Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

Användarhandbok för kameran
Avancerad
I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.
SVENSKA
Fotografera
Uppspelning/radering
Utskrifts-/
överföringsinställningar
Anpassa kameran
Felsökning
Innan du använder kameran
Lista över meddelanden
BilagorHuvudfunktioner
Fotografera
Anpassar fotograferingsinställningarna automatiskt efter rådande förhållanden
(Specialmotiv)
Undvik effekterna av kameraskakningar eller otydliga motiv när du fotograferar med Hög ISO Auto och Ändra Auto ISO
Face Detect AF är idealisk för fotografering av bilder på människor
Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor
Bildens färger förändras så att specialeffekter skapas (Färgaccent,
Färgbyte)
Uppspelning
Ordnar bilder efter kategori
Uppspelning av videosekvenser med ljud
Automatisk bildspelsvisning
Redigera
Funktionen Minskning röda ögon
Lägger på effekter i stillbilder med hjälp av funktionen Mina färger
Spelar in röstkommentarer för stillbilder
Spelar in röstkommentarer av dem själva
(Ljudinspelare)
Utskrift
Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/Dela
Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte kommer från Canon
Användning av bilder som lagrats
Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/Dela.
Anpassa startbilden och startljudet med Min kamera-inställningarna1
Konventioner i den här handboken
De ikoner som visas under rubrikerna anger i vilka lägen den aktuella funktionen kan användas.
• Ej tillgängliga fotograferingslägen är gråtonade.
• och anges båda med
Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 148).
Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok.
Den här markeringen anger sådant som kan påverka kamerans funktion.
Den här markeringen står vid hjälpavsnitt, som kompletterar de grundläggande procedurerna.
Den här kameran kan användas med
SD-minneskort, SDHC-minneskort och
MultiMediaCard. I den här handboken kallas alla dessa korttyper kollektivt för minneskort.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande, som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon
(till exempel batterier som läckt eller exploderat). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
Vykortsläge
Funktionsomkopplare2
Innehållsförteckning
Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.
Läs följande information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förhindra funktionsstörningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Använda LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LCD-skärmens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Information som visas på LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . 15
Använda sökaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Energisparfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ställa in världsklockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menyer och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menylista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Återställa till grundinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Formatera minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ändra antalet registreringspixels och kompression (stillbilder) . . . . .30
Använda digital zoom/digital telekonverter. . . . . . . . . . . . . . 32
Ta förstorade närbilder (Digital närbild) . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Funktionen för minskning av röda ögon . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ställa in funktionen för lång synktid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bildserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vykortsläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Inkludera datum i bildinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ställa in skärminlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Videofilmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) . . . . . . . . . . . . . 44
Växla mellan fokuseringslägen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Konventioner i den här handboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Innan du använder kameran—kamerans grunder . . . . . . . 12
Fotografera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Låsa inställningen för exponering (exponer.lås) . . . . . . . . . . 49
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) . . . . . . . . . . 50
Växla mellan mätningslägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Justera exponeringskompensationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Slutartidsinställning (Lång slutartid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ställa in färgtoner (vitbalans). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fotografering med Mina färger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Byta färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Anpassa ISO-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ändra ISO-talet med en knapptryckning (Ändra Auto ISO). . . . 66
Registrera funktioner med knappen . . . . . . . . . . . . . . 67
Ställa in funktionen Autom rotering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kontrollera fokus direkt när bilden har tagits. . . . . . . . . . . . . 70
Skapa en målmapp för bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Återställ Filnumret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Förstora bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) . . . . . . . . . . . 77
Ordnar bilder efter kategori (Min kategori) . . . . . . . . . . . . . . 78
Hoppa mellan bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Visa videor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Redigera videor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rotera bilder på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Uppspelning med övergångseffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Funktion för minskning av röda ögon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Lägga på effekter med funktionen Mina färger . . . . . . . . . . . 88
Lägga till röstkommentarer till bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Endast inspelning av ljud (Ljudinspelare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Automatisk visning (Bildspel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Skydda bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Radera bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ställa in DPOF-utskriftsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ställa in DPOF-överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . 107
Uppspelning/radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Utskrifts-/överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Ändra Min kamera-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Registrera Min kamera-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
När kameran har slagits på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
LCD-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Fotografera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Videoinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Batteri/batteriladdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Visning på TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift . . . . . . . . . 121
Batterihantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Hantera minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Använda nätadaptersatsen (säljs separat). . . . . . . . . . . . . 130
Använda extern blixt (säljs separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Skötsel och underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Anpassa kameran (inställningar för Min kamera) . . . . . . . 109
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Lista över meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Indexbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder . . . . . 1485
Hanteringsföreskrifter
Provbilder
Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder, så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador, som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande,
även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon
European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren Canon European Warranty System (EWS).
Läs följande information6
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det format som används i det land där du bor innan du använder kameran med en
TV-skärm (s. 100).
Språkinställning
Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 9).
Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet
”Säkerhetsföreskrifter” i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt.
Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt, som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning.
Se till att du förstår dem helt innan du läser resten av handboken.
Med utrustning avses kameran, batteriladdaren och nätaggregatet, som säljs separat.
Med batteri avses batterienheten.
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid, kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter.
Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Säkerhetsföreskrifter7
Varningar
Utrustning
Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor.
• Om du gör det, kan din syn eller kamerans CCD skadas.
Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
• Handlovsrem: Om handlovsremmen hamnar runt halsen på ett barn, kan barnet strypas.
• Minneskort: Farligt om du råkar svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.
Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken.
Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran, om den har skadats.
Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den.
Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft, torkar du av det med en mjuk trasa med god uppsugningsförmåga.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut batteriladdarens kontakt eller nätaggregatet ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen.
Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den.
Använd enbart godkända elektriska tillbehör.
Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, på utsidan av eluttaget och det omgivande området.
Hantera inte nätkabeln med blöta/fuktiga händer.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektrisk stöt.8
Batteri
Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta.
Batteriet får inte sänkas ner i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten.
Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet.
Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet.
Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör.
Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen, kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning.
Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker, skölj omedelbart med vatten och sök därefter läkarhjälp.
Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet både från kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks.
Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas.
Om du låter den vara ansluten en längre tid, kan den överhettas och ta skada eller fatta eld.
Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av batteriet.
Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier.
Då finns det risk för överhettning och fel, som kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Innan du slänger ett batteri, täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direktkontakt med andra föremål.
Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i sopkärlet kan det uppstå brand eller explosion.9
Övrigt
Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon.
Det intensiva ljuset från blixten kan skada synen.
Stå inte närmare än en meter från barn, när du använder blixten.
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare.
Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.
Fara!
Utrustning
Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen.
Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats.
Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
Det kan leda till brand, elektrisk stöt eller andra risker och skador.
Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme.
Använd inte utrustningen på ett sådant sätt att den nominella kapaciteten hos elkomponenter och kablage överskrids.
Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget.
Använd inte på platser med dålig ventilation.
Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras.
Om du inte ska använda kameran under en längre tid, bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats.
I annat fall kan batterikapaciteten försämras.10
Utrustning
Anslut inte nätaggregat eller batteriladdare till enheter som exempelvis elektriska transformatorer för utlandsresor, eftersom det kan leda till funktionsstörningar, stor värmealstring, brand, elektrisk stöt eller personskador.
Blixt
Använd inte blixten om det finns smuts, damm eller något annat på den.
Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar.
Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd.
Det kan resultera i brännskador.11
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält.
Sådana fält kan skada utrustningen eller bilddata.
Undvik kondensrelaterade problem
Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med låga och höga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen, innan du tar ut den ur påsen.
Att flytta utrustningen snabbt mellan kalla och varma miljöer kan ge upphov till kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran.
Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.12
Innan du använder kameran—kamerans grunder
Använda LCD-skärmen
1 Tryck på .
Visningen ändras enligt följande vid varje knapptryckning.
Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts.
LCD-skärmens på- och av-inställning sparas när kameran stängs av.
LCD-skärmen stängs inte av när något av lägena eller
används.
LCD-skärmen är inställd för detaljerad visning
(informationsvisning) i lägena , , , och .
Detaljerad information visas inte på LCD-skärmen vid förstorad visning (s. 76) eller indexvisningsläge (s. 77).
Fotografering Uppspelning
( eller ) ( )
Standard Ingen information
(Ingen information)
Detaljerad Standard
(Informationsvisning)
Av Detaljerad Innan du använder kameran – kamerans grunder
13
Använda klockan
Du kan visa aktuellt datum och klockslag i 5 sekunder* på något av följande sätt.
* Standardinställning
Metod 1
Håll ner knappen FUNC./SET när du startar kameran.
Metod 2
I fotograferings-/uppspelningsläge trycker du på knappen FUNC./SET i minst en sekund.
Om du håller kameran horisontellt visas klockslaget. Om du håller kameran vertikalt visas klockslag och datum.
I början visas dock klockslaget på samma sätt som när kameran hålls horisontellt, om du håller kameran vertikalt och använder metod 1 för visning av datum och klockslag.
Du kan ändra visningsfärgen genom att trycka på knappen
eller .
Klockan försvinner när visningsintervallet är slut, eller om du trycker på en annan funktionsknapp.
Du kan ställa in hur länge klockan ska visas i menyn
(Inställningar) (s. 27).
Klockan kan inte visas när bilderna förstoras
(s. 76) eller i indexvisningsläge (s. 77).14
Inställningar för LCD-skärmens ljusstyrka
LCD-skärmens ljusstyrka går att ändra med någon av följande två metoder.
Ändra inställningar med hjälp av menyn Inställningar (s. 26)
Ändra inställningar med hjälp av knappen DISP. Knappen
(Snabbt ljus LCD-funktion)
Genom att trycka på knappen DISP. i minst en sekund aktiverar du LCD-skärmens ljusaste inställning, oavsett vilket alternativ som har valts i menyn Inställningar.*
- Om du vill återgå till den föregående inställning av ljusstyrka, trycker du åter på knappen DISP. i minst en sekund.
- Nästa gång du slår på kameran används den ljusstyrkeinställning som har valts i menyn Inställningar.
* Det går inte att ändra LCD-skärmens ljusstyrka med den här funktionen, om det högsta värdet för ljusstyrkan redans har valts i menyn Inställningar.
Mörkervisning
Om du fotograferar när det är mörkt, anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera.
* Förutom eventuellt brus kan motivets rörelser se ryckiga ut på LCD-skärmen, men det har ingen effekt på den inspelade bilden.
Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som sparas.
LCD-skärmens ljusstyrkaInnan du använder kameran – kamerans grunder
15
Fotograferingsinformation (Fotografering)
* Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. Inställningar som visas i fotograferingsinformationen kan skilja sig från de verkliga inställningarna, eftersom kameran automatiskt omjusteras till optimerade inställningar.
Information som visas på LCD-skärmen
...
Exponeringskompensation (s. 52)
...
Lång slutartid (s. 53)
Vitbalans (s. 55)
Kompression (stillbilder)
(s. 30)
Registreringspixels (s. 30, 42)
Låg batterinivå (s. 126)
Fotograferingsmetod
(s. 36, Grundläggande s. 16)
Fotografering (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Grundläggande handbok s. 11 – 13)
Spotmätningsram
(Röd)
Kameraskakvarning (s. 114)
Lagring Videoinspelning (s. 39)
Digital telekonverter/
Zoomningsgrad/Säkerhetszoom
(s. 32)
• Stillbilder: Antal registrerbara bilder
• Videosekvenser: Återstående tid/tid som har gått
(
...
)*
ISO-tal (s. 65)
Autom rotering (s. 69)
Närbild/Oändligt
(Grundläggande handbok s. 15)
Exponer. lås (s. 49)
FE-lås (s. 50)
Autofokuslås (s. 48)
Blixt (Grundläggande handbok s. 14)
Autofokusram (s. 46)
Bildfrekvens (Video) (s. 42)
Mina färger (s. 58)
Hjälplinjer (s. 38)
Mätningsmetod (s. 51)
Skapa mapp (s. 72)
Tidszon (s. 20)
Exponeringsändringsstapel
(Video) (s. 41)
3:2-markering (s. 38)
*/Slutartid*/
Tidsinställning*
Fotograferingsintervall (Video)16
Bildvisningsinformation (Uppspelning)
Standard
Om indikatorn blinkar orange och ikonen för skakning visas, är belysningen inte tillräcklig och en kort slutartid kommer att väljas. Fotografering med någon av följande metoder:- Höj ISO-talet (s. 65).
- Sätt Ändra Auto ISO på [På] (s. 66).
- Välj en annan inställning än (blixt av)
(Grundläggande handbok s. 14).
- Placera kameran på ett stativ eller liknande.
Skyddsstatus (s. 98)
Ljud i WAVE-format (s. 90)
Mappnummer-filnummer
Fotograferingsdatum/klockslag
Nummer för bild som visas
Totalt antal bilder
Video (s. 80)
Kompression (stillbilder) (s. 30)
Registreringspixels (stillbilder) (s. 30)
Definierad uppspelning (s. 79)Innan du använder kameran – kamerans grunder
17
Detaljerad
Följande information kan också visas med vissa bilder.
En ljudfil med annat format än WAVE-formatet är tillagd eller filformaten går inte att identifiera.
JPEG-bild som inte följer standarden Konstruktionsregel för kamerafilsystem.
RAW-bild
Okänd datatyp
Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som de ska.
Mätningsmetod (s. 51)
...
Exponeringskompensation (s. 52)
Vitbalans (s. 55)
...
ISO-tal (s. 65)
Blixt (Grundläggande handbok s. 14)
Histogram (s. 18)
Närbild/Oändligt
(Grundläggande handbok s. 15)
Mina färger (fotografering) (s. 58),
Färgaccent /Färgbyte (s. 60)
Filstorlek
Fotografering (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Grundläggande handbok s. 11 – 13)
Registreringspixels/
Bildfrekvens (Video) (s. 42)
Längd på video (videosekvenser) (s. 39)
Registreringspixels (stillbilder) (s. 30)
Mina färger (Uppspelning) (s. 88)
Bild med minskning av röda ögon
(s. 85)/Mina färger-effekt (s. 88)
Min kategori (s. 78)
Minskning av röda ögon (Uppspelning) (s. 85)
Slutartid
Intervallfilm (s. 43)
Bländarinställning18
Sökaren (Grundläggande handbok s. 1) kan användas för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 12) medan du fotograferar.
Histogramfunktionen
Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare
är bilden.
Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk, justerar du exponeringskompensationen till ett positivt värde. På samma sätt justerar exponeringskompensationen nedåt om bilden är för ljus (s. 52).
Använda sökaren
Exempelhistogram
Balanserad bild Mörk bild Ljus bildInnan du använder kameran – kamerans grunder
19
Den här kameran är utrustad med en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Sätt på strömmen igen genom att trycka på ON/OFF (på/av).
* Tidsintervallet kan ändras.
Energisparfunktionen
Fotografering Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen
[Autom. avstängn] är satt till [Av]. Tryck på vilken knapp som helst utom knappen ON/OFF eller
ändra kamerans orientering för att aktivera
LCD-skärmen igen.
Uppspelning
Ansluten till en skrivare
Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts.
Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator.
Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 26).20
Om du reser utomlands, kan du få lokalt datum och klockslag registrerat i bilden. Du ändrar bara tidszonsinställningen, förutsatt att du har registrerat resmålets tidszon i förväg. På så sätt slipper du ändra datum- och klockslagsinställningarna.
Ställa hem-/världstidszoner
Ställa in världsklockan
1 (Inställningar)-menyn [Tidszon] .
Se Menyer och inställningar (s. 23).
2 (Hem) .
3 Använd knapparna och
för att välja hemtidszon
.
Om du vill ställa in sommartid, gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt.
4 (Värld) .Innan du använder kameran – kamerans grunder
21
Byta till destinationstidszonen
5 Använd knapparna och för att välja en destinationstidszon .
Också här kan du ange sommartid, som i steg 3.
6 Använd eller för att välja
[Hem/Värld], och sedan eller förattvälja .
1 (Inställningar)-menyn [Tidszon] .
Se Menyer och inställningar (s. 23).
2
Använd knappen eller för att välja .
Du ändrar destinationstidszonen med knappen FUNC./SET.
När du byter till destinationstidszonen visas på skärmen.
Om du ändrar datumet och klockslaget när alternativet Värld har valts, ändras datum och klockslag för Hem-alternativet automatiskt.
Tidsskillnad från hemtidszonen22
Du använder menyerna för att justera fotograferings-, uppspelnings- och utskriftsinställningarna samt andra kamerainställningar som t.ex. datum, klockslag och ljud. Följande menyer är tillgängliga.
FUNC. -menyn
Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera
FUNC.- menyn
På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna.a Ställ funktionsomkopplaren på eller .b Tryck på knappen FUNC./SET.c Välj ett menyalternativ med knapparna och .
• Några av alternativen kan inte väljas i vissa fotograferingslägen.d Välj alternativ i menyn med knapparna och .
• För vissa alternativ kan du välja ytterligare alternativ med hjälp av knappen MENU.
• När du har valt ett alternativ, kan du trycka på avtryckaren och fotografera direkt. När du tagit bilden, visas menyn igen och du kan enkelt justera inställningarna. e Tryck på knappen FUNC./SET.
Menyer och inställningar
Det här exemplet visar FUNC-menyn i läget (Auto).ab ecdInnan du använder kameran – kamerans grunder
23
Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift,
Inställningar och Min kamera
Med de här menyerna sköter du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift.a Tryck på knappen MENU.b Växla mellan menyerna med och .
• Du kan också växla mellan menyer med användning av zoomreglaget. c Välj menyalternativ med knapparna och .
• Några av alternativen kan inte väljas i vissa fotograferingslägen.d Välj ett alternativ med knapparna och .
• Menyalternativ som följs av tre punkter (…) kan endast ställas in efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET för att visa nästa meny.
Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen.e Tryck på knappen MENU.
(Min kamera)-menyn
• Det här exemplet visar Lagring-menyn i läget (Auto).
• Vid uppspelning öppnas menyerna Uppspelning, Utskrift,
Inställningar och Min kamera.
När den här delen är markerad, kan du växla mellan menyerna genom

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000