Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

• I denna handbok förklaras hur du ska installera programvaran.
Här finns också en kort presentation av funktioner och handhavande.
Du kan hämta bilder utan att installera programvarorna om du använder vissa operativsystem (s. 82). (Inte Windows 2000)
Startinstruktioner för programvara
(För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 30)
SVENSKA
Du måste installera programvaran som medföljer på
CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran.
Anslut kameran till datorn.
Windows s. 11
Macintosh s. 44
Windows/Macintosh Windows MacintoshFöljande försiktighetsåtgärder beskriver hur du använder produkten på ett säkert sätt, så att du undviker skador på dig själv, andra personer eller egendom. Läs anvisningarna och kontrollera att du förstår dem innan du fortsätter till de övriga avsnitten i handboken.
Varumärken
• Windows, Windows Vista och Windows Vista-logotypen är varumärken som tillhör
Microsoft Corporation och som registrerats i USA och andra länder.
• Macintosh, Mac-logotypen, Quick Time och QuickTime-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
Canons kundsupport
Kontaktinformation för Canons kundsupport finns längst bak i broschyren European Warranty
System (EWS), som medföljer kameran.
Copyright ©2007 Canon Inc. Med ensamrätt.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varningar Denna märkning anger funktioner som kan vara livsfarliga eller ge allvarliga skador om de ignoreras eller hanteras felaktigt.
Varningar
• Spela inte de medföljande CD-skivorna i en CD-ROM-spelare som inte stöder data-CD-skivor. Om du spelar CD-ROM-skivor i en CD-spelare för ljudskivor (musik-CD-spelare) kan högtalarna skadas. De höga ljuden på en CD-ROM-skiva för data som spelas på en
CD-spelare för musik kan också orsaka hörselskador om du lyssnar på skivan med hörlurar.
Ansvarsfriskrivning
• Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande.
• Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
• Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran, minneskort, datorer, kringutrustning eller användning av minneskort från annan tillverkare än Canon.1
Innehållsförteckning
Läs det här först 3
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma ...............................4
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara ........6
Systemkrav .........................................................................................8
Program och kompatibla operativsystem ........................................9
Innan du ansluter kameran till datorn ...........................................10
Använda programvaran i Windows
– Förberedelser 11
Installera programvaran och USB-drivrutinen ...............................11
Använda programvaran i Windows
– Grunderna 16
Överföra bilder till en dator ............................................................16
Skriva ut bilder .................................................................................21
Använda programvaran i Windows
– Avancerade tekniker 24
Fönstren i ZoomBrowser EX ............................................................24
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................30
Spela upp video ...............................................................................33
Redigera video .................................................................................34
Fjärrstyra slutaren (Fjärrutlösning) .................................................35
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................38
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My Camera/Min kamera] ................................................................39
Använda programvaran i MacOS
– Förberedelser 44
Installera programvaran ..................................................................44
Använda programvaran i MacOS
– Grunderna 46
Överföra bilder till en dator ............................................................46
Skriva ut bilder .................................................................................50Innehållsförteckning
2
Använda programvaran i MacOS
– Avancerade tekniker 52
Fönster i ImageBrowser ...................................................................52
Funktioner i ImageBrowser .............................................................58
Spela upp video ...............................................................................61
Redigera video .................................................................................62
Fjärrstyra slutaren (Fjärrutlösning) .................................................63
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................66
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My Camera/Min kamera] ................................................................67
Bilagor 72
Avinstallera programvaran .............................................................72
Mappstruktur för minneskort .........................................................75
Felsökning ........................................................................................76
Överföra bilder utan att installera programvaran ........................82
Register 833
Windows/Macintosh
Läs det här först
I det här kapitlet beskrivs vad du kan göra med kameran och den programvara som finns på
CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Här beskrivs också den datorsystemkonfiguration som krävs för att programvaran ska fungera.
Om den här handboken
•Förklaringarna i den här handboken baseras på Windows XP och Mac OS X version 10.3.
Om du använder en annan version av dessa operativsystem kan det som visas på bildskärmen och vissa moment skilja sig något från dem som återges i handboken.
•I den här handboken används följande begrepp.
Mac OS X står för Mac OS X (v10.3–v10.4)Läs det här först
4
Windows/Macintosh
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
Anvisningar för fotografering finns i Användarhandbok för kameran.
Du behöver bara installera programvaran en gång.
Ta bilderna
Installera programvaran på datorn
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 44)Läs det här först
5
Windows/Macintosh
Överför bilder till datorn
Skriv ut bilderna
Anslut kameran till datorn
Windows (s. 16)
Macintosh (s. 46)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 50)
Att tänka på då kameran ansluts till datorn (s. 10)
Anvisningar för anslutning finns i Användarhandbok för kameran.Läs det här först
6
Windows/Macintosh
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
Skriv ut flera olika layouter
Skriv ut med de olika layouterna i ZoomBrowser EX (Windows) och ImageBrowser (Macintosh).
Exemplen är från ZoomBrowser EX (Windows).
Sätt samman ett panorama
Skapa en panoramabild från en serie bilder med PhotoStitch.
Kontrollera alla dina bilder samtidigt med en indexutskrift (kontaktkarta).
Med utskriftsfunktionen [One Photo per Page Print/En bild per sida] blir det också enkelt att skriva ut bilder.Läs det här först
7
Windows/Macintosh
Skicka en bild som en bilaga i ett e-postmeddelande
Du bifogar en bild i ett e-postmeddelande genom att starta e-postprogrammet från
ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh).
Aktivera kamerans slutare från datorn (fjärrstyrning)
Du kan använda ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh) för att styra kamerans slutare från datorn och på så sätt ta bilder (fjärrstyrning). De tagna bilderna överförs direkt till datorn.
Redigera en video
Du kan redigera video, koppla samman video och stillbilder som du har fört över till datorn, lägga på text som t.ex. titlar, samt lägga till bakgrundsmusik och andra specialeffekter.
Hämta stillbilder från video
Du kan hämta en stillbild från en video som visas på skärmen och spara den som en ny bildfil.
Du kan även välja ut flera bildrutor och på så sätt hämta flera stillbilder.
Slutaren styrs från datorn.Läs det här först
8
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installera programvaran på en dator som uppfyller följande krav.
Windows
Macintosh
OS Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inklusive Service Pack 1 och Service Pack 2)
Windows Vista
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor Windows 2000/Windows XP: Pentium 500 MHz eller högre
Windows Vista: Pentium 1.3 GHz eller högre
RAM-minne Windows 2000/Windows XP: 256 MB eller mer
Windows Vista: 512 MB eller mer
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
•Verktyg från Canon
– ZoomBrowser EX: Minst 200 MB
– PhotoStitch: Minst 40 MB
•Canon Camera TWAIN-drivrutin: Minst 25 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst High Color (16 bitar)
OS Mac OS X (v10.3–v10.4)
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor PowerPC G3/G4/G5 eller Intelprocessor
RAM-minne Minst 256 MB
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
•Verktyg från Canon
– ImageBrowser: Minst 200 MB
– PhotoStitch: Minst 40 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst 32 000 färgerLäs det här först
9
Windows/Macintosh
Program och kompatibla operativsystem
CD:n märkt med ”Canon Digital Camera Solution Disk” medföljer alla modeller. Den innehåller följande program.
Windowsprogram
*1 Kan startas från ZoomBrowser EX.
*2 Drivrutinen behöver inte installeras.
*3 Bilder överförs med ZoomBrowser EX.
Macintoshprogram
*1 Kan startas från ImageBrowser.
•En CD-ROM-enhet krävs för installation av programvaran.
•Även om systemkraven är uppfyllda går det inte att garantera alla datorfunktioner.
•För att spela upp ljudspår för videofilerna i Windows krävs ett ljudkort.
•I Windows krävs QuickTime för att spara bilder som har sammanfogats med
PhotoStitch, som QuickTime VR-bilder. Det krävs även för att spela upp och redigera filmer på Windows 2000-plattformen.
• Macintosh-program går inte att använda på hårddiskar som har formaterats i
UFS-formatet (Unix File System).
Kompatiblaoperativsystem
Windows
2000
Windows
XP
*2

Windows
Vista
*2

Huvudfunktioner
Program
ZoomBrowser EX
Överföra, visa, organisera och redigera bilder
TWAIN-drivrutin
Drivrutin för Canonkameror (Windows
2000)
PhotoStitch
*1
Sammanfoga panoramabilder
EOS Utility
*3
Bildöverföring och funktioner hos EOS
DIGITAL-kameror
Kompatiblaoperativsystem
Mac OS X Huvudfunktioner
Program
ImageBrowser Överföra, visa, organisera och redigera bilder
PhotoStitch
*1
Sammanfoga panoramabilder
EOS Utility Bildöverföring och funktioner hos EOS DIGITAL-kamerorLäs det här först
10
Windows/Macintosh
Innan du ansluter kameran till datorn
Att tänka på då kameran ansluts till datorn
• Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittkabel via en USB-hubb.
• Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du samtidigt använder andra USB-enheter, förutom USB-mus och USB-tangentbord. Om detta inträffar bör du koppla bort alla andra enheter från datorn och sedan ansluta kameran på nytt.
• Anslut inte två eller fler kameror till samma dator samtidigt. Det kan hända att anslutningarna inte fungerar som de ska.
• Se till att datorn aldrig går in i vänteläge (standby) när en kamera är ansluten via USB-gränssnittskabeln. Om detta inträffar får du inte dra ur gränssnittskabeln. Försök att aktivera datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer går inte att aktivera om du kopplar ur kameran medan datorn är i vänteläge. Mer instruktioner om vänteläget finns i användarhandboken för datorn.
Kontrollera att du har installerat programvaran från den medföljande CD:n
Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
•Du bör använda strömförsörjning från ett eluttag när du ansluter kameran till en dator. Kontrollera att du använder fulladdade batterier om du inte är ansluten till ett eluttag.
•I avsnittet Användarhandbok för kameran finns information om hur kameran ansluts till datorn.11
Windows
Använda programvaran i Windows – Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs grundläggande installation av programvaran och anslutning av kameran till en dator. Läs det här innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran och USB-drivrutinen
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Förberedelser
•Din kamera och dator
•CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
•Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Kontrollera att kameran inte är ansluten till datorn.
Om den är det kopplar du bort kabeln. Det går inte att installera programvaran om kameran är ansluten till datorn vid start.
2 Stäng alla öppna program.
•Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn.
•Du måste ha behörighet som datorsystemadministratör för att installera program. Använda programvaran i Windows – Förberedelser
12
Windows
3 Sätt in CD:n Canon Digital Camera solution Disk i datorns skivenhet.
Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas följer du anvisningarna på skärmen.
Om installationsfönstret inte visas automatiskt följer du anvisningarna nedan.
4 Klicka på knappen [Easy Install/Enkel installation] under [Digital Camera
Software/Programvara för digitalkameror].
För att individuellt välja vilken programvara som ska installeras klickar du på [Custom
Installation/Anpassad installation].
Så här visar du installationsfönstret
Om det inte visas automatiskt kan du visa installationsfönstret på följande sätt:Windows Vista
1. Välj [Computer/Dator] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på CD-ROM-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
4. När nästa fönster visas följer du anvisningarna på skärmen.
Windows XP
1. Välj [My Computer/Den här datorn] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på CD-ROM-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
Windows 2000
1. Dubbelklicka på ikonen [My Computer/Den här datorn] på skrivbordet.
2. Högerklicka på CD-ROM-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
*På vissa datorer visas eventuellt inte filnamnstillägget [.EXE].
Installations-fönstretAnvända programvaran i Windows – Förberedelser
13
Windows
5 Om någon annan programvara körs stänger du varje program innan du klickar på [OK].
6 Kontrollera installationsuppgifterna och klicka sedan på [Install/Installera].
Vad som visas här beror på vilken programvara som installeras.
7 Klicka på [Yes/Ja] om du godkänner villkoren i licensavtalet.
Installationen påbörjas.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen.
Om du väljer alternativet [Custom Installation/Anpassad installation] med Windows 2000
När kameran ansluts till datorn via en gränssnittskabel krävs USB-drivrutinen (programvaran för anslutning). Se till att du väljer USB-drivrutin [Canon Camera TWAIN Driver/TWAIN-drivrutin för
Canonkamera].
*Om man använder Windows Vista och Windows XP används den USB-drivrutin som ingår i operativsystemet, så ingen USB-drivrutin behöver installeras.Använda programvaran i Windows – Förberedelser
14
Windows
8 När installationen är klar väljer du alternativet [Restart computer immediately (Recommended)/Starta om datorn nu (rekommenderas)] och klicka på [Restart/Starta om].
Ta inte bort CD-skivan från datorns
CD-ROM-enhet än.
Om du inte behöver starta om datorn visas meddelandet [Finish/Slutför]. Klicka på
[Finish/Slutför], avlägsna skivan ur CD-ROM-enheten och fortsätt med steg 10.
9 När datorn har startat om tar du ut skivan från CD-
ROM-enheten när skrivbordet visas.
Installationen av programvaran är slutförd.
Fortsätt genom att ansluta kameran till datorn så att
USB-drivrutinen startas.
10 Anslut kameran till datorn med gränssnittskabeln och ställ in kameran på läget för anslutning.
Om du installerade en USB-drivrutin har de nödvändiga filerna nu bara kopierats till datorn. Du måste nu ansluta kameran till datorn med gränssnittskabeln om du vill slutföra installationen och förbereda drivrutinen så att den kan användas.
Information om hur du tar bort installerade program finns i Avinstallera programvaran (s. 72).
Vilken metod som används för att ansluta kameran till datorn och ställa in kameran i läget för anslutning beror på kameramodellen. Se
Användarhandbok för kameran. Använda programvaran i Windows – Förberedelser
15
Windows
Klicka på [Yes/Ja] om fönstret [Digital
Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas.
USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och
öppnar en anslutning.
När du ansluter kameran till datorn första gången kanske följande meddelanden eller dialogrutor visas.
Windows Vista
Ett meddelande om att installationen av USB-drivrutinen är klar visas.
Windows XP
Dialogrutan till höger visas efter en stund.
Windows 2000
Starta om datorn enligt anvisningarna om du uppmanas att göra det.
Efter installationen visas en dialogruta där du kan ange standardinställningar. Efterföljande
åtgärder finns i avsnittet Använda programvaran i Windows – Grunderna (s. 16).
Nu är installationen av programvaran och USB-drivrutinen klar, och du har lärt dig hur du ansluter kameran till datorn.
Du kan nu föra över bilder från kameran till datorn (s. 16).
•Om du får problem vid installationen av USB-drivrutinen avinstallerar du den först (s. 77) och sedan installerar du den på nytt. (Windows 2000)
•Avsnittet Avinstallera USB-drivrutinen (s. 73) innehåller anvisningar för hur du tar bort den USB-drivrutin som har installerats med de här metoderna. (Windows 2000)
•Om du tidigare använde ZoomBrowser version 2 eller 3 läser du avsnittet Om du använde ZoomBrowser EX version 2 eller 3 (s. 81). 16
Windows
Använda programvaran i Windows – Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ZoomBrowser EX överför bilder från kameran till datorn och sedan skriver ut bilderna.
Läs det här kapitlet när du har slutfört förberedelserna i avsnittet Använda programvaran i Windows – Förberedelser.
Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 19).
Ansluta kameran till en dator
1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt. Förbered kameran för kommunikation med datorn.
Fönstret Kamerakontroll visas.
Fönstret Kamerakontroll
Du kanske inte kan överföra bilder när kameran är ansluten till en dator om det är många bilder (omkring 1 000) på minneskortet. I så fall kan du överföra bilderna via en minneskortläsare i stället.
De steg du måste följa för att ansluta kameran till datorn och ställa den i rätt läge för anslutning varierar mellan olika kameramodeller. Se
Användarhandbok för kameran. Använda programvaran i Windows – Grunderna
17
Windows
2 För över bilderna.
Överför bilderna med hjälp av kameran eller datorn.
Som standard sparas de överförda bilderna i mappen [Pictures/Bilder] eller [My Pictures/
Mina bilder].
Om du kryssar i här öppnas fönstret automatiskt när kameran ansluts till datorn.
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t.ex. målmapp och vilken typ av bilder som ska överföras.
Ansluta kameran till en dator första gången
Ange följande inställningar när du ansluter kameran till datorn första gången. När du ansluter kameran efterföljande gånger behöver du inte ange inställningarna på nytt.
Välj [Canon CameraWindow] när en dialogruta (dialogrutan [Events/
Händelser]) liknande den till höger visas, och klicka sedan på [OK].
Här visas namnet på kameramodellen eller [Canon Camera/Canon-kamera].
Flera program kanske visas beroende på datorns inställningar.
Om dialogrutan [Events/Händelser] inte visas, klicka på [Start]-menyn och välj [All Programs/Alla Program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon Utilities/Verktyg från Canon], [CameraWindow]
[PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] och [CameraWindow].Använda programvaran i Windows – Grunderna
18
Windows
Föra över bilder med hjälp av kameran (Direkt överföring)

Ange inställningarna för Direkt överföring på kameran och tryck på knappen
(Skriv ut/Dela) eller på knappen FUNC./SET.
Överföra bilder med hjälp av datorn
Klicka på [Starts to download images/
Börjar överföra bilder].
•Om det går att använda funktionen Direkt överföring visas menyn
Direkt överföring på LCD-skärmen. Om kameran har en -knapp
(Skriv ut/Dela) tänds den.
•Instruktioner om inställningar och åtgärder för Direkt överföring finns i
Användarhandbok för kameran.
• Som standard överförs bilderna till mappen [Pictures/Bilder] eller [My
Pictures/Mina bilder].
•Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
•Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över kamerans bilder. Kontrollera bilderna före överföringen och för sedan över valda bilder. Använda programvaran i Windows – Grunderna
19
Windows
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum i
[Last Acquired Images/Senast överförda bilder] överst i mappområdet.
[Last Acquired Images/Senast överförda bilder]
De senast överförda bilderna visas efter fotograferingsdatum.
Målmapp för överförda bilder
Överföringssymbolen markerar de mappar som har överförts.
Mappområde
Indexbild
Standardinställningen är att indexbilder (miniatyrbilder) av de överförda bilderna visas i huvudfönstret när överföringen är klar.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).
Anslutning av minneskortläsare
1 Sätt in minneskortet i läsaren.
Vid behov används en separat kortadapter.
Instruktioner för anslutning och hantering hittar du i minneskortets användarhandbok.
2 När dialogrutan till höger visas, välj
[View/Download Images using Canon
CameraWindow/Visa/Överför bilder med Canon CameraWindow] och klicka på [OK].
Fönstret Kamerakontroll visas.
Om dialogrutan ovan inte visas, klicka på [Start]-menyn och välj [All
Programs/Alla program] eller [Programs/Program], och därefter [Canon
Utilities/Verktyg från Canon], [CameraWindow], [CameraWindowsMC] och [CameraWindow]. Gå sedan vidare till steg 3.Använda programvaran i Windows – Grunderna
20
Windows
3 Klicka på [Starts to download images/
Börjar överföra bilder].
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t.ex. målmapp och vilken typ av bilder som ska överföras.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum i [Last Acquired Images/Senast överförda bilder]
överst i mappområdet.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).
•Som standard överförs bilderna till mappen [Pictures/Bilder] eller [My
Pictures/Mina bilder].
•Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
•Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över kamerans bilder. Kontrollera bilderna före överföringen och för sedan över valda bilder.
•Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 75) innehåller mer information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.Använda programvaran i Windows – Grunderna
21
Windows
Skriva ut bilder
Du kan skriva ut bilder på två olika sätt: med en bild per sida eller med indexutskrift. I det här avsnittet förklaras hur du skriver ut en bild per sida.
[One Photo Per Page/En bild per sida]
Den här funktionen skriver ut en bild per sida i vanligt ”fotoformat”. Om du väljer flera bilder, skrivs de ut på motsvarande antal sidor.
1 Klicka på [Print/Skriv ut] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och därefter på [One
Photo per Page Print/En bild per sida].
•Filmer kan inte skrivas ut, men med Windows Vista och Windows XP kan du skriva ut stillbilder som har hämtats från filmer och sparats som filer.
•Om du vill använda alternativet Indexutskrift, klicka på [Print/Skriv ut] i huvudfönstret, följt av [Index Print/Indexutskrift]
•Om du har installerat programvaran Easy-PhotoPrint som följde med din
Canonskrivare, kommer du enligt standardinställningarna till Easy-
PhotoPrints utskriftsfönster (visas till höger) när du väljer [One
Photo per Page Print/En bild per sida]. Om ett liknande fönster
öppnas, kan du via Easy-
PhotoPrints Hjälpmeny få anvisningar till hur du går vidare.
•Om du vill gå till ZoomBrowser EX utskriftsfönster enligt steg 2, när du väljer [One Photo per Page Print/En bild per sida], klickar du på menyn
[Tools/Verktyg] och väljer [Preferences/Egenskaper] och därefter fliken
[Printing/Skriv ut]. Välj [Use the Print Function in ZoomBrowser EX/Välj utskriftsfunktionen i ZoomBrowser EX]. Använda programvaran i Windows – Grunderna
22
Windows
2 Bekräfta att [1. Select Images/1. Välj bilder] är markerad och välj sedan bilder.
Du kan välja flera bilder genom att hålla ned [CTRL]-tangenten när du klickar på bilder.
3 Klicka på [2. Printer and Layout Settings/2. Inställningar för utskriftslayout] och justera de olika kategorierna efter behov.
4 Klicka på [3. Print/3. Skriv ut].
Utskriften startar.
Valda bilder får blå bakgrund.
Välj skrivare och pappersstorlek.
Ange antalet kopior
Med den här knappen växlar du mellan de olika bilderna, om du valde flera.
Välj utskriftsalternativ
”borderless/utan kant” o.s.v.
Sätt ett kryss här om du vill få datum/klockslag då bilden togs utskrivet på bilden.Använda programvaran i Windows – Grunderna
23
Windows
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ZoomBrowser EX.
När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker (s. 24).24
Windows
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika ZoomBrowser EX-funktioner.
Du bör inte läsa det här kapitlet innan du behärskar grunderna i ZoomBrowser EX som beskrivs i kapitlet Använda programvaran i Windows – Grunderna.
Fönstren i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ZoomBrowser EX-fönstren: huvudfönstret, visningsfönstret och fönstret [Properties/Egenskaper].
Huvudfönstret
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
Mappområdet (s. 25)
Aktivitetsområde (s. 25)
Bläddrarområdet (s. 25)
Funktionsknappar (s. 27)
Med det här reglaget visar och döljer du aktivitetsområdet och mappområdet.
Visningsläge
(s. 26)
Visningskontrollpanel (s. 27)Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
25
Windows
Aktivitetsområde
•Här visas aktiviteterna i ZoomBrowser EX.
•Klicka på knappen för den aktivitet som ska utföras.
Funktionerna beskrivs i Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 30)
Mappområdet
• I det här området väljer du mappar. Bilderna i den mapp du markerar visas i bläddrarområdet.
Om du väljer en nätverksenhet i [Windows Explorer/Utforskaren] kan du visa nätverksmappar, men du kan inte lägga till, ändra eller ta bort dem i bläddrarområdet.
•Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du klickar på [All Folders/Alla mappar] visas alla mappar.
•De överförda bilderna visas även i [Last Acquired Images/Senast överförda bilder] överst i mappöversikten. De sorteras där i grupper efter fotograferingsdatum.
Bläddrarområdet
•Här visas bilderna i den mapp som har markerats i mappområdet.
Det visningsläge som har valts avgör hur bilderna visas.
•Du kan sortera bilderna i bläddringsområdet efter filnamn, fotograferingsdatum eller andra egenskaper genom att klicka på [View/Visa] och [Sort by/Sortera efter].
•Följande symboler visas vid bilderna beroende på deras egenskaper.
Bilder som har tagits med kameran i läget Stitch Assist
RAW-bilder
Videoklipp
Bilder med röstkommentarer
Skyddade bilder
Bilder som har tagits med kamerans AEB-funktion
Roterade bilder (endast på skärmen)
Så här registrerar du en favoritmapp
•Om [Favorite Folders/Favoritmappar] visas: klicka på [Add/Lägg till] och markera den mapp som ska registreras.
•Om [All Folders/Alla mappar] visas: markera en mapp och klicka på [Add to Favorites/
Lägg till som favoritmapp].
•Om du vill ta bort en mapp i området [Favorite Folders/Favoritmappar], markerar du en mapp och klickar på knappen [Delete/Ta bort].
Att använda kameror som stöder [My category/Min kategori]
• I [My Category/Min kategori] sorteras bilderna efter fotograferingsdatum, men dessutom visar meddelandet [Last Acquired Images/Senast överförda bilder] efter den bild som senast har överförts

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000