Canon Digital IXUS 200 IS Download Drivers

NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
• Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door.
• Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen.2
Controleer of de verpakking waarin de camera is verzonden, de volgende onderdelen bevat. Indien u merkt dat er iets ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier van het product.
De handleidingen gebruiken
Raadpleeg ook de handleidingen op de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Zodra u de basishandelingen onder de knie hebt, kunt u de vele functies van de camera gebruiken om foto's met geavanceerdere instellingen te maken.
• Handleiding voor persoonlijk afdrukken
Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een (apart verkrijgbare) printer om foto's af te drukken.
• Softwarehandleiding
Lees deze wanneer u de meegeleverde software wilt gebruiken.
• Een geheugenkaart is niet bijgesloten.
• U hebt Adobe Reader nodig om de PDF handleidingen te openen. U kunt de Word-handleidingen raadplegen met Microsoft Word/Word Viewer
(alleen noodzakelijk voor handleidingen voor het Midden-Oosten).
De inhoud van de verpakking controleren
Camera Batterij NB-6L
(met kapje)
Interfacekabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Polsriem
WS-DC10
Batterijlader
CB-2LY/CB-2LYE
Introductiehandleiding Canon garantiesysteemboekje
Cd DIGITAL CAMERA
Solution Disk3
Proefopnamen
Maak enkele proefopnamen en speel deze af om te controleren of de beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
Schending van het auteursrecht
De beelden die met deze camera worden opgenomen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Neem geen beelden op die inbreuk doen op het auteursrecht zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder.
In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Voor meer informatie over de garantie voor uw camera kunt u het Canon garantiesysteemboekje raadplegen dat bij uw camera wordt geleverd.
Raadpleeg het Canon garantiesysteemboekje voor contactinformatie van
Canon Klantenservice.
LCD-scherm
Voor het vervaardigen van het LCD-scherm zijn speciale hoge-precisietechnieken gebruikt. Meer dan 99,99% van de pixels werkt naar behoren, maar soms verschijnen er niet-werkende pixels in de vorm van heldere of donkere stippen. Dit duidt niet op een defect en heeft geen invloed op het beeld dat wordt vastgelegd.
Temperatuur van de camerabehuizing
Wees voorzichtig als u de camera lange tijd continu gebruikt.
De camerabehuizing kan dan warm worden. Dit is niet het gevolg van een storing.
Geheugenkaarten
De diverse soorten geheugenkaarten die in deze camera kunnen worden gebruikt, worden in deze handleiding aangeduid met de overkoepelende term geheugenkaarten.
Lees dit eerst4
Wat wilt u doen?
4
? Opnamen maken en de instellingen aan de camera overlaten . . . . . . . . . . . 24
? Opnamen maken die zijn aangepast aan speciale omstandigheden. . . 56 – 58
Mooie opnamen maken van mensen
Landschapsopnamen maken
Diverse andere opnamen maken
? Scherpstellen op gezichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 64, 82, 86
? Opnamen maken op plaatsen waar niet geflitst kan worden
(flitser uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
? Foto's maken met de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64, 78, 79
? De datum en tijd aan de opnamen toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
? Close-ups maken van onderwerpen (macro-opnamen). . . . . . . . . . . . . . . . . 70
? Close-ups maken van onderwerpen met de zoomfunctie
(digitale macro-opnamen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
? Sepiakleurige of zwart-witfoto's maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
? Speciale effecten toevoegen tijdens het maken van opnamen
(Creative Light Effect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
? De grootte wijzigen van de opname (resolutie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
? Continu foto's maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
? Opnamen maken zonder dat de camera beweegt (beeldstabilisatie) . . . . . 145
? Opnamen maken zonder dat de camera beweegt, ook bij weinig licht
(Hoge ISO Automatisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 74
? Scherpstellen op bewegende onderwerpen (Servo AF) . . . . . . . . . . . . . . . . 85
? Donkere onderwerpen lichter weergeven (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IF wP
Bij nacht
(p. 57)
Op het strand
(p. 57)
Tegen besneeuwdeachtergrond (p. 58)
V
Kinderen endieren (p. 57)
Portretten
(p. 56)
O U
Flora
(p. 58)
Zonsondergangen
(p. 57)y
Aquarium
(p. 58)
Z
Weinig licht
(p. 58)
Ht
Binnen
(p. 57)
Vuurwerk
(p. 57)
Opnamen makenWat wilt u doen?
5
1
? De foto's bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
? Foto's automatisch afspelen (diashow). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
? Foto's bekijken op een tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
? Snel foto's zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 108
? Foto's wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 119
? Foto's beschermen tegen onbedoeld wissen . . . . . . . . . . . . . . 117
Weergeven
E
? Films maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
? Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 102
Films maken en bekijken
Print
2
? Snel en gemakkelijk foto's afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
? Foto's opslaan op een computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Opslaan
3
? Geluid uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
? De camera gebruiken in het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . 17, 141
Overige6
De hoofdstukken 1 t/m 3 beschrijven het basisgebruik en de veelgebruikte functies van deze camera. De hoofdstukken 4 en volgende beschrijven de geavanceerde functies, waarbij u in elk volgend hoofdstuk meer leert.
De inhoud van de verpakking controleren....2
Lees dit eerst................................................ 3
Wat wilt u doen?...........................................4
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt.....................................8
Veiligheidsvoorschriften ...............................9
Het aanraakscherm gebruiken ...................14
De batterij opladen.....................................16
De batterij en geheugenkaart plaatsen ...... 18
De datum en tijd instellen...........................20
De taal van het scherm instellen................21
Geheugenkaarten formatteren...................22
De sluiterknop indrukken............................ 23
Foto's maken..............................................24
Beelden bekijken........................................27
Beelden wissen..........................................28
Beelden afdrukken .....................................29
Films opnemen...........................................31
Films bekijken ............................................33
Beelden downloaden naar een computer .............................................34
Accessoires................................................38
Afzonderlijk verkrijgbare accessoires.........40
Overzicht van de onderdelen .....................42
Informatieweergave op het scherm............44
Lampje .......................................................46
Menu FUNC. - Basishandelingen...............47
MENU - Basishandelingen.........................48
De geluidsinstellingen wijzigen .................. 49
De helderheid van het scherm wijzigen .....50
De standaardinstellingen van de camera herstellen.............................................51
Low Level Format geheugenkaart..............52
De functie Spaarstand (Automatisch Uit) ...53
Klokfuncties ................................................54
Opnamen maken in diverse omstandigheden ..................................56
De flitser uitschakelen ................................59
Nader inzoomen op het onderwerp
(digitale zoom).....................................60
Datum en tijd aan de opname toevoegen............................................62
De zelfontspanner gebruiken .....................63
De gezicht-zelfontspanner gebruiken.........64
Speciale effecten voor nachtelijke achtergronden (Creative
Light Effect) .........................................65
Opnamen maken in Programma automatische belichting .......................68
De helderheid aanpassen
(belichtingscompensatie).....................69
De flitser inschakelen .................................69
Close-ups maken (Macro) ..........................70
Objecten op grote afstand opnemen
(Oneindig)............................................71
Sterk inzoomen op onderwerpen
(Digitale Macro) ...................................71
De resolutie wijzigen ..................................72
De compressieverhouding
(beeldkwaliteit) wijzigen.......................72
Inhoudsopgave
1 Aan de slag ..........................13
2 Meer informatie....................41
3 Opnamen maken in speciale omstandigheden en veelgebruikte functies........ 55
4 Zelf instellingen selecteren............................ 67Inhoudsopgave
7
De ISO-waarde wijzigen.............................74
De Wit Balans aanpassen..........................75
Continu-opnamen maken...........................76
De kleurtoon van een foto wijzigen
(My Colors)..........................................77
Opnamen maken met de 2 seconden-zelfontspanner.....................................78
De zelfontspanner aanpassen....................79
Opnamen maken via een tv .......................79
De compositie van de opname wijzigen met de scherpstellingsvergrendeling..........80
De camera verticaal houden en zo opnamen maken (Verticale sluiter)......................80
De modus AF Frame wijzigen ....................82
Het autofocuskader vergroten....................83
Opnamen maken met AF lock....................84
Opnamen maken met Servo AF.................85
Een onderwerp selecteren om op te scherpstellen (Touch AF) ...........86
De meetmethode wijzigen.........................87
Opnamen maken met de
AE-vergrendeling.................................88
Opnamen maken met de
FE-vergrendeling.................................88
Opnamen maken met Slow sync................89
De helderheid en opnamen corrigeren
(i-Contrast) ..........................................90
Rode ogen corrigeren.................................91
Controleren op gesloten ogen....................91
Opnamen met lange sluitertijd maken........92
De kleur wijzigen en opnamen maken .......93
Beelden opnemen met Stitch Hulp.............96
De filmmodus wijzigen................................98
De beeldkwaliteit wijzigen ..........................99
AE-vergrendeling/belichting .....................100
Overige opnamefuncties...........................101
Afspeelfuncties .........................................102
Bewerken..................................................103
Snel naar beelden zoeken........................106
Beelden bekijken met de filterweergave...108
Diavoorstellingen bekijken........................109
De focus controleren ................................111
Beelden vergroten ....................................112
Beeldovergangen wijzigen........................113
Eenvoudige bewerkingen met
Touch-acties ......................................113
Beelden weergeven op een tv ..................115
Beelden weergeven op een HD-tv............116
Beelden beveiligen ...................................117
Alle beelden wissen..................................119
Beelden indelen in categorieën
(My Category)....................................122
Beelden markeren als favorieten..............124
Beelden roteren........................................125
Het formaat van beelden veranderen .......126
Trimmen ...................................................127
Effecten toepassen met de functie
My Colors...........................................129
De helderheid corrigeren (i-Contrast) .......130
Het rode-ogeneffect corrigeren.................131
Afdrukken via de afdruklijst (DPOF) .........132
Beelden selecteren voor afdrukken
(DPOF) ..............................................134
5 Haal meer uit uw camera ... 81
6 Diverse functies voor het opnemen van films ............. 97
7 Afspeelfuncties en andere functies gebruiken ............ 105Inhoudsopgave
8
Functies aanpassen.................................138
Opnamefuncties aanpassen .................... 143
De afspeelfuncties aanpassen.................146
Het opstartbeeld of -geluid wijzigen .........147
Aansluiten op het lichtnet .........................150
Problemen oplossen.................................151
Lijst met berichten die op het scherm verschijnen ........................................154
Beschikbare functies per opnamemodus...................................156
Menu's......................................................158
Voorzorgsmaatregelen .............................162
Specificaties .............................................163
Index.........................................................166
De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen .............................................169
• In de tekst worden pictogrammen gebruikt die de knoppen en schakelaars van de camera voorstellen.
• Tekst op het scherm wordt weergegeven binnen vierkante haken [ ].
• De knoppen die een richting aanduiden, de instelknop en de knop
FUNC./SET worden aangeduid met de volgende pictogrammen.
• : Tips voor het oplossen van problemen.
• : Suggesties waarmee u meer uit uw camera kunt halen.
• : Zaken waarmee u voorzichtig moet zijn.
• : Aanvullende informatie.
• (p. xx): Referentiepagina's. “xx” duidt het paginanummer aan.
• In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies de standaardinstellingen hebben.
8 De camera aanpassen.......137 9 Nuttige informatie............. 149
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
(Knop Omhoog)
(Knop FUNC./SET)
(Knop Rechts)
(Knop Links)
(Knop Omlaag)
(Instelknop)9
• Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt. Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
• De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
• Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.
Camera
Batterij, batterijlader
Waarschuwing
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
Voorzichtig
Hiermee wordt gewezen op het risico op schade aan de apparatuur.
Waarschuwing
• Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten.
Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
• Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen.
Riem: het plaatsen van de riem om de nek van een kind kan leiden tot verstikking.
Geheugenkaart: gevaarlijk indien deze worden ingeslikt. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw huisarts.
• Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in deze handleiding.
• Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van de camera niet aan als deze is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de camera als deze rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunners om de apparatuur schoon te maken.
• Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Als er vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen, schakelt u de camera onmiddellijk uit en verwijdert u de batterij.
• Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
Gebruik van andere voedingsbronnen kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen.
• Plaats de batterij niet in of in de buurt van open vuur.
• Laat de batterij niet in contact komen met water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.
• Probeer de batterij niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften
10
Andere waarschuwingen
• Laat de batterij niet vallen en voorkom harde schokken of stoten.
Dit kan leiden tot explosies of lekkages die brand, letsel en/of schade aan de omgeving kunnen veroorzaken. In het geval dat een batterij lekt en uw ogen, mond, huid of kleding met de batterijvloeistof in aanraking komen, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water en medische hulp inschakelen.
Als de batterijlader nat is geworden, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijlader om de batterij op te laden.
• Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
• Maak het netsnoer regelmatig los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
• Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Speel de meegeleverde cd-rom(s) met gegevens alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.
Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen. Ook kunt u uw gehoor beschadigen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt.
Voorzichtig
• Zorg dat de camera niet tegen voorwerpen stoot of wordt blootgesteld aan schokken en stoten wanneer u deze aan de polsriem draagt.
• Zorg dat u niet tegen de lens stoot of drukt.
Dit kan de camera beschadigen of verwondingen veroorzaken.
• Gebruik de apparatuur niet op een manier waarbij de nominale capaciteit van het stopcontact of de kabelaccessoires wordt overschreden. Gebruik de apparatuur niet als het netsnoer of de stekker is beschadigd of als deze niet volledig in het stopcontact is geplaatst.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op de volgende plaatsen:- plaatsen die aan sterk zonlicht blootstaan
- plaatsen die blootstaan aan temperaturen boven 40 °C
- vochtige of stoffige plaatsen.
Hierdoor kan lekkage of oververhitting ontstaan of de batterij kan ontploffen, wat kan leiden tot elektrische schok, brand, brandwonden of ander letsel. Hoge temperaturen kunnen ook de behuizing vervormen.
• Zorg ervoor dat er geen stof of metalen objecten (zoals spelden of sleutels) in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
Dit kan brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
• De overgangseffecten in de diavoorstellingen kunnen onprettig zijn wanneer iemand hier lang naar kijkt.Veiligheidsvoorschriften
11
• Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op zit of als uw vingers of uw kleding de flitser bedekken.
Dit kan de flitser beschadigen of brandwonden veroorzaken.
Voorzichtig
• Richt de camera niet direct op een sterke lichtbron (zoals de zon).
Dit kan de beeldsensor beschadigen of de werking ervan negatief beďnvloeden.
• Als u de camera gebruikt op een strand of op een winderige plek, moet u erop letten dat er geen zand of stof in het apparaat terechtkomt.
Dit kan de werking van de camera negatief beďnvloeden.
• Tijdens normaal gebruik kan de flitser een klein beetje rook afgeven.
Dit komt omdat stof en andere materialen op de voorkant van het apparaat worden verbrand door de grote hitte van de flitser. Gebruik een wattenstaafje om vuil, stof of ander materiaal van de flitser te verwijderen. Zo kunt u oververhitting en schade aan het apparaat voorkomen.
• Als de batterij is opgeladen en als u de batterijlader niet gebruikt, haalt u deze uit het stopcontact.
• Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een stuk textiel.
Als u de eenheid gedurende een lange periode in het stopcontact laat, kan deze oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
• Verwijder de batterij en sla deze op wanneer u de camera niet gebruikt.
Als de batterij in de camera wordt gelaten, kan deze gaan lekken.
• Breng voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterij.
Contact met andere metalen in afvalcontainers kan leiden tot brand of een explosie.
• Plaats de batterij niet in de buurt van huisdieren.
Als huisdieren op de batterij kauwen, kan dit leiden tot lekkage, oververhitting of een explosie, wat kan leiden tot brand of ander letsel.
• Ga niet in een stoel zitten terwijl u de camera in uw zak hebt.
Dit kan het LCD-scherm beschadigen of de werking ervan negatief beďnvloeden.
• Let erop dat er geen harde voorwerpen in contact komen met het LCD-scherm als u de camera in uw tas stopt.
• Bevestig geen accessoires aan de polsriem.
Dit kan het LCD-scherm beschadigen of de werking ervan negatief beďnvloeden.1213
Aan de slag
Dit hoofdstuk beschrijft het voorbereiden van de opnamen, het maken van opnamen in de modus A en het bekijken, wissen en afdrukken van de gemaakte foto's. Het laatste deel van het hoofdstuk behandelt het maken en bekijken van films en het downloaden van beelden naar een computer.
De riem bevestigen/De camera vasthouden
• Bevestig de meegeleverde riem en draag deze om uw pols om te vermijden dat de camera valt tijdens het gebruik.
• Houd uw armen stevig tegen uw lichaam en houd de camera stevig aan weerszijden vast. Zorg dat uw vingers de flitser niet bedekken en het scherm niet aanraken.
Riem
114
Deze camera heeft een aanraakscherm waarmee u bewerkingen kunt uitvoeren door het scherm met uw vinger aan te raken.
Basisaanraakbewerkingen
Het aanraakscherm gebruiken
Aantikken
Raak het scherm licht aan met uw vinger.
Dit wordt gebruikt voor het selecteren van pictogrammen of het vergroten van beelden.
Tweemaal aantikken
Tik tweemaal snel op het scherm.
Dit wordt gebruikt in de Afspeelmodus om naar de Indexweergave te gaan.
Slepen
Raak het scherm licht aan met uw vinger en maak een sleepbeweging over het scherm.
Dit wordt gebruikt voor afspeelbewerkingen zoals het overschakelen naar het volgende beeld of het verplaatsen van de weergegeven locatie of vergrote beelden.Het aanraakscherm gebruiken
15
Beschikbare aanraakhandelingen
Opnamemodus
Een onderwerp selecteren om op te focussen (Touch AF)
Een geschikte opnamemodus selecteren voor de compositie
De flitsmodus wijzigen
Verticaal opnemen*
*Wordt weergegeven wanneer u de camera verticaal houdt
De helderheid aanpassen
(belichtingscompensatie)
Afspeelmodus
Schakelen tussen weergaven
Vergrote weergave/
Indexweergave
Veelgebruikte functies registreren
(Touch-acties)
Installeer geen commerciële schermbeveiliging. De camera gebruikt een gevoelig aanraakscherm en kan mogelijk aanraakbewerkingen niet herkennen wanneer u schermbeveiliging installeert.
Wat doe ik wanneer ik bewerkingen niet goed kan uitvoeren?
Wanneer aanraken met uw vinger niet goed werkt, kunt u de stylus gebruiken die aan de riem is bevestigd om bewerkingen uit te voeren.
Gebruik alleen de bijgeleverde stylus om bewerkingen uit te voeren. Gebruik geen andere objecten zoals pennen of potloden.
U kunt het aanraakscherm kalibreren als u moeite hebt items of knoppen te selecteren (p. 142).16
Gebruik de meegeleverde lader om de batterij op te laden. Laad de batterij op, omdat deze niet is opgeladen wanneer u de camera koopt.
Verwijder het klepje.
Plaats de batterij.
? Zorg dat de markeringen op de batterij overeenkomen met de markeringen op de lader en plaats vervolgens de batterij door deze naar binnen en naar beneden te schuiven.
Laad de batterij op.
? Voor CB-2LY: kantel de stekker naar buiten en steek deze in een stopcontact .
? Voor CB-2LYE: sluit het netsnoer aan op de batterijlader en steek de andere stekker in een stopcontact.
Het oplaadlampje gaat rood branden en het opladen begint.
? Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje groen. Het opladen duurt ongeveer 1 uur en 55 minuten.
Verwijder de batterij.
? Haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact en verwijder de batterij door deze naar binnen en omhoog te schuiven.
De batterij opladen
CB-2LY
CB-2LYE
Laad de batterij niet langer dan 24 uur achtereen op, om de batterij te beschermen en de levensduur van de batterij te verlengen.De batterij opladen
17
Aantal opnamen dat kan worden gemaakt (bij benadering)
• Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, is gebaseerd op metingen volgens de CIPA-norm
(Camera & Imaging Products Association).
• Onder bepaalde omstandigheden is het aantal opnamen dat gemaakt kan worden, kleiner dan hierboven is aangegeven.
Batterij-oplaadlampje
Op het scherm verschijnt een pictogram of een bericht om de resterende lading van de batterij aan te geven.
• Laad de batterij op de dag dat u deze wilt gebruiken op, of de dag daarvoor.
Opgeladen batterij's verliezen voortdurend wat van hun lading, ook als ze niet worden gebruikt.
• De batterij een lange tijd bewaren.
Zorg dat de batterij volledig leeg is voordat u deze uit de camera haalt. Bevestig het klepje op de aansluitpunten en berg de batterij op. Wanneer u een batterij die niet volledig leeg is een lange tijd (ongeveer een jaar) niet gebruikt, kan dit de levensduur beperken of de prestaties doen afnemen.
• U kunt de batterijlader ook in het buitenland gebruiken.
De lader kan worden gebruikt in gebieden met een wisselspanning van 100 – 240 V (50/60 Hz).
Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikte stekkeradapter gebruiken.
Gebruik in het buitenland geen elektrische transformatoren, omdat dit kan leiden tot beschadigingen.
• De batterij kan plaatselijk wat opzwellen.
Dit is een normaal kenmerk van de batterij en duidt niet op een probleem. Als de batterij echter zodanig opzwelt dat ze niet meer in de camera past, moet u contact opnemen met een helpdesk van Canon Klantenservice.
• Als de batterij snel weer leeg is na het opladen, is de levensduur opgebruikt.
Koop dan een nieuwe batterij.
Aantal opnamen 240
Afspeeltijd (uren)
6
Weergave Betekenis
Goed.
Iets leger, maar nog voldoende opgeladen.
(knippert rood) Bijna leeg.
“Vervang \ Verwissel batterij.” Leeg. Laad de batterij opnieuw op.
De batterij en de lader efficiënt gebruiken
Plaats het klepje zodanig op een geladen batterij dat de markering zichtbaar is.18
Plaats de meegeleverde batterij en een geheugenkaart in de camera.
Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart.
? U kunt geen opnamen maken als de kaart een schuifje voor schrijfbeveiliging bevat en dit schuifje dicht zit. Duw het schuifje omhoog totdat u een klik hoort.
Open het klepje.
? Schuif het klepje naar buiten en omhoog
om het te openen.
Plaats de batterij.
? Plaats de batterij op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Zorg dat u de batterij in de juiste richting plaatst, anders klikt deze niet goed vast.
Plaats de geheugenkaart.
? Plaats de geheugenkaart op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Plaats de geheugenkaart in de juiste richting.
Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kunt u de camera beschadigen.
Sluit het klepje.
? Sluit het klepje en schuif het naar binnen
totdat het vastklikt.
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Aansluitpunten
AansluitpuntenDe batterij en geheugenkaart plaatsen
19
De batterij en geheugenkaart verwijderen
Verwijder de batterij.
? Open het klepje en duw de batterijvergrendeling in de richting v and epij l.
De batterij wipt nu omhoog.
Verwijder de geheugenkaart.
? Duw de geheugenkaart naar binnen tot u een klik hoort en laat de kaart langzaam los.
De geheugenkaart wipt nu omhoog.
Aantal opnamen per geheugenkaart (bij benadering)
• Deze waarden zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.
• Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, varieert al naar gelang de camera-instellingen, het onderwerp en de geheugenkaart die u gebruikt.
U kunt zien hoeveel opnamen u nog kunt maken als de camera is ingesteld in een opnamemodus (p. 24).
Compatibele geheugenkaarten
• SD-geheugenkaarten
• SDHC-geheugenkaarten
• MultiMediaCards
• MMCplus-geheugenkaarten
• HC MMCplus-geheugenkaarten
Geheugenkaart 2GB 8GB
Aantal opnamen 626 2505
Wilt u kijken hoeveel opnamen u nog kunt maken?
Aantal opnamen dat kan worden gemaaktDe datum en tijd instellen
20
SD- en SDHC-geheugenkaarten hebben een 'schuifje

TXT / PDF

Available 29 files for Digital IXUS 200 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000