Canon Digital IXUS 40 Download Drivers

DIGITALKAMERA Användarhandbok för kameran
Läs först avsnittet Läs det här först avsnitt (s. 6).
Läs också igenom informationen på Camera Digital Software Starter
Disk [CD med startinstruktioner för programvara för digitalkameran från Canon] och Handbok för direktutskrift. CEL-SE7WA250 © 2004 CANON INC. TRYCKT I EU
Användarhandbok för kameran
SVENSKA
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P .O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0848 833 838 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Österrike
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Östra Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ruFlödesdiagram och referenshandböcker
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon,
även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
Fotografera med kameran
Den här handboken
Den här handboken
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med start-instruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med start-instruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Handbok för direktutskrift
Handbok för skrivaren
Installera programvaran
Ansluta kameran till en dator
Överföra bilder till en dator
Använda skrivaren
Den här handboken1
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter.
Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land som du bor i innan du använder den med en TV-skärm (s. 141).
Ladda klockbatteriet
 Kameran innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri.
Tack vare detta sparas inställningarna för datum, klockslag och övriga kamerainställningar. Detta batteri laddas om när huvudbatteriet sätts in i kameran. Innan du använder kameran första gången sätter du i ett uppladdat batteri i den under minst fyra timmar för att ladda upp batteriet för datum och klockslag. Det laddas även om kameran är avstängd.
 Om menyn för datum/klockslag visas när strömmen till kameran sätts på, betyder det att klockbatterietet är urladdat. Ladda upp det enligt anvisningarna ovan.2
Om den här handboken
Konventioner i texten: Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion.: Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna.
De ikoner som visas bredvid eller nedanför rubriker anger i vilka lägen den aktuella proceduren kan användas. I exemplet nedan kan proceduren användas i följande läge.
Läget för datumkopiering på vykort
Fotograferingsläge
 I den här handboken används exempel från DIGITAL IXUS 40 i beskrivningarna.
 I den här handboken kallas SD-minneskort (Secure Digital, ett copyrightskyddat system) för SD-kort.
När lägesomkopplaren är inställd på (Fotografering)
När fotograferingsläget är någon av följande
• Auto  Manuell  Porträtt
 Kvällsmotiv  Barn och djur  Inomhus
 Under vatten
* Om en ikon för ett fotograferingsläge visas i grått kan proceduren inte utföras i det läget.
* Symbolen står för läget Stitch Assist.3
Innehållsförteckning
Element som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.
Läs det här först
Läs följande information ...................................................................... 6
Säkerhetsföreskrifter ...........................................................................7
Förhindra funktionsstörningar ........................................................... 12
Komponentguide
Komponentguide................................................................................ 13
DIGITAL IXUS 40..................................................................................13
DIGITAL IXUS 30..................................................................................16
Förbereda kameran
Ladda batteriet .................................................................................. 21
Sätta i batteriet .................................................................................. 24
Installera SD-kortet ........................................................................... 26
Formatera SD-kort ........................................................................ 28
Ställa in datum och klockslag ............................................................ 31
Ställa in språk .................................................................................... 34
Grundläggande funktioner
Slå på strömmen ............................................................................... 36
Växla mellan fotografering och uppspelning ..................................... 38
Använda LCD-skärmen ...................................................................... 39
Information på LCD-skärmen ............................................................ 41
Använda sökaren ............................................................................... 45
Använda zoomen ............................................................................... 46
Trycka på avtryckaren ....................................................................... 47
Välja menyer och inställningar .......................................................... 49
Menyinställningar och grundinställningar .......................................... 53
Återställa alla inställningar till standardvärdena ................................. 58
Fotografera
Fotografera i auto-läge ....................................................................... 59
Kontrollera bilden direkt efter att den tagits ....................................... 60
Ändra inställningar för upplösning/kompression................................ 62
Använda blixten............................................................................. 64
Välja ett fotograferingsläge................................................................. 66
Auto................................................................................................ 664
Manuell ......................................................................................... 66
Digital Närbild............................................................................... 66
Porträtt ........................................................................................ 66
Kvällsmotiv .................................................................................. 66
Barn och djur ............................................................................... 66
Inomhus ...................................................................................... 66
Under vatten ................................................................................ 66
Ta närbilder/ bilder av motiv på oändligt avstånd ................... 68
Ta förstorade närbilder (Digital närbild)................................................ 70
Använda digital zoom ........................................................................ 72
Bildserie ...................................................................................... 73
Läget för datumkopiering på vykort................................................... 74
Använda självutlösaren ................................................................ 76
Spela in video .............................................................................. 78
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) ....................................... 82
Växla mellan fokuseringslägen .......................................................... 85
Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, AF-lås) 86
Låsa exponeringsinställningen (AE-lås)............................................. 88
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) .................................. 89
Växla mellan ljusmätningslägen .................................................. 90
Justera exponeringskompensationen ................................................... 91
Fotografera i läget för lång slutartid................................................... 92
Ställa in färgtoner (vitbalans)............................................................. 94
Ändra fotoeffekten ............................................................................. 97
Justera ISO-talet................................................................................ 98
Ställa in funktionen för automatisk rotering....................................... 99
Återställa filnumret .......................................................................... 100
Uppspelning
Visa en bild i taget ........................................................................... 103
Förstora bilder ........................................................................... 104
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) ............................. 105
Visa videosekvenser ........................................................................ 106
Redigera video................................................................................. 109
Rotera bilder på skärmen................................................................. 111
Lägga till röstkommentarer till bilder............................................... 112
Automatisk visning (bildspel) .......................................................... 114
Skydda bilder................................................................................... 1185
Radera
Ta bort enstaka bilder ................................................................ 119
Radera alla bilder ............................................................................ 120
Utskriftsinställningar
Om utskrift ...................................................................................... 122
Ställa in DPOF-inställningar............................................................. 124
Inställningar för bildöverföring (DPOF-överföringsordning)
Välja bilder för överföring................................................................ 130
Ansluta kameran till en dator
Ansluta kameran till en dator ........................................................... 133
Systemkrav för datorn ................................................................ 133
Överföra bilder med Direkt överföring ............................................. 137
Ansluta kameran till en dator för att överföra bilder utan programvaruinstallation .................................................................139
Överföra direkt från ett SD-kort ....................................................... 139
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV ........................................................................ 140
Anpassa kameran (Min kamera-inställningar)
Ändra inställningarna för Min kamera ............................................. 142
Registrera Min kamera-inställningar ............................................... 144
Lista över meddelanden
Lista över meddelanden .................................................................. 148
Felsökning
Felsökning ....................................................................................... 150
Bilaga
Använda nätadaptersats (säljs separat) ........................................... 154
Skötsel och underhåll ...................................................................... 155
Tekniska data .................................................................................. 156
Fototips och information ................................................................. 164
Index ................................................................................................ 167
Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen ........................... 1766
Läs det här först
Läs följande information
Provbilder
Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon, dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex SD-kort
(minneskort) och som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in i ett visst format.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European
Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av den här broschyren, eller i broschyren European Warranty System (EWS).7
Säkerhetsföreskrifter
 Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt.
 Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt för att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning.
 På följande sidor syftar termen ”utrustning” i första hand på kameran och strömförsörjningstillbehör, t ex batteriladdaren och nätadaptern som säljs separat. Se Systemkarta om du vill läsa mer om strömförsörjningstillbehören.
Varning!
 Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn.
 Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
 Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas.
 Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om den tasisär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar.
Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst.
Förvaring av SD-kort
Förvara SD-kort utom räckhåll för barn.
Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.8
 Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att inte röra inre enheter i utrustningen som är exponerade på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller närmaste
Canon-kundtjänst snarast.
 Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut batteriladdarens kontakt ur eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar.
Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Se till att undvika att vätskor kommer in i utrustningen.
Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Dessa
ämnen kan orsaka brand.
 Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår.
 Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar.9
 Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Du kan få en elektrisk stöt.
Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar.
 Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningenkan det medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elektriska stötar eller andra faror.
 Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte heller ned batteriet i vatten. Det kan skada batteriet och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada.
 Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Det skulle medföra en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Skölj omedelbart med vatten den kroppsdel, även ögon och mun, eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batteriet. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och söka medicinsk hjälp.
 Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet.
Det kan resultera i läckage och kroppsskada.
 Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet.
 Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål.
Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batteriet till återvinning.
 Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör.
Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning.10
 Använd den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet NB-4L.
Om du använder andra laddare kan det leda till överhettning, fel på utrustningen, brand eller elektriska stötar.
 Koppla från batteriladdaren och nätadaptern från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den överhettas och ta skada eller fatta eld.
 Batteriladdaren och nätadaptern är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier.
Det kan uppstå brand och andra faror.
Fara angående magnetiska fält
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare (s. 14, 17). Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.11
Fara!
 Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Sörj för god ventilation när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet.
 Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats.
Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada.
 Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen.
 Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador.
 Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat sitter fast på dess lins. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar.
 Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Batteriladdarens stickkontakt är olika i olika områden.
 Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte sitter helt i eluttaget.
 Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
 Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt.
Var försiktig om det känns som om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid.12
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata.
Undvik kondensrelaterade problem
Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut SD-kortet och batteriet eller nätadaptern från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.
Förvaring under en längre period
Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och lagra utrustningen på en säker plats. Om du förvarar kameran en längre tid med batteriet i laddas batteriet ur. Inställningar av bland annat datum och tid i kameran kan dock återgå till standardinställningar efter cirka tre veckor om batteriet har tagits ur kameran. 13
Komponentguide
Komponentguide
Framsida
* När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se också till att kameran inte fastnar i något.
DIGITAL IXUS 40
AF-hjälpbelysning (s. 48)
Lampa för minskning av röda ögon (s. 65)
Självutlösarlampa (s. 76)
Blixt (s. 64)
Objektiv
Mikrofon (s. 112)
Fäste för handlovsrem
Sökarfönster (s. 45)
DIGITAL-kontakt (s. 134)
A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 140)
Kontaktskydd
Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt.
Sätta i handlovsremmen
*
Öppna kontaktskyddet
Du kan använda det här verktyget för att öppna kontaktskyddet eller luckan över SD-kortet/batteriet.14
Baksida

LCD-skärm (s. 39)
Stativgänga
Lucka för SD-kort/batteri (s. 24, 26)
Batterifack
(SD-kort/batterifack)
Högtalare
Sökarfönster (s. 45)
Kontaktskydd för strömadapter (s. 154)15
Komponentguide
Manöverpanel
ON/OFF-knapp (s. 36)
Avtryckare (s. 47)
Knappen (Ljusmätning) (s. 90)/
Knappen
Knappen (Blixt) (s. 64)/
Knappen
Knappen (Radera enstaka bild) (s. 119)/
Knappen (Bildserie) (s. 73)/
Knappen (Självutlösare) (s. 76)/
Knappen
Lägesomkopplare
(s. 38)
Knappen (Makro)/ (Oändlighet) (s. 68)/
Knappen
Knappen FUNC./SET (s. 49)
Knappen MENU (s. 50)
Indikeringslampor (s. 19)
Knappen
(Skriv ut/Dela) (s. 20)
Statuslampa
Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för
överföring är klara när kameran är ansluten till en dator
Zoomreglage
Fotografera: (Vidvinkel)/ (Tele) (s. 46)
Uppspelning: (Index) (s. 105)/
(Förstora) (s. 104)
Knappen DISP. (Display) (s. 39)16
Framsida
* När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se också till att kameran inte fastnar i något.
DIGITAL IXUS 30
AF-hjälpbelysning (s. 48)
Lampa för minskning av röda ögon (s. 65)
Självutlösarlampa (s. 76)
Blixt (s. 64)
Objektiv
Mikrofon (s. 112)
Fäste för handlovsrem
Sökarfönster (s. 45)
DIGITAL-kontakt (s. 134)
A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 140)
Kontaktskydd
Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt.
Sätta i handlovsrem
*
Öppna kontaktskyddet
Du kan använda det här verktyg för att öppna kontaktskyddet eller luckan över SD-kortet/batteriet.17
Komponentguide
Baksida

LCD-skärm (s. 39)
Stativgänga
Lucka för SD-kort/batteri (s. 24, 26)
Batterifack
(SD-kort/batterifack)
Högtalare
Sökarfönster (s. 45)
Kontaktskydd för strömadapter (s. 154)18
Manöverpanel
ON/OFF-knapp (s. 36)
Avtryckare (s. 47)
Knappen (Ljusmätning) (s. 90)/
Knappen
Knappen (Blixt) (s. 64)/
Knappen
Knappen (Radera enstaka bild) (s. 119)/
Knappen (Bildserie) (s. 73)/
Knappen (Självutlösare) (s. 76)/
Knappen
Lägesomkopplare
(s. 38)
Knappen (Närbild)/ (Oändlighet) (s. 68)/
Knappen
Knappen FUNC./SET (Function/Set)
(s. 49)
Knappen MENU (s. 50)
Indikeringslampor (s. 19)
Knappen
(Skriv ut/Dela) (s. 20)
Statuslampa
Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för
överföring är klara när kameran är ansluten till en dator
Zoomreglage
Fotografera: (Vidvinkel)/ (Tele) (s. 46)
Uppspelning: (Index) (s. 105)/
(Förstora) (s. 104)
Knappen DISP. (Display) (s. 39)19
Komponentguide
Indikeringslampor
Indikeringslampan lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF-knappen eller avtryckaren.
Övre indikeringslampan
Grön: Klar för fotografering
Blinkar grön: Spelar in på SD-kort/läser SD-kort/raderar från SD-kort/
överför information (ansluten till datorn)
Orange: Klar för fotografering (blixt på)
Blinkande Klar för fotografering (skakvarning)orange:Nedre indikeringslampan
Gul: Närbildsläge/oändlighetsläge/AF-lås
Blinkande gul: Fokuseringsproblem (en signal hörs).
Du kan trycka på avtryckaren även om indikeringslampan blinkar gul, men vi rekommenderar att du använder fokuseringslåset eller AF-låset (s. 86).
DIGITAL IXUS 40
DIGITAL IXUS 30
Hålla i kameran
Bilden blir suddig om du rör kameran när avtryckaren trycks ned.
Om du håller kameran enligt anvisningarna är det lättare att hålla kameran still när

TXT / PDF

Available 79 files for Digital IXUS 40 View all >
HelpDrivers Since March 2000