Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

DIGITALE CAMERA Gebruikershandleiding
Begin bij Lees dit eerst (p. 6).
Lees ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding voor Direct Print.
CEL-SE8JA280 © 2005 CANON INC. GEDRUKT IN DE EU
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika en Nabije Oosten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:Tel: 08 705 143723 (7.91 p./min) Fax: 08 705 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
P.O. Box 614, Borehamwood, WD6 9AA, UK
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 La Garenne Colombes Cedex, France
Tel: Hotline 0825 002 923 (0.15 €/min)http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180 500 6022 (0.12 €/min)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 848 800 519 (0.019 €/min)http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901 301 301
Helpdesk: 807 11 72 55http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B-1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 070 300012 (0.12 €/min)http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: 27 302 054 (0.12 €/min)http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 0900 202 2915 (0.13 €/min)http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: 70 2055 15 (0.25 K/min)http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 226 29321 (0.24 NOK/min)
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (0,0821 €/puhelu + 0,0147 €/min)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08 744 8620http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Customer Hotline: 0848 833 838http://www.canon.ch
Oostenrijk
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11 - 1230 Wien, Austria
Helpdesk: 0810 0810 09 (0,07 €/min)http://www.canon.at
Portugal
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 324 2830 Fax: +351 213472751
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Oost-Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
E-mail: [email protected]://www.canon-cee.com
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, P .O. Box 46, FIN-00350 Helsinki
Tel: +358-10 544 00 Fax: +358-10 544 10http://www.canon.ruStroomdiagram en referentiehandleidingen
Gebruik van Canon-accessoires wordt aanbevolen.
Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires.
Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van niet-Canon-accessoires (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij). Opmerking: deze garantie is niet van toepassing op reparaties die voortkomen uit een slechte werking van niet-Canon-accessoires, hoewel u deze reparaties wel tegen betaling kunt laten uitvoeren.
Opnamen maken met de camera
Deze handleiding
Deze handleiding
Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Cd Startershandleiding voor
Canon Digital Camera-software]
Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Cd Startershandleiding voor
Canon Digital Camera-software]
Gebruikershandleiding voor Direct Print
Gebruikershandleiding van de printer
De software installeren
De camera aansluiten op een computer
Beelden downloaden naar een computer
Afdrukken en het gebruik van de printer
Deze handleiding
* Standaardinstelling Instelling is beschikbaar De instelling kan alleen voor de eerste opname worden geselecteerd.
(Grijs vak): de instelling blijft bewaard, zelfs wanneer de voeding van de camera wordt uitgeschakeld.
Met uitzondering van [Datum/Tijd], [Taal] en [Videosysteem] kunnen alle menuopties en wijzigingen die met de cameraknoppen worden gemaakt, in één handeling weer worden ingesteld op de standaardwaarden (p. 58).
(1)(2)

De resoluties en opnamesnelheden voor de modus (Film) zijn de volgende.
(3) De standaardinstelling voor de flitser is Automatische rode-ogenreductie in de modi
, Automatisch in de modi en Uit in de modi .
- De flitser kan niet worden ingesteld in de modus .
- Wanneer de flitser wordt geactiveerd in de modus , wordt automatisch de modus Slow sync gebruikt.
(4) U kunt niet schakelen tussen de modi Macro/Oneindig wanneer de camera in een van de volgende modi staat: .
(5) AF kan niet worden geselecteerd in de modi .
(6) Kan worden ingesteld tijdens het maken van opnamen (alleen in de modus Standaard).
(7) Belichtingscompensatie is niet beschikbaar in de modus of .
(8) Dit kan niet worden ingesteld wanneer de modus Foto effect wordt ingesteld op Sepia of Zwart/Wit.
(9) Wordt automatisch door de camera ingesteld.
(10) Foto effect kan niet worden ingesteld in de modus .
Functie

Pagina
Digitale Zoom ––– (6)p. 74
Lichtmeet-methode
Deelmeting – * * *– – –p. 94 Gem. centrum meeting – –––
Spot – –––
Belichtingscompensatie – (7)
(7)p. 95
Lange sluiter – ––– – –p . 9 5
Wit Balans
(8)
– –
(9)
p. 98
Foto effect – – –
(9)
(10)p. 101
ISO waarde –
(9)

(9)

(9)

(9)

(9)p. 109
Beeldomkeren – p. 110

Resolutie
640 x 480 pixels*––
320 x 240 pixels –
160 x 120 pixels –– Aantal beelden
60 beelden/sec. – –
30 beelden/sec.*––
15 beelden/sec. – 1931
Temperatuur van de camerakast
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen.
Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Video-indeling
Stel het videosysteem van uw land in op de camera voordat u deze aansluit op een televisie (p. 156).
De batterij voor datum/tijd opladen
• De camera is voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij die de datum, tijd en andere camera-instellingen bijhoudt. Deze batterij wordt opgeladen wanneer u de hoofdbatterij in de camera plaatst. Voordat u de camera de eerste keer gebruikt, plaatst u een opgeladen batterij in de camera en laat u deze minimaal 4 uur in de camera zitten om de batterij voor de datum/tijd op te laden. De batterij wordt ook opgeladen wanneer de camera is uitgeschakeld.
 Als het menu Datum/Tijd verschijnt wanneer u de camera inschakelt, is de batterij voor datum/tijd leeg. Volg de hierboven vermelde procedure om de batterij op te laden.2
Informatie over deze handleiding
Conventies die in de tekst worden gebruikt: Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.: Dit symbool geeft onderwerpen aan die extra informatie geven naast de basisprocedures.
Naast of onder de titels worden pictogrammen weergegeven die aangeven in welke modus de procedure kan worden uitgevoerd. In het voorbeeld hieronder kan de modus Zelfontspanner worden gebruikt in de volgende opnamemodi.
• Automatisch  Handmatig  Speciale opname
 Film  Digitale Macro  My Colors
 Stitch Hulp
De zelfontspanner gebruiken
In deze handleiding wordt de term 'SD-geheugenkaart' (Secure Digital, een systeem voor copyrightbeveiliging) afgekort tot 'SD-kaart'.3
Inhoudsopgave
Lees eerst............................................................................................ 6
Veiligheidsvoorschriften...................................................................... 7
Defecten voorkomen ......................................................................... 12
Overzicht van de onderdelen ............................................................. 13
De batterij opladen ............................................................................ 19
De batterij plaatsen............................................................................ 22
De SD-kaart plaatsen......................................................................... 24
SD-kaarten formatteren................................................................. 26
De datum en tijd instellen.................................................................. 29
De gewenste taal instellen ................................................................. 32
De camera inschakelen...................................................................... 34
Het LCD-scherm gebruiken ............................................................... 36
Helderheid van het LCD-scherm........................................................ 38
Informatie op het LCD-scherm.......................................................... 39
De zoeker gebruiken.......................................................................... 43
De zoom gebruiken ........................................................................... 44
De sluiterknop indrukken ................................................................... 45
Menu's en instellingen selecteren ..................................................... 47
Menu-instellingen en fabrieksinstellingen ......................................... 52
Alle standaardwaarden herstellen...................................................... 58
Opnamen maken in de automatische modus.............................. 59
Opnamen direct weergeven............................................................... 60
De instellingen voor de resolutie en compressie wijzigen.................. 62
De flitser gebruiken....................................................................... 64
Opnamen maken in een modus voor speciale opnamen.......... 66
Opnamen maken in de modus Handmatig .............................. 69
Close-ups/ Oneindige opnamen maken .................................. 70
Vergrote close-ups maken (Digitale Macro) ...................................... 72
Lees dit eerst
Overzicht van de onderdelen
De camera voorbereiden
Basisfuncties
Opnamen maken
Onderwerpen die met een zijn gemarkeerd, geven een overzicht van camerafuncties of procedures.4
De digitale zoom gebruiken ............................................................... 74
Continu-opnamen ........................................................................ 75
Briefkaart met ingesloten datum........................................................ 76
De zelfontspanner gebruiken ........................................................ 78
Een filmopname maken .............................................................. 81
Panoramabeelden maken (Stitch Hulp) ............................................. 86
Verschillende methoden voor scherpstellen gebruiken...................... 89
Onderwerpen opnemen die moeilijk scherp te stellen zijn (focusvergrendeling, AF lock) .............................................. 90
De belichting vergrendelen (AE Lock)................................................ 92
De flitserbelichting vergrendelen (FE Lock) ....................................... 93
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken .................. 94
De belichtingscompensatie aanpassen .............................................. 95
Opnamen maken met lange sluitertijd................................................ 96
De witbalans aanpassen .................................................................... 98
Het foto-effect wijzigen .................................................................... 101
Opnamen maken in een modus van My Colors................................ 102
De ISO-waarde wijzigen................................................................... 109
De functie Beeld omkeren instellen.................................................. 110
De bestandsnummering opnieuw instellen ...................................... 111
Beelden afzonderlijk weergeven....................................................... 113
Een beeld vergroten ................................................................... 114
Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) ............... 115
Naar opnamen springen ....................................................... 117
Films weergeven.............................................................................. 118
Films bewerken................................................................................ 121
Beelden op het scherm roteren........................................................ 123
Geluidsmemo's aan beelden toevoegen........................................... 124
Beelden automatisch weergeven (Dia Show)................................... 126
Beelden beveiligen ........................................................................... 130
Afzonderlijke beelden wissen ..................................................... 131
Alle beelden wissen ......................................................................... 132
Weergeven
Opnamen wissen5
Informatie over afdrukken ............................................................... 134
DPOF-afdrukinstellingen opgeven ................................................... 136
Beelden selecteren voor overdracht ................................................ 142
De camera aansluiten op een computer .......................................... 146
Systeemvereisten voor de computer........................................... 146
Beelden downloaden met de functie Verplaats ................................ 152
De camera aansluiten op de computer om beelden te downloaden zonder de software te installeren.............................................. 154
Downloaden vanaf een SD-kaart ..................................................... 154
Beelden weergeven op een televisie ................................................ 155
Instellingen voor Mijn camera wijzigen ........................................... 157
De instellingen voor Mijn camera vastleggen .................................. 159
Berichten......................................................................................... 162
Problemen oplossen ....................................................................... 164
Een voedingsadapterset gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)......... 169
Een op een flitsschoen gemonteerde flitser gebruiken
(afzonderlijk verkrijgbaar) ........................................................ 170
Onderhoud en verzorging van de camera........................................ 172
Specificaties .................................................................................... 173
Tips en informatie ........................................................................... 181
Index ............................................................................................... 183
De oplaadbare lithiumbatterij recyclen ............................................ 185
Beschikbare functies per opnamemodus......................................... 192
Afdrukinstellingen
Instellingen voor beeldoverdracht (DPOF-verzendopties)
De camera aansluiten op een computer
Beelden weergeven op een televisie
De camera aanpassen (Instellingen voor Mijn Camera)
Berichten
Problemen oplossen
Bijlagen6
Lees dit eerst
Lees eerst
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert.
Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief SD-kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gemaakt op een manier die door apparaten kan worden gelezen.
Schending van het auteursrecht
Digitale camera's van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een wijze die inbreuk doet op of strijdig is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS) van
Canon dat bij de camera wordt geleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Zie de achterkant van dit boekje of het boekje Overeenkomst Europees
Garantie Systeem (EWS) voor contactinformatie van de Canon
Klantenservice.7
Veiligheidsvoorschriften
 Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt. Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
 De voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van camera en accessoires, om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen.
 Op de volgende pagina's heeft de term 'apparatuur' vooral betrekking op de camera en de accessoires voor de stroomvoorziening, zoals de batterijlader en de compacte voedingsadapter die afzonderlijk verkrijgbaar is. Raadpleeg het
Systeemschema voor gedetailleerde informatie over accessoires voor de stroomvoorziening.
Waarschuwingen
• Richt de camera niet rechtstreeks op de zon of een andere sterke lichtbron die uw gezichtsvermogen kan aantasten.
 Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren. Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
 Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een kind de camera of batterij per ongeluk beschadigt, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben. Bovendien kan het plaatsen van de riem om de nek van een kind leiden tot verstikking.
 Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding.
Demontage of wijziging kan een elektrische schok met een hoge spanning tot gevolg hebben. Interne controles, wijzigingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door deskundig en bevoegd onderhoudspersoneel via uw leverancier of een helpdesk van Canon Klantenservice.
SD-kaarten opbergen
Berg de SD-kaart op buiten het bereik van kinderen en peuters.
SD-kaarten kunnen per ongeluk worden ingeslikt. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw huisarts.8
 Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en door deze aan te raken, kunt u een elektrische schok krijgen. Raak ook nooit interne onderdelen aan die als gevolg van een beschadiging niet meer worden beschermd. Interne onderdelen kunnen onder hoge spanning staan en een elektrische schok geven. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van
Canon Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uitkomt. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact. Controleer of er nog steeds rook of damp uit de camera komt.
Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon
Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur als deze is gevallen of als de behuizing is beschadigd. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon
Klantenservice.
 Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Let erop dat er geen vloeistoffen in de camera komen. De camera is niet waterdicht. Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistoffen of zilte lucht, veegt u deze droog met een zachte, absorberende doek. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer uit het stopcontact als er water of een andere substantie in het apparaat is terechtgekomen. Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
 Gebruik geen middelen met alcohol, benzeen of verdunners, of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden. Door het gebruik van deze middelen kan brand ontstaan.9
 Maak regelmatig het netsnoer los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen. In een stoffige, vochtige of vettige omgeving kan het stof dat zich rondom de stekker heeft verzameld in de loop der tijd verzadigd raken van vocht en kortsluiting veroorzaken, mogelijk met brand als gevolg.
 Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
 Pak het netsnoer niet vast met natte handen. U loopt dan het risico een elektrische schok te krijgen. Houd de kabel bij het harde stekkergedeelte vast als u de kabel uit het stopcontact haalt. Trekken aan het flexibele gedeelte van de kabel kan de draad en de isolatie beschadigen of blootleggen, waardoor kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
 Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Het gebruik van energiebronnen die niet nadrukkelijk voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand, elektrische schokken of andere gevaren.
 Plaats de batterij niet in de buurt van een warmtebron en stel deze niet bloot aan vuur of hitte. Dompel de batterij ook niet onder in water. Hitte, vuur en water kunnen de batterij beschadigen en lekkage van bijtende vloeistoffen veroorzaken, wat brand, elektrische schokken, explosies en ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 Probeer de batterij niet te demonteren, te modificeren of op te warmen.
Er bestaat dan een grote kans op een explosie met letsel tot gevolg. Spoel alle lichaamsdelen, waaronder ogen en mond, of kleding die met de inhoud van een batterij in aanraking komen, onmiddellijk af met water. Als de ogen of mond met deze stoffen in aanraking komen, spoelt u die onmiddellijk met water en schakelt u medische hulp in.
 Laat de batterij niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterij. Beschadiging van de batterij kan lekkage en letsel tot gevolg hebben.
 Voorkom kortsluiting van de batterijpolen door metalen voorwerpen, zoals sleutels. Kortsluiting kan oververhitting, brandwonden en ander letsel tot gevolg hebben. Gebruik het meegeleverde afdekplaatje wanneer u de batterij vervoert of opbergt.10
 Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwerpen te voorkomen. Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of explosie tot gevolg hebben. Breng de lege batterij zo mogelijk naar een speciaal inzamelingspunt voor chemisch afval bij u in de buurt.
 Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkages, wat brand, letsel en schade aan de omgeving kan veroorzaken.
 Gebruik de aanbevolen batterijlader om de batterij NB-3L op te laden.
Het gebruik van andere opladers kan oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 Koppel de batterijlader en de compacte voedingsadapter los van de camera en haal de stekker van de adapter uit het stopcontact als de batterij is opgeladen en u de camera niet gebruikt. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan. Door continu gebruik gedurende een lange periode kan de eenheid oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
 De batterijlader en de compacte voedingsadapter zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met de camera. Gebruik het snoer niet in combinatie met andere producten of batterijen. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Waarschuwing met betrekking tot magnetische velden
Houd objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden (zoals creditcards) uit de buurt van de luidspreker op de camera (p. 13).
Dergelijke objecten kunnen defect raken of worden blootgesteld aan gegevensverlies.11
Voorzichtig
 Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kofferruimte van een auto. Blootstelling aan veel zonlicht en warmte kan lekkage, oververhitting of explosie van de batterijen veroorzaken, wat tot brand kan leiden of brandwonden of ander letsel tot gevolg kan hebben. Hoge temperaturen kunnen tevens de behuizing vervormen. Zorg voor een goede ventilatie wanneer u de batterijlader gebruikt voor het opladen van de batterij.
 Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen. Dit kan brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
 Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt, om te voorkomen dat u gewond raakt of de camera beschadigd raakt.
 Zorg dat uw vingers of uw kleding niet voor de flitser komen wanneer u een opname maakt. De flitser kan beschadigd raken en gaan roken of een vreemd geluid maken. Raak de flitser ook niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt. In beide gevallen kan dit resulteren in brandwonden.
 Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op de lens zit. De warmte-ontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan namelijk beschadiging van de flitser veroorzaken.
 Let erop dat u de batterijlader gebruikt met een stopcontact dat het vereiste voltage heeft en niet een te hoog voltage. De stekker van de batterijlader verschilt per land.
 Gebruik de batterijlader of compacte voedingsadapter niet als de kabel of stekker is beschadigd of als de stekker zich niet volledig in het stopcontact bevindt.
 Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (zoals spelden of sleutels) of stof in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
 Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. Let erop dat u uw handen niet brandt.12
Defecten voorkomen
Vermijd sterke magnetische velden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren. Blootstelling aan sterk magneti-sche velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Vermijd problemen door condensatie
Het blootstellen van de apparatuur aan snel wisselende temperaturen kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorzaken. Dit kunt u voorkomen door de apparatuur in een luchtdichte, hersluitbare plastic zak te plaatsen en zo geleidelijk aan de temperatuurs-veranderingen te laten wennen voordat u de apparatuur weer uit de zak haalt.
Condensatievorming in de camera
Staak het gebruik van de camera onmiddellijk als u condensatievorming ontdekt. Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de SD-kaart en de batterij of de compacte voedingsadapter uit de camera en wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.
Opslaan voor langere tijd
Haal de batterij uit de camera of uit de batterijlader en berg de apparatuur op een veilige plaats op als u de camera langere tijd niet gebruikt. Als u de batterij niet verwijdert wanneer u de camera langere tijd opbergt, loopt de batterij leeg. Als de batterij meer dan drie weken uit de camera verwijderd is geweest, worden mogelijk de standaardinstellingen voor datum, tijd en andere cameraopties ingesteld op het moment dat u de camera weer in gebruik neemt. 13
Overzicht van de onderdelen
Overzicht van de onderdelen
Vooraanzicht
* Als u de camera aan de riem draagt, moet u erop letten dat de camera niet heen en weer zwaait of tegen andere objecten stoot.
De interfacekabel en de AV-kabel kunnen niet tegelijkertijd worden aangesloten.
AF-hulplicht (p. 46)
Lampje voor rode-ogenreductie (p. 65)
Lampje voor zelfontspanner (p. 78)
Flitser (p. 64)
Lens
Microfoon (p. 124)
Bevestigingspunt polsriem
Optische zoeker (p. 43)
DIGITAL-aansluiting (p. 147)
A/V OUT-uitgang (audio/video) (p. 155)
Klepje uitgangen
De polsriem bevestigen
*
Luidspreker14
Achterkant
LCD-venster (p. 36)
Bevestigingspunt statief
Klepje van SD-kaartsleuf/batterijhouder (p. 22, 24)
Batterijvakje
(vakje voor SD-kaart en batterij)
Optische zoeker (p. 43)
Klepje van aansluiting voor gelijkstroomkoppeling (p. 169)15
Overzicht van de onderdelen

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000