Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

Brugervejledning til kamera
Avanceret
Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.
DANSK
Optagelse
Afspilning/sletning
Udskrifts-/overførselsindstillinger
Tilpasning af kameraet
Fejlfinding
Inden kameraet tages i brug
Liste over meddelelser
AppendiksVigtigste funktioner
Optagelse
Juster automatisk optagelsesindstillinger, så de passer til særlige forhold
(motivtilstand)
Undgå virkningerne af kamerarystelser eller uskarpe motiver, når du tager billeder, ved brug af Høj ISO auto og Auto ISO skift
Face Detect AF er ideel til at tage billeder af personer
Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor
Skift billedfarver for at skabe specialeffekter (Farve tone, Farve swap)
Afspilning
Organiser billeder efter kategori
Afspil film med lyd
Vis automatisk dias
Redigering
Funktionen Rødøje korrigering
Føj effekter til stillbilleder med funktionen
My Colors
Optagelse af lydmemoer til stillbilleder
Optager automatisk lydmemoer (lyd optager)
Udskrivning
Nem udskrivning med knappen Udskriv/Del
PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes
Anvendelse af optagede billeder
Overførsel af billeder til en computer med knappen Udskriv/Del
Tilpas frit opstartsbilledet eller opstartslyden via indstillingerne under Dette kamera1
Symboler og tegn i vejledningen
Ikoner, der vises under titler, angiver de tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes.
• Optagelsestilstande som ikke er tilgængelige, nedtones.
• og angives begge af .
Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148).
I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning.
Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.
Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Du kan anvende SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning.
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt.
Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.
Postkorttilstand
Funktionsvælger2
Indhold
Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer.
Læs her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sikkerhedsforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Forhindring af funktionsfejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug af LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LCD-skærmens lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brug af søgeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Energisparefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Indstilling af verdensur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menuer og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gendannelse af indstillingernes standardværdier . . . . . . . . . 28
Formatering af hukommelseskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ændring af Rec. pixels og Kompression (still billeder). . . . . . . . 30
Brug af Digital Zoom/Digital tele-konverter. . . . . . . . . . . . . . . 32
Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) . . . . . . . . 34
Funktionen Rødøje reduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Indstilling af funktionen Langsom sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kontinuerlig optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Postkorttilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Integrering af datoen i billeddataene. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Indstilling af Display Overlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed.) . . . . . . . . . 44
Skift mellem fokuseringstilstande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Symboler og tegn i vejledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Forholdsregler for håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Inden kameraet tages i brug – grundlæggende funktioner. .12
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås). . . . . . . . . .49
Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) . . . . . .50
Skift mellem målingstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Justering af eksponeringskompensation. . . . . . . . . . . . . . . . .52
Indstilling af lukkerhastigheden (Langsom lukkertilstand). . . .53
Justering af farvetonen (hvidbalance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Optagelse i tilstanden My Colors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ændring af farver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Justering af ISO følsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Justering af ISO følsomheden med One Touch . . . . . . . . . 66
Registrering af funktioner med knappen . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Indstilling af funktionen Auto rotering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Kontrol af fokus lige efter optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Oprettelse af en billeddestination (folder) . . . . . . . . . . . . . . . .72
Nulstilling af filnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Forstørrelse af billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Visning af ni billeder ad gangen (indeksafspilning) . . . . . .77
Organisering af billeder efter kategori (Min kategori) . . . . . . .78
Spring til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Visning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Filmredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Rotering af billeder på skærmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Afspilning med overgangseffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Funktionen Rødøje korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors . . . . . . . . . . .88
Tilknytning af lydmemoer til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Optagelse kun af lyd (Lyd optager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Automatisk afspilning (dias visning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Beskyttelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Sletning af billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . .103
Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger. . . . . . . . . . . . . .107
Afspilning/sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Udskrifts-/overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Ændring af indstillinger for Dette kamera . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Registrering af indstillinger for Dette kamera. . . . . . . . . . . . . . 110
Kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Når der tændes for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
LCD-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Batteri/batterioplader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Visning på tv-skærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Udskrivning på printere med direkte udskrivning . . . . . . . . . 121
Håndtering af batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Håndtering af hukommelseskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) . . . . . . . 130
Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Vedligeholdelse af kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera) . . .109
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Liste over meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Appendiks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
OVERSIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande . . . . . . . . . . . .1485
Forholdsregler for håndtering
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller krænke andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se Hæftet Canon European Warranty System (EWS), der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se bagsiden af Hæftet Canon European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med
Canon-kundesupporttjeneste.
Læs her6
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 100).
Indstilling af sprog
Se Grundlæggende vejledning (s. 9), hvis du vil ændre sprogindstillingen.
Før du tager kameraet i brug, skal du sørge for at læse de sikkerhedsregler, der er angivet nedenfor og i afsnittet
"Sikkerhedsforanstaltninger" i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Det er vigtigt, at du forstår dem fuldt ud, før du læser resten af vejledningen.
Ordet udstyr dækker over kameraet, batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, der sælges særskilt.
Ordet batteri henviser til batteripakken.
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end
99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne.
Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Sikkerhedsforanstaltninger7
Advarsler
Udstyr
Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder.
• Dette kan beskadige kameraets CCD eller dine øjne.
Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.
• Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
• Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges.
Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning.
For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget.
Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt.
Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for kameraet og fjern batteriet, eller træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af stikkontakten.
Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupport.
Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, renset benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret.
Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen.
Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør.
Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs.
Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.8
Batteri
Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte det for åben ild eller direkte varme.
Batteriet må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand.
Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød, der kan
ødelægge det.
Brug kun anbefalede batterityper og anbefalet tilbehør.
Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle efter med vand og opsøge en læge.
Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning, eller når den ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader.
Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader.
At lade enhederne være tilsluttet stikkontakten over en lang tidsperiode, kan forårsage at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand.
Brug kun den angivne batterioplader til at oplade batteriet.
Batteriopladeren og den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller batterier.
Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre genstande.
Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere.9
Andet
Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen.
Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler.
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.
Forsigtig
Udstyr
Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret.
Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder.
Metalobjekter (f.eks. tegnestifter eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
Det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade.
Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet af en bil.
Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet.
Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation.
Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen.
Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted.
Batteriet kan løbe tør for strøm.10
Udstyr
Undlad at slutte kompakte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser.
Blitz
Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade.
Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen.
Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden.
Hvis du gør det, kan du brænde dig.11
Forhindring af funktionsfejl
Undgå kraftige magnetiske felter
Undgå at placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter.
Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Hvis du hurtigt flytter udstyret fra et koldt til et varmt sted, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du tager det ud af plasticposen.
Flyttes udstyret hurtigt fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader.
I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet.
Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt.12
Inden kameraet tages i brug – grundlæggende funktioner
Brug af LCD-skærmen
1 Tryk på .
Visningstilstanden skifter på følgende måde for hvert tryk.
Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand.
lIndstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, når kameraet slukkes.
LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden eller .
LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning
(informationsvisning) i tilstanden , , , eller .
LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning i forstørret visning (s. 76) eller ved indeksafspilning (s. 77).
Optagelsestilstand Afspilningstilstand
( eller ) ( )
Standard Ingen oplysninger
(Ingen oplysninger)
Detaljeret Standard
(Informationsvisning)
Fra Detaljeret Inden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
13
Brug af uret
Du kan få vist dato og klokkeslæt med
5 sekunders* mellemrum vha. følgende to metoder.
* Standardindstilling
Metode 1
Hold knappen FUNC./SET nede, mens du tænder for strømmen.
Metode 2
Tryk på knappen FUNC./SET i mere end et sekund i optagelses/afspilningstilstand.
Hvis du holder kameraet vandret, vises klokkeslættet. Hvis du holder det lodret, vises datoen og klokkeslættet.
Hvis du holder kameraet lodret og bruger metode 1 til at få vist dato og klokkeslæt, vil klokkeslættet til at begynde med blive vist på samme måde, som når kameraet holdes vandret.
Du kan skifte farve på skærmen ved at trykke på knappen
eller .
Uret vises ikke længere, når visningstiden er gået, eller når du anvender en knap til en anden funktion.
Urets visningstid kan ændres i menuen (Opsætning) (s. 27).
Uret kan ikke vises mens et billede er forstørret (s. 76) eller under indeksvisning (s. 77).14
Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke
LCD-skærmens lysstyrke kan ændres på følgende to måder.
Ændring af indstillingerne vha. menuen Opsætning (s. 26)
Ændring af indstillingerne vha. knappen DISP .
(funktionen LCD-skærm med højeste lysstyrke)
Du kan indstille LCD-skærmen til den højeste lysstyrke uanset den indstilling, der er valgt i menuen Opsætning, ved at trykke på knappen
DISP. i mere end ét sekund.*
- Hvis du igen trykker på knappen DISP. i mere end ét sekund, kan du gendanne den foregående lysstyrkeindstilling.
- Næste gang du tænder kameraet, vil LCD-skærmen have den lysstyrke, der er valgt i menuen Opsætning.
* Du kan ikke ændre LCD-skærmens lysstyrke med denne funktion, hvis du allerede har valgt den højeste indstilling i menuen Opsætning.
Natskærm
Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet*, og motivet bliver nemmere at indramme.
* Selvom der kan opstå støj, og billedet af personen som vises på LCD-skærmen kan forekomme lidt ujævnt og med skarpe kanter, når vedkommende bevæger sig, har dette ingen betydning for det ede billede. Den billedlysstyrke, der vises på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får.
LCD-skærmens lysstyrkeInden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
15
Optagelsesoplysninger (optagelsestilstand)
* Vises når udløserknappen trykkes halvt ned. Da kameraet automatisk benytter de optimale indstillinger ved brug af blitzen, kan de indstillinger som vises i optagelsesoplysningerne variere fra de faktiske indstillinger.
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen
...
Eksponeringskompensation (s. 52)
...
Tilstanden Langsom lukker (s. 53)
Hvidbalance (s. 55)
Kompression (still billeder)
(s. 30)
Rec. Pixels (s. 30, 42)
Lav batterispænding (s. 126)
Optagelsesmetode (s. 36, Grundlæggende s. 16)
Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Grundlæggende vejledning s. 11 – 13)
Spotramme
(Rød)
Advarsel mod kamerarystelser (s. 114)
Menuen Filmoptagelse (s. 39)
Digital tele-konverter/Zoom-forstørrelse/Sikkerhedszoom (s. 32)
• Still billeder: Billedoptagelse
• Film: Resterende/forløbet tid
(
...
)*
ISO følsomhed (s. 65)
Auto rotering (s. 69)
Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15)
AE-lås (s. 49)
FE-lås (s. 50)
AF-lås (s. 48)
Blitz (Grundlæggende vejledning s.14)
AF område (s. 46)
Billeder/sek (film) (s. 42)
My Colors (s. 58)
Gitter (s. 38)
Målingstilstand (s. 51)
Opret folder (s. 72)
Tidszone (s. 20)
Linje til eksponeringsskift (film) (s. 41)
3:2 Guide (s. 38)
*/ Lukkerhastighed*/
Blændeindstilling*
Optagelsesinterval (film)16
Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand)
Standard
Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet for kamerarystelser vises, betyder det, at der er for lidt lys, og at der vil blive valgt en langsom lukkerhastighed. Tag billedet på følgende måde.
- Øg ISO følsomheden (s. 65).
- Indstil Auto ISO skift til [Til] (s. 66).
- Vælg en anden indstilling end (blitz fra)
(Grundlæggende vejledning s. 14).
- Placer kameraet på et stativ eller lignende.
Beskyttelsesstatus (s. 98)
Lyd i WAVE-format (s. 90)
Foldernummer/Billednummer
Dato/tid for optagelse
Nummer på vist billede
Antal billeder i alt
Film (s. 80)
Kompression (stillbilleder) (s. 30)
Rec. Pixels (still billeder) (s. 30)
Defineret afspilning (s. 79)Inden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
17
Detaljeret
Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder.
En lydfil i et andet format end WAVE-format er vedhæftet, eller filformatet genkendes ikke.
JPEG-billede overholder ikke standarderne i "Designregel for kamerafilsystem"
RAW-billede
Ukendt datatype
Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Målingstilstand (s. 51)
...
Eksponeringskompensation (s. 52)
Hvidbalance (s. 55)
...
ISO følsomhed (s. 65)
Blitz (Grundlæggende vejledning s.14)
Histogram (s. 18)
Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15)
My Colors (optagelse) (s. 58),
Farve tone /Farve swap (s. 60)
Filstørrelse
Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62,
Grundlæggende vejledning s. 11 – 13)
Optagelsespixel/Billeder/sek.
(Film) (s. 42)
Filmlængde (film) (s. 39)
Rec. Pixels (still billeder) (s. 30)
My Colors (afspilning) (s. 88)
Billede med Rødøje korrigering
(s. 85)/My Colors-effect (s. 88)
Min kategori (s. 78)
Rødøje korrigering (afspilning) (s. 85)
Lukkerhastighed
Interval optagelse (s. 43)
Blændeindstilling18
Søgeren (Grundlæggende vejledning s.1) kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages.
Histogram
Histogrammet er en graf, du kan bruge til at kontrollere billedets lysstyrke. Jo større en del af grafen, der befinder sig til venstre, jo mørkere er billedet.
Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet.
Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponerings-kompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 52).
Brug af søgeren
Eksempler på histogrammer
Balanceret billede Mørkt billede Lyst billedeInden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
19
Dette kamera er udstyret med en energisparefunktion. Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på knappen ON/OFF for at tænde for strømmen igen.
* Denne tid kan ændres.
Energisparefunktion
Optagelsestilstand Slukker ca. 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca.
1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom
[Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF, eller drej kameraet, for at tænde
LCD-skærmen igen.
Afspilningstilstand
Tilsluttet til en printer
Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet.
Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning, eller når kameraet er tilsluttet en computer.
Du kan ændre indstillingerne for energisparefunktionen (s. 26).20
Når du rejser i udlandet, kan du optage billeder med lokale værdier for dato og klokkeslæt ved blot at skifte tidszone, hvis du på forhånd har registreret tidszonerne for rejsemålet. Derved undgår du at skulle
ændre indstillingerne for dato og klokkeslæt.
Indstilling af tidszonen Hjem/verden
Indstilling af verdensur
1 Menuen (Opsætning) [Tidszone] .
Se Menuer og indstillinger (s. 23).
2 (Hjem) .
3 Brug knappen eller til at vælge tidszonen hjemme .
Hvis du vil indstille sommertid, skal du bruge knappen eller til at få vist . Klokkeslættet øges med 1 time.
4 (Verden) .Inden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
21
Skift til tidszonen på rejsemålet
5 Brug knappen eller til at vælge tidszonen ude .
Du kan indstille sommertid som i trin 3.
6 Brug knappen eller til at vælge [Hjem/verden] og knappen eller til at vælge
.
1 Menuen (Opsætning) [Tidszone] .
Se Menuer og indstillinger (s. 23).
2
Brug knappen eller til at vælge .
Brug knappen FUNC./SET til at ændre rejsemålets tidszone.
vises på skærmen, når du skifter til destinationens tidszone.
Hvis du ændrer dato og klokkeslæt, når indstillingen Verden er valgt, ændres dato og klokkeslæt for indstillingen Hjem automatisk.
Tidsforskel fra tidszonen hjemme22
Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger som f.eks. dato og tid og elektroniske biptoner. Der findes følgende menuer.
Menuen FUNC.
Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera
Menuen FUNC.
Med denne menu indstilles en række ofte anvendte optagelsesfunktioner.a Sæt funktionsvælgeren på eller .b Tryk på knappen FUNC./SET.c Brug knappen eller til at vælge et menupunkt.
• Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande.d Brug knappen eller til at vælge en indstilling for menupunktet.
• For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU.
• Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede med det samme, du har valgt en indstilling. Når billedet er taget, vises menuen igen, så du nemt kan justere indstillingen. e Tryk på knappen FUNC./SET.
Menuer og indstillinger
Dette eksempel viser menuen FUNC. i tilstanden (Auto).ab ecdInden kameraet tages i brug—Grundlæggende funktioner
23
Menuerne (Rec.), Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera
I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger til optagelse, afspilning eller udskrivning.a Tryk på knappen MENU.b Brug knappen eller til at skifte mellem menuer.
• Du kan også bruge zoomknappen til at skifte mellem menuer. c Brug

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000