Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

gebruikershandleiding
Uitgebreide
In deze handleiding worden de camerafuncties en -procedures gedetailleerd beschreven.
NEDERLANDS
Opnamen maken
Afspelen/wissen
Afdruk-/ verzendopties
De camera aanpassen
Problemen oplossen
Voordat u de camera gebruikt
Lijst met berichten
BijlageBelangrijkste functies
Opnamen maken
Opname-instellingen automatisch aanpassen aan specifieke omstandigheden (modus Speciale opnamen)
De instellingen Hoge ISO Automatisch en Auto ISO Shift gebruiken om de effecten van camerabewegingen of onduidelijke objecten te voorkomen
Gez. Detect. AF is ideaal om mensen te fotograferen
Een intelligente sensor herkent automatisch de stand van de camera
De kleuren van het beeld wijzigen zodat een speciaal effect wordt verkregen
(Kleur Accent, Kleur Wissel)
Afspelen
Beelden sorteren per categorie
Films afspelen met geluid
Diashows automatisch afspelen
Bewerken
Functie rode-ogencorrectie
Effecten toepassen op stilstaande beelden met de functie My Colors
Geluidsmemo's voor stilstaande beelden opnemen
Geluidsmemo’s automatisch opnemen (Audio
Recorder)
Afdrukken
Eenvoudig afdrukken met de knop Afdrukken/Delen
Ook printers van een ander merk dan Canon die
PictBridge-compatibel zijn, worden ondersteund
Gebruik van opgenomen beelden
Breng de opgenomen beelden moeiteloos over naar een computer met de knop Afdrukken/Delen
Pas het opstartscherm of opstartgeluid naar wens aan met de Mijn camera-instellingen 1
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
De pictogrammen onder de titels geven aan in welke modi de procedure kan worden uitgevoerd.
• De opnamemodi die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven
• en worden allebei weergegeven door .
Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 149).
In deze handleiding wordt de Verkorte gebruikershandleiding afgekort tot Verkorte handleiding en de Uitgebreide gebruikershandleiding wordt afgekort tot Uitgebreide handleiding.
Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.
Met dit symbool worden onderwerpen aangegeven die extra informatie geven naast de basisprocedures.
Bij deze camera kunnen SD-geheugenkaarten,
SDHC-geheugenkaarten en MultiMediaCards worden gebruikt. Naar deze kaarten wordt in deze handleiding gezamenlijk verwezen met geheugenkaarten.
Gebruik van Canon-accessoires wordt aanbevolen.
Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires. Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van niet-Canon-accessoires (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij).
Opmerking: deze garantie is niet van toepassing op reparaties die voortkomen uit een slechte werking van niet-Canon-accessoires, hoewel u deze reparaties wel tegen betaling kunt laten uitvoeren.
Briefkaartmodus
Modusschakelaar2
Inhoudsopgave
Onderwerpen die met een zijn gemarkeerd, geven een overzicht van camerafuncties of procedures.
Lees dit eerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Defecten voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Het LCD-scherm gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Helderheid van het LCD-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De informatie op het LCD-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De zoeker gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De functie Spaarstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De wereldklok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menu's en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menuoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alle standaardwaarden herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Geheugenkaarten formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Het wijzigen van de opgenomen pixels en compressie
(stilstaande beelden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De Digitale Zoom/Digitale Tele-converter gebruiken . . . . . . 32
Vergrote close-ups maken (Digitale Macro). . . . . . . . . . . . . 34
Rode-ogenreductie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De functie Slow sync instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Continu Opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Briefkaartmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
De datum opnemen in de beeldgegevens . . . . . . . . . . . . 37
Instellen van weergavesjabloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Filmopnamen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Panoramabeelden maken (Stitch Hulp) . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Verschillende modi voor scherpstellen gebruiken . . . . . . . . 46
Opnamen maken van onderwerpen die moeilijk kunnen worden scherpgesteld (Scherpstelvergrendeling, AF lock) . 48
De belichting vergrendelen (AE Lock) . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt . . . . . . 1
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen. . . . . . . . 12
Opnamen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
De flitsbelichting vergrendelen
(Flitsbelichtingsvergrendeling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken. . . . . . . 51
De belichtingscompensatie aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De sluitertijd instellen (Lange sluitertijd) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
De kleurtint aanpassen (witbalans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Opnamen maken in een modus van My Colors . . . . . . . . . . . . 58
Kleuren wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
De ISO-waarde aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
De ISO-waarde met één handeling veranderen
(Auto ISO shift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Functies vastleggen met de knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Instellen van de functie Beeldomkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Focus direct na opname controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Een bestemming (folder) voor beelden maken . . . . . . . . . . . 72
Bestandnummers opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Een beeld vergroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) . . . 77
Beelden sorteren per categorie (My Category). . . . . . . . . . . 78
Naar beelden springen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Films bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Beelden draaien in het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Afspelen met overgangseffecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Rode-Ogen Correctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Effecten toepassen met de functie My Colors. . . . . . . . . . . . 88
Geluidsmemo’s aan beelden toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . 90
Alleen geluid opnemen (Audio Recorder) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Automatisch afspelen (Dia Shows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Beelden beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Beelden wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
De DPOF-afdrukinstellingen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . 103
De DPOF-verzendinstellingen selecteren. . . . . . . . . . . . . . 107
Afspelen/wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Afdruk-/verzendopties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Mijn camera-instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mijn camera-instellingen registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
De camera is ingeschakeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
LCD-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Opnamen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Films opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Batterij/Batterijlader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Weergave op televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Afdrukken op Direct Print-compatibele printers . . . . . . . . . 121
Omgaan met de batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
De oplaadbare lithiumbatterij recyclen . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Omgaan met de geheugenkaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Een voedingsadapterset gebruiken
(afzonderlijk verkrijgbaar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Een op een flitsschoen gemonteerde flitser gebruiken
(afzonderlijk verkrijgbaar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Onderhoud en verzorging van de camera . . . . . . . . . . . . . 134
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
De camera aanpassen (Instellingen voor Mijn camera) . . 109
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Lijst met berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bijlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Functies beschikbaar in elke opnamemodus . . . . . . . . . . 1495
Voorzorgsmaatregelen
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert.
Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief geheugenkaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gemaakt op een manier die door apparaten kan worden gelezen.
Schending van het auteursrecht
Digitale camera's van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een wijze die inbreuk doet op of strijdig is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem
(EWS) van Canon dat bij de camera wordt geleverd, voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Zie de achterkant van het boekje Overeenkomst Europees
Garantie Systeem (EWS) voor contactinformatie van de Canon
Klantenservice.
Lees dit eerst6
Video-indeling
Stel het videosysteem van uw land in op de camera voordat u deze aansluit op een televisie (p. 100).
Taalinstelling
Zie de Verkorte handleiding (p. 9) als u de taalinstelling wilt wijzigen.
Lees voordat u de camera gebruikt eerst de veiligheidsvoorschriften door. Deze kunt u hieronder vinden en in het gedeelte
"Veiligheidsvoorschriften" van de Verkorte gebruikershandleiding.
Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
De voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van camera en accessoires, en om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. Zorg ervoor dat u deze volledig begrijpt voordat u de rest van de handleiding leest.
De term "apparatuur" heeft betrekking op de camera, de batterijlader of de compacte voedingsadapter, die afzonderlijk verkrijgbaar is.
Naar de stroomvoorziening wordt verwezen met "batterij".
Temperatuur van de camerabehuizing
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerabehuizing warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is vervaardigd met extreem hoge precisietechnieken.
Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Veiligheidsvoorschriften7
Waarschuwingen
Apparatuur
Richt de camera niet rechtstreeks op de zon of sterke lichtbronnen.
• Dit kan beschadiging van de CCD van de camera veroorzaken of het gezichtsvermogen aantasten.
Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters.
• Polsriem: het plaatsen van de riem om de nek van een kind kan leiden tot verstikking.
• Geheugenkaart: gevaarlijk als deze per ongeluk wordt ingeslikt.
Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw huisarts.
Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding.
Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en door deze aan te raken, kunt u een elektrische schok krijgen.
Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uitkomt.
Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistoffen of zilte lucht, veegt u deze droog met een zachte, absorberende doek.
Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterij uit de camera of trek het netsnoer van de batterijlader of compacte voedingsadadapter uit het stopcontact. Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van de Canon Klantenservice.
Gebruik geen middelen met alcohol, wasbenzine of verdunners, of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden.
Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Maak regelmatig het netsnoer los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
Pak het netsnoer niet vast met natte handen.
Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.8
Batterij
Plaats de batterij niet in de buurt van een warmtebron en stel deze niet bloot aan vuur of hitte.
Dompel de batterij niet onder in water.
Probeer de batterij niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
Laat de batterij niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterij.
Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires.
Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkage, wat brand, letsel en schade aan de omgeving kan veroorzaken. In het geval dat een batterij lekt en uw ogen, mond, huid of kleding in aanraking zijn gekomen met deze stoffen, dient u deze onmiddellijk af te spoelen met water en medische hulp in te schakelen.
Koppel de batterijlader en de compacte voedingsadapter los van de camera en haal de stekker van de adapter uit het stopcontact als de batterij is opgeladen of als u de camera niet gebruikt. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een tafellaken, tapijt, deken of kussen.
Door de eenheden gedurende een lange periode in het stopcontact te laten, kunnen de eenheden oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
Gebruik alleen de aanbevolen batterijlader om de batterij op te laden.
De batterijlader en de compacte voedingsadapter zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met de camera. Gebruik het snoer niet in combinatie met andere producten of batterijen.
Het gebruik met andere producten of batterijen kan oververhitting en aantasting van de apparatuur tot gevolg hebben, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwerpen te voorkomen.
Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of explosie tot gevolg hebben.9
Overige
Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren. Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten.
Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
Houd objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden
(zoals creditcards) uit de buurt van de luidspreker op de camera.
Dergelijke objecten kunnen defect raken of gegevens kunnen verloren gaan.
Voorzichtig
Apparatuur
Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt, om te voorkomen dat u gewond raakt of de camera beschadigd raakt.
Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen.
Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (zoals spelden of sleutels) of stof in contact komen met de contactpunten of stekker van de lader.
Dit kan brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kofferruimte van een auto.
Gebruik de apparatuur niet op een manier die de geschatte capaciteit van de stroomvoorziening of de bijbehorende bedrading overschrijdt. Gebruik de lader niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als de stekker niet goed in het stopcontact zit.
Gebruik de lader niet in slecht geventileerde ruimtes.
In de bovengenoemde situaties kan lekkage, oververhitting of een explosie ontstaan, wat kan leiden tot brand, brandwonden of ander letsel. Hoge temperaturen kunnen tevens de behuizing vervormen.
Haal de batterij uit de camera of uit de batterijlader en berg de apparatuur op een veilige plaats op als u de camera langere tijd niet gebruikt.
De batterij kan anders leeg raken.10
Apparatuur
Sluit geen compacte voedingsadapters of batterijladers aan op apparaten zoals elektrische transformators wanneer u naar het buitenland reist, omdat dit kan leiden tot storingen, overmatige warmteontwikkeling, brand, elektrische schokken of verwondingen.
Flitser
Gebruik de flitser niet als er vuil, stof of andere voorwerpen op zitten.
Zorg dat uw vingers of uw kleding niet voor de flitser komen wanneer u een opname maakt.
De flitser kan beschadigd raken en gaan roken of een vreemd geluid maken. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan namelijk beschadiging van de flitser veroorzaken.
Raak de flitser niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt.
Dit kan resulteren in brandwonden.11
Defecten voorkomen
Vermijd sterke magnetische velden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren.
Blootstelling aan sterke magnetische velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Vermijd problemen door condensatie
Als u de apparatuur blootstelt aan snel wisselende temperaturen, kunt u condensatie voorkomen door de apparatuur in een luchtdichte, hersluitbare plastic zak te plaatsen en de apparatuur geleidelijk te laten wennen aan de temperatuursverandering voordat u deze weer uit de zak haalt.
Het blootstellen van de apparatuur aan snel wisselende temperaturen kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorzaken.
Condensvorming in de camera
Staak het gebruik van de camera onmiddellijk.
Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de geheugenkaart en de batterij of de compacte voedingsadapter uit de camera en wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.12
Voordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen
Het LCD-scherm gebruiken
1 Druk op .
De weergavemethode verandert telkens wanneer u op deze knop drukt.
Als een instelling wordt gewijzigd, wordt in de opnamemodus gedurende ongeveer 6 seconden informatie over de opname weergegeven, ongeacht de geselecteerde weergavemethode.
De instelling waarin is vastgelegd of het LCD-scherm is in- of uitgeschakeld, blijft bewaard, ook nadat de camera is uitgeschakeld.
Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld in de modi of .
In de modi , , , of is het LCD-scherm ingesteld op de gedetailleerde weergave (informatievenster).
In de vergrote weergave (p. 76) of de indexweergavemodus (p. 77) kan het LCD-scherm niet overschakelen naar de gedetailleerde weergave.
Opnamemodus Weergavemodus
( o f ) ( )
Standaard Geen informatie
(Geen informatie)
Gedetailleerd Standaard
(Informatievenster)
Uit Gedetailleerd Voordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen
13
De klok gebruiken
Met de volgende twee methoden kunt u de huidige datum en de tijd gedurende
5 seconden* weergeven.
* Standaardinstelling
Methode 1
Houd de knop FUNC./SET ingedrukt terwijl u de camera inschakelt.
Methode 2
In opname-/afspeelmodus, houdt u de knop FUNC./SET langer dan
één seconde ingedrukt.
Als u de camera horizontaal houdt, geeft deze de tijd weer. Als u hem verticaal houdt, worden de tijd en de datum weergegeven.
Als u de camera echter verticaal houdt en u gebruikt methode 1 om de datum en tijd weer te geven, wordt de tijd aanvankelijk op dezelfde manier weergegeven als wanneer u de camera horizontaal zou houden.
U kunt de kleur van het scherm wijzigen door op de knop of
te drukken.
De klokdisplay verdwijnt na het ingestelde interval of wanneer u op een knop drukt voor een volgende handeling.
U wijzigt het ingestelde interval van de klok in het menu
(Instellen) (p. 27).
De klok kan niet worden weergegeven wanneer de beelden zijn vergroot (p. 76) of wanneer de indexweergavemodus (p. 77) is ingesteld.14
Instellingen voor de helderheid van het
LCD-scherm
De helderheid van het LCD-scherm kan op de volgende twee manieren worden aangepast.
Instellingen wijzigen in het menu Instellen (p. 26)
Instellingen wijzigen met de knop DISP. (functie LCD snelhelder)
U kunt het LCD-scherm de meest heldere instelling geven, ongeacht de functie die u hebt geselecteerd in het menu Instellen, door langer dan één seconde op de knop DISP. te drukken.*
- Druk langer dan één seconde op de knop DISP. om de vorige helderheidsinstelling te herstellen.
- De volgende keer dat u de camera inschakelt, heeft het LCD-scherm de helderheid die u hebt geselecteerd in het menu Instellen.
* U kunt de helderheid van het LCD-scherm niet met deze functie wijzigen als u de helderheid al op de hoogste stand hebt ingesteld in het menu Instellen.
Nachtscherm
Wanneer u opnamen maakt in donkere omstandigheden, wordt het
LCD-scherm automatisch helderder zodat het geschikt is voor de helderheid van het onderwerp* en u het onderwerp gemakkelijker kunt inkaderen.
* Er kan ruis ontstaan en de bewegingen van het onderwerp kunnen er wazig uitzien op het LCD-scherm, maar dit heeft geen invloed op de opgenomen beelden. De helderheid van het beeld dat wordt weergegeven op het scherm en de helderheid van het daadwerkelijk vastgelegde beeld zijn niet gelijk.
Helderheid van het LCD-schermVoordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen
15
Informatie over de opname (Opnamemethode)
* Weergave wanneer de sluiterknop half is ingedrukt. De camera past de optimale instellingen automatisch aan wanneer de flitser wordt gebruikt. De instellingen die worden weergegeven in de opname-informatie, kunnen afwijken van de eigenlijke instellingen.
De informatie op het LCD-scherm
...
Belichtingscompensatie (p. 52)
...
Lange sluitertijd (p. 53)
Witbalans (p. 55)
Compressie (stilstaande beelden) (p. 30)
Opgenomen pixels (p. 30, 42)
Batterij bijna leeg (p. 126)
Opnamemethode
(p. 36, Verkorte p. 16)
Opnamemodus (p. 34, 39, 44, 60, 62,
Verkorte handleiding p. 11 – 13)
Spotmetingkader
(Rood)
Waarschuwing bewegingsonscherpte (p. 114)
Menu Films opnemen (p. 39)
Digitale Tele-converter/
Zoominstelling/Veiligheidszoom (p. 32)
• Foto's: resterend aantal opnamen
• Films: resterende/verstreken tijd
(
...
)*
ISO-waarde (p. 65)
Beeldomkeren (p. 69)
Macro/Oneindig (Verkorte handleiding p. 15)
AE lock (p. 49)
Flitsbelichtingsvergrendeling (p. 50)
AF lock (p. 48)
Flitser (Verkorte handleiding p. 14)
AF Frame (p. 46)
Aantal beelden (film) (p. 42)
My Colors (p. 58)
Raster (p. 38)
Meetmethode (p. 51)
Maak folder (p. 72)
Tijdzone (p. 20)
Belichtingsschuifbalk (film) (p. 41)
Uitsnede (p. 38)
*/ Sluitertijd*/Instelling van de lensopening*
Opname-interval (film)16
Weergavegegevens (Weergavemodus)
Standaard
Als het lampje oranje knippert en het waarschuwingspictogram dat aangeeft dat de camera beweegt wordt weergegeven, betekent dit dat er onvoldoende licht is en dat er een lange sluitertijd wordt geselecteerd. Maak opnamen met de volgende methoden.
- Verhoog de ISO-waarde (p. 65).
- Stel de Auto ISO Shift in op [Aan] (p. 66).
- Selecteer een andere instelling dan (Flitser uit)
(Verkorte handleiding p. 14).
- Bevestig de camera op een statief of een ander apparaat.
Status beveiliging (p. 98)
Geluid in WAVE-indeling (p. 90)
Foldernummer-Bestandsnummer
Opnamedatum/-tijd
Nummer van weergegeven beeld
Totaal aantal beelden
Film (p. 80)
Compressie (stilstaande beelden) (p. 30)
Opgenomen pixels (stilstaande beelden) (p. 30)
Gedefinieerde weergavemodus (p. 79)Voordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen
17
Gedetailleerd
De volgende informatie kan ook worden weergegeven bij sommige beelden.
Er is een geluidsbestand met een andere indeling dan WAVE toegevoegd of de bestandsindeling wordt niet herkend.
JPEG-beeld dat niet voldoet aan de Ontwerpregel voor camerabestandssysteem
RAW-beeld
Onbekend gegevenstype
Informatie voor beelden die op een andere camera zijn opgenomen, wordt mogelijk niet correct weergegeven.
Meetmethode (p. 51)
...
Belichtingscompensatie (p. 52)
Witbalans (p. 55)
...
ISO-waarde (p. 65)
Flitser (Verkorte handleiding p. 14)
Histogram (p. 18)
Macro/Oneindig (Verkorte handleiding p. 15)
My Colors (opnamen maken) (p. 58),
Kleur Accent/Kleur Wissel (p. 60)
Bestandsgrootte
Opnamemodus (p. 34, 39, 44, 60,
62, Verkorte handleiding p. 11 – 13)
Opgenomen pixels/Aantal beelden
(films) (p. 42)
Filmlengte (films) (p. 39)
Opgenomen pixels (stilstaande beelden) (p. 30)
My Colors (Afspelen) (p. 88)
Opname met Rode-Ogen Correctie
(p. 85)/My Colors-effect (p. 88)
My Category (p. 78)
Rode-Ogen Correctie (afspelen) (p. 85)
Sluitertijd
Time Lapse Movie (p. 43)
Instelling van de lensopening18
U kunt tijdens het maken van opnamen energie besparen door het
LCD-scherm uit te schakelen (Verkorte handleiding p. 1) en de zoeker te gebruiken (p. 12).
De functie Histogram
Het histogram is een grafiek waarmee u de helderheid van het beeld kunt beoordelen. Hoe groter de neiging naar links in de grafiek, des te donkerder het beeld.
Hoe groter de neiging naar rechts, des te helderder het beeld.
Als het beeld te donker is, wijzigt u de belichtingscompensatie in een positieve waarde. Als het beeld te licht is, wijzigt u de belichtingscompensatie in een negatieve waarde (p. 52).
De zoeker gebruiken
Voorbeeldhistogrammen
Uitgebalanceerd beeld Donker beeld Helder beeldVoordat u de camera gebruikt - Basisbeginselen
19
De camera is uitgerust met een spaarstand. In de volgende gevallen wordt de camera uitgeschakeld. Druk op de knop ON/OFF om de camera weer in te schakelen.
* Deze tijdsduur kan worden gewijzigd.
De functie Spaarstand
Opnamemodus Ongeveer drie minuten nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt de camera uitgeschakeld. Eén minuut* nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt het LCD-scherm automatisch uitgeschakeld, zelfs als [Automatisch Uit] is ingesteld op [Uit]. Druk op een andere knop dan de knop ON/OFF of wijzig de stand van de camera om het LCD-scherm weer in te schakelen.
Weergavemodus
Aangesloten op een printer
Ongeveer vijf minuten nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt de camera uitgeschakeld.
De spaarstand wordt niet ingeschakeld bij een diashow of wanneer de camera is aangesloten op een computer.
U kunt de instellingen voor de spaarstand wijzigen (p. 26).20
Als u in het buitenland bent, kunt u beelden opnemen met de lokale datum en tijd door simpelweg de tijdzone-instelling te wijzigen. U moet de tijdzone van uw bestemming dan wel van tevoren registreren.
U hoeft de datum en de tijd dan niet opnieuw in te stellen.
De tijdzones Thuis/Wereld instellen
De wereldklok instellen
1 Menu (Instellen) [Tijdzone] .
Zie Menu's en instellingen (p. 23).
2 (Thuis) .
3 Gebruik

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000