Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

• Tässä oppaassa on selitetty sovellusohjelmien asentaminen.
Oppaassa kerrotaan lyhyesti myös ohjelmien toiminnoista ja käytöstä.
Voit ladata kuvia asentamatta sovellusohjelmia, jos käytät tiettyjä käyttöjärjestelmän ohjelmistoja (s. 82).
(Ei Windows 2000)
Ohjelmiston aloitusopas
(Canon Digital Camera Solution Disk -levy, versio 30)
SUOMI
Asenna Canon Digital Camera Solution Disk -levyllä olevat ohjelmistot ennen kameran liittämistä tietokoneeseen.
Asenna ohjelmisto.
Kytke kamera tietokoneeseen.
Windows s. 11
Macintosh s. 44
Windows/Macintosh Windows MacintoshSeuraavilla sivuilla olevien ohjeiden tarkoituksena on neuvoa tuotteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Lue turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin siirryt lukemaan oppaan muita jaksoja.
Tavaramerkkitietoja
• Windows, Windows Vista ja Windows Vista-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Macintosh, Mac-logo, Quicktime ja Quicktime-logo ovat Apple Computer Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Canonin asiakastuki
Tietoja Canonin asiakastuesta on kameran mukana toimitetun European Warranty System
(EWS) -kirjasen takaosassa.
Copyright © 2007 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
TURVAOHJEITA
Varoituksia Tämän merkin osoittamissa jaksoissa käsitellään asioita, joiden huomiotta jättäminen tai väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa hengenvaaran.
Varoituksia
• Älä aseta kameran mukana toimitettua CD-levyä CD-soittimeen, joka ei tue data-CD-levyjä. Data-CD-levyn toistaminen musiikin toistoon tarkoitetussa CD-soittimessa voi vahingoittaa kaiuttimia. Data-CD-levyn toisto musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella voi vahingoittaa myös kuuloa.
Rajoitukset
• Tähän oppaaseen on pyritty sisällyttämään mahdollisimman täsmälliset ja täydelliset tiedot, mutta Canon ei ole missään vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteellisista tiedoista. Canon pidättää itselleen oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla ilman Canonin kirjallista lupaa.
• Canon ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta virheellisen käytön tai kameran, ohjelmiston, muistikorttien, tietokoneiden tai oheislaitteiden toimintahäiriöiden tai muiden kuin Canonin muistikorttien käytön takia.1
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin 3
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona ..............................4
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto .........................6
Järjestelmävaatimukset .....................................................................8
Ohjelmat ja yhteensopivat käyttöjärjestelmät ................................9
Ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen ..................................10
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Valmistelut 11
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen .........................................11
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Perustoiminnot 16
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................16
Kuvien tulostaminen .......................................................................21
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Lisätoiminnot 24
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat ..............................................24
ZoomBrowser EX -ohjelman ominaisuudet ....................................30
Elokuvien toistaminen .....................................................................33
Elokuvien muokkaaminen ...............................................................34
Laukaisimen käyttö etätoimintona
(Remote Shooting/Etäkuvaus) .........................................................35
Panoraamakuvien yhdistäminen – PhotoStitch .............................38
Kameran mukauttaminen
[My Camera/Minun kamerani] -asetuksilla ....................................39
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Valmistelut 44
Ohjelmiston asentaminen ...............................................................44
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Perustoiminnot 46
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................46
Kuvien tulostaminen .......................................................................50Sisällysluettelo
2
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Lisätoiminnot 52
ImageBrowser-ohjelman ikkunat ...................................................52
ImageBrowser-ohjelman ominaisuudet .........................................58
Elokuvien toistaminen .....................................................................61
Elokuvien muokkaaminen ...............................................................62
Laukaisimen käyttö etätoimintona
(Remote Shooting/Etäkuvaus) .........................................................63
Panoraamakuvien yhdistäminen – PhotoStitch .............................66
Kameran mukauttaminen
[My Camera/Minun kamerani] -asetuksilla ....................................67
Liitteet 72
Ohjelmiston asennuksen poistaminen ...........................................72
Muistikortin kansiorakenne ............................................................75
Vianmääritys ....................................................................................76
Kuvien lataaminen ilman ohjelmiston asennusta ..........................82
Hakemisto 833
Windows/Macintosh
Lue tämä ensin
Tässä luvussa on kerrottu, miten kameraa käytetään Canon Digital Camera Solution Disk -levyn ohjelmiston avulla.
Luvussa luetellaan myös ohjelmiston käyttämiseen tarvittavat järjestelmäkokoonpanot.
Tietoja tästä oppaasta
• Tämän oppaan selityksissä on käytetty Windows XP- ja Mac OS X v10.3 -käyttöjärjestelmiä.
Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on jokin muu versio edellä mainituista, tarvittavat toimet ja näyttökuvat saattavat hieman poiketa tässä esitetyistä vaihtoehdoista.
•Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä.
Mac OS X -tietokoneiksi kutsutaan Mac OS X (v10.3–v10.4) -tietokoneita.Lue tämä ensin
4
Windows/Macintosh
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona
Kuvausohjeita on Kameran käyttöoppaassa.
Ohjelmisto tarvitsee asentaa vain kerran alkuvaiheessa.
Ota kuva
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 44)Lue tämä ensin
5
Windows/Macintosh
Lataa kuvat tietokoneeseen
Tulosta kuvat
Kytke kamera tietokoneeseen
Windows (s. 16)
Macintosh (s. 46)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 50)
Huomautuksia kameran kytkemisestä tietokoneeseen
(s. 10)
Kytkemisohjeita on Kameran käyttöoppaassa.Lue tämä ensin
6
Windows/Macintosh
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto
Tulosta erilaisia asetteluja
Valitse ZoomBrowser EX (Windows)- ja ImageBrowser (Macintosh) -ohjelmien valikoimista sopivin asetteluvaihtoehto. Esimerkit ovat ZoomBrowser EX (Windows) -ohjelmasta.
Luo panoraamakuva
Käytä PhotoStitch-ohjelmaa ja luo panoraamakuva useista erillisistä kuvista.
Vahvista kaikki kuvat nopeasti yhdellä tarkistuksella luettelotulostuksen
(kuvaluettelon) avulla.
Tulostus on helppoa myös [One
Photo per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus] -toiminnolla.Lue tämä ensin
7
Windows/Macintosh
Lähetä kuva sähköpostin liitteenä
Käynnistä sähköpostiohjelma ZoomBrowser EX (Windows)- tai ImageBrowser (Macintosh)
-ohjelmasta ja liitä kuva sähköpostiviestiin.
Käytä kameran laukaisinta tietokoneesta käsin (Remote Shooting/Etäkuvaus)
Voit laukaista kameran tietokoneen ja ZoomBrowser EX (Windows) -ohjelman tai ImageBrowser (Macintosh) -ohjelman avulla (Remote Shooting/Etäkuvaus).
Tallennetut kuvat ladataan suoraan tietokoneeseen.
Muokkaa elokuvaa
Voit muokata elokuvia liittämällä elokuviin tietokoneelle ladattuja valokuvia, lisäämällä tekstiä, esimerkiksi loppu- tai alkutekstit, lisäämällä taustamusiikkia tai käyttämällä erilaisia erikoistehosteita.
Poimi elokuvista yksittäisiä valokuvia
Voit erottaa katselemastasi elokuvasta yhden ruudun ja tallentaa sen uutena kuvatiedostona.
Voit myös määrittää elokuvasta alueen, jonka ruuduista voit erottaa useita valokuvia.
Laukaisinta käytetään tietokoneesta käsin.Lue tämä ensin
8
Windows/Macintosh
Järjestelmävaatimukset
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen, joka on seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen.
Windows
Macintosh
Käyttöjärjestelmä Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (Service Pack 1 ja Service Pack 2)
Windows Vista
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin Windows 2000 / Windows XP: Pentium 500 MHz tai sitä tehokkaampi
Windows Vista: Pentium 1,3 GHz tai sitä tehokkaampi
RAM-muisti Windows 2000 / Windows XP: vähintään 256 Mt
Windows Vista: vähintään 512 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon-apuohjelmat
- ZoomBrowser EX: vähintään 200 Mt
- PhotoStitch: vähintään 40 Mt
•Canon Camera TWAIN -ajuri: vähintään 25 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 16-bittiset High Color -värit
Käyttöjärjestelmä Mac OS X (v10.3–v10.4)
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin PowerPC G3/G4/G5- tai Intel-suoritin
RAM-muisti Vähintään 256 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon-apuohjelmat
- ImageBrowser: vähintään 200 Mt
- PhotoStitch: vähintään 40 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 32 000 väriäLue tämä ensin
9
Windows/Macintosh
Ohjelmat ja yhteensopivat käyttöjärjestelmät
Kaikkien kameramallien mukana toimitetaan ”Canon Digital Camera Solution Disk” -levy.
Levy sisältää seuraavat ohjelmat.
Windows-ohjelmat
*1 Voidaan käynnistää ZoomBrowser EX -sovelluksesta käsin.
*2 Ajurin asentaminen ei ole välttämätöntä.
*3 Kuvat ladataan ZoomBrowser EX -ohjelman avulla.
Macintosh-ohjelmat
*1 Voidaan käynnistää ImageBrowser-sovelluksesta käsin.
•Ohjelmiston asentamiseen tarvitaan CD-asema.
•Vaikka järjestelmävaatimukset täyttyisivät, kaikkia tietokoneen toimintoja ei voida taata.
•Elokuvien äänitiedostojen toistoon Windows-järjestelmässä tarvitaan
äänikortti.
•Windows-järjestelmässä PhotoStitch-ohjelmalla QuickTime VR -muotoon yhdistettyjen kuvien tallentamiseen tarvitaan QuickTime-sovellus. Sovellus tarvitaan myös elokuvien toistamiseen ja muokkaamiseen Windows 2000
-käyttöjärjestelmässä.
•Macintosh-ohjelmisto ei tue UFS (Unix File System) -järjestelmässä alustettuja levyjä.
Yhteensopivakäyttöjärjestelmä
Windows
2000
Windows
XP
*2

Windows
Vista
*2

Tärkeimmät toiminnot
Ohjelma
ZoomBrowser EX
Kuvien lataaminen, katseleminen, järjestäminen ja muokkaaminen
TWAIN-ajuri
Canonin kameroiden käyttämä ajuri (Windows 2000)
PhotoStitch
*1

Kuvien yhdistäminen panoraamakuviksi
EOS Utility
*3
Kuvien lataaminen ja muut toiminnot EOS DIGITAL -sarjan kameroissa
Yhteensopivakäyttöjärjestelmä
Mac OS X Tärkeimmät toiminnot
Ohjelma
ImageBrowser
Kuvien lataaminen, katseleminen, järjestäminen ja muokkaaminen
PhotoStitch
*1
Kuvien yhdistäminen panoraamakuviksi
EOS Utility
Kuvien lataaminen ja muut toiminnot EOS
DIGITAL -sarjan kameroissaLue tämä ensin
10
Windows/Macintosh
Ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen
Huomautuksia kameran kytkemisestä tietokoneeseen
•Yhteys ei ehkä toimi oikein, jos liität kameran tietokoneeseen kaapelilla ja USB-keskittimen kautta.
•Yhteys ei ehkä toimi oikein, jos käytät kameran kanssa samanaikaisesti muita USB-laitteita,
USB-hiirtä ja -näppäimistöä lukuun ottamatta. Jos tällainen ongelma ilmenee, irrota muut laitteet tietokoneesta ja liitä kamera uudelleen.
• Kytke tietokoneeseen enintään yksi kamera. Muutoin yhteys ei ehkä toimi oikein.
•Älä päästä tietokonetta koskaan valmiustilaan (virransäästötilaan), kun siihen on kytketty kamera USB-liitäntäkaapelin kautta. Jos tietokone kuitenkin siirtyy valmiustilaan, älä koskaan irrota liitäntäkaapelia. Yritä käynnistää tietokone niin, että kamera on edelleen liitettynä siihen. Kaikki tietokoneet eivät käynnisty oikein, jos kamera irrotetaan tietokoneen valmiustilan aikana. Lisätietoja tietokoneen valmiustilasta (virransäästötilasta) on tietokoneen käyttöoppaassa.
Varmista, että kameran mukana toimitetun Canon Digital Camera Solution
Disk -levyn ohjelmisto on asennettu, ennen kuin liität kameran tietokoneeseen.
•On suositeltavaa käyttää kameraa verkkovirralla, kun kamera on liitettynä tietokoneeseen. Varmista, että käytät täysin ladattuja akkuja, jos et käytä verkkolaitetta.
•Toimet kameran kytkemiseksi tietokoneeseen on kerrottu Kameran käyttöoppaassa.11
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
Tässä luvussa on selitetty ohjelmiston asennukseen sekä kameran ja tietokoneen välisen yhteyden luomiseen liittyvät perustoiminnot. Lue nämä ohjeet, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
Asenna ensin Canon Digital Camera Solution Disk -levyn ohjelmisto.
Valmisteltavat osat
•Kamera ja tietokone
•Canon Digital Camera Solution Disk -levy
•Kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli
Asennustoiminnot
1 Varmista, että kamera EI ole kytketty tietokoneeseen.
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, irrota kaapeli. Ohjelmistoa ei voi asentaa oikein, jos kamera on kytkettynä tietokoneeseen asennuksen aloitusvaiheessa.
2 Sulje käynnissä olevat ohjelmat.
•Ohjelmisto on asennettava ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen.
•Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit asentaa ohjelmia. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
12
Windows
3 Aseta Canon Digital Camera Solution Disk -levy tietokoneen CD-asemaan.
Jos näyttöön tulee [User Account Control/Käyttäjän tilin hallinta] -ikkuna, jatka noudattamalla näytössä olevia ohjeita.
Jos asennusikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, toimi seuraavasti.
4 Napsauta [Digital Camera Software/
Digitaalikameran ohjelmisto] -kohtan
[Easy Installation/Helppo asennus]
-painiketta.
Voit valita asennettavat ohjelmat yksitellen valitsemalla [Custom Installation/
Mukautettu asennus].
Asennusohjelman ikkunan näyttäminen
Jos asennusohjelman ikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, noudata seuraavia ohjeita.
Windows Vista
1. Valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [Computer/Tietokone].
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
4. Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, jatka noudattamalla näytössä olevia ohjeita.
Windows XP
1. Valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [My Computer/Oma tietokone].
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
Windows 2000
1. Kaksoisnapsauta työpöydän [My Computer/Oma tietokone] -kuvaketta.
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
* Joissakin tietokoneissa [.EXE]-tiedostotunniste ei näy yllä esitetyllä tavalla.
Asennusohjelman ikkunaOhjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
13
Windows
5 Jos muita ohjelmia on käynnissä, sulje ne, ennen kuin valitset [OK].
6 Tarkista asennusasetukset ja valitse
[Install/Asenna].
Tässä näkyvät tiedot vaihtelevat asennettavien ohjelmien mukaan.
7 Valitse [Yes/Kyllä], jos hyväksyt kaikki käyttöoikeussopimuksen ehdot.
Asennus alkaa.
Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun valittuna on [Custom Installation/Mukautettu asennus] Windows
2000 -käyttöjärjestelmässä
USB-ajuri (ohjelma, jolla kamera kytketään tietokoneeseen) on pakollinen, kun kamera kytketään tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.
Varmista, että valitset USB-ajurin [Canon Camera TWAIN Driver/Canon
Camera TWAIN -ajuri].
*Windows Vista- ja Windows XP -käyttöjärjestelmässä käytetään sen mukana toimitettua USB-ajuria, joten ajuria ei tarvitse asentaa erikseen.Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
14
Windows
8 Kun asennus on valmis, valitse [Restart computer immediately (Recommended)/
Käynnistä tietokone uudelleen heti
(suositus)] ja valitse [Restart/Käynnistä uudelleen].
Tässä vaiheessa Solution Disk -levyä EI pidä poistaa CD-asemasta.
Jos tietokonetta ei tarvitse käynnistää uudelleen, näyttöön tulee [Finish/Lopeta]. Valitse
[Finish/Lopeta], poista Solution Disk -levy CD-asemasta ja siirry vaiheeseen 10.
9 Poista levy CD-asemasta, kun työpöytä tulee näyttöön uudelleenkäynnistämisen jälkeen.
Ohjelmiston asennus on nyt valmis.
Kytke tämän jälkeen kamera tietokoneeseen, jotta
USB-ajuria voidaan käyttää.
10 Kytke kamera tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja valitse oikea tila kytkemistä varten.
Jos asensit USB-ajurin, tarvittavat tiedostot on tallennettu tässä vaiheessa vain tietokoneeseen. Kamera on kytkettävä tietokoneeseen liitäntäkaapelilla, jotta asennus voidaan suorittaa loppuun ja ajuri saadaan käyttövalmiiksi.
Lisätietoja asennettujen ohjelmien poistamisesta on kohdassa
Ohjelmiston asennuksen poistaminen (s. 72).
Kameran kytkemistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
15
Windows
Jos [Digital Signature Not Found/Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt] -ikkuna tulee näkyviin, valitse [Yes/Kyllä].
USB-ajuri suorittaa asennuksen automaattisesti loppuun, kun kamera kytketään tietokoneeseen ja yhteys avataan.
Seuraavanlaisia ilmoituksia tulee näyttöön prosessin aikana (kun kamera kytketään tietokoneeseen ensimmäisen kerran).
Windows Vista
Näytölle tuleva viesti kertoo, että USB-ajuri on asennettu.
Windows XP
Oikealla näkyvä ilmoitus tulee näkyviin hetken kuluttua.
Windows 2000
Käynnistä tietokone uudelleen ohjeiden mukaisesti, jos järjestelmä niin kehottaa.
Asennuksen jälkeen näyttöön tulee valintaikkuna, jonka avulla voit määrittää oletusasetukset. Tietoja seuraavista vaiheista on kohdassa Ohjelmiston käyttäminen
Windows-ympäristössä – Perustoiminnot (s. 16).
Olet nyt asentanut ohjelmiston ja USB-ajurin sekä kytkenyt kameran tietokoneeseen.
Nyt voit ladata kuvia kamerasta tietokoneeseen (s. 16).
•Jos USB-ajurin asentamisessa on ongelmia, poista sen asennus (s. 77) ja asenna se uudelleen. (Windows 2000)
•Lisätietoja edellisten ohjeiden avulla asennetun USB-ajurin poistamisesta on kohdassa USB-ajurin asennuksen poistaminen (s. 73).
(Windows 2000)
•Jos olet käyttänyt aikaisemmin ZoomBrowser EX -ohjelman versiota 2 tai 3, katso lisätietoja kohdasta Jos käytössäsi on ZoomBrowser EX:n versio 2 tai 3 (s. 81). 16
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
Tässä luvussa esitellään ne toiminnot, joiden avulla ZoomBrowser EX -ohjelmalla voidaan ladata kuvia tietokoneeseen ja tulostaa niitä.
Lue tämä luku sen jälkeen, kun olet suorittanut kohdassa Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut kuvatut toimet.
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Lataa ensin kuvat tietokoneeseen. Latausmenetelmä määräytyy sen mukaan, käytätkö kameran ja tietokoneen välistä yhteyttä (katso edempänä) vai muistikortinlukijaa (s. 19).
Kameran ja tietokoneen välinen yhteys
1 Kytke kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli tietokoneen USB-porttiin ja kameran DIGITAL-liitäntään. Valmistele kamera tietokoneyhteyttä varten.
Kameran hallintaikkuna tulee näyttöön.
Kameran hallintaikkuna
Kuvien lataaminen ei ehkä onnistu, kun kamera on kytketty tietokoneeseen ja muistikortilla on paljon kuvia (noin 1 000 kuvaa). Käytä lataamiseen siinä tapauksessa muistikortin lukijaa.
Kameran liittämistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
17
Windows
2 Lataa kuvat.
Lataa kuvat kameraa tai tietokonetta käyttämällä.
Oletusarvon mukaan ladatut kuvat tallentuvat [Pictures/Kuvat]- tai [My
Pictures/Omat kuvat] -kansioon.
Jos tässä valintaruudussa on merkki, tämä ikkuna aukeaa automaattisesti, kun kamera kytketään tietokoneeseen.
Valitsemalla [Preferences/Asetukset] voit muuttaa asetuksia, kuten ladattavan kuvan tyyppiä ja kohdekansiota.
Kun kamera kytketään ensimmäisen kerran tietokoneeseen
Määritä seuraavat asetukset, kun kytket kameran tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
Määrityksiä ei tarvitse tehdä enää seuraavilla kytkentäkerroilla.
Valitse [Canon CameraWindow], kun näyttöön tulee oikealla esitetyn kaltainen valintaikkuna (tapahtumavalintaikkuna), ja valitse [OK].
Kameramallin nimi tai vaihtoehto
”Canon Camera” näkyy tässä.
Valintaikkunassa saattaa näkyä eri ohjelmia tietokoneen kokoonpanon mukaan.
Jos tapahtumavalintaikkuna ei tule näyttöön, valitse [Start/Käynnistä]-valikko ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/
Ohjelmat] ja sitten [Canon Utilities], [CameraWindow], [PowerShot -
IXY - IXUS - DV 6] ja [CameraWindow].Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
18
Windows
Kuvien lataaminen kameran avulla (Suora siirto -toiminto)

Määritä Suora siirto -asetukset kamerassa ja paina sitten (Tulosta/Jaa) -painiketta tai FUNC./SET-painiketta.
Kuvien lataaminen tietokoneen avulla
Valitse [Starts to download images/
Aloita kuvien lataaminen].
•Jos olosuhteet sallivat Suora siirto -toiminnon käytön, nestekidenäytössä näkyy Suora siirto -asetusten valikko. Lisäksi
(Tulosta/Jaa) -painike syttyy, jos kamerassa on sellainen.
•Suora siirto -toimintoon ja -asetuksiin liittyviä ohjeita on Kameran käyttöoppaassa.
• Oletusarvon mukaan kaikki vielä lataamattomat kuvat ladataan [Pictures/
Kuvat]- tai [My Pictures/Omat kuvat] -kansioon.
•Jos haluat ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla, valitse [Preferences/Asetukset] ja valitse ladattavien kuvien tyypiksi
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Kuvat, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla].
•Valitse [Lets you select and download images/Kuvien valitseminen ja lataaminen], jos haluat tuoda näyttöön luettelon kamerassa olevista kuvista, tarkistaa kuvat ennen lataamista ja ladata vain valitut kuvat. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
19
Windows
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
Samalla ne näkyvät päivämäärän mukaan ryhmiteltyinä kansioalueen yläreunassa
[Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat] -osassa.
[Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat]
Viimeksi ladatut kuvat näkyvät näytössä kuvaamispäivämäärän mukaan.
Ladattujen kuvien kohdekansio
Ladattujen kansioiden päällä näkyy lataamisen ilmaiseva merkki.
Kansioalue
Pienoiskuva
Oletusasetusten mukaan ladattujen kuvien pienoiskuvat näkyvät pääikkunassa, kun lataus on valmis.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21).
Muistikortinlukijan liittäminen
1 Aseta muistikortti lukijaan.
Käytä tarvittaessa erikseen myytävää korttisovitinta.
Lisätietoja muistikortinlukijan liittämisestä ja käytöstä on muistikortinlukijan käyttöoppaassa.
2 Kun oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, valitse [View/Download
Images using Canon CameraWindow/
Näytä tai lataa kuvia Canon
CameraWindow -ohjelmalla] ja valitse sitten [OK].
Kameran hallintaikkuna tulee näyttöön.
Jos valintaikkuna ei tule näyttöön, valitse [Start/Käynnistä]-valikko ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja sitten
[Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindowMC] ja
[CameraWindow] ja jatka vaiheeseen 3.Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
20
Windows
3 Valitse [Starts to download images/
Aloita kuvien lataaminen].
Valitsemalla [Preferences/Asetukset] voit muuttaa asetuksia, kuten ladattavan kuvan tyyppiä ja kohdekansiota.
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
Samalla ne näkyvät päivämäärän mukaan ryhmiteltyinä kansioalueen yläreunassa [Last
Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat] -osassa.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21).
•Oletusarvon mukaan kaikki vielä lataamattomat kuvat ladataan
[Pictures/Kuvat]- tai [My Pictures/Omat kuvat] -kansioon.
•Jos haluat ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla, valitse [Preferences/Asetukset] ja valitse ladattavien kuvien tyypiksi
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Kuvat, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla].
•Valitse [Lets you select and download images/Kuvien valitseminen ja lataaminen], jos haluat tuoda näyttöön luettelon muistikortilla olevista kuvista, tarkistaa kuvat ennen lataamista ja ladata vain valitut kuvat.
•Lisätietoja muistikortin kansiorakenteesta ja tiedostonimistä on kohdassa Muistikortin kansiorakenne (s. 75).Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
21
Windows
Kuvien tulostaminen
Kuvia voidaan tulostaa kahdella tavalla: [One Photo per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus] ja
[Index Print/Luettelon tulostus]. Tässä osassa esitellään [One Photo per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus].
[One Photo per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus]
Tällä vaihtoehdolla kullekin sivulle tulostuu yksi kuva tavallisen valokuvan muodossa. Jos valitset useampia kuvia, kukin kuva tulostuu omalle sivulleen.
1 Valitse ZoomBrowser EX -ohjelman pääikkunassa [Print/Tulosta] ja sitten [One
Photo Per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus].
•Elokuvia ei voi tulostaa, mutta Windows Vista- ja Windows XP
-käyttöjärjestelmien avulla voit tulostaa valokuvia, jotka on erotettu elokuvasta ja tallennettu omiksi tiedostoikseen.
•Jos haluat käyttää luettelon tulostustoimintoa, valitse pääikkunassa [Print/
Tulosta] ja sitten [Index Print/Luettelon tulostus].
• Jos olet asentanut Canon-merkkisen tulostimen mukana tulleen Easy-PhotoPrint-ohjelman, valittuasi [One Photo Per Page
Print/Yksi kuva sivulla -tulostus]
-vaihtoehdon siirryt oletusasetusten mukaan Easy-PhotoPrint-ohjelman tulostusikkunaan, joka on kuvattu oikella puolella. Jos tällainen ikkuna aukeaa, katso lisäohjeita
Easy-PhotoPrint-ohjelman [Help/Ohje]-valikosta.
• Voit jatkaa vaiheessa 2 kuvattuun ZoomBrowser EX -ohjelman tulostusikkunaan [One Photo Per Page Print/Yksi kuva sivulla -tulostus]
-vaihtoehdon valittuasi avaamalla [Tools/Työkalut]-valikon, valitsemalla
[Preferences/Asetukset]-vaihtoehdon ja sitten [Printing/Tulostus]-välilehden. Valitse [Use the Print Function in ZoomBrowser EX/Käytä
ZoomBrowser EX -ohjelman tulostustoimintoja]. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
22
Windows
2 Varmista, että [1. Select Images/1. Valitse kuvat] on valittuna, ja jatka sitten valitsemalla kuvia.
Voit valita useita kuvia pitämällä [Ctrl]-näppäintä painettuna kuvia valittaessa.
3 Valitse [2. Printer and Layout Settings/2. Tulostimen ja asettelun asetukset] ja säädä asetuksia tarpeen mukaan.
4 Valitse [3. Print/3. Tulosta].
Tulostus alkaa.
Valittujen kuvien tausta muuttuu siniseksi.
Määritä esimerkiksi tulostin ja paperin koko.
Määritä tulostettavien kopioiden määrä.
Tällä painikkeella voit siirtyä kuvien välillä, jos valittuna on useita kuvia.
Valitse esimerkiksi
”Borderless/
Reunaton” tulostus.
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa kuvien yhteydessä kuvauspäivämäärän ja -ajan.Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
23
Windows
Tässä luvussa esiteltiin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoiminnot.
Kun olet perehtynyt näihin toimintoihin, tutustu lisätoimintoihin.
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot (s. 24).24
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot
Tässä luvussa on kuvattu useita ZoomBrowser EX -ohjelman toimintoja.
Tutustu tähän lukuun vasta, kun olet perehtynyt luvussa Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot esiteltyihin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoimintoihin.
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat
Tässä osassa on kuvattu tärkeimmät ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat: pääikkuna, katseluikkuna ja [Properties/Ominaisuudet]-ikkuna.
Pääikkuna
Tässä ikkunassa tarkastellaan ja järjestellään tietokoneeseen ladattuja kuvia.
Kansioalue (s. 25)
Tehtäväalue (s. 25)
Selainalue (s. 25)
Toimintopainikkeet (s. 27)
Näyttää tai piilottaa tehtäväalueen ja kansioalueen.
Näyttötapa
(s. 26)
Näytön ohjauspaneeli
(s. 27)Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot
25
Windows
Tehtäväalue
•ZoomBrowser EX -ohjelman tehtävät on järjestetty luetteloon.
•Voit suorittaa haluamasi tehtävän napsauttamalla sen tehtäväpainiketta.
Toiminnot on kuvattu kohdassa ZoomBrowser
EX -ohjelman toiminnot (s. 30).
Kansioalue
•Tällä alueella voit valita kansioita. Valitun kansion kuvat näkyvät selainalueessa.
Jos valitset verkkoaseman etukäteen Windowsin Resurssienhallinnassa, voit tuoda verkkokansiot näkyviin mutta et voi lisätä, muuttaa tai poistaa kyseisiä kansioita selainalueessa.
•Jos valitset [Favorite Folders/Suosikkikansiot] -vaihtoehdon, vain etukäteen suosikkikansioiksi määritetyt kansiot näkyvät. Suosikkikansioiksi kannattaa rekisteröidä usein käytettyjä kansioita. Jos valitset [All Folders/Kaikki kansiot] -vaihtoehdon, kaikki kansiot näkyvät.
•Ladatut kuvat näkyvät myös [Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat] -osassa kansioalueen yläreunassa. Kuvia voi tarkastella ryhmiteltyinä kuvaamispäivämäärän mukaan.
Selainalue
•Kansioalueessa valitun kansion kuvat näkyvät tässä alueessa.
Näkymä määräytyy valitun näyttötavan perusteella.
•Voit järjestellä kuvat selainalueella tiedostonimen, kuvauspäivämäärän tai muiden ominaisuuksien perusteella valitsemalla [View/Näytä] ja [Sort by/Lajitteluperuste].
•Kuvien ympärillä voi näkyä niiden ominaisuuksien mukaan seuraavanlaisia kuva

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000