Canon Digital IXUS 70 Download Drivers

• Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer softwareprogrammerne, og giver en kort gennemgang af deres funktioner.
Afhængigt af det operativsystem, du bruger, kan du muligvis hente billeder uden at installere software (s. 82).
(Gælder ikke Windows 2000)
Startvejledning til software
(Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera
Solution Disk Version 30)
DANSK
Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk, inden kameraet tilsluttes computeren.
Installer softwaren.
Slut kameraet til computeren.
Windows s. 11
Macintosh s. 44
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe sikkerhedsregler, der er angivet i denne vejledning, bør læses med henblik på sikker og korrekt betjening af kameraet og dets tilbehør for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Læs disse sikkerhedsregler, inden du læser resten af vejledningen.
Varemærker
• Windows, Windows Vista og Windows Vista-logoet er varemærker for Microsoft
Corporation registreret i USA og andre lande.
• Macintosh, Mac-logoet, QuickTime og Quicktime-logoet er varemærker for Apple
Computer Inc. registreret i USA og andre lande.
Canon-kundesupport
Se bagsiden af hæftet European Warranty System (EWS), som leveres sammen med kameraet, for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon-kundesupport.
Copyright © 2007 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
SIKKERHEDSREGLER
Advarsel Dette symbol angiver, at sikkerhedsreglerne skal følges, da det ellers kan resultere i dødsfald eller alvorlige ulykker.
Advarsel
• Afspil ikke den medfølgende cd-rom i en cd-afspiller, der ikke understøtter data-cd-rom'er.
Afspilning af cd-rom'er på en lyd-cd-afspiller (musikafspiller) kan beskadige højttalerne.
Hvis du lytter til de høje lyde fra en cd, der afspilles på en almindelig cd-afspiller, med hovedtelefoner på, kan det forårsage høreskader.
Ansvarsfraskrivelse
• Selvom der gøres alt for at sikre, at oplysningerne i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i denne vejledning.
• Ingen del af denne vejledning må gengives, transmitteres, afskrives, lagres i arkiveringssystemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.
• Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren, hukommelseskort, personlige computere, eksterne enheder eller brug af hukommelseskort fra andre producenter end Canon.1
Indholdsfortegnelse
Læs dette først 3
Det er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme! .....4
Ubegrænsede muligheder med underholdende software .............6
Systemkrav .........................................................................................8
Programmer og kompatible operativsystemer ................................9
Før du slutter kameraet til computeren .........................................10
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Forberedelse 11
Installation af software og USB-driver ...........................................11
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Grundlæggende procedurer 16
Overførsel af billeder til computeren .............................................16
Udskrivning af billeder ....................................................................21
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Avancerede teknikker 24
Vinduerne i ZoomBrowser EX .........................................................24
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................30
Afspilning af film .............................................................................33
Redigering af film ............................................................................34
Fjernbetjening af kameraets udløser
(Remote Shooting/Fjernoptagelse) .................................................35
Sammensætning af panoramabilleder - PhotoStitch ....................38
Tilpasning af kameraet med [My Camera Settings/
Indstillinger for Dette kamera] .......................................................39
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Forberedelse 44
Installation af softwaren .................................................................44
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Grundlæggende procedurer 46
Overførsel af billeder til computeren .............................................46
Udskrivning af billeder ....................................................................50Indholdsfortegnelse
2
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Avancerede teknikker 52
Vinduerne i ImageBrowser ..............................................................52
Funktioner i ImageBrowser .............................................................58
Afspilning af film .............................................................................61
Redigering af film ............................................................................62
Fjernbetjening af kameraets udløser
(Remote Shooting/Fjernoptagelse) .................................................63
Sammensætning af panoramabilleder - PhotoStitch ....................66
Tilpas dit kamera med [My Camera Settings/
Indstillinger for Dette kamera] .......................................................67
Appendikser 72
Afinstallation af software ...............................................................72
Hukommelseskortmappens struktur ..............................................75
Fejlfinding ........................................................................................76
Overførsel af billeder uden at installere softwaren ......................82
Indeks 833
Windows/Macintosh
Læs dette først
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de ting, du kan foretage dig med kameraet og softwaren på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Det indeholder også en liste over de computerkonfigurationskrav, der skal være opfyldt, for at du kan anvende softwaren.
Om denne vejledning
• Forklaringerne i denne vejledning vedrører Windows XP og Mac OS X, v 10.3. Hvis du anvender en anden version af disse operativsystemer, kan de faktiske skærmbilleder og procedurer variere en smule i forhold til de viste.
• Følgende termer anvendes i denne vejledning:Mac OS X vil sige Mac OS X (v10.3-v10.4)Læs dette først
4
Windows/Macintosh
Det er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
Se Brugervejledning til kamera for at få oplysninger om optagelse.
Installer kun softwaren én gang.
Tag billederne
Installer softwaren på computeren
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 44)Læs dette først
5
Windows/Macintosh
Overfør billeder til computeren
Udskriv billederne
Slut kameraet til computeren
Windows (s. 16)
Macintosh (s. 46)
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 50)
Sikkerhedsregler ved tilslutning af kameraet til computeren (s. 10)
Se Brugervejledning til kamera for at få oplysninger om tilslutning.Læs dette først
6
Windows/Macintosh
Ubegrænsede muligheder med underholdende software
Udskriv i mange layoutformater
Udskriv billeder i de forskellige layoutformater i ZoomBrowser EX (Windows) og ImageBrowser
(Macintosh). De viste eksempler er fra ZoomBrowser EX (Windows).
Sammensæt et panoramabillede
Sammensæt et panoramabillede af en serie af enkeltbilleder ved hjælp af PhotoStitch.
Kontroller alle dine billeder på én gang med indeksudskrivning (kontaktark).
Det er også nemt at udskrive billeder med funktionen [One Photo per Page Print/Et billede pr. side].Læs dette først
7
Windows/Macintosh
Send et billede som vedhæftet fil via e-mail
Hvis du ønsker at vedhæfte et billede i en e-mail, skal du blot starte dit mailprogram fra ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh).
Styr kameraets udløser fra computeren (Remote Shooting/Fjernoptagelse)
Du kan bruge ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh) til at styre kameraets udløser fra computeren, når du optager billeder (Remote Shooting/Fjernoptagelse). De optagede billeder overføres direkte til computeren.
Rediger en film
Du kan redigere film, sammenkæde film og stillbilleder, der er overført til computeren, tilføje tekst, f.eks. titler, tilføje baggrundsmusik eller anvende forskellige specielle effekter.
Udtræk stillbilleder fra film
Du kan udtrække et stillbillede fra den vist film og gemme det som en ny billedfil. Du kan også angive et billedinterval og udtrække flere stillbilleder.
Udløseren betjenes fra computeren.Læs dette først
8
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installer softwaren på en computer, der opfylder følgende minimumkrav:Windows
Macintosh
Operativsystem Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (inklusive Service Pack 1 og Service Pack 2)
Windows Vista
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor Windows 2000/Windows XP: Pentium 500 MHz eller større
Windows Vista: Pentium 1,3 GHz eller større
RAM Windows 2000/Windows XP: 256 MB eller mere
Windows Vista: 512 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: 200 MB eller mere
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
•TWAIN-driver til Canon-kamera: 25 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel, Mange farver (16 bit) eller flere
Operativsystem Mac OS X (v10.3-v10.4)
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor PowerPC G3/G4/G5 eller Intel Processor
RAM 256 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon Utilities
- ImageBrowser: 200 MB eller mere
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel/32.000 farver eller flereLæs dette først
9
Windows/Macintosh
Programmer og kompatible operativsystemer
Cd-rom'en "Canon Digital Camera Solution Disk" følger med alle modeller. Den indeholder følgende programmer:Windows-programmer
*1 Kan startes fra ZoomBrowser EX.
*2 Installation af driveren kræves ikke.
*3 Billeder overføres med ZoomBrowser EX.
Macintosh-programmer
*1 Kan startes fra ImageBrowser.
• Du skal installere softwaren ved hjælp af et cd-rom-drev.
• Selvom alle systemkravene er opfyldt, er der ingen garanti for, at alle computerfunktioner kan anvendes.
•Der kræves et lydkort til afspilning af lydspor til filmfiler under Windows.
• I Windows skal du bruge QuickTime for at kunne gemme billeder, der er kombineret med PhotoStitch, som QuickTime VR-billeder. Det er også nødvendigt for at afspille og redigere film på Windows 2000-platformen.
•Macintosh-software kan ikke bruges på disketter, der er formateret i UFS
(Unix File System).
Kompatible operativsystemer
Windows
2000
Windows
XP
*2

Windows
Vista
*2

Hovedfunktioner
Program
ZoomBrowser EX
Overførsel, visning, organisering og redigering af billeder
TWAIN-driver
Driver til Canon-kameraer
(Windows 2000)
PhotoStitch
*1
Oprettelse af panoramabilleder
EOS Utility
*3
Overførsel af billeder og andre funktioner for kameraer i EOS
DIGITAL- serien
Kompatible operativsystemer
Mac OS X Hovedfunktioner
Program
ImageBrowser
Overførsel, visning, organisering og redigering af billeder
PhotoStitch
*1
Oprettelse af panoramabilleder
EOS Utility
Overførsel af billeder og andre funktioner for kameraer i EOS DIGITAL- serienLæs dette først
10
Windows/Macintosh
Før du slutter kameraet til computeren
Sikkerhedsregler ved tilslutning af kameraet til computeren
• Forbindelsen vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du slutter kameraet til computeren via en USB-hub vha. et interfacekabel.
• Tilslutningen fungerer ikke korrekt, hvis du bruger andre USB-enheder (med undtagelse af
USB-mus eller -tastaturer) samtidig med kameraet. I det tilfælde skal du frakoble de andre enheder og derefter tilslutte kameraet igen.
•Slut ikke to eller flere kameraer til den samme computer. Forbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt.
• Lad aldrig computeren gå i standbytilstand (dvale), mens der er tilsluttet et kamera via
USB-kablet. Hvis dette sker, må du ikke fjerne interfacekablet. Forsøg at aktivere computeren, mens kameraet stadig er tilsluttet. Visse computere kan ikke aktiveres korrekt, hvis der er sluttet et kamera til dem i standbytilstand. Se vejledningen til computeren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om standbytilstand.
Kontroller, at du har installeret programmerne fra den medfølgende cd-rom
Canon Digital Camera Solution Disk, før du slutter kameraet til computeren.
• Det anbefales at forsyne kameraet med strøm fra lysnettet, når det er sluttet til en computer. Sørg for at bruge fuldt opladede batterier, hvis du ikke anvender strøm fra lysnettet.
•Se Brugervejledning til kamera for at få oplysninger om, hvordan du slutter kameraet til computeren.11
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
Dette kapitel beskriver de grundlæggende procedurer til installation af software og tilslutning af kameraet til computeren. Læs dette materiale igennem, før du slutter kameraet til computeren.
Installation af software og USB-driver
Start med at installere softwaren fra cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Enheder, der skal forberedes
•Kamera og computer
•Cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk
•Interfacekabel følger med kameraet
Installationsprocedurer
1 Kontroller, at kameraet IKKE er tilsluttet computeren.
Hvis det er, skal du koble kablet fra. Softwaren kan ikke installeres korrekt, hvis kameraet er tilsluttet computeren fra begyndelsen.
2 Luk alle programmer.
•Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren.
• Du skal have tilladelser som administrator af computersystemet for at installere programmer. Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
12
Windows
3 Sæt cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte, hvis vinduet
[User Account Control/Brugerkontokontrol] vises.
Hvis installationsskærmen ikke vises automatisk, bruges følgende procedurer.
4 Klik på knappen [Digital Camera
Software/Software til digitalkamera
[Easy Installation/Nem installation].
Klik på [Custom Installation/Brugerdefineret installation] for at vælge den software, der skal installeres, individuelt.
Visning af installationsskærmen
Brug følgende procedurer for at få installationsskærmen vist, hvis den ikke vises automatisk.
Windows Vista
1. Vælg [Computer] i menuen [Start].
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP.EXE]* .
4. Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte, når det næste vindue[User Account Control\Brugerkontokontrol] vises.
Windows XP
1. Vælg [My Computer/Denne computer] i menuen [Start].
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP.EXE]* .
Windows 2000
1. Dobbeltklik på ikonet [My computer/Denne computer] på skrivebordet.
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP.EXE]* .
* Visse computere kan muligvis ikke vise filtypenavnet [.EXE] som vist ovenfor.
InstallationsskærmBrug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
13
Windows
5 Hvis der kører andre programmer, skal de lukkes ét ad gangen, inden du klikker på [OK].
6 Gennemgå installationsindstillingerne, og klik på [Install/Installer].
Punkterne, der vises her, afhænger af, hvilke programmer der installeres.
7 Læs licensaftalen, og klik på [Yes/Ja], hvis du er indforstået med samtlige vilkår.
Installationen starter.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.
Når [Custom Installation/Brugerdefineret installation] er valgt i Windows 2000
Du skal bruge USB-driveren (tilslutningssoftwaren), hvis kameraet er sluttet til computeren via et interfacekabel. Sørg for at vælge
USB-driveren [Canon Camera TWAIN Driver].
*I Windows Vista og Windows XP anvendes den USB-driver, der blev leveret sammen med Windows-operativsystemet, så der er ingen grund til at installere en USB-driver.Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
14
Windows
8 Når installationen er færdig, skal duvælge [Restart computer immediately (Recommended)/Genstart computer straks (anbefales)]. Klik derefter på [Restart/Genstart]..
Du skal IKKE fjerne cd-rom'en Solution Disk fra cd-rom drevet endnu.
Skærmbilledet [Finish/Udfør] vises, hvis det ikke er nødvendigt at genstarte computeren.
Klik på [Finish/Udfør], tag cd-rom'en Solution Disk ud af drevet, og fortsæt til trin 10.
9 Tag cd-rom'en ud af cd-rom-drevet, når din normale computerskærm vises efter genstart.
Dette afslutter softwareinstallationen.
Slut derefter kameraet til computeren, så USB-driveren kan anvendes.
10 Slut kameraet til computeren ved hjælp af interfacekablet, og indstil det til den rigtige tilstand for tilslutning.
Hvis du installerede en USB-driver, er de nødvendige filer indtil videre kun blevet kopieret til computeren. Du skal nu slutte kameraet til computeren med interfacekablet for at afslutte installationen og forberede driveren til brug.
Se Afinstallation af software (s. 72), hvis de installerede programmer skal slettes.
Procedurer til tilslutning af kameraet til computeren og korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer, afhængigt af kameramodellen. Se Brugervejledning til kamera.Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
15
Windows
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital
Signature Not Found/Digital signatur blev ikke fundet] vises.
USB-driveren afslutter automatisk installationen på computeren, når du tilslutter kameraet og etablerer forbindelse.
Følgende og lignende dialogbokse vises under denne proces (kun første gang kameraet sluttes til en computer).
Windows Vista
Der vises en meddelelse om, at USB-driverinstallationen er udført.
Windows XP
Dialogboksen til højre vises efter et øjeblik.
Windows 2000
Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.
Efter installationen vises en dialogboks, hvor standardindstillingerne kan angives. Se Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer (s. 16) vedrørende de efterfølgende procedurer.
Dette afslutter installationen af softwaren og USB-driveren samt procedurerne til tilslutning af kameraet til computeren.
Du kan nu overføre billeder fra kameraet til computeren (s. 16).
•Hvis du får problemer med at installere USB-driveren, skal du først fjerne den (s. 77), og derefter installere den igen. (Windows 2000)
•Se Afinstallation af USB-driver (s. 73), hvis du vil slette den USB-driver, der er installeret ved hjælp af disse procedurer. (Windows 2000)
•Se Hvis du brugte ZoomBrowser EX version 2 eller 3 (s. 81), hvis du tidligere har anvendt en af disse to versioner. 16
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger ZoomBrowser EX til at overføre kameraets billeder til computeren og udskrive dem.
Læs dette kapitel, når du har afsluttet forberedelserne i afsnittet Brug af softwaren på
Windows-platformen – Forberedelse.
Overførsel af billeder til computeren
Begynd med at overføre billeder til computeren. Proceduren til overførsel kan variere en smule, afhængigt af om du slutter kameraet til computeren (se nedenfor), eller om du bruger en hukommelseskortlæser (s. 19).
Forbindelse mellem kamera og computer
1 Slut det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets
DIGITAL-stik. Forbered kameraet til kommunikation med computeren.
Kamerastyringsvinduet vises.
Kamerastyringsvindue
Du kan muligvis ikke overføre billeder, mens kameraet er sluttet til computeren, hvis der er mange billeder (ca. 1000) på hukommelseskortet. I det tilfælde skal du anvende en hukommelseskortlæser til overførslen.
Procedurerne til tilslutning af kameraet til computeren og korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer, afhængigt af kameramodellen. Se Brugervejledning til kamera. Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
17
Windows
2 Overfør billederne.
Overfør billederne ved hjælp af kameraet eller computeren.
De overførte billeder gemmes som standard i mappen [Pictures/Billeder] eller [My Pictures/Billeder].
Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt,
åbnes dette vindue automatisk, når kameraet er sluttet til computeren.
Du kan justere indstillingerne, f.eks. den billedtype, der overføres, og destinationsmappen, ved at klikke på [Preferences/Indstillinger].
Første gang kameraet sluttes til en computer
Angiv følgende indstillinger, når kameraet for første gang sluttes til computeren.
Disse procedurer er ikke nødvendige ved den næste og efterfølgende tilslutninger.
Vælg [Canon CameraWindow], når en dialogboks (dialogboksen [Events/
Hændelser]), som ligner den til højre, vises, og klik på [OK].
Navnet på din kameramodel eller
[Canon Camera/Canon-kamera] vises her.
Der kan vises forskellige programmer, afhængigt af computerens opsætning.
Hvis dialogboksen [Events/Hændelser] ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities],
[CameraWindow], [PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] og
[CameraWindow].Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
18
Windows
Brug af kameraet til overførsel af billeder (funktionen Direkte overførsel)

Angiv indstillinger for Direkte overførsel på kameraet, og tryk på knappen
(Udskriv/Del) eller knappen FUNC./SET.
Brug af computeren til overførsel af billeder
Klik på [Starts to download images/
Start billedoverførsel].
•Hvis forholdene tillader brug af funktionen Direkte overførsel, vises menuen med indstillinger for Direkte overførsel på LCD-skærmen.
Derudover lyser knappen (Udskriv/Del), hvis denne knap findes på kameraet.
•Se Brugervejledning til kamera for at få en vejledning til indstillinger og procedurer for Direkte overførsel.
• Som standard overføres alle de billeder, der endnu ikke er overført, til mappen [Pictures/Billeder] eller [My Pictures/Billeder].
•Hvis du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet på kameraet, skal du klikke på [Preferences/Indstillinger] og vælge
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Billeder, hvis overførselsindstillinger er angivet på kameraet] som den billedtype, der skal overføres.
•Klik på [Lets you select and download images/Vælg og overfør billeder] for at få vist en liste over billederne på kameraet, marker de ønskede billeder, og overfør kun de markerede billeder.Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
19
Windows
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Samtidig findes de grupperet efter dato under [Last Acquired Images/Senest optagne billeder] øverst i mappeområdet.
[Last Acquired Images/Senest optagne billeder]
De senest overførte billeder vises efter optagelsesdato.
Destination for de overførte billeder
Overførselssymbolet vises på mapper med overførte billeder.
Mappeområde
Miniaturebillede
Ifølge standardindstillingerne vises miniaturebillederne af de overførte billeder i hovedvinduet, når overførslen er afsluttet.
Udskriv derefter billederne (s. 21).
Tilslutning af hukommelseskortlæser
1 Sæt hukommelseskortet i læseren.
Brug eventuelt en kortadapter (sælges separat).
Se vejledningen til hukommelseskortlæseren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning og håndtering.
2 Vælg [View/Download Images using
Canon CameraWindow/Vis/Overfør billeder ved hjælp af Canon
CameraWindow], når der vises en dialogboks, som ligner den til højre, og klik på [OK].
Kamerastyringsvinduet vises.
Hvis dialogboksen ovenfor ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindowMC] og
[CameraWindow] og fortsætte til trin 3.Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
20
Windows
3 Klik på [Starts to download images/Start billedoverførsel].
Du kan justere indstillingerne, f.eks. den billedtype, der overføres, og destinationsmappen, ved at klikke på [Preferences/Indstillinger].
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Samtidig findes de grupperet efter dato under [Last Acquired Images/Senest optagne billeder] øverst i mappeområdet.
Udskriv derefter billederne (s. 21).
•Som standard overføres alle de billeder, der endnu ikke er overført, til mappen [Pictures/Billeder] eller [My Pictures/Billeder].
•Hvis du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet på kameraet, skal du klikke på [Preferences/Indstillinger] og vælge
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Billeder, hvis overførselsindstillinger er angivet på kameraet] som den billedtype, der skal overføres.
•Klik på [Lets you select and download images/Vælg og overfør billeder] for at få vist en liste over billederne på hukommelseskortet, marker de
ønskede billeder, og overfør kun de markerede billeder.
•Se Hukommelseskortmappens struktur (s. 75), hvis du ønsker yderligere oplysninger om hukommelseskortmappens struktur samt filnavnene.Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
21
Windows
Udskrivning af billeder
Der findes to indstillinger for billedudskrivning: [One Photo Per Page Print/Et billede pr. side] og [Index Print/Indeksudskrift]. I dette afsnit forklares metoden [One Photo Per Page Print/
Et billede pr. side].
[One Photo Per Page Print/Et billede pr. side]
Denne indstilling udskriver ét billede pr. side i standardfotoformat. Hvis du vælger flere billeder, udskrives et tilsvarende antal sider.
1 Klik på [Print/Udskriv] i hovedvinduet i ZoomBrowser EX, og klik derefter på [One Photo Per Page Print/Et billede pr. side].
•Film kan ikke udskrives, men med Windows Vista og Windows XP kan du udskrive stillbilleder, efter at de er udtrukket fra film og gemt i en fil.
• Hvis du vil anvende indstillingen [Index Print/Indeksudskrift], skal du klikke på [Print/Udskriv] i hovedvinduet efterfulgt af [Index Print/Indeksudskrift].
•Hvis du har installeret programmet Easy-PhotoPrint, der følger med Canon-printere, får du derefter vist Easy-PhotoPrint-udskrivningsvinduet, der vises til højre, når du vælger [One Photo per Page Print/Et billede pr. side], i henhold til standardindstillingerne.
Hvis der åbnes et lignende vindue, skal du se menuen [Help/Hjælp] i Easy-PhotoPrint for at få oplysninger om, hvordan du fortsætter.
•Hvis du vil gå videre til ZoomBrowser EX-udskrivningsvinduet, som vist i trin 2, når du vælger [One Photo per Page Print/Et billede pr. side], skal du klikke på menuen [Tools/Funktioner] og vælge [Preferences/
Indstillinger] efterfulgt af fanen [Printing/Udskrivning]. Vælg [Use the
Print Function in ZoomBrowser EX/Brug udskrivningsfunktionen i ZoomBrowser EX]. Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
22
Windows
2 Vælg de ønskede billeder, når du har bekræftet, at [1. Select Images/
1. Vælg billeder] er valgt.
Du kan vælge flere billeder ved at holde [Ctrl] nede, mens du klikker på de efterfølgende billeder.
3 Klik på [2. Printer and Layout Settings/2. Printer- og layoutindstillinger], og juster kategorierne efter behov.
4 Klik på [3. Print/3. Udskriv].
Udskrivningen starter.
De valgte billeders baggrund bliver blå.
Vælg printer og papirstørrelse etc.
Angiver antallet af udskrifter
Denne knap skifter mellem billederne, hvis der er valgt flere billeder.
Angiver udskrivning
"uden kant" etc.
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive dato-/klokkeslætdata sammen med billederne.Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
23
Windows
I dette kapitel beskrives de grundlæggende funktioner i ZoomBrowser EX.
Når du har lært at bruge dem, kan du afprøve de avancerede teknikker.
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker (s. 24).24
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
I dette kapitel beskrives de forskellige funktioner i ZoomBrowser EX.
Gå videre til dette kapitel, når du har gennemgået de grundlæggende funktioner i ZoomBrowser EX i kapitlet Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer.
Vinduerne i ZoomBrowser EX
I dette afsnit beskrives de vigtigste vinduer i ZoomBrowser EX: hovedvinduet, fremviservinduet og vinduet [Properties/Egenskaber].
Hovedvinduet
I dette vindue kan du vise og organisere de billeder, der er overført til computeren.
Mappeområde (s. 25)
Opgaveområde (s. 25)
Browserområde (s. 25)
Funktionsknapper (s. 27)
Viser og skjuler opgaveområdet og mappeområdet.
Visningstilstand
(s. 26)
Visningskontrolpanel
(s. 27)Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
25
Windows
Opgaveområde
• Opgaverne i ZoomBrowser EX er arrangeret som et indeks i dette område.
• Klik på en opgaveknap for at udføre den
ønskede opgave.
Disse funktioner beskrives under Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 30).
Mappeområde
• I dette område kan du vælge mapper. Billederne i den valgte mappe vises i browserområdet.
Hvis du på forhånd vælger et netværksdrev med Windows Stifinder, kan du få vist netværksmapperne, men du kan ikke tilføje, ændre eller slette de pågældende mapper i browserområdet.
•Hvis du har valgt [Favorite Folders/Favoritmapper], vises kun de mapper, der i forvejen er registreret som favoritmapper. Det anbefales, at du registrerer en mappe, du ofte anvender, som en favoritmappe. Hvis du har valgt [All Folders/Alle mapper], vises alle mapper.
• Overførte billeder vises også i området [Last Acquired Images/Senest optagne bille

TXT / PDF

Available 38 files for Digital IXUS 70 View all >
HelpDrivers Since March 2000