Canon Digital IXUS 700 Download Drivers

DIGITALKAMERA Brugervejledning til kamera
Se afsnittet Læs dette først (s. 6).
Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning til direkte udskrivning.
Brugervejledning til kamera
DANSK
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika og Mellemøsten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:Tel: 08 705 143723 (7.91 p./min) Fax: 08 705 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
P .O. Box 614, Borehamwood, WD6 9AA, UK
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 La Garenne Colombes Cedex, France
Tel: Hotline 0825 002 923 (0.15 €/min)http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180 500 6022 (0.12 €/min)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A.
Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 848 800 519 (0.019 €/min)http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901 301 301
Helpdesk: 807 11 72 55http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B-1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 070 300012 (0.12 €/min)http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: 27 302 054 (0.12 €/min)http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 0900 202 2915 (0.13 €/min)http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: 70 2055 15 (0.25 K/min)http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 226 29321 (0.24 NOK/min)
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (0,0821 €/puhelu + 0,0147 €/min)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08 744 8620http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Customer Hotline: 0848 833 838http://www.canon.ch
Østrig
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11 - 1230 Wien, Austria
Helpdesk: 0810 0810 09 (0,07 €/min)http://www.canon.at
Portugal
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 324 2830 Fax: +351 213472751
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Østeuropa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
E-mail: [email protected]://www.canon-cee.com
SNG
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, P.O. Box 46, FIN-00350 Helsinki
Tel: +358-10 544 00 Fax: +358-10 544 10http://www.canon.ru
CEL-SE8JA240 © 2005 CANON INC. TRYKT I EU193
Oversigt og brugervejledninger
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier).
Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.
Optagelse med kameraet
Denne vejledning
Denne vejledning
Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [Disk med startvejledning til software til
Canon-digitalkameraer]
Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [Disk med startvejledning til software til
Canon-digitalkameraer]
Brugervejledning til direkte udskrivning
Brugervejledning til printeren
Installation af softwaren
Tilslutning af kameraet til en computer
Overførsel af billeder til en computer
Brug af printeren og udskrivning
Denne vejledning
* Standardindstilling Tilgængelig indstilling Indstillingen kan kun vælges til det første billede.
(Skyggeområde): Indstillingen huskes, når du slukker kameraet.
Med undtagelse af indstillingerne [Dato/Tid], [Sprog] og [Video System] kan alle
øvrige menuvalg og ændringer, der foretages med kameraknapperne, nulstilles til standardværdierne med én enkelt handling (s. 58).
(1)(2) Opløsningerne og antal billeder pr. sekund i tilstanden (Film) er som følger.
(3) Standardindstillingen for blitz er Automatisk med rødøjereduktion i tilstandene ,
Auto i tilstandene og Fra i tilstandene .
- I tilstanden kan blitzen ikke indstilles.
- Når blitzen affyres i tilstanden , anvender kameraet automatisk tilstanden Langsom sync.
(4) Du kan ikke skifte mellem tilstanden Makro/Uendelig, når kameraet er i tilstanden .
(5) AF kan ikke vælges i -tilstandene.
(6) Kan indstilles under optagelse (kun i Standardtilstand).
(7) Eksponeringskompensationen er ikke tilgængelig i - eller -tilstandene.
(8) Kan ikke justeres, når fotoeffekten er sat til [Sepia effekt] eller [Sort/Hvid].
(9) Indstilles automatisk af kameraet.
(10) Fotoeffekten kan ikke vælges i tilstanden .
Funktion

Se
Digital zoom ––– (6)s. 74
Måle-metode
Evaluerende – * **– – –s. 94 Centervægtet gennemsnit – –––
Spot – –––
Eksponeringskompensation – (7)
(7)s. 95
Langsom lukker – ––– – –s . 9 5
Hvidbalance
(8)
– –
(9)
s. 98
Foto effekt – – –
(9)
(10)s. 101
ISO følsomhed –
(9)

(9)

(9)

(9)

(9)s. 109
Auto rotering – s. 110

Opløsning
640 x 480 pixel*––
320 x 240 pixel –
160 x 120 pixel –– Billeder/sek
60 billeder/sek. – –
30 billeder/sek.*––
15 billeder/sek. –1
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixlene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end
0,01 % af pixlerne vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker.
Det har ingen betydning for det optagne billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 156).
Opladning af batteri til dato/tid
 Kameraet har et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri, der opretholder indstillinger for dato og tid samt andre kameraindstillinger.
Batteriet genoplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet. Lad et opladet batteri sidde i kameraet i ca. 4 timer lige efter købet af kameraet for at oplade batteriet til dato/tid. Batteriet oplades, selvom der er slukket for kameraet.
 Hvis menuen Dato/Tid vises, når kameraet tændes, betyder det, at batteriet for dato/tid er afladet. Genoplad det som beskrevet ovenfor.2
Om denne vejledning
Symboler og tegn i teksten: Dette tegn angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.: Dette mærke angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Ikoner, der vises ved siden af eller under titler angiver tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes. I eksemplet nedenfor kan der anvendes selvudløser i følgende optagelsestilstande.
• Automatisk  Manuel  Specialmotiv
 Film  Digital makro  Mine farver
 Kombiner billed
Brug af selvudløseren
I denne vejledning refereres der til SD-hukommelseskort (Secure
Digital, et system til beskyttelse af ophavsret) som SD-kort.3
Indholdsfortegnelse
Læs her ............................................................................................... 6
Sikkerhedsforanstaltninger .................................................................. 7
Forhindring af funktionsfejl ............................................................... 12
Komponentguide................................................................................ 13
Opladning af batteriet ........................................................................ 19
Isætning af batterier .......................................................................... 22
Isætning af SD-kortet ........................................................................ 24
Formatering af SD-kort ................................................................. 26
Indstilling af dato og klokkeslæt ........................................................ 29
Indstilling af sprog ............................................................................ 32
Sådan tændes kameraet .................................................................... 34
Brug af LCD-skærmen ....................................................................... 36
LCD-skærmens lysstyrke ................................................................... 38
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen ........................................... 39
Brug af søgeren ................................................................................. 43
Brug af zoom ..................................................................................... 44
Tryk på udløserknappen .................................................................... 45
Valg af menuer og indstillinger .......................................................... 47
Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier ................... 52
Gendannelse af indstillingernes standardværdier .............................. 58
Automatisk optagelse.................................................................. 59
Visning af et billede lige efter optagelse ............................................ 60
Ændring af indstillinger for opløsning og kompression .................... 62
Brug af blitz .................................................................................. 64
Optagelse af specialmotiver..................................................... 66
Læs dette først
Komponentguide
Klargøring af kameraet
Grundlæggende funktioner
Optagelse
Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer.4
Manuel optagelse .................................................................... 69
Optagelse af nærbilleder/ optagelse på lang afstand................70
Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) ........................... 72
Brug af digital zoom........................................................................... 74
Kontinuerlig optagelse................................................................. 75
Tilstand til udskrivning af dato på postkort........................................ 76
Brug af selvudløseren................................................................... 78
Optagelse af en film.................................................................... 81
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed).............................. 86
Skift mellem fokuseringstilstande...................................................... 89
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på (Fokuslås, AF-lås)................................................ 90
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås).............................. 92
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (FE-lås) .............................. 93
Skift mellem målingstilstande..................................................... 94
Regulering af eksponeringskompensation......................................... 95
Optagelse med langsom lukker.......................................................... 96
Justering af farvetone (hvidbalance).................................................. 98
Ændring af fotoeffekt....................................................................... 101
Optagelse i tilstanden Mine farver.................................................... 102
Justering af ISO-følsomhed............................................................. 109
Indstilling af funktionen Auto rotering ............................................. 110
Nulstilling af billednummer.............................................................. 111
Afspilning af billeder enkeltvis ......................................................... 113
Forstørrelse af billeder ................................................................ 114
Visning af billeder i sæt på ni (indeksafspilning) ..................... 115
Spring til billeder .................................................................. 117
Visning af film.................................................................................. 118
Filmredigering.................................................................................. 121
Rotering af billeder på displayet ...................................................... 123
Tilknytning af lydmemoer til billeder................................................ 124
Automatisk afspilning (dias visning)................................................ 126
Beskyttelse af billeder ...................................................................... 130
Sletning af enkelte billeder ......................................................... 131
Sletning af alle billeder..................................................................... 132
Afspilning
Sletning5
Om udskrivning............................................................................... 134
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger ......................................... 136
Valg af billeder til overførsel............................................................ 142
Tilslutning af kameraet til en computer ........................................... 146
Krav til computersystemet .......................................................... 146
Direkte overførsel af billeder ............................................................ 152
Tilslutning af kameraet til computeren for at overføre billeder uden at installere software ....................................................... 154
Indlæsning fra et SD-kort ................................................................ 154
Visning af billeder på et tv-apparat .................................................. 155
Ændring af indstillinger for Dette kamera ........................................ 157
Registrering af indstillinger for Dette kamera .................................. 159
Liste over meddelelser .................................................................... 162
Fejlfinding ........................................................................................ 164
Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) ........................... 169
Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) ............................................. 170
Vedligeholdelse af kameraet ............................................................ 172
Specifikationer ................................................................................173
Fototip og oplysninger .................................................................... 181
Indeks .............................................................................................. 183
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande ...................................... 192
Udskriftsindstillinger
Billedoverførselsindstillinger (DPOF-overførselsrækkefølge)
Tilslutning af kameraet til en computer
Visning af billeder på et tv-apparat
Tilpasning af kameraet (Indstillinger for Dette kamera)
Liste over meddelelser
Fejlfinding
Appendikser6
Læs dette først
Læs her
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder SD-hukommelseskort
(SD-kort), der resulterer i fejl på et billede, der skal optages eller optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se garantierklæringen fra Canon (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Oplysninger om kontaktpersoner hos Canon-kundesupport finder du på bagsiden af dette hæfte eller i hæftet European Warranty System (EWS).7
Sikkerhedsforanstaltninger
 Før du bruger kameraet, skal du sørge for at læse og forstå de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
 De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre ødelæggelser eller skader på dig selv, andre personer eller udstyret.
 På de næste sider henviser ordet udstyr primært til selve kameraet og dets elektriske tilbehør, såsom batteriopladeren og den kompakte strømadapter, der sælges separat. Der er oplysninger om elektrisk tilbehør på Systemkort.
Advarsler
 Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder, der kan beskadige dine øjne.
 Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Udsættes øjnene for det intense lys fra blitzen, kan det ødelægge øjnene. Placer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
 Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ødelægger kameraet eller dets batteri, kan der ske alvorlig skade. Desuden kan remmen kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
 Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. Skilles udstyret ad, eller ændres noget i udstyret, kan det forårsage elektrisk stød med højspænding. Indvendige eftersyn, ændringer og reparationer bør foretages af kvalificerede servicemedarbejdere, der er autoriseret af kameraforhandleren eller Canons kundesupport.
Opbevaring af SD-kort
Opbevar SD-hukommelseskortet uden for børns rækkevidde.
De kan komme til at sluge kortet. Søg omgående læge, hvis det sker.8
 For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget.
Ligeledes må du ikke berøre indre dele af udstyret, der bliver synlige som følge af beskadigelse. Der er risiko for elektrisk stød med højspænding.
Henvend dig hurtigst muligt hos kameraforhandleren eller nærmeste
Canon-kundesupport.
 Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. I modsat fald kan der opstå brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag batteri-opladeren ud af stikkontakten. Kontroller, at det holder op med at ryge eller lugte. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste
Canon-kundesupport.
 Hold op med at bruge udstyret, hvis du har tabt det, eller kamera-beklædningen er ødelagt. I modsat fald kan der opstå brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller træk netledningen ud af stikkontakten. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste Canon-kundesupport.
 Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Undgå, at der kommer væske ind i kameraet. Kameraet er ikke vandtæt. Hvis ydersiden af kameraet kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft, skal du tørre det med en blød, absorberende klud. Hvis vand eller andre fremmedlegemer trænger ind i kameraet, skal du straks slukke for kameraet og fjerne batteriet eller tage netledningen ud af stikkontakten. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste Canon-kundesupport.
 Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser, til at rengøre eller vedligeholde udstyret. Brug af sådanne midler kan forårsage brand.
 Fjern regelmæssigt netledningen, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs. I støvede, fugtige eller fedtede miljøer kan det støv, der over længere tid samler sig ved stikket, blive gennemfugtet og kortslutte, hvilket kan føre til brand.9
 Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Det kan medføre kortslutning, der igen kan forårsage brand eller elektrisk stød.
 Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Berøres den med våde hænder, kan det forårsage elektrisk stød. Hold i selve stikket, når ledningen tages ud. Trækkes der i ledningen, kan det beskadige eller blotlægge ledningen og dens isolering, hvilket kan give anledning til brand eller elektrisk stød.
 Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Brug af strømkilder, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage overophedning, forstyrrelser i udstyret, brand, elektrisk stød eller andre skader.
 Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for direkte flammer eller varme. Undlad ligeledes at nedsænke batteriet i vand. Det kan i givet fald beskadige batteriet, hvilket kan medføre udsivning af ætsende væske, brand, elektrisk stød, eksplosion og alvorlige personskader.
 Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre noget eller tilføre varme til batteriet. Det kan medføre en alvorlig risiko for eksplosion. Hvis en del af kroppen, herunder øjne og mund eller tøj, kommer i kontakt med batteriets indhold, skal du omgående skylle grundigt med vand. Skyl med det samme med vand, og søg læge, hvis batteriets indhold kommer i kontakt med øjne eller mund.
 Undlad at tabe eller udsætte batteriet for hårde stød, der kan ødelægge det. Det kan medføre lækage og personskade.
 Undgå at kortslutte batteriklemmen med metalobjekter, f.eks. nøgleknipper. Det kan medføre overophedning, forbrændinger og andre skader. Brug det medfølgende stikdæksel, når du transporterer eller opbevarer batteriet.
 Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter. Metalliske deles kontakt med andre materialer i affalds-containere kan forårsage brand eller eksplosioner. Bortskaf om muligt batteriet i de specielle affaldscontainere til batterier. 10
 Brug kun det anbefalede batteri og tilbehør. Brug af et batteri, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan resultere i brand, personskader og skader på omgivelserne.
 Brug den angivne batterioplader til at oplade NB-3L-batteriet. Brug af opladere, der ikke udtrykkeligt er anbefalet, kan føre til overophedning, forstyrrelser i udstyret, brand eller elektrisk stød.
 Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt, når batterierne er genopladet, og når de ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader.
Kontinuerlig brug over en lang tidsperiode kan forårsage, at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand.
 Batteriopladeren og den kompakte strømadaper er fremstillet specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller batterier. Der er risiko for brand og andre skader.
Vær forsigtig i nærheden af magnetiske felter
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler (s. 13).
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.11
Forsigtig
 Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet i en bil. Udsættes udstyret for intenst sollys og varme, kan batterierne begynde at lække, blive overophedede eller eksplodere, hvilket igen kan resultere i brand, forbrændinger eller andre personskader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen. Sørg for, at der er god ventilation, når batteriopladeren bruges til at oplade batteriet.
 Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder. Hvis du opbevarer udstyret på sådanne steder, kan der opstå brand, elektriske stød eller anden skade.
 Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret, når du bærer eller holder det i remmen.
 Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller tøj, når du optager.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Pas også på, at du ikke berører blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Blitzen er varm, og du kan brænde dig.
 Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmed-legemer på linsen. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen.
 Kontroller, at den stikkontakt, batteriopladeren er tilsluttet, har den angivne strømstyrke og ikke ligger over denne. Batteriopladerens stik kan være forskelligt fra land til land.
 Batteriopladeren eller den kompakte strømadapter må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 Metalobjekter (f.eks. hæklepinde eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
 Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da dine hænder kan blive generet af varmen.12
Forhindring af funktionsfejl
Undgå stærkt magnetiske felter
Du må aldrig placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter.
Udsættes kameraet for stærke magnetiske felter, kan det medføre fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Flyttes udstyret hurtigt fra varme til kolde temperaturer, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. Undgå dette ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du fjerner plasticposen.
I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkelig op med at bruge kameraet, hvis du opdager kondens.
Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern SD-kortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt.
Opbevaring i længere perioder
Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted. Opbevares kameraet i længere perioder med batterierne isat, løber batteriet tør for strøm. Dato, klokkeslæt og andre kameraindstillinger nulstilles muligvis til standardindstillingerne, hvis batteriet fjernes i over tre uger. 13
Komponentguide
Komponentguide
Set forfra
* Pas på ikke at svinge med kameraet, eller at det rammer andre genstande, hvis det bæres i remmen.
Interfacekablet og AV-kablet kan ikke tilsluttes samtidigt.
AF-hjælpelys (s. 46)
Rødøjereduktionslampe (s. 65)
Selvudløserlampe (s. 78)
Blitz (s. 64)
Linse
Mikrofon (s. 124)
Ring til håndledsrem
Søger (s. 43)
DIGITAL-stik (s. 147)
A/V OUT-stik (audio/video-udgang) (s. 155)
Stikdæksel
Montering af håndledsrem
*
Højttaler14
Set bagfra
LCD-skærm (s. 36)
Stik til stativ
SD-kortdæksel/batteridæksel (s. 22, 24)
Batterirum
(SD-kort/batterirum)
Søger (s. 43)
Stikdæksel til jævnstrømskobler (s. 169)15
Komponentguide
Kontrolpanel
Tænd/sluk-knap (s. 34)
Udløserknap (s. 45)
Knappen (Måling) (s.94)/
Knappen (Jump) (s. 117)/
Knappen
Knappen (Blitz) (s.64)/
Knappen
Knappen (Kontinuerlig) (s. 75) /
Knappen (Selvudløser) (s. 78) /
Knappen (Sletning af enkeltbillede) (s. 131)/
Knappen
Programvælger (s. 16)
Knappen (Makro)/ (Uendelig) (s. 70)/
Knappen
Knappen FUNC./SET
(Funktion/Indstil) (s. 47)
Knappen MENU (s. 49)
Indikatorer (s. 17)
Knappen
(Udskriv/Del) (s. 18)
Strømindikator
Lyser, når der er tændt for strømmen, eller når overførselsforberedelserne er afsluttet, hvis kameraet er tilsluttet en computer
Zoomknap
Optagelse: (Vidvinkel)/ (Telelinse) (s. 44)
Afspilning: (Oversigt) (s. 115)/ (Forstør) (s. 114)
Knappen DISP . (Vis) (s. 36)16
Programvælger
Brug programvælgeren til at vælge en optagelses- eller afspilningsfunktion.
Optagelse af stillbilleder (optagelsestilstand)
Afspilning af billeder (afspilningstilstand)
Når en printer er korrekt tilsluttet, vises ikonet , eller på LCD-skærmen.
Auto
Optager med indstillinger, der er valgt af kameraet (s. 59).
Manuel
Du vælger indstillinger for eksponerings-kompensation, hvidbalance og fotoeffekt (s. 69).
Special-motiv
Fungerer ved optagelse under ni forskellige forhold (s. 66).
Film Optagelse af film med lyd (s. 81).
Afspilning
 Afspiller eller sletter billeder fra SD-kortet
(s. 113, 131).
 Linsen trækkes tilbage, ca. et minut efter at programvælgeren flyttes fra en optagelses- til en afspilningstilstand.
 Når en printer er tilsluttet, kan billeder udskrives
(se Brugervejledning til direkte udskrivning).
 Når et kamera er tilsluttet, kan optagne billeder overføres til og ses på en computer (s. 146).17
Komponentguide
Indikatorer
Indikatorerne lyser eller blinker, når tænd/sluk-knappen eller udløserknappen trykkes ned.
Øverste indikator
Grøn: Klar til optagelse
Blinker grønt: Optager på SD-kort/læser fra SD-kort/sletter fra SD-kort/sender data (under en computertilslutning)
Orange: Klar til optagelse (blitz slået til)
Blinker orange: Klar til optagelse (advarsel mod

TXT / PDF

Available 87 files for Digital IXUS 700 View all >
HelpDrivers Since March 2000