Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

• In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de softwareprogramma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven.
U kunt mogelijk beelden downloaden zonder de softwareprogramma's te installeren als u bepaalde besturingssysteemsoftware gebruikt
(p. 82). (Met uitzondering van Windows 2000.)
Startershandleiding
(Voor de cd Canon Digital Camera Solution Disk versie 30)
NEDERLANDS
U moet de software installeren (deze staat op de cd Canon Digital Camera Solution Disk) voordat u de camera aansluit op de computer.
Installeer de software.
Sluit de camera aan op de computer.
Windows p. 11
Macintosh p. 44
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om u te wijzen op een veilig en juist gebruik van de producten om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. Het is belangrijk dat u deze voorschriften leest en begrijpt voordat u doorgaat met de overige gedeelten van deze handleiding.
Informatie over handelsmerken
• Windows, Windows Vista en het Windows Vista-logo zijn handelsmerken van
Microsoft Corporation, gedeponeerd in de VS en andere landen.
• Macintosh, het Mac-logo, Quicktime en het Quicktime-logo zijn handelsmerken van Apple Computer Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
Canon Klantenservice
Als u contact wilt opnemen met de klantenondersteuning van Canon, raadpleegt u de achterkant van het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS), dat is meegeleverd bij de camera.
Copyright © 2007 Canon Inc. Alle rechten voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwingen Deze aanduiding markeert situaties die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben als de instructies worden genegeerd of niet goed worden opgevolgd.
Waarschuwingen
• Speel de meegeleverde cd-roms niet af in een cd-speler zonder ondersteuning voor gegevens-cd-roms. Als u de cd-roms afspeelt in een speler voor audio-cd's, kunnen de luidsprekers beschadigd raken. Bovendien kan er gehoorbeschadiging optreden als u met een koptelefoon luistert naar het harde geluid van een gegevens-cd-rom die wordt afgespeeld op een audio-cd-speler.
Aansprakelijkheidsbeperking
• We hebben ernaar gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen.
Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• Niets uit deze handleiding mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een opzoeksysteem of in een andere taal worden vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
• Canon biedt geen garantie voor schade als gevolg van beschadigde of verloren gegevens wegens onjuist gebruik of onjuist functioneren van de camera, de software, de geheugenkaarten, personal computers, randapparatuur of het gebruik van geheugenkaarten anders dan die van Canon.1
Inhoudsopgave
Lees dit eerst 3
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken .........4
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software .............................6
Systeemvereisten ...............................................................................8
Programma's en compatibele besturingssystemen .........................9
Voordat u de camera aansluit op de computer .............................10
De software gebruiken op het Windows-platform
- voorbereidingen 11
De software en het USB-stuurprogramma installeren ..................11
De software gebruiken op het Windows-platform
- grondbeginselen 16
Beelden downloaden naar de computer .......................................16
Beelden afdrukken ..........................................................................21
De software gebruiken op het Windows-platform
- geavanceerde technieken 24
Vensters van ZoomBrowser EX .......................................................24
ZoomBrowser EX-functies ...............................................................30
Films afspelen ...................................................................................33
Films bewerken ................................................................................34
De sluiter op afstand bedienen
(Remote Shooting/Opnemen op afstand) ......................................35
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................38
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera Settings/Mijn camera-instellingen] ............................39
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- voorbereidingen 44
De software installeren ...................................................................44
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- grondbeginselen 46
Beelden downloaden naar de computer .......................................46
Beelden afdrukken ..........................................................................50Inhoudsopgave
2
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- geavanceerde technieken 52
Vensters van ImageBrowser ............................................................52
ImageBrowser-functies ....................................................................58
Films afspelen ...................................................................................61
Films bewerken ................................................................................62
De sluiter op afstand bedienen
(Remote Shooting/Opnemen op afstand) ......................................63
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................66
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera Settings/Mijn camera-instellingen] ............................67
Bijlagen 72
De software verwijderen .................................................................72
Mappenstructuur van de geheugenkaart ...................................... 75
Problemen oplossen ........................................................................76
Beelden downloaden zonder de software te installeren ..............82
Index 833
Windows/Macintosh
Lees dit eerst
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat u kunt doen als u de camera gebruikt met de software op de cd Canon Digital Camera Solution Disk.
Ook wordt de vereiste systeemconfiguratie voor het gebruik van de software beschreven.
Informatie over deze handleiding
• Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u werkt met Windows XP of Mac OS X versie 10.3. Als u een andere versie van deze besturingssystemen gebruikt, kunnen de scherminhoud en procedures enigszins afwijken.
• In deze handleiding worden de volgende begrippen gebruikt.
Mac OS X wordt gebruikt voor Mac OS X (versie 10.3-10.4) Lees dit eerst
4
Windows/Macintosh
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor opname-instructies.
U hoeft de software slechts eenmaal te installeren.
Maak de opnamen
Installeer de software op de computer
Windows (p. 11)
Macintosh (p. 44)Lees dit eerst
5
Windows/Macintosh
Download de beelden naar de computer
Druk de beelden af
Sluit de camera aan op de computer
Windows (p. 16)
Macintosh (p. 46)
Windows (p. 21)
Macintosh (p. 50)
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer (p. 10)
Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor aansluitinstructies.Lees dit eerst
6
Windows/Macintosh
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
Allerlei lay-outs afdrukken
Maak afdrukken met de verschillende indelingen die beschikbaar zijn in
ZoomBrowser EX (Windows) en ImageBrowser (Macintosh). De voorbeelden zijn afkomstig uit ZoomBrowser EX (Windows).
Opnamen samenvoegen tot een panoramabeeld
Maak een panoramabeeld van een reeks beelden met PhotoStitch.
Controleer in één oogopslag al uw beelden door een index
(contactafdruk) af te drukken.
Met [One Photo per Page/
Eén foto per pagina] is het afdrukken van beelden ook eenvoudig.Lees dit eerst
7
Windows/Macintosh
Een beeld verzenden als e-mailbijlage
Voeg een beeld als bijlage aan een e-mailbericht toe door uw e-mailsoftware te starten vanuit
ZoomBrowser EX (Windows) of ImageBrowser (Macintosh).
De ontspanknop van de camera bedienen vanaf de computer
(Remote Shooting/Opnemen op afstand)
Met ZoomBrowser EX (Windows) of ImageBrowser (Macintosh) kunt u de ontspanknop van de camera vanaf de computer bedienen en opnamen maken (Remote Shooting/
Opnemen op afstand). De opnamen worden naar de computer gedownload.
Een film bewerken
U kunt films bewerken door films en stilstaande beelden die u hebt gedownload naar de computer, met elkaar te verbinden, door tekst (zoals titels) of achtergrondmuziek toe te voegen of door speciale effecten toe te passen.
Stilstaande beelden uit films extraheren
U kunt een stilstaand beeld uit de weergegeven film extraheren en dit beeld opslaan als een nieuw beeldbestand. U kunt ook een reeks frames opgeven en hieruit meerdere stilstaande beelden extraheren.
De ontspanknop wordt bediend vanaf de computer.Lees dit eerst
8
Windows/Macintosh
Systeemvereisten
Installeer de software op een computer die voldoet aan de volgende minimumvereisten.
Windows
Macintosh
Besturingssysteem Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inclusief Service Pack 1 en Service Pack 2)
Windows Vista
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor Windows 2000/Windows XP: Pentium 500 MHz of sneller
Windows Vista: Pentium 1,3 GHz of sneller
RAM Windows 2000/Windows XP: 256 MB of meer
Windows Vista: 512 MB of meer
Aansluiting USB
Benodigde schijfruimte
•Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: minimaal 200 MB
- PhotoStitch: minimaal 40 MB
•TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera: minimaal 25 MB
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/ (16-bits) of hoger
Besturingssysteem Mac OS X (versie 10.3-10.4)
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor PowerPC G3/G4/G5 of Intel Processor
RAM Minimaal 256 MB
Aansluiting USB
Benodigde schijfruimte
•Canon Utilities
- ImageBrowser: minimaal 200 MB
- PhotoStitch: minimaal 40 MB
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/32.000 kleuren of hogerLees dit eerst
9
Windows/Macintosh
Programma's en compatibele besturingssystemen
De cd 'Canon Digital Camera Solution Disk' wordt bij alle modellen meegeleverd.
Hierop vindt u de volgende programma's.
Windows-programma's
*1 Kan worden gestart vanuit ZoomBrowser EX.
*2 Installatie van het stuurprogramma is niet vereist.
*3 Beelden worden gedownload met ZoomBrowser EX.
Macintosh-programma's
*1 Kan worden gestart vanuit ImageBrowser.
•U hebt een cd-romstation nodig om de software te installeren.
• Zelfs als aan de systeemvereisten is voldaan, hoeft dit niet te betekenen dat alle computerfuncties werken.
•U hebt een geluidskaart nodig om geluidsfragmenten bij filmbestanden onder Windows af te spelen.
•V oor Windows is QuickTime vereist om beelden op te slaan die met PhotoStitch zijn samengevoegd tot QuickTime VR-beelden. Dit programma is ook vereist om films af te spelen en te bewerken op het Windows 2000-platform.
• Macintosh-software kan niet worden gebruikt op schijven die met een
UFS-indeling (Unix File System) zijn geformatteerd.
Compatibel besturingssysteem
Windows
2000
Windows
XP
*2

Windows
Vista
*2

Belangrijkste functies
Programma
ZoomBrowser EX
Beelden downloaden, weergeven, indelen en bewerken
TWAIN-stuurprogramma
Stuurprogramma voor Canon-camera's
(Windows 2000)
PhotoStitch
*1

Beelden samenvoegen om panorama's te maken
EOS Utility
*3
Beelden downloaden en andere functies voor
EOS DIGITAL-camera's
Compatibel besturingssysteem
Mac OS X Belangrijkste functies
Programma
ImageBrowser
Beelden downloaden, weergeven, indelen en bewerken
PhotoStitch
*1

Beelden samenvoegen om panorama's te maken
EOS Utility
Beelden downloaden en andere functies voor EOS DIGITAL-camera'sLees dit eerst
10
Windows/Macintosh
Voordat u de camera aansluit op de computer
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer
•De verbinding werkt mogelijk niet goed als u de camera met een interfacekabel via een
USB-hub aansluit.
•De verbinding werkt mogelijk niet goed wanneer u samen met de camera andere
USB-apparatuur gebruikt, met uitzondering van een USB-muis of -toetsenbord.
Als de verbinding niet goed werkt, koppelt u de andere apparaten los en sluit u de camera opnieuw aan.
• Sluit niet twee of meer camera's tegelijkertijd aan op dezelfde computer. De verbindingen werken dan misschien niet goed.
•Zorg ervoor dat de computer niet overschakelt naar de stand-bymodus (slaapstand) als er een camera is aangesloten via de USB-interfacekabel. Koppel de interfacekabel niet los als dit toch gebeurt. Probeer de computer weer in de actieve modus te krijgen terwijl de camera nog is aangesloten. Sommige computers keren niet goed terug in de actieve modus als u de camera loskoppelt terwijl de computer in de slaapstand staat. Raadpleeg de handleiding bij de computer voor instructies met betrekking tot de slaapstand.
Controleer of u de software van de meegeleverde cd Canon Digital Camera
Solution Disk hebt geïnstalleerd voordat u de camera aansluit op de computer.
• Als u de camera aansluit op een computer, kunt u het beste een voedingsadapter voor de camera gebruiken. Zorg ervoor dat u volledig opgeladen batterijen gebruikt als u geen netvoeding gebruikt.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste procedures voor het aansluiten van de camera op de computer.11
Windows
De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de software installeert en de camera aansluit op een computer. Lees deze basisprocedures voordat u de camera aansluit op de computer.
De software en het USB-stuurprogramma installeren
Installeer de software vanaf de cd Canon Digital Camera Solution Disk.
Wat hebt u hierbij nodig
•Uw camera en computer
•Cd Canon Digital Camera Solution Disk
• Bij de camera meegeleverde interfacekabel
Installatieprocedure
1 Controleer of de camera niet op de computer is aangesloten.
Als de camera wel is aangesloten, koppelt u de kabel los. De software kan niet goed worden geïnstalleerd als de camera al op de computer is aangesloten.
2 Sluit alle toepassingen.
• U moet de software installeren voordat u de camera aansluit op de computer.
• U moet een beheerdersaccount op de lokale computer hebben als u programma's wilt installeren. De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
12
Windows
3 Plaats de cd Canon Digital Camera Solution Disk in het cd-romstation van de computer.
Als het venster [User Account Control/Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om door te gaan.
Ga als volgt te werk als het installatiescherm niet automatisch verschijnt.
4 Klik onder [Digital Camera Software/
Software voor digitale camera] op de knop [Easy Installation/Eenvoudige installatie].
Klik op [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u de te installeren software afzonderlijk wilt selecteren.
Het installatiescherm openen
Volg de volgende procedure om het installatiescherm te openen als dit niet automatisch verschijnt.
Windows Vista
1. Selecteer [Computer] in het menu [Start].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies [Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
4. Wanneer het volgende venster verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om door te gaan.
Windows XP
1. Kies [My Computer/Deze computer] in het menu [Start].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies [Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
Windows 2000
1. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op het pictogram
[My Computer/Deze computer].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies [Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
* Op sommige computers wordt de bestandsnaamextensie [.EXE] niet weergegeven zoals hierboven.
InstallatieschermDe software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
13
Windows
5 Als er andere software wordt uitgevoerd, sluit u alle programma's voordat u op
[OK] klikt.
6 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Install/Installeren].
De weergegeven items verschillen naargelang de geïnstalleerde software
7 Klik op [Yes/Ja] als u alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.
De installatie wordt gestart.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.
Wanneer [Custom Installation/Aangepaste installatie] is geselecteerd met Windows 2000
Het USB-stuurprogramma (de software voor het maken van een verbinding) is nodig wanneer de camera via een interfacekabel op de computer wordt aangesloten. Selecteer het USB-stuurprogramma
[Canon Camera TWAIN Driver/TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera].
*Met Windows Vista en Windows XP wordt het USB-stuurprogramma gebruikt dat is meegeleverd bij het Windows-besturingssysteem.
U hoeft dus geen USB-stuurprogramma te installeren.De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
14
Windows
8 Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u [Restart computer immediately
(Recommended)/Computer direct opnieuw opstarten (Aanbevolen)] en klikt u op [Restart/Opnieuw opstarten].
Verwijder de Solution Disk nog niet uit het cd-romstation.
Als de computer niet opnieuw hoeft te worden gestart, verschijnt het venster
[Finish/Voltooien]. Klik op [Finish/Voltooien], verwijder de Solution Disk uit het cd-romstation en ga verder met stap 10.
9 Verwijder de cd uit het cd-romstation nadat de computer opnieuw is opgestart en uw normale bureaublad wordt weergegeven.
Hiermee is de installatie van de software voltooid.
Sluit vervolgens de camera aan op de computer zodat het USB-stuurprogramma kan worden gebruikt.
10 Sluit de camera met de interfacekabel op de computer aan en stel de camera in op de juiste modus om verbinding te maken.
Als u een USB-stuurprogramma hebt geïnstalleerd, zijn nu alleen nog maar de vereiste bestanden naar de computer gekopieerd. U moet nu de camera via de interfacekabel op de computer aansluiten om de installatie te voltooien en het stuurprogramma voor te bereiden voor gebruik.
Zie De software verwijderen (p. 72) als u de geïnstalleerde programma's wilt verwijderen.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Zie de Gebruikershandleiding bij de camera. De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
15
Windows
Klik op [Yes/Ja] als het venster
[Digital Signature Not Found/Digitale handtekening niet gevonden] verschijnt.
De installatie van het USB-stuurprogramma wordt automatisch voltooid wanneer u de camera aansluit op de computer en verbinding maakt.
Tijdens de installatieprocedure (alleen de eerste keer dat de camera op een computer wordt aangesloten) verschijnen dialoogvensters die lijken op de onderstaande dialoogvensters.
Windows Vista
Er wordt een bericht weergegeven waarin staat dat de installatie van het USB-stuurprogramma is voltooid.
Windows XP
Na enkele ogenblikken verschijnt het dialoogvenster dat hier rechts wordt weergegeven.
Windows 2000
Start de computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.
Na de installatie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de standaardinstellingen kunt instellen. Raadpleeg De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen (p. 16) voor de volgende stappen.
Hiermee zijn de installatie van de software en het USB-stuurprogramma en de aansluiting van de camera op de computer voltooid.
U kunt nu camerabeelden downloaden naar de computer (p. 16).
•Als er zich problemen voordoen bij het installeren van het
USB-stuurprogramma, moet u dit eerst verwijderen (p. 77) en vervolgens opnieuw installeren. (Windows 2000)
•Raadpleeg het gedeelte Het USB-stuurprogramma verwijderen (p. 73) als u het USB-stuurprogramma wilt verwijderen dat u met deze procedures hebt geïnstalleerd. (Windows 2000)
•Raadpleeg het gedeelte Als u ZoomBrowser EX versie 2 of 3 hebt gebruikt (p. 81) als u eerder met een van deze versies hebt gewerkt. 16
Windows
De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u ZoomBrowser EX gebruikt om beelden van de camera naar de computer te downloaden en af te drukken.
Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen zijn voltooid.
Beelden downloaden naar de computer
U wilt beelden downloaden naar uw computer. De procedures verschillen enigszins, afhankelijk van of u de camera op de computer aansluit (zie hieronder) of gebruikmaakt van een geheugenkaartlezer (p. 19).
Camera aangesloten op computer
1 Sluit de meegeleverde interfacekabel aan op de USB-poort van de computer en op de DIGITAL-uitgang van de camera. Bereid de camera voor op communicatie met de computer.
Het camerabeheervenster wordt weergegeven.
Camerabeheervenster
Wanneer u de camera hebt aangesloten op een computer en er staan veel beelden (ongeveer 1000) op de geheugenkaart, kunt u de beelden mogelijk niet downloaden. In dat geval wordt u aangeraden een geheugenkaartlezer te gebruiken.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Zie de Gebruikershandleiding bij de camera. De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
17
Windows
2 Download de beelden.
Gebruik de camera of de computer om beelden te downloaden.
De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen].
Als u hiernaast een vinkje plaatst, wordt dit venster automatisch geopend wanneer de camera op de computer wordt aangesloten.
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/Voorkeuren] te klikken.
De eerste keer dat een camera op een computer wordt aangesloten
Geef de volgende instellingen op wanneer u de camera voor het eerst op de computer aansluit. Deze procedures zijn na de eerste aansluiting niet meer vereist.
Selecteer [Canon CameraWindow] wanneer een dialoogvenster (Events/
Gebeurtenissen) wordt weergegeven dat lijkt op het dialoogvenster dat u hier rechts ziet en klik op [OK].
De naam van uw cameramodel of [Canon Camera/Canon-camera] verschijnt hier.
Naargelang de configuratie van uw computer kunnen hier andere programma's worden weergegeven.
Als het dialoogvenster [Events/Gebeurtenissen] niet verschijnt, klikt u op het menu [Start] en selecteert u achtereenvolgens
[All programs/Alle programma's] of [Programs/Programma's],
[Canon Utilities], [CameraWindow], [PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] en [CameraWindow].De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
18
Windows
Beelden downloaden met de camera (functie Verplaats)

Geef de instellingen voor de functie
Verplaats op en druk op de knop
(Print/Share/Afdrukken/Delen) of op de knop FUNC./SET.
Beelden downloaden met de computer
Klik op [Starts to download images/
Downloaden van beelden starten].
•Als de omstandigheden gunstig zijn voor de functie Verplaats, wordt het instellingenmenu voor de functie Verplaats op het LCD-scherm weergegeven. Bovendien gaat de knop (Afdrukken/Delen) branden als uw camera deze knop heeft.
•Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor meer informatie over de instellingen en procedures van Verplaats.
• Standaard worden nu alle beelden die nog niet zijn gedownload naar de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen] gedownload.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload.
•Klik op [Lets you select and download images/Beelden selecteren en downloaden] om de camerabeelden in een lijst weer te geven, de beelden te controleren voordat u ze downloadt en alleen de geselecteerde beelden te downloaden. De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
19
Windows
De gedownloade beelden worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
De beelden worden gesorteerd op datum weergegeven bij [Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde beelden] boven aan het mappengebied.
[Last Acquired Images/Laatst opgehaalde beelden]
De als laatste gedownloade beelden worden weergegeven op basis van de opnamedatum.
Bestemming voor de gedownloade beelden
Het downloadsymbool wordt weergegeven op gedownloade mappen.
Mappengebied
Miniatuur
Wanneer het downloaden is voltooid, worden de miniaturen van de gedownloade beelden standaard weergegeven in het hoofdvenster.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21).
Aansluiting op een geheugenkaartlezer
1 Plaats de geheugenkaart in de lezer.
Gebruik indien nodig een los verkrijgbare kaartadapter.
Raadpleeg de handleiding voor de geheugenkaartlezer voor aansluit- en gebruiksinstructies.
2 Selecteer [View/Download Images using
Canon CameraWindow/Beelden met
Canon CameraWindow bekijken/downloaden] wanneer het dialoogvenster verschijnt dat hier rechts wordt weergegeven en klik op [OK].
Het camerabeheervenster wordt weergegeven.
Als het bovenstaande dialoogvenster niet verschijnt, klikt u op het menu [Start] en selecteert u achtereenvolgens [All Programs/
Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities],
[CameraWindow] en [CameraWindowMC] en [CameraWindow].
Vervolgens gaat u verder met stap 3.De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
20
Windows
3 Klik op [Starts to download images/
Downloaden van beelden starten].
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/Voorkeuren] te klikken.
De beelden die zijn gedownload, worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
De beelden worden gesorteerd op datum weergegeven bij [Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde beelden] boven aan het mappengebied.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21).
•Standaard worden nu alle beelden die nog niet zijn gedownload naar de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen] gedownload.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload.
•Klik op [Lets you select and download images/Beelden selecteren en downloaden] om de beelden op de geheugenkaart in een lijst weer te geven, de beelden te controleren voordat u ze downloadt en alleen de geselecteerde beelden te downloaden.
•Raadpleeg Mappenstructuur van de geheugenkaart (p. 75) voor informatie over de mappenstructuur en de bestandsnamen van de geheugenkaart.De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
21
Windows
Beelden afdrukken
Beelden kunnen op twee manieren worden afgedrukt: Eén foto per pagina afdrukken en Index afdrukken. In dit gedeelte wordt ingegaan op de optie [One Photo per Page Print/Eén foto per pagina afdrukken].
De optie [One Photo Per Page Print/Eén foto per pagina afdrukken]
Met deze optie wordt één beeld per pagina afgedrukt, in standaardfoto-indeling.
Als u meerdere beelden selecteert, worden deze elk afzonderlijk op een pagina afgedrukt.
1 Klik in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX op [Print/Afdrukken] en vervolgens op [One Photo Per Page Print/Eén foto per pagina afdrukken].
• Films kunnen niet worden afgedrukt, maar met Windows Vista en Windows XP kunt u wel stilstaande beelden afdrukken die u uit films hebt geëxtraheerd en in afzonderlijke bestanden hebt opgeslagen.
• Als u de optie [Index Print/Index afdrukken] wilt gebruiken, klikt u op [Print/
Afdrukken] in het hoofdvenster en vervolgens op [Index Print/Index afdrukken].
•Als u het programma
Easy-PhotoPrint hebt geïnstalleerd dat bij een
Canon-printer is geleverd, gaat u naar het afdrukvenster van Easy-PhotoPrint dat aan de rechterkant wordt weergegeven als u [One Photo Per Page Print/
Eén foto per pagina afdrukken] selecteert volgens de standaardinstellingen. Als er een soortgelijk venster wordt geopend, leest u het menu Help met instructies voor Easy-PhotoPrint om door te gaan.
•Als u wilt doorgaan naar het afdrukvenster van ZoomBrowser EX dat wordt weergegeven in stap 2 wanneer u [One Photo Per Page Print/Eén foto per pagina afdrukken] selecteert, klikt u in het menu [Tools/Extra] en selecteert u [Preferences/Voorkeuren] en gaat u naar het tabblad
[Printing/Afdrukken]. Selecteer [Use the Print Function in ZoomBrowser
EX/De afdrukfunctie in ZoomBrowser EX gebruiken]. De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
22
Windows
2 Zorg ervoor dat [1. Select Images/1. Beelden selecteren] is geselecteerd en selecteer de gewenste beelden.
U kunt meerdere beelden selecteren door de [Ctrl]-toets ingedrukt te houden terwijl u op opeenvolgende beelden klikt.
3 Klik op [2. Printer and Layout Settings/2. Instellingen voor printer en lay-out] en pas de categorieën indien nodig aan.
4 Klik op [3. Print/3. Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
De

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000