Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

Kameran käyttöopas
Laaja opas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.
SUOMI
Kuvaaminen
Toistaminen ja poistaminen
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
Kameran mukauttaminen
Vianmääritys
Ennen kameran käyttämistä
Sanomaluettelo
LiitePääominaisuudet
Kuvaaminen
Säätää kuvausasetukset automaattisesti vastaamaan olosuhteita (Erikoiskuvaus)
Ehkäisee kameran tärinän tai epäselvien kohteiden vaikutusta käytettäessä Autom. suuri herkkyys ja Auto ISO siirto -asetuksia
Kasvotunnistusta käyttävä tarkennus
Tunnistaa automaattisesti kameran asennon suunta-anturin avulla
Luo erikoistehosteita (Korostettu väri,
Värivaihto) muuttamalla kuvien värejä
Toistaminen
Järjestää kuvat ryhmittäin
Toistaa videoita, joissa on myös ääni
Toistaa automaattisesti kuvaesityksiä
Muokkaaminen
Punasilmäkorjaustoiminto
Lisää tehosteita stillkuviin, joissa käytetään
My Colors -toimintoa
Tallentaa äänikommentteja valokuviin
Tallentaa pelkkiä äänikommentteja
(Äänen tallennin)
Tulostaminen
Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella
Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia
Tallennettujen kuvien käyttötapoja
Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/jaa-painikkeen avulla
Voit mukauttaa kameran käynnistyskuvan ja käynnistysäänen
Minun kamerani -asetuksilla1
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Otsikoiden alapuolella näkyvät kuvakkeet osoittavat tilat, joissa toimintoja voi käyttää.
• Kuvaustilat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
• ja merkitään kummatkin symbolilla .
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 148).
Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä
Perusopas, ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas.
Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan.
Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Kamerassa voidaan käyttää SD-muistikortteja, SD-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja. Tässä oppaassa käytetään molemmista korteista nimitystä muistikortti.
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista
(esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden vioista (kuten akkuyksikön vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi.
Postikorttitila
Tilanvalitsin2
Sisällysluettelo
Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista.
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nestekidenäytön kirkkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nestekidenäytön tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Etsimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Virransäästötoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maailmankellon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Valikkoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) . . . . . . . 30
Digitaalisen zoomauksen/digitaalisen telejatkeen käyttö . . . 32
Suurennettujen lähikuvien ottaminen (Digitaalinen Makro) . 34
Punasilmäisyyden vähennystoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hitaan täsmäyksen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Jatkuva kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Postikorttitila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin . . . . . . . . . . . . . . . 37
Näytön merkintöjen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Panoraamakuvien ottaminen (Liitä toiminto) . . . . . . . . . . . . 44
Siirtyminen tarkennustilojen välillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Käsittelyohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ennen kameran käyttämistä – Perustoiminnot . . . . . . . . . . 12
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus). . . . . . . . . . . 49
Salamavalotusasetuksen lukitseminen
(Salamavalotuksen lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Suljinnopeuden asettaminen (Pitkä valotusaika) . . . . . . . . . 53
Sävyn säätäminen (valkotasapaino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kuvaaminen My Colors -tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Värien muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ISO-herkkyyden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ISO-herkkyyden muuttaminen yhdellä painikkeella
(Auto ISO siirto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Toimintojen rekisteröinti -painikkeella . . . . . . . . . . . . . . .67
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen. . . . . . . . . . . . . . 69
Tarkennuksen tarkistaminen heti kuvaamisen jälkeen . . . . . 70
Kuvien muistipaikan (kansion) luonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kuvanumeron muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kuvien suurentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä
(Luettelokuvan toistotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kuvien järjestäminen ryhmittäin (Omat ryhmät) . . . . . . . . . . 78
Siirtyminen kuviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Videoiden katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Videoiden muokkaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kuvien kääntäminen näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Toistaminen käyttäen siirtymätapatehosteita . . . . . . . . . . . . 84
Punasilmäkorjaustoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tehosteiden lisääminen My Colors - toiminnolla. . . . . . . . . . 88
Äänikommenttien liittäminen kuviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pelkästään äänen tallentaminen (Äänen tallennin) . . . . . . . . . . 91
Automaattinen toisto (Kuvaesitykset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kuvien suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kuvien poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . 103
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Toistaminen ja poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tulostusasetukset/siirtoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Minun kamerani -asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . 109
Minun kamerani -asetusten rekisteröiminen . . . . . . . . . . . . . 110
Kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Virran ollessa kytkettynä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Nestekidenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Videoiden kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Akku/latauslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Kuvien katselu televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tulostaminen Direct Print -toiminnon kanssa yhteensopivilla tulostimilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Akun käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Muistikortin käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Verkkolaitesarjan käyttäminen (myydään erikseen). . . . . . 130
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . 131
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Kameran mukauttaminen (Minun kamerani -asetukset). . 109
Vianmääritys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sanomaluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
HAKEMISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Eri kuvaustilojen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485
Käsittelyohjeita
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että kamera toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System (EWS) -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty
System (EWS) -kirjasen takaosassa.
Lue tämä6
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 100).
Kieliasetus
Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 9).
Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä.
Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa
”Turvaohjeita”. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tutustumista käyttöoppaan muihin osiin.
Laitteilla viitataan kameraan, akkujen latauslaitteeseen tai erikseen myytävään verkkolaitteeseen.
Akulla viitataan akkulaitteeseen.
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä.
Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla.
Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.
Turvaohjeita7
Varoituksia
Laitteet
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai kirkasta valonlähdettä kohti.
• Se voi vahingoittaa kameran CCD-kuvakennoa tai omia silmiäsi.
Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
• Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Muistikortti: Vaarantaa terveyden, jos se nielaistaan vahingossa.
Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun.
Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti.
Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Katkaise kameran virta heti ja poista akku tai irrota latauslaite tai verkkolaite pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä.
Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.8
Akku
Älä sijoita akkua lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä akku kaukana liekeistä ja kuumuudesta.
Akkua ei saa upottaa veteen tai meriveteen.
Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkua, sillä akkukotelo voi vaurioitua.
Käytä vain tähän laitteeseen suositeltua akkua ja lisävarusteita.
Muun kuin tähän laitteeseen suositellun akun käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä.
Jos laitteet jätetään pitkäksi aikaa verkkovirtaan kytketyiksi, ne voivat ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
Käytä akun lataamiseen vain sille tarkoitettua latauslaitetta.
Latauslaite ja verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tälle kameralle. Älä käytä laitteita muiden tuotteiden tai akkujen kanssa.
Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.9
Muut tarvikkeet
Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä.
Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle.
Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen.
Huomioitavaa
Laitteet
Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton tai veneen kojelauta tai tavaratila.
Älä käytä laitetta tavalla, joka ylittää pistorasian tai johtojen nimelliskapasiteetin. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen.
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akku kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitetta turvallisessa paikassa.
Akku saattaa tyhjentyä.10
Laitteet
Älä kytke latauslaitetta tai akkulaturia ulkomaanmatkoilla käytettävään muuntajaan tai vastaavaan laitteeseen, koska se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, laitteen kuumentumisen, tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
Salama
Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä.
Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi.
Salamalaite saattaa vioittua ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua
ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua.
Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin.
Voit saada palovamman.11
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästä tilasta kuumaan tilaan saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla kameran mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästä tilasta kuumaan tilaan saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä (vesipisaroita) laitteen ulko- ja sisäpinnoille.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
Lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akku tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.12
Ennen kameran käyttämistä – Perustoiminnot
Nestekidenäytön käyttäminen
1Paina -painiketta.
Näyttötila vaihtuu joka painalluksella alla kuvatulla tavalla.
Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan asetusta muutettaessa riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu.
Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin.
Nestekidenäyttö ei sammu kuvaustavoissa tai .
Nestekidenäyttö asettuu tarkkaan näyttötilaan
(tietonäkymä) -, -, -, - tai -tilassa.
Nestekidenäyttö ei voi siirtyä tarkkaan näyttötilaan suurennetussa näytössä (s. 76) eikä luettelokuvan toistotilassa (s. 77).
Kuvaustila Toistotila
( t a i ) ( )
Vakio Ei tietoja
(Ei tietoja)
Tarkka Vakio
(Tietonäkymä)
Pois Tarkka Ennen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
13
Kellon käyttäminen
Seuraavien kahden menetelmän avulla saat kuluvan päivämäärän ja kellonajan näkyviin viiden sekunnin* ajaksi.
* Oletusasetus
Menetelmä 1
Pidä FUNC./SET-painiketta alhaalla ja kytke kameraan virta.
Menetelmä 2
Paina kuvaus-/toistotilassa FUNC./SET-painiketta yli yhden sekunnin ajan.
Jos pidät kameraa vaaka-asennossa, näyttöön tulee kellonaika.
Jos pidät kameraa pystyasennossa, näytössä on sekä aika että päivämäärä.
Jos pidät kameraa pystyasennossa ja käytät menetelmää 1, kellonaika näkyy aluksi samalla tavalla, kuin jos pitäisit kameraa vaaka-asennossa.
Voit muuttaa näytön väriä painamalla - tai -painiketta.
Ajan näyttö häviää, kun sen asetettu näyttöaika on saavutettu tai kun jonkin toiminnon painiketta painetaan.
Kellon näyttöaikaa voidaan muuttaa (Asetukset) -valikossa (s. 27).
Aikaa ei voi näyttää, kun kuvia suurennetaan (s. 76) tai kun kamera on luettelokuvan toistotilassa (s. 77).14
Nestekidenäytön kirkkausasetukset
Nestekidenäytön kirkkautta voidaan muuttaa kahdella seuraavalla tavalla:Asetusten muuttaminen Asetukset-valikossa (s. 26)
Asetusten muuttaminen DISP.-painikkeella (Nestekidenäytönpikakirkastustoiminto)
Voit asettaa nestekidenäytön suurimmalle mahdolliselle kirkkaudelle
Asetukset-valikon valinnasta riippumatta painamalla DISP .-painiketta yli yhden sekunnin ajan.*
- Jos haluat palauttaa edellisen kirkkausasetuksen, paina DISP.-painiketta uudelleen yli yhden sekunnin ajan.
- Kun seuraavan kerran kytket kameraan virran, nestekidenäytön kirkkaus on Asetukset-valikossa valitun asetuksen mukainen.
* Et voi muuttaa nestekidenäytön kirkkautta tällä toiminnolla, jos Asetukset-valikossa on jo valittu suurin mahdollinen kirkkaus.
Yönäyttö
Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista.
* Vaikka nestekidenäytössä voi olla kohinaa tai kohteen liike näyttää nykivältä, ne eivät vaikuta tallennettuun kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan.
Nestekidenäytön kirkkausEnnen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
15
Kuvaustiedot (kuvaustila)
* Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Koska kamera säätää parhaat mahdolliset kuvausolosuhteet salamaa käytettäessä, kuvaustiedoissa näkyvät asetukset voivat poiketa todellisista asetuksista.
Nestekidenäytön tiedot
...
Valotuksen korjaus (s. 52)
...
Pitkä valotustila (s. 53)
Valkotasapaino (s. 55)
Pakkaus (stillkuvat)
(s. 30)
Kuvakoko (s. 30, 42)
Akun varaus vähissä (s. 126)
Kuvaustapa (s. 36, Perusopas s. 16)
Kuvaustila (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Perusopas s. 11 – 13)
Pistemittauskehys
(Punainen)
Kameran tärähdysvaroitus (s. 114)
Kuvausvalikko Videotallennus (s. 39)
Digitaalinen telejatke / Zoomauksen suurennus / Varmuuszoomaus (s. 32)
• Stillkuvat: tallennettavissa oleva kuvamäärä
• Videot: jäljellä oleva aika / käytetty aika
(
...
)*
ISO-herkkyys (s. 65)
Autom. kääntö (s. 69)
Makro- tai Ääretön (Perusopas s. 15)
Valotuksen lukitus (s. 49)
Salamavalotuksen lukitus (s. 50)
Tarkennuksen lukitus (s. 48)
Salama (Perusopas s. 14)
Tarkennusalue (s. 46)
Kuvataajuus (video) (s. 42)
My Colors (s. 58)
Ristikko (s. 38)
Mittausmenetelmä (s. 51)
Luo kansio (s. 72)
Aikavyöhyke (s. 20)
Valotuksen korjauspalkki (video) (s. 41)
3:2 kehys (s. 38)
*/ Suljinaika*/
Aukko*
Kuvausväli (video)16
Toistotiedot (toistotila)
Normaali
Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärinäkuvake
on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja hidas suljinaika valitaan. Voit käyttää kuvatessasi seuraavia menetelmiä.
- Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 65).
- Aseta Auto ISO siirto asentoon [Päällä] (s. 66).
- Valitse muu asetus kuin (salama pois)
(Perusopas s. 14).
- Kiinnitä kamera jalustaan tai muuhun laitteeseen.
Suojaustila (s. 98)
WAVE-muotoinen ääni (s. 90)
Kansion numero - tiedoston numero
Päiväys/Aika
Näytettävän kuvan numero
Kokonaiskuvamäärä
Video (s. 80)
Pakkaus (stillkuvat) (s. 30)
Tallennuskuvapisteet (stillkuvat) (s. 30)
Määritetty toisto (s. 79)Ennen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
17
Tarkka
Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla.
Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto.
JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File system
-standardien mukainen
RAW-kuva
Tuntematon tietotyyppi
Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin.
Mittausmenetelmä (s. 51)
...
Valotuksen korjaus (s. 52)
Valkotasapaino (s. 55)
...
ISO-herkkyys (s. 65)
Salama (Perusopas s. 14)
Histogrammi (s. 18)
Makro- tai Ääretön (Perusopas s. 15)
My Colors -tehoste (kuvaus) (s. 58),
Korostettu väri / Värivaihto (s. 60)
Tiedoston koko
Kuvaustila (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Perusopas s. 11 – 13)
Kuvakoko/Kuvataajuus
(videot) (s. 42)
Videon pituus (videot) (s. 39)
Tallennuskuvapisteet (stillkuvat) (s. 30)
My Colors (toisto) (s. 88)
Kuvassa punasilmäkorjaus
(s. 85) / My Colors -tehoste (s. 88)
Omat ryhmät (s. 78)
Punasilmäkorjaus (toisto) (s. 85)
Suljinaika
Ajoitettu video (s. 43)
Aukon asetus18
Etsimen (Perusopas s. 1) avulla voit säästää virtaa sammuttamalla nestekidenäytön (s. 12) kuvauksen ajaksi.
Histogrammitoiminto
Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit tarkastella kuvan kirkkautta.
Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva.
Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva.
Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 52).
Etsimen käyttäminen
Esimerkkejä histogrammeista
Tasapainoinen kuva Tumma kuva Kirkas kuvaEnnen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
19
Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Kytke virta uudelleen painamalla ON/OFF-painiketta.
* Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa.
Virransäästötoiminto
Kuvaustila Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu
[Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ON/OFF -painiketta tai muuttamalla kameran asentoa.
Toistotila tulostimeen kytkettynä
Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Virransäästötoiminto ei aktivoidu kuvaesityksen aikana tai kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen.
Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 26).20
Kun matkustat ulkomailla, voit tallentaa kuviin paikallisen päivämäärän ja kellonajan muuttamalla aikavyöhykeasetusta, jos olet rekisteröinyt ennalta kohteiden aikavyöhykkeet. Näin sinun ei tarvitse muuttaa
Päiväys/Aika-asetuksia.
Koti/maailma-aikavyöhykkeiden asettaminen
Maailmankellon asettaminen
1 (Asetukset) -valikko [Aikavyöhyke] .
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2 (Koti) .
3 Valitse kotimaan aikavyöhyke - tai -painikkeella .
Voit valita kesäaika-asetuksen painamalla - tai -painiketta, kunnes näyttöön tulee -kuvake.
Kello siirtyy tunnin eteenpäin.
4 (Maailma) .Ennen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
21
Siirtyminen kohteen aikavyöhykkeeseen
5 Valitse kohteen aikavyöhyke - tai -painikkeella .
Voit ottaa kesäajan käyttöön, kuten vaiheessa 3.
6 Valitse - tai -painikkeella [Koti/maailma] ja - tai -painikkeella .
1 (Asetukset) -valikko [Aikavyöhyke] .
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse - tai -painikkeella .
Voit muuttaa kohteen aikavyöhykettä FUNC./SET-painikkeella.
Kun vaihdat kohteen aikavyöhykkeeseen, tulee näyttöön.
Jos muutat päivämäärää tai aikaa Maailma-vaihtoehdon ollessa valittuna, myös kotimaan päivämäärä ja aika muuttuvat automaattisesti.
Aikaero kotimaan aikavyöhykkeeseen22
Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä
äänimerkin asetukset. Kamerassa on seuraavat valikot.
FUNC.-valikko
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-, Asetukset-ja Minun kamerani -valikot
FUNC.-valikko
Tässä valikossa voidaan määrittää useita yleisiä kuvaustoimintoja.a Liu’uta tilanvalitsin - tai -asentoon.b Paina FUNC./SET-painiketta.c Valitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa.d Valitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Voit valita joillekin vaihtoehdoille lisävaihtoehtoja MENU-painikkeella.
• Kun olet valinnut vaihtoehdon, voit ottaa välittömästi kuvan painamalla laukaisinta. Kuvaamisen jälkeen valikko tulee uudelleen näyttöön, jotta voit helposti säätää asetuksia. e Paina FUNC./SET-painiketta.
Valikot ja asetukset
Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko (Automaatti) -tilassa.ab ecdEnnen kameran käyttämistä—Perustoiminnot
23
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-,
Tulostusvalikko-, Asetukset- ja Minun kamerani -valikot
Näiden valikoiden avulla voidaan määrittää hyödylliset kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset.a Paina MENU-painiketta.b Voit siirtyä valikosta toiseen - tai -painikkeella.
• Voit selata valikkoja myös zoomausvivun avulla. c Valitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa.d Valitse vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voidaan valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta. Vahvista valinta painamalla
FUNC./SET-painiketta uudelleen.e Paina MENU-painiketta.
(Minun kamerani) -valikko
• Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko (Automaatti) -tilassa.
• Toistotilassa näyttöön tulevat Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-,
Asetukset- ja Minun kamerani -valikot.
Voit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella, kun tämä osa on valittu.
(Kuvaus) Valikko
(Asetukset) -valikkoabecd24
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 148).
FUNC.-valikko
Kuvaus-valikko
Valikkoluettelo
Valikkovaihtoehto Sivu Valikkovaihtoehto Sivu
Kuvaustila
Perusopass. 12
Mittausmenetelmä s. 51
Videotila s. 39 Pakkaus (valokuva) s. 30

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000