Canon Digital IXUS 40 Download Drivers

DIGITALKAMERA Brugervejledning til kamera
Se afsnittet Læs dette først (s. 6).
Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejled-ning til direkte udskrivning.
CEL-SE7WA240 © 2004 CANON INC. TRYKT I EU
Brugervejledningtil kamera
DANSK
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika og Mellemøsten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P .O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki, Finland
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)http://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0848 833 838 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Østrig
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Østeuropa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ruOversigt og brugervejledninger
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til at fungere optimalt, når det anvendes sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at denne garanti ikke gælder for reparationer, der opstår som følge af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør. Du kan dog få foretaget sådanne reparationer mod betaling.
Optagelse med kameraet
Denne vejledning
Denne vejledning
Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Brugervejledning til direkte udskrivning
Brugervejledning til printeren
Installation af softwaren
Tilslutning af kameraet til en computer
Indlæsning af billeder på en computer
Brug af printeren og udskrivning
Denne vejledning1
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixlene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01% af pixlene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagne billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 141).
Opladning af batteri til dato/tid
 Kameraet har et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri, der opretholder indstillinger for dato og tid samt andre kameraindstillinger. Batteriet genoplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet. Lad et opladet batteri sidde i kameraet i ca. 4 timer lige efter købet af kameraet for at oplade batteriet til dato/tid. Batteriet oplades, selvom der er slukket for kameraet.
 Hvis menuen Dato/Tid vises, når kameraet tændes, betyder det, at batteriet for dato/tid er afladet. Genoplad det som beskrevet ovenfor.2
Om denne vejledning
Symboler og tegn i teksten: Dette tegn angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.: Dette mærke angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Ikoner, der vises ved siden af eller under titler angiver tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes. I eksemplet nedenfor kan fremgangsmåden anvendes i følgende tilstand.
Tilstand til udskrivning af dato på postkort
Optagetilstand
 I forklaringerne i denne vejledning anvendes DIGITAL IXUS 40.
 I denne vejledning refereres der til SD-hukommelseskort
(Secure Digital, et system til beskyttelse af ophavsret) som SD-kort.
Når funktionsvælgeren er indstillet på (Optagelse).
Når optagetilstanden er indstillet til
• Auto  Manuel  Portræt
 Nat snapshot  Børn & kæledyr  Indendørs
 Under vandet
* Når ikonet for optagetilstand er gråt, kan fremgangsmåden ikke anvendes i den pågældende tilstand.
* Symbolet angiver tilstanden Kombiner billeder.3
Indhold
Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfat-ter kamerafunktioner eller procedurer.
Læs dette først
Læs her ............................................................................................... 6
Sikkerhedsforanstaltninger.................................................................. 7
Forhindring af funktionsfejl ............................................................... 12
Komponentguide
Komponentguide............................................................................... 13
DIGITAL IXUS 40 .......................................................................... 13
DIGITAL IXUS 30 .......................................................................... 16
Klargøring af kameraet
Opladning af batteriet ........................................................................ 21
Isætning af batterier .......................................................................... 24
Isætning af SD-kortet ........................................................................ 26
Formatering af SD-kort ................................................................. 28
Indstilling af dato og klokkeslæt ........................................................ 31
Indstilling af sprog ............................................................................ 34
Grundlæggende funktioner
Sådan tændes kameraet .................................................................... 36
Skift mellem optagelse/afspilning...................................................... 38
Brug af LCD-skærmen....................................................................... 39
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen........................................... 41
Brug af søgeren................................................................................. 45
Brug af zoom..................................................................................... 46
Tryk på udløserknappen .................................................................... 47
Valg af menuer og indstillinger.......................................................... 49
Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier................... 53
Gendannelse af indstillingernes standardværdier .............................. 58
Optagelse
Automatisk optagelse........................................................................ 59
Visning af et billede lige efter optagelse ............................................ 60
Ændring af indstillinger for opløsning og kompression .................... 62
Brug af blitz .................................................................................. 64
Valg af optagetilstand........................................................................ 66
Auto ............................................................................................. 664
Manuel .......................................................................................... 66
Digital Makro................................................................................. 66
Portræt ......................................................................................... 66
Nat snapshot ................................................................................ 66
Børn & kæledyr.............................................................................. 66
Indendørs...................................................................................... 66
Under vande .................................................................................. 66
Optagelse af nærbilleder/ optagelse på lang afstand .............. 68
Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) ........................... 70
Brug af digital zoom........................................................................... 72
Kontinuerlig optagelse ................................................................. 73
Tilstand til udskrivning af dato på postkort........................................ 74
Brug af selvudløseren................................................................... 76
Optagelse af en film..................................................................... 78
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed) .............................. 82
Skift mellem fokuseringstilstande...................................................... 85
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås)....................................................................... 86
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås).............................. 88
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (FE-lås) .............................. 89
Skift mellem lysmålingstilstande ................................................ 90
Regulering af eksponeringskompensation......................................... 91
Optagelse med langsom lukker.......................................................... 92
Justering af farvetone (hvidbalance).................................................... 94
Ændring af fotoeffekt......................................................................... 97
Justering af ISO-følsomhed............................................................... 98
Indstilling af funktionen Auto rotering ............................................... 99
Nulstilling af filnumre ...................................................................... 100
Afspilning
Afspilning af billeder enkeltvis ......................................................... 103
Forstørrelse af billeder ............................................................... 104
Visning af billeder i sæt på ni (indeksafspilning)...................... 105
Visning af film.................................................................................. 106
Filmredigering.................................................................................. 109
Rotation af billeder på displayet....................................................... 111
Tilknytning af lydmemoer til billeder................................................ 112
Automatisk afspilning (dias visning)................................................ 114
Beskyttelse af billeder ...................................................................... 1185
Sletning
Sletning af enkelte billeder ......................................................... 119
Sletning af alle billeder .................................................................... 120
Udskriftsindstillinger
Om udskrivning............................................................................... 122
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger ......................................... 124
Billedoverførselsindstillinger (DPOF-overførselsrækkefølge)
Valg af billeder til overførsel............................................................ 130
Tilslutning af kameraet til en computer
Tilslutning af kameraet til en computer ........................................... 133
Krav til computersystemet .......................................................... 133
Overførsel via direkte overførsel...................................................... 137
Tilslutning af kameraet til computeren for at overføre billeder uden at installere software ....................................................... 139
Indlæsning af billeder direkte fra et SD-kort .................................... 139
Visning af billeder på et tv-apparat
Visning af billeder på et tv-apparat.................................................. 140
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera)
Ændring af indstillinger for Dette kamera........................................ 142
Registrering af indstillinger for Dette kamera.................................. 144
Liste over meddelelser
Liste over meddelelser .................................................................... 148
Fejlfinding
Fejlfinding........................................................................................ 150
Appendiks
Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat)............................ 154
Vedligeholdelse af kameraet............................................................. 155
Specifikationer ................................................................................. 156
Fototip og oplysninger ..................................................................... 164
Indeks .............................................................................................. 167
Funktioner i de enkelte optagetilstande ........................................... 1766
Læs dette først
Læs her
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon, alle datterselskaber og associerede selskaber, samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder SD-hukommelseskort
(SD-kort), der resulterer i fejl på de billeder, der skal optages eller optages i et format, der er maskinlæsbart.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se garantierklæringen fra Canon (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se bagsiden af garantierklæringen fra Canon (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kontakter Canons kundesupport.7
Sikkerhedsforanstaltninger
 Før du bruger kameraet, skal du sørge for at læse og forstå de sikkerheds-regler, der er angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
 De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre ødelæggelser eller skader på dig selv, andre personer eller udstyret.
 På de næste sider henviser ordet udstyr primært til selve kameraet og dets elektriske tilbehør, såsom batteriopladeren og den kompakte strømadapter, der sælges separat. Der er oplysninger om elektrisk tilbehør på Systemkort.
Advarsler
 Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder, der kan beskadige dine øjne.
 Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Udsættes øjnene for det intense lys fra blitzen, det ødelægge øjnene. Placer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
 Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ødelægger kameraet eller dets batteri, kan der ske alvorlig skade. Desuden kan remmen kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
 Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. Skilles udstyret ad, eller ændres noget i udstyret, kan det forårsage elektrisk stød med højspænding. Indvendige eftersyn, ændringer og reparationer bør foretages af kvalificerede servicemedarbejdere, der er autoriseret af kameraforhandleren eller Canons kundesupport.
Opbevaring af SD-kort
Opbevar SD-hukommelseskortet uden for børns rækkevidde.
Det kan blive slugt ved et uheld. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis dette sker.8
 For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget.
Ligeledes må du ikke berøre indre dele af udstyret, der bliver synlige som følge af beskadigelse. Der er risiko for elektrisk stød med højspænding.
Henvend dig hurtigst muligt hos kameraforhandleren eller nærmeste
Canon-kundesupport.
 Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. I modsat fald kan der opstå brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag batteriopladeren ud af stikkontakten. Kontroller, at det holder op med at ryge eller lugte. Henvend dig hos kameraforhandleren eller nærmeste
Canon-kundesupport.
 Hold op med at bruge udstyret, hvis du har tabt det, eller kamerabeklædningen er ødelagt. I modsat fald kan der opstå brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller træk netledningen ud af stikkontakten. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste Canon-kundesupport.
 Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Undgå, at der kommer væske ind i kameraet. Kameraet er ikke vandtæt. Hvis ydersiden af kameraet kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft, skal du tørre det med en blød, absorberende klud.
Hvis vand eller andre fremmedlegemer trænger ind i kameraet, skal du straks slukke for kameraet og fjerne batteriet eller tage netledningen ud af stikkontakten. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste
Canon-kundesupport.
 Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzen, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret. Brug af sådanne midler kan forårsage brand.
 Fjern netledningen med jævne mellemrum, og tør den af for støv og snavs, der kan samle sig på stikket, ydersiden af stikkontakten og det omkringliggende område. I støvede, fugtige eller fedtede miljøer kan det støv, der over længere tid samler sig ved stikket, blive gennemfugtet og kortslutte, hvilket kan føre til brand.9
 Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Det kan medføre kortslutning, der igen kan forårsage brand eller elektrisk stød.
 Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Berøres den med våde hænder, kan det forårsage elektrisk stød. Hold i selve stikket, når ledningen tages ud.
Trækkes der i ledningen, kan det beskadige eller blotlægge ledningen og dens isolering, hvilket kan give anledning til brand eller elektrisk stød.
 Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Brug af strømkilder, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan medføre overophedning, deformering af udstyret, brand, elektrisk stød eller andre risici.
 Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for direkte flammer eller varme. Undlad ligeledes at nedsænke batteriet i vand. Det kan i givet fald beskadige batteriet, hvilket kan medføre udsivning af ætsende væske, brand, elektrisk stød, eksplosion og alvorlige personskader.
 Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre noget eller tilføre varme til batteriet. Det kan medføre en alvorlig risiko for eksplosion. Hvis en del af kroppen, herunder øjne og mund eller tøj, kommer i kontakt med batteriets indhold, skal du omgående skylle grundigt med vand. Hvis øjne eller mund kommer i kontakt med disse væsker, skal du omgående skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.
 Undlad at tabe eller udsætte batteriet for hårde stød, der kan ødelægge det. Det kan medføre lækage og personskade.
 Undgå at kortslutte batteriklemmen med metalobjekter, f.eks. nøgleknipper. Det kan medføre overophedning, forbrændinger og andre skader. Brug det medfølgende stikdæksel, når du transporterer eller opbevarer batteriet.
 Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter. Metalliske deles kontakt med andre materialer i affaldscontainere kan forårsage brand eller eksplosioner. Bortskaf om muligt batteriet i de specielle affaldscontainere til batterier.
 Brug kun det anbefalede batteri og tilbehør. Brug af et batteri, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan resultere i brand, personskader og skader på omgivelserne.10
 Brug den angivne batterioplader til at oplade NB-4L-batteriet. Brug af opladere, der ikke udtrykkeligt er anbefalet, kan føre til overophedning, forstyrrelser i udstyret, brand eller elektrisk stød.
 Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt, når batterierne er genopladet, og når de ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Kontinuerlig brug over en lang tidsperiode kan forårsage, at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand.
 Batteriopladeren og den kompakte strømadaper er fremstillet specielt til dette kamera. Brug det ikke til andre produkter eller batterier. Der er risiko for brand og andre skader.
Vær forsigtig i nærheden af magnetiske felter
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler (s. 14, 17).
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.11
Forsigtig
 Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet i en bil. Udsættes udstyret for intenst sollys og varme, kan batterierne begynde at lække, blive overophedede eller eksplodere, hvilket igen kan resultere i brand, forbrændinger eller andre personskader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen. Sørg for, at der er god ventilation, når batteriopladeren bruges til at oplade batteriet.
 Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder. Opbevares det sådanne steder, kan der opstå brand, elektriske stød eller anden skade.
 Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret, når du bærer eller holder det i remmen.
 Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller tøj, når du optager.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Pas også på, at du ikke berører blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Blitzen er varm, og du kan brænde dig.
 Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedle-gemer på linsen. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen.
 Kontroller, at den stikkontakt, batteriopladeren er tilsluttet, har den angivne strømstyrke og ikke ligger over denne. Batteriopladerens stik kan være forskelligt fra land til land.
 Batteriopladeren eller den kompakte strømadapter må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 Metalobjekter (f.eks. hæklepinde eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
 Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da dine hænder kan blive generet af varmen.12
Forhindring af funktionsfejl
Undgå stærkt magnetiske felter
Du må aldrig placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter.
Udsættes kameraet for kraftige magnetiske felter, kan det medføre fejl eller
ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Flyttes udstyret hurtigt fra varme til kolde temperaturer, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. Undgå dette ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du fjerner plasticposen.
I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkelig op med at bruge kameraet, hvis du opdager kondens.
Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern SD-kortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt.
Opbevaring i længere perioder
Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted. Opbevares kameraet i længere perioder med batterierne isat, løber batteriet tør for strøm. Dato, klokkeslæt og andre kameraindstillinger nulstilles muligvis til standardindstillingerne, hvis batteriet fjernes i over tre uger. 13
Komponentguide
Komponentguide
Set forfra
* Pas på ikke at svinge med kameraet, eller at det rammer andre genstande, hvis det bæres i remmen.
DIGITAL IXUS 40
AF-hjælpelys (s. 48)
Rødøjereduktionslampe (s. 65)
Selvudløserlampe (s. 76)
Blitz (s. 64)
Linse
Mikrofon (s. 112)
Ring til håndledsrem
Søger (s. 45)
DIGITAL-stik (s. 134)
A/V OUT-stik (audio/video-udgang) (s. 140)
Stikdæksel
Interfacekablet og AV-kablet kan ikke tilsluttes samtidigt.
Montering af håndledsrem
*
Sådan åbnes stikdækslet
Du kan bruge denne til at skiftevis åbne og lukke terminaldækslet eller dækslet over SD-kortet/batteriet.14
Set bagfra

LCD-skærm (s. 39)
Stik til trefod
SD-kortdæksel/batteridæksel (s. 24, 26)
Batterirum
(SD-kort/batterirum)
Højttaler
Søger (s. 45)
Stikdæksel til jævnstrømskobler (s. 154)15
Komponentguide
Kontrolpanel
Knappen ON/OFF (s. 36)
Udløserknap (s. 47)
Knappen (Lysmåling) (s. 90)/
Knappen
Knappen (Blitz) (s. 64)/
Knappen
Knappen (Sletning af enkeltbillede) (s. 119)/
Knappen (Kontinuerlig) (s. 73)/
Knappen (Selvudløser) (s. 76)/
Knappen
Funktionsvælger (s. 38)
Knappen (Makro) / (Uendelig) (s. 68)/
Knappen
Knappen FUNC./SET (Funktion/
Indstil) (s. 49)
Knappen MENU (s. 50)
Indikatorer (s. 19)
Knappen
(Udskriv/Del) (s. 20)
Strømindikator
Lyser, når der er tændt for strømmen, eller når overførselsforberedelserne er afsluttet, hvis kameraet er tilsluttet en computer
Zoomknap
Optagelse: (Vidvinkel)/ (Telelinse) (s. 46)
Afspilning: (Oversigt) (s. 105)/ (Forstør) (s. 104)
Knappen DISP. (Vis) (s. 39)16
Set forfra
* Pas på ikke at svinge med kameraet, eller at det rammer andre genstande, hvis det bæres i remmen.
DIGITAL IXUS 30
AF-hjælpelys (s. 48)
Rødøjereduktionslampe (s. 65)
Selvudløserlampe (s. 76)
Blitz (s. 64)
Linse
Mikrofon (s. 112)
Ring til håndledsrem
Søger (s. 45)
DIGITAL-stik (s. 134)
A/V OUT-stik (audio/video-udgang) (s. 140)
Stikdæksel
Interfacekablet og AV-kablet kan ikke tilsluttes samtidigt.
Montering af håndledsrem
*
Sådan åbnes stikdækslet
Du kan bruge denne til at skiftevis åbne og lukke terminaldækslet eller dækslet over SD-kortet/batteriet.17
Komponentguide
Set bagfra

LCD-skærm (s. 39)
Stik til trefod
SD-kortdæksel/batteridæksel (s. 24, 26)
Batterirum
(SD-kort/batterirum)
Højttaler
Søger (s. 45)
Stikdæksel til jævnstrømskobler (s. 154)18
Kontrolpanel
Knappen ON/OFF (s. 36)
Udløserknap (s. 47)
Knappen (Lysmåling) (s. 90)/
Knappen
Knappen (Blitz) (s. 64)/
Knappen
Knappen (Sletning af enkeltbillede) (s. 119)/
Knappen (Kontinuerlig) (s. 73)/
Knappen (Selvudløser) (s. 76)/
Knappen
Funktionsvælger (s. 38)
Knappen (Makro) / (Uendelig) (s. 68)/
Knappen
Knappen FUNC./SET (Funktion/
Indstil) (s. 49)
Knappen MENU (s. 50)
Indikatorer (s. 19)
Knappen
(Udskriv/Del) (s. 20)
Strømindikator
Lyser, når der er tændt for strømmen, eller når overførselsforberedelserne er afsluttet, hvis kameraet er tilsluttet en computer
Zoomknap
Optagelse: (Vidvinkel)/ (Telelinse) (s. 46)
Afspilning: (Oversigt) (s. 105)/ (Forstør) (s. 104)
Knappen DISP. (Vis) (s. 39)19
Komponentguide
Indikatorer
Indikatorerne lyser eller blinker, når knappen ON/OFF eller udløserknappen trykkes ned.
Øverste indikator
Grøn: Klar til optagelse
Blinker grønt: Optager på SD-kort/læser fra SD-kort/sletter fra

TXT / PDF

Available 79 files for Digital IXUS 40 View all >
HelpDrivers Since March 2000