Canon Digital IXUS 40 Download Drivers

DIGITALE CAMERA Gebruikershandleiding
Begin bij Lees dit eerst (p. 6).
Lees ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de
Gebruikershandleiding voor Direct Print. CEL-SE7WA280 © 2004 CANON INC. GEDRUKT IN DE EU
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika en Nabije Oosten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P .O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0848 833 838 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Oostenrijk
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Oost-Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ruStroomdiagram en referentiehandleidingen
Canon raadt u aan om originele accessoires van het merk Canon te gebruiken.
Dit product werkt het beste in combinatie met accessoires van het merk Canon. Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product en/of ongelukken zoals brand enzovoorts, die worden veroorzaakt door defecten in accessoires van andere merken dan
Canon (bijvoorbeeld een lekkende of geëxplodeerde batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties ten gevolge van defecten aan accessoires van andere merken dan
Canon. U kunt dergelijke reparaties tegen betaling laten uitvoeren.
Opnamen maken met de camera
Deze handleiding
Deze handleiding
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
Gebruikershandleiding voor Direct Print
Gebruikershandleiding van de printer
De software installeren
De camera aansluiten op een computer
Beelden downloaden naar een computer
Afdrukken en het gebruik van de printer
Deze handleiding1
Temperatuur van de camerakast
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen.
Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Video-indeling
Stel het videosysteem van uw land in op de camera voordat u deze aansluit op een televisie (p. 141).
De batterij voor datum/tijd opladen
 De camera is voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij die de datum, tijd en andere camera-instellingen bijhoudt. Deze batterij wordt opgeladen wanneer u de hoofdbatterij in de camera plaatst. Voordat u de camera de eerste keer gebruikt, plaatst u een opgeladen batterij in de camera en laat u deze minimaal 4 uur in de camera zitten om de batterij voor de datum/tijd op te laden. De batterij wordt ook opgeladen wanneer de camera is uitgeschakeld.
 Als het menu Datum/Tijd verschijnt wanneer u de camera inschakelt, is de batterij voor datum/tijd leeg. Volg de hierboven vermelde procedure om de batterij op te laden.2
Informatie over deze handleiding
Conventies die in de tekst worden gebruikt: Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.: Dit symbool geeft onderwerpen aan die naast de basisprocedures extra informatie geven.
Naast of onder de titels worden pictogrammen weergegeven die aangeven in welke modus de procedure kan worden uitgevoerd.
In het voorbeeld hieronder kan de procedure worden uitgevoerd in de volgende modus.
Briefkaart met ingesloten datum
Opnamemodus
 In deze handleiding worden bij de uitleg afbeeldingen van de
DIGITAL IXUS 40 gebruikt.
 In deze handleiding wordt de term 'SD-geheugenkaart'
(Secure Digital, een systeem voor copyrightbeveiliging) afgekort tot 'SD-kaart'.
Als de modusschakelaar is ingesteld op (Opnamen maken)
Als de modusschakelaar is ingesteld op de volgende modi
• Automatisch  Handmatig  Portret
 Night Snapshot  Kinderen & dieren  Binnen
 Onder water
* Wanneer het pictogram van een opnamemodus grijs wordt weergegeven, kan de procedure niet worden uitgevoerd in die modus.
* Het symbool geeft de modus Stitch Hulp aan.3
Inhoudsopgave
Onderwerpen die met een zijn gemarkeerd, geven een overzicht van camerafuncties of procedures.
Lees dit eerst
Lees eerst ............................................................................................ 6
Veiligheidsvoorschriften ...................................................................... 7
Defecten voorkomen ......................................................................... 12
Overzicht van de onderdelen
Overzicht van de onderdelen ............................................................. 13
DIGITAL IXUS 40 ........................................................................... 13
DIGITAL IXUS 30 ........................................................................... 16
De camera voorbereiden
De batterij opladen ............................................................................ 21
De batterij plaatsen ............................................................................ 24
De SD-kaart plaatsen ......................................................................... 26
SD-kaarten formatteren ................................................................. 28
De datum en tijd instellen .................................................................. 31
De gewenste taal instellen ................................................................. 34
Basisfuncties
De camera inschakelen ...................................................................... 36
Schakelen tussen opnemen en afspelen ............................................ 38
Het LCD-scherm gebruiken ............................................................... 39
Informatie op het LCD-scherm .......................................................... 41
De zoeker gebruiken .......................................................................... 45
De zoom gebruiken ........................................................................... 46
De sluiterknop indrukken .................................................................. 47
Menu's en instellingen selecteren ..................................................... 49
Menu-instellingen en fabrieksinstellingen .........................................53
Alle standaardwaarden herstellen ...................................................... 58
Opnamen maken
Opnamen maken in de automatische modus..................................... 59
Een beeld direct na opname bekijken ................................................ 60
De instellingen voor de resolutie en compressie wijzigen.................. 62
De flitser gebruiken....................................................................... 64
Een opnamemodus selecteren .......................................................... 66
Auto ............................................................................................... 664
Handmatig ....................................................................................66
Digitale Macro ...............................................................................66
Portret ..........................................................................................66
Night Snapshot..............................................................................66
Kinderen & dieren .........................................................................66
Binnen ..........................................................................................66
Onder water...................................................................................66
Close-ups/ Oneindige opnamen maken ................................. 68
Vergrote close-ups maken (Digitale Macro) ...................................... 70
De digitale zoom gebruiken ............................................................... 72
Continu-opnamen ........................................................................ 73
Briefkaart met ingesloten datum........................................................ 74
De zelfontspanner gebruiken........................................................ 76
Een filmopname maken............................................................... 78
Panoramabeelden maken (Stitch Hulp) ............................................. 82
Verschillende methoden voor scherpstellen gebruiken...................... 85
Opnamen maken van onderwerpen waarop moeilijk kan worden scherpgesteld (focusvergrendeling, AF Lock)................ 86
De belichting vergrendelen (AE Lock)................................................ 88
De flitserbelichting vergrendelen (FE Lock) ....................................... 89
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken .................. 90
De belichtingscompensatie aanpassen .............................................. 91
Opnamen maken met lange sluitertijd................................................ 92
De witbalans aanpassen .................................................................... 94
Het foto-effect wijzigen ...................................................................... 97
De ISO-waarde wijzigen..................................................................... 98
De functie Beeld omkeren instellen.................................................... 99
Bestandsnummering opnieuw instellen ........................................... 100
Afspelen
Beelden afzonderlijk weergeven....................................................... 103
Een beeld vergroten ................................................................... 104
Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) ................. 105
Films weergeven.............................................................................. 106
Films bewerken................................................................................ 109
Beelden op het scherm roteren........................................................ 111
Geluidsmemo's aan beelden toevoegen........................................... 112
Beelden automatisch weergeven (Dia Show)................................... 114
Beelden beveiligen ........................................................................... 1185
Opnamen wissen
Afzonderlijke beelden wissen..................................................... 119
Alle beelden wissen......................................................................... 120
Afdrukinstellingen
Informatie over afdrukken ............................................................... 122
DPOF-afdrukinstellingen opgeven ................................................... 124
Instellingen voor beeldoverdracht (DPOF-verzendopties)
Beelden selecteren voor overdracht ................................................ 130
De camera aansluiten op een computer
De camera aansluiten op een computer ......................................... 133
Systeemvereisten voor de computer .......................................... 133
Beelden downloaden met de functieVerplaats ................................ 137
De camera aansluiten op een computer om beelden te downloaden zonder software te installeren ................................................ 139
Rechtstreeks downloaden vanaf een SD-kaart ................................ 139
Beelden weergeven op een televisie
Beelden weergeven op een televisie ............................................... 140
De camera-instellingen aanpassen
(Instellingen voor Mijn Camera)
Instellingen voor Mijn camera wijzigen .......................................... 142
De instellingen voor Mijn camera vastleggen ................................. 144
Berichten
Berichten......................................................................................... 148
Problemen oplossen
Problemen oplossen ...................................................................... 150
Bijlage
Een voedingsadapterset gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)......... 154
Onderhoud en verzorging van de camera........................................ 155
Specificaties ................................................................................... 156
Tips en informatie .......................................................................... 164
Index ............................................................................................... 167
Beschikbare functies per opnamemodus......................................... 1766
Lees dit eerst
Lees eerst
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert.
Canon, dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief SD-kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gemaakt in een formaat dat door apparaten kan worden gelezen.
Schending van het auteursrecht
Digitale camera's van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een wijze die inbreuk doet op of strijdig is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS) van
Canon dat bij de camera wordt geleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Zie de achterkant van dit boekje of het boekje Overeenkomst Europees
Garantie Systeem (EWS) voor contactinformatie van de Canon
Klantenservice.7
Veiligheidsvoorschriften
 Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt. Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
 De voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van camera en accessoires, om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen.
 Op de volgende pagina's heeft de term 'apparatuur' vooral betrekking op de camera en de accessoires voor de stroomvoorziening, zoals de batterijlader en de compacte voedingsadapter die afzonderlijk verkrijgbaar is. Raadpleeg het systeemschema voor gedetailleerde informatie over accessoires voor de stroomvoorziening.
Waarschuwingen
• Richt de camera niet rechtstreeks op de zon of een andere sterke lichtbron die uw gezichtsvermogen kan aantasten.
 Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
 Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een kind de camera of batterij per ongeluk beschadigt, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben. Bovendien kan het plaatsen van de riem om de nek van een kind tot verstikking leiden.
 Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hier-voor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding.
Demontage of wijziging kan een elektrische schok met een hoge spanning tot gevolg hebben. Interne controles, wijzigingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door deskundig en bevoegd onderhoudspersoneel via uw leverancier of een helpdesk van Canon Klantenservice.
SD-kaarten opbergen
Berg de SD-kaart op buiten het bereik van kinderen en peuters.
SD-kaarten kunnen per ongeluk worden ingeslikt. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw huisarts.8
 Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en door deze aan te raken, kunt u een elektrische schok krijgen. Raak ook nooit interne onderdelen aan die als gevolg van een beschadiging niet meer worden beschermd. Interne onderdelen kunnen onder hoge spanning staan en een elektrische schok geven. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uitkomt. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer van de batterijlader uit het stop-contact. Controleer of er nog steeds rook of damp uit de camera komt.
Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van
Canon Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur als deze is gevallen of als de behuizing is beschadigd. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, ver-wijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer uit het stopcontact.
Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van
Canon Klantenservice.
 Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt onder-gedompeld in water of andere vloeistoffen. Let erop dat er geen vloeistof-fen in de camera komen. De camera is niet waterdicht. Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistoffen of zilte lucht, veegt u deze droog met een zachte, absorberende doek. Schakel de camera onmid-dellijk uit en verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer uit het stopcontact als er water of een andere substantie in het apparaat is terecht-gekomen. Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
 Gebruik geen middelen met alcohol, benzeen of verdunners, of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden. Door het gebruik van deze middelen kan brand ontstaan.9
 Maak regelmatig het netsnoer los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen. In een stoffige, vochtige of vettige omgeving kan het stof dat zich rondom de stekker heeft verzameld in de loop der tijd verzadigd raken van vocht en kortsluiting veroorzaken, mogelijk met brand als gevolg.
 Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
 Pak het netsnoer niet vast met natte handen. U loopt dan het risico een elektrische schok te krijgen. Houd de kabel bij het harde stekkergedeelte vast als u de kabel uit het stopcontact haalt. Trekken aan het flexibele gedeelte van de kabel kan de draad en de isolatie beschadigen of blootleggen, waardoor kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
 Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Het gebruik van energiebronnen die niet nadrukkelijk voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand, elektrische schokken of andere gevaren.
 Plaats de batterij niet in de buurt van een warmtebron en stel deze niet bloot aan vuur of hitte. Dompel de batterij ook niet onder in water. Hitte, vuur en water kunnen de batterij beschadigen en lekkage van bijtende vloeistoffen veroorzaken, wat brand, elektrische schokken, explosies en ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 Probeer de batterij niet te demonteren, te modificeren of op te warmen.
Er bestaat dan een grote kans op een explosie met letsel tot gevolg. Spoel alle lichaamsdelen, waaronder ogen en mond, of kleding die met de inhoud van een batterij in aanraking komen, onmiddellijk af met water.
Als de ogen of mond met deze stoffen in aanraking komen, spoelt u die onmiddellijk met water en schakelt u medische hulp in.
 Laat de batterij niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterij. Beschadiging van de batterij kan lekkage en letsel tot gevolg hebben.
 Voorkom kortsluiting van de batterijpolen door metalen voorwerpen, zoals sleutels. Kortsluiting kan oververhitting, brandwonden en ander letsel tot gevolg hebben. Gebruik het meegeleverde afdekplaatje wanneer u de batterij vervoert of opbergt.10
 Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwer-pen te voorkomen. Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of explosie tot gevolg hebben.
Breng de lege batterij zo mogelijk naar een speciaal inzamelingspunt voor chemisch afval bij u in de buurt.
 Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkages, wat brand, letsel en schade aan de omgeving kan veroorzaken.
 Gebruik de aanbevolen batterijlader om de batterij NB-4L op te laden.
Het gebruik van andere opladers kan oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 Koppel de batterijlader en de compacte voedingsadapter los van de camera en haal de stekker van de adapter uit het stopcontact als de batterij is opgeladen en u de camera niet gebruikt. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan. Door continu gebruik gedurende een lange periode kan de eenheid oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
 De batterijlader en de compacte voedingsadapter zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met de camera. Gebruik het snoer niet in combinatie met andere producten of batterijen. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Waarschuwing met betrekking tot magnetische velden
Houd objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden (zoals creditcards) uit de buurt van de luidspreker op de camera (p. 14, 17).
Dergelijke objecten kunnen defect raken of worden blootgesteld aan gegevensverlies.11
Voorzichtig
 Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kof-ferruimte van een auto. Blootstelling aan veel zonlicht en warmte kan lek-kage, oververhitting of explosie van de batterijen veroorzaken, wat tot brand kan leiden of brandwonden of ander letsel tot gevolg kan hebben. Hoge tem-peraturen kunnen tevens de behuizing vervormen. Zorg voor een goede ven-tilatie wanneer u de batterijlader gebruikt voor het opladen van de batterij.
 Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen. Dit kan brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
 Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt, om te voorkomen dat u gewond raakt of de camera beschadigd raakt.
 Zorg dat uw vingers of uw kleding niet voor de flitser komen wanneer u een opname maakt. De flitser kan beschadigd raken en gaan roken of een vreemd geluid maken. Raak de flitser ook niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt. In beide gevallen kan dit resulteren in brandwonden.
 Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op de lens zit. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan namelijk beschadiging van de flitser veroorzaken.
 Let erop dat u de batterijlader gebruikt met een stopcontact dat het vereiste voltage heeft en niet een te hoog voltage. De stekker van de batterijlader verschilt per land.
 Gebruik de batterijlader of compacte voedingsadapter niet als de kabel of stekker is beschadigd of als de stekker zich niet volledig in het stopcontact bevindt.
 Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (zoals spelden of sleutels) of stof in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
 Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. Let erop dat u uw handen niet brandt.12
Defecten voorkomen
Vermijd sterke magnetische velden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren. Blootstelling aan sterk magneti-sche velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Vermijd problemen door condensatie
Het blootstellen van de apparatuur aan snel wisselende temperaturen kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorza-ken. Dit kunt u voorkomen door de apparatuur in een luchtdichte, hersluitbare plastic zak te plaatsen en zo geleidelijk aan de temperatuursveranderingen te laten wennen voordat u de apparatuur weer uit de zak haalt.
Condensatievorming in de camera
Staak het gebruik van de camera onmiddellijk als u condensatievorming ontdekt. Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de SD-kaart en de batterij of de compacte voedingsadapter uit de camera en wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.
Opslaan voor langere tijd
Haal de batterij uit de camera of uit de batterijlader en berg de apparatuur op een veilige plaats op als u de camera langere tijd niet gebruikt. Als u de batterij niet verwijdert wanneer u de camera langere tijd opbergt, loopt de batterij leeg. Als de batterij meer dan drie weken uit de camera verwijderd is geweest, worden mogelijk de standaardinstellingen voor datum, tijd en andere cameraopties ingesteld op het moment dat u de camera weer in gebruik neemt. 13
Overzicht van de onderdelen
Overzicht van de onderdelen
Vooraanzicht
* Als u de camera aan de riem draagt, moet u erop letten dat de camera niet heen en weer zwaait of tegen andere objecten stoot.
DIGITAL IXUS 40
AF-hulplicht (p. 48)
Lampje voor rode-ogenreductie (p. 65)
Lampje voor zelfontspanner (p. 76)
Flitser (p. 64)
Lens
Microfoon (p. 112)
Bevestigingspunt polsriem
Optische zoeker (p. 45)
DIGITAL-uitgang (p. 134)
A/V OUT-uitgang (audio/video) (p. 140)
Klepje uitgangen
De interfacekabel en de AV-kabel kunnen niet tegelijkertijd worden aangesloten.
De polsriem bevestigen
*
Het klepje van de uitgangen openen
U kunt dit rondje gebruiken om het klepje van de uitgangen of van de SD-kaartsleuf/batterijhouder te openen.14
Achteraanzicht

LCD-venster (p. 39)
Bevestigingspunt statief
Klepje van SD-kaartsleuf/batterijhouder (p. 24, 26)
Batterijvakje
(vakje voor SD-kaart en batterij)
Luidspreker
Optische zoeker (p. 45)
Klepje van aansluiting voor gelijkstroomkoppeling (p. 154)15
Overzicht van de onderdelen
Bedieningspaneel
ON/OFF-knop (p. 36)
Sluiterknop (p. 47)
Knop (Lichtmeting) (p. 90)/
Knop
Knop (Flitser) (p. 64)/
Knop
Knop (Wissen per beeld) (p. 119)/
Knop (Continu) (p. 73)/
Knop (Zelfontspanner) (p. 76)/
Knop
Modusschakelaar (p. 38)
Knop (Macro) / (Oneindig) (p. 68)/
Knop
Knop FUNC./SET (Functie/Instellen)
(p. 49) Knop MENU (p. 50)
Lampjes (p. 19)
Knop
(Afdrukken/Delen) (p. 20)
Aan/uit-lampje
Brandt wanneer de camera is ingeschakeld of wanneer de voorbereidingen voor verzending zijn voltooid als de camera op een computer is aangesloten.
Zoomknop
Opnamen maken:

TXT / PDF

Available 79 files for Digital IXUS 40 View all >
HelpDrivers Since March 2000