säkerhetsföre-skrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt.
 Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning.
 På följande sidor syftar termen ”utrustning” i första hand på kameran och strömförsörjningstillbehör, t ex batteriladdaren och nätaggregatet som säljs separat. Se Systemkarta om du vill läsa mer om strömförsörjnings-tillbehören.
Varning!
 Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn.
 Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
 Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas.
 Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om den tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar. Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst.
Förvaring av SD-kort
Förvara SD-kort utom räckhåll för barn.
Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.8
 Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att inte röra inre enheter i utrustningen som är exponerade på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller närmaste Canon-kundtjänst snarast.
 Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut batteriladdarens kontakt ur eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar.
Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Se till att undvika att vätskor kommer in i utrustningen.
Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsug-ningsförmåga. Om vatten eller något annat kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller
Canons kundtjänst.
 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen.
Dessa ämnen kan orsaka brand.
 Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår.
 Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar.9
 Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Du kan få en elektrisk stöt.
Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar.
 Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elektriska stötar eller andra faror.
 Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte heller ned batteriet i vatten. Det kan skada batteriet och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada.
 Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Det skulle medföra en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Skölj omedelbart med vatten den kroppsdel, även ögon och mun, eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batteriet. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och söka medicinsk hjälp.
 Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet.
Det kan resultera i läckage och kroppsskada.
 Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet.
 Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål.
Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batteriet till återvinning.
 Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning.10
 Använd den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet NB-3L.
Om du använder andra laddare kan det leda till överhettning, fel på utrustningen, brand eller elektriska stötar.
 Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den
överhettas och ta skada eller fatta eld.
 Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier.
Det kan uppstå brand eller andra faror.
Fara angående magnetiska fält
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare (s. 13). Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.11
Fara!
 Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Sörj för god ventilation när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet.
 Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats.
Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada.
 Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den ir em men .
 Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador.
 Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar.
 Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Batteriladdarens stickkontakt är olika i olika områden.
 Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte sitter helt i eluttaget.
 Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
 Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt.
Var försiktig om det känns som om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid.12
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata.
Undvik kondensrelaterade problem
Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut SD-kortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.
Förvaring under en längre period
Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och lagra utrustningen på en säker plats.
Om du förvarar kameran en längre tid med batteriet i laddas batteriet ur.
Inställningar av bland annat datum och tid i kameran kan dock återgå till grundinställningarna efter cirka tre veckor om batteriet har tagits ur kameran. 13
Komponentguide
Komponentguide
Framsida
* När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se också till att kameran inte fastnar i något.
Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt.
AF-hjälpbelysning (s. 46)
Lampa för minskning av röda ögon (s. 65)
Självutlösarlampa (s. 78)
Blixt (s. 64)
Objektiv
Mikrofon (s. 124)
Fäste för handlovsrem
Sökarfönster (s. 43)
DIGITAL-kontakt (s. 147)
A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 155)
Kontaktskydd
Fästa handlovsremmen
*
Högtalare14
Baksida
LCD-skärm (s. 36)
Stativgänga
Lucka för SD-kort/batteri (s. 22, 24)
Batterifack
(SD-kort/batterifack)
Sökarfönster (s. 43)
Kontaktskydd för strömadapter (s. 169)15
Komponentguide
Manöverpanel
ON/OFF-knapp (s. 34)
Avtryckare (s. 45)
Knappen (Ljusmätning) (s. 94)/
Knappen (Hoppa) (s. 117)/
Knappen
Knappen (Blixt) (s. 64)/
Knappen
Knappen (Bildserie) (s. 75)/
Knappen (Självutlösare) (s. 78)/
Knappen (Radera enstaka bild) (s. 131)/
Knappen
Inställningsratt (s. 16)
Knappen (Närbild)/ (Oändlighet) (s. 70)/
Knappen
Knappen FUNC./SET
(Funktion/Ställ in) (s. 47)
Knappen MENU (s. 49)
Indikeringslampor (s. 17)
Knappen
(Skriv ut/Dela) (s. 18)
Statuslampa
Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för
överföring är klara när kameran är ansluten till en dator.
Zoomreglage
Fotografering: (Vidvinkel)/ (Tele) (s. 44)
Bildvisning: (Indexbild) (s. 115)/
(Förstora) (s. 114)
Knappen DISP . (Visa) (s. 36)16
Inställningsratt
Med inställningsratten väljer du en fotograferings- eller bildvisningsfunktion.
Fotografera stillbilder (Fotograferingsmetod)
Visa bilder (Bildvisning)
Om en skrivare är ansluten till kameran, visas ikonen , eller på LCD-skärmen.
Auto
Du fotograferar med inställningar som görs automatiskt i kameran (s. 59).
Manuell
Du väljer själv inställningar för exponerings-kompensation, vitbalans och fotoeffekter (s. 69).
Special-motiv
Du fotograferar med inställningar som passar för nio olika fotograferingsförhållanden (s. 66).
Video Du spelar in videosekvenser med ljud (s. 81).
Bildvisning
 Visa eller ta bort bilder från SD-kortet
(s. 113, 131)
 Objektivet dras in ungefär 1 minut efter det att inställningsratten har ändrats från fotografering till bildvisning.
 Om du ansluter kameran till en skrivare kan du skriva ut bilder (se Handbok för direktutskrift).
 Om kameran är ansluten till en dator kan du skicka bilder till datorn (s. 146).17
Komponentguide
Indikeringslampor
Indikeringslamporna lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF-knappen eller avtryckaren.
Övre indikeringslampan
Grön: Klar för fotografering
Blinkande grön: Spelar in på SD-kort/läser SD-kort/raderar från SD-kort/
överför information (ansluten till datorn)
Orange: Klar för fotografering (blixt på)
Blinkande orange: Klar för fotografering (skakvarning)
Nedre indikeringslampan
Gul: Närbild/Oändlighet/Autofokuslås
Blinkande gul: Fokuseringsproblem (en signal hörs).
Du kan trycka på avtryckaren även om indikerings-lampan blinkar gul, men vi rekommenderar att du använder fokuseringslåset eller autofokuslåset (s. 90).
Hålla i kameran
Bilden blir suddig om du rör kameran när avtryckaren trycks ned. Om du håller kameran enligt anvisningarna är det lättare att hålla kameran still när du fotograferar.
 Kontrollera att du inte håller fingrar eller hår framför linsen, blixten, självutlösarlampan, mikrofonen eller högtalaren.
 Använd ett stati

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000